30.1 C
Αθήνα
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024, 8:41
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΗΝ FED ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ… ΤΟ ΑΣΗΜΙ ΘΑ ΤΙΣ ΘΑΨΕΙ!!!

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΗΝ FED ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ… ΤΟ ΑΣΗΜΙ ΘΑ ΤΙΣ ΘΑΨΕΙ!!! Πώς η Βασιλεία ΙΙΙ και IV θα ανάψουν την αγορά πολύτιμων μετάλλων!

Βασιλεία III και IV: Η εκρηκτική έκρηξη σε χρυσό και ασήμι που θα ανατρέψει τη Fed!

Σε ένα οικονομικό τοπίο γεμάτο αβεβαιότητα, ένας φάρος σταθερότητας και υπόσχεσης λάμπει περισσότερο από τα υπόλοιπα: τα πολύτιμα μέταλλα. Καθώς τα ρυθμιστικά πλαίσια της Βασιλείας III και IV τίθενται σε πλήρη ισχύ, υπόσχονται όχι μόνο να αναδιαμορφώσουν το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα αλλά και να πυροδοτήσουν μια σεισμική μετατόπιση στις αγορές χρυσού και αργύρου. Αυτός ο μετασχηματισμός δεν είναι απλώς θέμα κανονιστικής συμμόρφωσης – είναι ένας προάγγελος του μέλλοντος του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπου ο χρυσός και το ασήμι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.

Βασιλεία III και Βασιλεία IV

Για να κατανοήσουμε τη βαθιά επίδραση της Βασιλείας III και IV, πρέπει πρώτα να εμβαθύνουμε στην προέλευση και τους στόχους τους. Η Βασιλεία ΙΙΙ εμφανίστηκε ως απάντηση στην καταστροφική χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, μια εποχή που αποκαλύφθηκε η ευθραυστότητα του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Πρωταρχικός στόχος του ήταν να ενισχύσει τις κεφαλαιακές βάσεις των τραπεζών, να εισαγάγει αυστηρές απαιτήσεις ρευστότητας και να επιβάλει έναν δείκτη μόχλευσης που δεν βασίζεται στον κίνδυνο για να περιορίσει τον υπερβολικό δανεισμό.

Βασιλεία ΙΙΙ: Η ραχοκοκαλιά της οικονομικής ανθεκτικότητας

Η Βασιλεία ΙΙΙ, που γεννήθηκε από τις στάχτες της χρηματοπιστωτικής αναταραχής, ξεκίνησε με μια σαφή αποστολή: να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να αντέξουν τους οικονομικούς κραδασμούς και να διατηρήσουν τη σταθερότητα. Εφαρμόζεται σταδιακά από το 2010, τα στοιχεία του έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα από το είδος της κατάρρευσης που παρατηρήθηκε το 2008.

Βασικά συστατικά:

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις: Η Βασιλεία ΙΙΙ εισήγαγε αυξημένους δείκτες ελάχιστων κεφαλαίων, υποχρεώνοντας τις τράπεζες να διατηρούν περισσότερα κεφάλαια Tier 1 — υψηλής ποιότητας και απορρόφησης ζημιών. Αυτή η κίνηση είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή αποθέματος έναντι πιθανής οικονομικής δυσπραγίας.

Δείκτης μόχλευσης: Ο δείκτης μόχλευσης που δεν βασίζεται σε κινδύνους εφαρμόστηκε για να περιορίσει το ύψος του χρέους που θα μπορούσαν να αναλάβουν οι τράπεζες, διασφαλίζοντας ότι δεν θα επεκτείνουν υπερβολικά τον εαυτό τους.

Απαιτήσεις Ρευστότητας: Η εισαγωγή του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) και του δείκτη Net Stable Funding Ratio (NSFR) διασφαλίζει ότι οι τράπεζες διατηρούν επαρκή ρευστότητα σε περιόδους χρηματοοικονομικής πίεσης, αποτρέποντας τα τρεξίματα και τις κρίσεις ρευστότητας.

Κάλυψη Κινδύνων: Η Βασιλεία ΙΙΙ ενίσχυσε την κάλυψη διαφόρων κινδύνων —πιστωτικών, αγοραίων και λειτουργικών— απαιτώντας από τις τράπεζες να διαχειρίζονται καλύτερα και να γνωστοποιούν τα ανοίγματά τους σε κινδύνους.

Αντίκτυπος της Βασιλείας III:

Οι επιπτώσεις της Βασιλείας ΙΙΙ είναι βαθιές. Οι τράπεζες, που έχουν πλέον εντολή να διατηρούν υψηλότερα αποθεματικά κεφαλαίου, είναι εγγενώς πιο ανθεκτικές. Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης μείωση του αριθμού των χορηγούμενων δανείων, καθώς οι τράπεζες πρέπει να εξισορροπήσουν τα στοιχεία ενεργητικού τους με υψηλότερα κεφάλαια. Αυτή η αλλαγή παραδείγματος μειώνει το μέγεθος των ισολογισμών τους, δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα έναντι της επιθετικής επέκτασης.

Βασιλεία IV: Τα επόμενα σύνορα

Ενώ η Βασιλεία ΙΙΙ έθεσε τις βάσεις, η Βασιλεία IV στοχεύει να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς της και να ενισχύσει περαιτέρω την ευρωστία του τραπεζικού τομέα. Δεν είναι απλώς μια επέκταση, αλλά μια ενίσχυση των αρχών που θέσπισε η Βασιλεία III.

Βασικά συστατικά:

Τυποποιημένες προσεγγίσεις: Η Βασιλεία IV εισάγει αναθεωρήσεις στις τυποποιημένες προσεγγίσεις για τους πιστωτικούς κινδύνους, τους κινδύνους αγοράς και τους λειτουργικούς κινδύνους, καθιστώντας τις πιο ευαίσθητες στον κίνδυνο και αντικατοπτρίζοντας τους πραγματικούς κινδύνους.

Κατώτατο όριο εκροών: Εφαρμόζεται ένα «κατώτατο όριο παραγωγής» για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες που χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα δεν υποεκτιμούν την έκθεσή τους σε κινδύνους, διατηρώντας έτσι ίσους όρους ανταγωνισμού.

Απαιτήσεις γνωστοποίησης: Οι ενισχυμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης βελτιώνουν τη διαφάνεια, επιτρέποντας καλύτερη πειθαρχία στην αγορά και ενημερωμένη λήψη αποφάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κατώτατα όρια κεφαλαίου: Η Βασιλεία IV επιβάλλει ελάχιστα κατώτατα όρια κεφαλαίου, διασφαλίζοντας ότι οι τράπεζες διατηρούν επαρκές επίπεδο κεφαλαίου έναντι των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού τους, ανεξάρτητα από τα εσωτερικά μοντέλα που χρησιμοποιούν.

Η σύγκλιση των κανονισμών της Βασιλείας και των πολύτιμων μετάλλων:

Με τη Βασιλεία III και IV να ενισχύουν το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται στα πολύτιμα μέταλλα, ιδιαίτερα στον χρυσό και το ασήμι. Ο χρυσός, που μεταβαίνει από ένα περιουσιακό στοιχείο Tier 3 σε ένα περιουσιακό στοιχείο Tier 1, είναι έτοιμος να παίξει κεντρικό ρόλο στη στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτή η αναταξινόμηση υπογραμμίζει τη θέση του χρυσού ως ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου, που παρέχει απαράμιλλη ασφάλεια και σταθερότητα αξίας.

Καθώς αυτά τα ρυθμιστικά πλαίσια ενισχύουν τη σταθερότητα και τη διαφάνεια των τραπεζών, αυξάνουν επίσης ακούσια το καθεστώς των πολύτιμων μετάλλων. Δείτε πώς:

Ο χρυσός ως περιουσιακό στοιχείο Βαθμίδας 1: Η επαναταξινόμηση του χρυσού σε περιουσιακό στοιχείο Βαθμίδας 1 σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ αλλάζει το παιχνίδι. Οι τράπεζες μπορούν πλέον να διατηρούν χρυσό με μηδενική στάθμιση κινδύνου, αναγνωρίζοντας την εγγενή αξία και τη σταθερότητά του. Αυτή η μετατόπιση αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ζήτηση για χρυσό καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν και να ενισχύσουν τα αποθέματά τους.

Στρατηγική θέση του Ασημιού: Ενώ ο χρυσός βρίσκεται στο επίκεντρο, το ασήμι δεν είναι πολύ πίσω. Συχνά αναφέρεται ως «χρυσός του φτωχού ανθρώπου», το ασήμι αντικατοπτρίζει ιστορικά τις κινήσεις του χρυσού αλλά με μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Καθώς η ζήτηση του χρυσού αυξάνεται, το ασήμι είναι πιθανό να ακολουθήσει το παράδειγμά του, λόγω τόσο της βιομηχανικής ζήτησης όσο και του ρόλου του ως νομισματικού μετάλλου.

Επιπτώσεις στην αγορά:

Οι επιπτώσεις αυτών των ρυθμιστικών αλλαγών για την αγορά των πολύτιμων μετάλλων είναι βαθιές. Καθώς ο χρυσός αποτελεί πλέον περιουσιακό στοιχείο Tier 1, οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν κίνητρα να αυξήσουν τα αποθέματά τους σε χρυσό, οδηγώντας τις τιμές υψηλότερα. Η αυξημένη ζήτηση πιθανότατα θα δημιουργήσει ένα φαινόμενο κυματισμού, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και προσελκύοντας περισσότερους συμμετέχοντες στην αγορά.

Για το ασήμι, η αφήγηση είναι ελαφρώς διαφορετική αλλά εξίσου συναρπαστική. Ο διπλός του ρόλος ως βιομηχανικό και νομισματικό μέταλλο το τοποθετεί μοναδικά. Καθώς η αξία του χρυσού αυξάνεται, το ασήμι γίνεται μια ελκυστική, πιο προσιτή εναλλακτική λύση, οδηγώντας σε αυξημένες επενδύσεις και κερδοσκοπικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, η ώθηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογικές εξελίξεις, όπου το ασήμι διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, θα ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτησή του.

Συμπερασματικά, η εφαρμογή της Βασιλείας III και IV σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας χρηματοοικονομικής εποχής , όπου η σταθερότητα και η ανθεκτικότητα των τραπεζών είναι πρωταρχικής σημασίας. Ωστόσο, η ακούσια συνέπεια αυτών των κανονιστικών πλαισίων είναι η ανύψωση των πολύτιμων μετάλλων, ιδιαίτερα του χρυσού και του ασημιού, σε νέα ύψη.

Καθώς οι τράπεζες ενισχύουν τις κεφαλαιακές τους βάσεις και ενισχύουν τα προφίλ ρευστότητάς τους, ο χρυσός και το ασήμι αναδεικνύονται ως το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο. Η αναταξινόμηση του χρυσού σε περιουσιακό στοιχείο Tier 1 στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ είναι μια σημαντική στιγμή, υποδηλώνοντας τον κρίσιμο ρόλο του στο μέλλον του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ομοίως, το ασήμι αναμένεται να κερδίσει πάρα πολύ, λόγω τόσο της εγγενούς αξίας του όσο και των βιομηχανικών του εφαρμογών.

Η δραματική διακήρυξη ότι «ο χρυσός θα σκοτώσει τη Fed, το ασήμι θα την θάψει» μπορεί να φαίνεται υπερβολική, αλλά ενσωματώνει τις σεισμικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Καθώς το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα εξελίσσεται, τα πολύτιμα μέταλλα πρόκειται να διαδραματίσουν ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο, προσφέροντας σταθερότητα, ασφάλεια και αξία σε έναν αβέβαιο κόσμο.

nikolaosanaximandros.gr

πηγή

Επισκεφτείτε το κανάλι μου στο youtube αν ψάχνετε πραγματικά να βρείτε την αλήθεια… Η Ενημέρωση που δεν θα ακούσετε ποτέ από τα κυρίαρχα ΜΜΕ… Υποστηρίξτε αυτόν τον αγώνα με την εγγραφή, τα κόσμια σχόλια και τα λάικ σας…

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Οι Σαουδάραβες απείλησαν να πουλήσουν ευρωπαϊκά ομόλογα εάν κατασχεθούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Η Νιγηρία ανακαλεί τα αποθέματα χρυσού από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς ο κόσμος εγκαταλείπει όλο και περισσότερο το διεφθαρμένο δυτικό σύστημα πυραμίδας χρηματοδότησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Επιταχύνεται η σοβαρή οικονομική κρίση στην ΕΕ λόγω Γαλλίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ