ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LOOKING GLASS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LOOKING GLASS. Το Πρόγραμμα Looking Glass περιλάμβανε μια πολύπλοκη συσκευή τεραστίων διαστάσεων μέσω της οποίας οι χειριστές της μπορούσαν να δουν όλα τα πιθανά μελλοντικά χρονοδιαγράμματα. Επίσης, σύμφωνα με μαρτυρίες πολλών πληροφοριοδοτών διαφορετικών ειδικοτήτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ανάλογα τη φορά και κατεύθυνση της συσκευής μπορούσαν να δουν και γεγονότα του παρελθόντος … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LOOKING GLASS.