Η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα δεν αποκλείει την αναπροσαρμογή του χρυσού

Η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα δεν αποκλείει την αναπροσαρμογή του χρυσού. Με την επανεκτίμηση του χρυσού, το επισφαλές χρέος μπορεί να διαγραφεί ...... 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Continue Reading