Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ. ΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ.

ΔΙΕΘΝΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

CSDS NEWS AND ANALYSIS 1485 (FEATURE RESEARCH: “BENEFITS/RISKS OF AI ΣΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΏΝ ΌΠΛΩΝ, “NTI). Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ. ΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ.

ΤΕΥΧΟΣ 1485 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2021

ΚΑΛΏΣ ΉΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΚΈΝΤΡΟ USAF ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΜΕΛΈΤΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΉΣ ΝΈΑ ΚΑΙ ΑΝΆΛΥΣΗ! ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ CSDS ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΉ ΑΕΡΟΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΆΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΎΣ ΗΓΈΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΉΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΝΏΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΑΜΥΝΤΙΚΏΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΠΥΡΗΝΙΚΆ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΆ
ΌΠΛΑ, ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΜΙΑ ΠΗΓΉ ΣΎΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΖΗΤΉΣΕΩΝ.

ΈΡΕΥΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ.

«ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΛΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΔΎΝΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΉΣ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΏΝ ΌΠΛΩΝ». NTI, 26 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2021.

«ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΉ ΠΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΧΏΡΕΣ ΜΕ ΠΥΡΗΝΙΚΆ ΌΠΛΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΊΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΎΝ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΆ ΤΟΥΣ ΟΠΛΟΣΤΆΣΙΑ, ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ ΠΡΌΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ (AI) ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΌΤΙ Η ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ ΑΝΑΠΌΦΕΥΚΤΑ ΘΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΊ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΏΝ ΌΠΛΩΝ. ΜΑΖΊ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΟΦΈΛΗ, ΩΣΤΌΣΟ, ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΚΊΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ. “READ PAPER.

NUKES AND DETERRENCE, COUNTER-WMD, AND ARMS CONTROL IN. ΕΙΔΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

• ΜΙΑ ΠΑΡΑΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΌΠΛΩΝ: Ο ΠΥΡΗΝΙΚΌΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΤΡΙΜΗΝΙΑΊΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΜΕΛΈΤΕΣ). ΚΑΘΏΣ ΟΙ ΗΠΑ ΕΠΙΔΙΏΚΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΊΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΈΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΏΝ ΌΠΛΩΝ ΣΕ ΕΎΡΟΣ … ΚΑΙ ΣΕ ΑΡΙΘΜΌ ΕΤΑΊΡΩΝ ΠΈΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΡΩΣΊΑ, ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΊ ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΆΣΟΥΝ ΠΟΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΑΝ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΨΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΩΝ ΌΠΛΩΝ.

• Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΝΈΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΑΠΟΤΡΟΠΉΣ ΤΡΙΏΝ ΔΡΌΜΩΝ, ΛΈΕΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉΣ ΔΙΟΙΚΗΤΉΣ (ΠΟΛΕΜΙΚΉ ΑΕΡΟΠΟΡΊΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ). ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΟΝ -ΨΥΧΡΌ ΠΌΛΕΜΟ ΤΡΙΏΝ ΚΑΤΕΥΘΎΝΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΗΝ ΚΊΝΑ, «ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΠΟΥ ΔΕΝ ΝΟΜΊΖΩ ΌΤΙ ΤΟ ΈΘΝΟΣ ΜΑΣ ΈΧΕΙ ΔΕΙΞΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΈΞΩ », ΠΑΡΑΔΈΧΤΗΚΕ.

• Ο ΔΙΟΙΚΗΤΉΣ ΤΗΣ STRATCOM ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΊ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌ ΚΊΝΑΣ-ΡΩΣΊΑΣ. ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ AI ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ (BREAKING ΑΜΥΝΑ).

«ΤΑ ΕΥΡΉΜΑΤΆ ΜΑΣ ΕΚΘΈΤΟΥΝ ΚΕΝΆ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΏΝ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΏΝ ΕΠΙΔΙΏΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉΣ ΕΠΊ ΤΌΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ, ΦΈΡΝΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΌΧΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΈΧΟΥΣΕΣ ΕΚΤΙΜΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΉΣ-ΡΩΣΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ », ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ. ΣΗΜΕΙΏΝΕΙ ΜΙΑ ΝΈΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΌΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ.

• ΝΈΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΈΣ ΕΙΚΌΝΕΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΎΟΥΝ ΠΏΣ ΤΟ ΡΩΣΙΚΌ ΝΑΥΤΙΚΌ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΙ ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΈΣ ΤΟΡΠΊΛΕΣ (USNI NEWS). ΤΟ ΡΩΣΙΚΌ ΝΑΥΤΙΚΌ ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΣΣΕΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΊΟ ΣΚΟΠΕΎΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΞΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΤΟΥ ΌΠΛΟ-ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΊΟΥ
ΤΟΡΠΊΛΗ ΓΕΜΆΤΗ ΜΕ ΠΥΡΗΝΙΚΉ ΚΕΦΑΛΉ

• THE CHINESE NUCLEAR BREAKOUT AND THE BIDEN’S NUCLEAR POSTURE REVIEW (REAL CLEAR DEFENCE).
«Η ΙΔΈΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΉΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΏΝ ΜΑΣ ΔΥΝΆΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΊΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΎ ΕΝΌΨΕΙ ΜΙΑΣ ΤΌΣΟ ΜΕΓΆΛΗΣ ΑΎΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΉΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΉΣ ΑΠΕΙΛΉΣ ΕΊΝΑΙ ΣΧΕΔΌΝ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΉ ». ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΜΟΣ-ΟΜΚ

• ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΥΛΙΚΉΣ ΆΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ (RUSI).
ΑΥΤΌ ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΝΤΟΠΊΖΕΙ ΕΛΛΕΊΨΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΠΌΔΙΖΑΝ ΤΟ ΝΑΤΟ ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΞΕΙ ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ ΆΜΥΝΑ ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΕΙ Η ΡΩΣΊΑ. ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΟΝΊΖΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΤΟ ΝΑΤΟ.

• Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ ΦΟΒΆΤΑΙ ΤΟ ΚΕΝΌ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΊ ΌΠΛΑ ΛΈΙΖΕΡ (ΑΜΥΝΤΙΚΆ ΝΈΑ).

ΈΝΑ ΛΈΙΖΕΡ 300 ΚΙΛΟΒΆΤ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΝΙΚΉΣΕΙ ΠΥΡΑΎΛΟΥΣ ΚΡΟΥΖ ΚΑΙ ΈΝΑ ΛΈΙΖΕΡ 1 ΜΕΓΑΒΆΤ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΈΝΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΕΙ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΎΣ ΠΥΡΑΎΛΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΆ ΌΠΛΑ, ΣΗΜΕΙΏΝΕΙ Η ΈΚΘΕΣΗ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΈΣΟΥ].

• ΤΑ ΣΚΥΛΙΆ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΎΟΥΝ ΤΟΝ COVID-19 ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΎ ΔΊΝΟΥΝ ΥΠΌΣΧΕΣΗ, ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΟΥΝ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΈΣ ΑΠΕΙΛΈΣ (UPI). ΤΑ ΣΚΥΛΙΆ ΈΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΊ ΝΑ ΕΝΤΟΠΊΖΟΥΝ ΒΌΜΒΕΣ, ΝΑ ΒΟΗΘΟΎΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΆΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΟΠΊΖΟΥΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΣΤΟ ΠΑΧΎ ΈΝΤΕΡΟ.

• “DESIGNER BIOLOGY” AND THE NEED FOR BIOSECURITY-BY-DESIGN (NCT MAGAZINE)
ΠΑΡΌΛΟ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΚΆΠΩΣ ΠΙΟ ΔΎΣΚΟΛΟ ΑΠΌ ΤΕΧΝΙΚΉ ΆΠΟΨΗ, Η ΣΧΕΔΊΑΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΏΝ ΒΑΚΤΗΡΊΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΠΊΣΗΣ ΑΠΕΙΛΉ ΔΙΠΛΉΣ ΧΡΉΣΗΣ.

US ARMS CONTROL
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΏΝ ΌΠΛΩΝ (OPCW): BUDGET AND U.S. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΈΣ (ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΈΣΟΥ). Η ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΧΗΜΙΚΏΝ ΌΠΛΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΡΊΑ, ΤΗ ΒΌΡΕΙΑ ΚΟΡΈΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΩΣΊΑ ΑΠΌ ΤΟ 2013 ΟΔΉΓΗΣΕ ΣΕ ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉ ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΏΝ ΌΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΤΟΝ OPCW.

• ΤΟ ΙΡΆΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΊ ΤΙΣ ΗΠΑ ΈΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΠΑΤΆΛΗΣ ΧΡΌΝΟΥ ΣΕ ΠΥΡΗΝΙΚΈΣ ΣΥΝΟΜΙΛΊΕΣ (AL-MONITOR).
ΕΝΏ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΈΧΕΙ ΤΟΝΊΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΆΓΚΗ ΕΠΑΝΈΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΏΝ ΤΗΣ ΒΙΈΝΝΗΣ, ΧΩΡΊΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΝΑ ΈΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΊ ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΑΠΌ ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΑ ΜΈΡΗ.

• ΠΏΣ Ο ΚΙΜ ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΝ ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΊ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΌ ΤΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ (BLOOMBERG ΜΈΣΩ WASHINGTON POST).

Ο [ΚΙΜ] ΉΤΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΈΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΌ ΤΟΥ ΟΠΛΟΣΤΆΣΙΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ, ΠΙΟ ΘΑΝΑΤΗΦΌΡΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΙΚΑΝΌ ΝΑ ΧΤΥΠΉΣΕΙ ΤΗ ΝΌΤΙΑ ΚΟΡΈΑ, ΙΑΠΩΝΊΑ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΈΣ ΔΥΝΆΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΊΑ – ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΈΣ ΗΠΑ.
• Η ΒΌΡΕΙΑ ΚΟΡΈΑ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΝΑ ΈΧΕΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΉΣΕΙ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΌ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΉΡΑ YONGBYON (WALL STREET JOURNAL) ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΈΣ ΑΝΑΦΈΡΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΈΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΠΛΟΥΤΩΝΊΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΕΊΧΕ ΚΛΕΊΣΕΙ ΜΈΣΑ ΣΤΟ 2018.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ.
• ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΑΠΕΙΛΏΝ ΠΥΡΑΎΛΩΝ (CSIS)
«Η ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΟΠΛΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΉ, ΤΗ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΊΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΊΝΕΙ ΠΙΟ ΠΕΡΊΠΛΟΚΗ ».
• ΜΗΝ ΞΕΧΝΆΤΕ ΤΑ ΚΕΝΆ ΠΥΡΑΥΛΙΚΉΣ ΆΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΌ NDAA (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΚΑΘΑΡΉ ΆΜΥΝΑ).
«ΕΝΏ Η ΠΥΡΗΝΙΚΉ ΤΡΙΆΔΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΈΧΕΙ ΑΤΡΟΦΉΣΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΕΊΚΟΣΙ ΧΡΌΝΙΑ, ΟΙ ΑΝΤΊΠΑΛΟΊ ΜΑΣ ΤΟ ΕΠΙΔΙΏΚΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΏΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΆΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΈΣ ΜΑΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ». ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Η ΣΕΡΒΙΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ… ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Advertisement
Advertisement
Tagged

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.