ΜΟΛΙΣ ΤΩΡΑ: Ο FDA ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΗΣ PFIZER ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 16-65 ΕΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΡΕΧΟΥΝ. ΜΟΛΙΣ ΤΩΡΑ: Ο FDA ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΗΣ PFIZER ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 16-65 ΕΤΩΝ. ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΓΕΡΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΙΝΤΑΝΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ. ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΣΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΎ ΤΟΥ ΜΠΆΙΝΤΕΝ ΑΠΈΤΥΧΕ ΣΕ ΜΕΓΆΛΟ ΒΑΘΜΟ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΟΥ FDA ΑΡΝΉΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΚΡΊΝΕΙ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΎ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΎ PFIZER-BIONTECH COVID ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΗΛΙΚΊΑΣ 16 ΕΤΏΝ ΚΑΙ ΆΝΩ.

Η 18ΜΕΛΉΣ ΟΜΆΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΌΝΩΝ ΕΊΧΕ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΊΣΕΙ ΕΆΝ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΊΕΣ ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ ΤΗΣ PFIZER ΕΊΧΑΝ ΔΏΣΕΙ ΕΠΑΡΚΉ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ. ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΉΣ ΛΉΨΗΣ ΤΟΥΣ.

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΈΚΠΛΗΞΗ ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΌΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΛΗΣΙΑΖΑΝ ΚΑΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΨΉΦΙΣΕ 16-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΔΌΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΎ ΕΜΒΟΛΊΟΥ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙΚΑΛΟΎΜΕΝΗ ΑΝΕΠΑΡΚΉ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΠΌ ΕΛΛΙΠΕΊΣ ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΘΑΝΌ ΚΊΝΔΥΝΟ ΦΛΕΓΜΟΝΉΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΆΣ.-ΕΙΔΙΚΆ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΝΕΑΡΏΝ ΑΝΔΡΏΝ. 

ΩΣΤΌΣΟ, Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΨΉΦΙΣΕ ΟΜΌΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΗΛΙΚΊΑΣ 65 ΕΤΏΝ ΚΑΙ ΆΝΩ. ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ «ΥΨΗΛΟΎ ΚΙΝΔΎΝΟΥ»

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ FOX NEWS :

«[Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΟΥ FDA] ΕΝΈΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΝΙΣΧΥΤΉ  ΕΜΒΟΛΊΟΥ  PFIZER-BIONTECH  COVID-19 , ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΈΞΙ ΜΉΝΕΣ ΜΕΤΆ ΤΗ ΔΕΎΤΕΡΗ ΔΌΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΑΤΌΜΩΝ ΗΛΙΚΊΑΣ 65 ΕΤΏΝ ΚΑΙ ΆΝΩ ΚΑΙ ΕΚΕΊΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΈΧΟΥΝ ΥΨΗΛΌ ΚΊΝΔΥΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΎ COVID-19.

Η ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΛΆΜΒΑΝΕ ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΜΒΟΛΊΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΟΥ FDA, (VRBPAC). ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΥΣ ΑΠΌ ΤΑ ΚΈΝΤΡΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΌΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΆΤΩΝ (CDC), ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΊΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΉΛ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΏΜΟΝΕΣ ΕΜΒΟΛΊΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΥΣ ΤΗΣ PFIZER ».

Η ΨΉΦΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΘΑ ΖΥΓΙΣΤΕΊ ΤΏΡΑ ΑΠΌ ΤΟΝ FDA ΓΙΑ ΝΑ ΛΆΒΕΙ ΜΙΑ ΤΕΛΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΛΈΞΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΌ PFIZER. 

ΟΙ ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΔΌΣΕΙΣ ΠΙΈΖΟΝΤΑΙ ΕΠΕΙΔΉ Η ΑΡΧΙΚΉ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΊΟΥ ΈΧΕΙ ΕΞΑΣΘΕΝΊΣΕΙ ΓΡΉΓΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΆΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ. ΑΡΚΕΤΈΣ ΜΕΛΈΤΕΣ ΈΧΟΥΝ ΔΕΊΞΕΙ ΌΤΙ ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΊ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΌ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΡΡΏΣΕΙ – ΑΦΉΝΟΝΤΆΣ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΉ ΑΝΟΣΊΑ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΝΤΑΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΑΠΌ ΕΚΕΊΝΟΥΣ ΠΟΥ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΎΠΗΜΑ PFIZER.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ, ΜΙΑ ΜΕΛΈΤΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΉΧΘΗ ΣΕ 800.000 ΆΤΟΜΑ ΈΔΕΙΞΕ ΌΤΙ ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΈΛΑΒΑΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΎΟ ΔΌΣΕΙΣ ΤΟΥ PFIZER JAB ΈΧΟΥΝ 13 ΦΟΡΈΣ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΕΣ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΜΟΛΥΝΣΗ. ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΈΧΟΥΝ «ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΚΊΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΊΑ COVID-19».

New Israeli Study Finds Fully Vaccinated People are at “Greater Risk of Hospitalization” and 13 TIMES MORE LIKELY to Catch Covid-19 Than Those Who Have Recovered and Have Natural Immunity

ΤΌΣΟ ΠΟΛΎ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΤΩΝ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΈΝΩΝ» ..

ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΌ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ Η BIG PHARMA ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΑΝ ΈΞΥΠΝΑ ΤΑ ΚΑΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΊΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΉΣΟΥΝ ΈΝΑΝ ΑΚΌΜΗ ΓΎΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΏΝ ΒΟΛΏΝ. ΈΧΟΥΝ ΑΡΧΊΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΜΌΛΥΝΣΗ. ΑΛΛΆ ΑΡΝΟΎΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΈΡΟΥΝ ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΉ ΑΝΟΣΊΑ. ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΊΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΘΎΜΗΤΕΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΊ ΚΑΛΆ.

FOX NEWS : Ο ΔΡ WILLIAM GRUBER, ΑΝΏΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΕΜΒΟΛΊΩΝ ΣΤΗΝ PFIZER, ΣΗΜΕΊΩΣΕ ΌΤΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΉΣ ΦΆΣΗΣ 3 ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΌΤΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΜΕΙΏΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΆΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ. ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΌ 96% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΊΟΥ ΕΝΤΌΣ ΔΎΟ ΜΗΝΏΝ ΜΕΤΆ ΤΗ ΔΕΎΤΕΡΗ ΔΌΣΗ ΣΕ ΠΕΡΊΠΟΥ 84% ΕΠΊ ΈΞΙ ΜΉΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΊΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΉ ΔΈΛΤΑ.

ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΌΤΕΙΝΑΝ ΌΤΙ ΜΙΑ ΤΡΊΤΗ ΔΌΣΗ PFIZER ΘΑ ΑΥΞΉΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΤΟ ΊΔΙΟ ΕΠΊΠΕΔΟ. Ή ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΎΤΕΡΗ ΔΌΣΗ. ΩΣΤΌΣΟ ΕΚΦΡΆΣΤΗΚΑΝ ΑΝΗΣΥΧΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΘΑΝΌ ΑΥΞΗΜΈΝΟ ΚΊΝΔΥΝΟ ΜΥΟΚΑΡΔΊΤΙΔΑΣ. Η ΑΝΑΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ FDA ΠΕΡΙΕΛΆΜΒΑΝΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΉΣ ΤΗΣ PFIZER ΜΕ ΠΕΡΊΠΟΥ 300 ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ. ΗΛΙΚΊΑΣ 18-55 ΕΤΏΝ ΠΟΥ ΈΛΑΒΑΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΉ ΔΌΣΗ ΠΕΡΊΠΟΥ ΈΞΙ ΜΉΝΕΣ ΜΕΤΆ ΤΗ ΔΕΎΤΕΡΗ ΔΌΣΗ.

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΛΑΜΟΓΙΟ ΑΠΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΛΑΜΟΓΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΛΗΨΕΙΣ RNA(ΜΕ ΔΗΘΕΝ PCR) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΟΝΟΜΑ.

Φωτογραφία από MasterTux από το Pixabay

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ YOUTUBE, ΣΤΟ FACEBOOK ΣΤΟ ΝΕΟ GETTR ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ ΣΤΟ TELEGRAM , ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Advertisement

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.