Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ.

ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟ

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΤΩΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ.. Η ΠΑΛΑΙΌΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ; ΟΙ ΑΣΤΡΟΝΌΜΟΙ ΛΈΝΕ ΌΤΙ ΟΙ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΙ ΜΎΘΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΈΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΠΤΆ ΑΔΕΡΦΏΝ» ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΦΤΆΝΟΥΝ ΠΡΙΝ ΑΠΌ 100.000 ΧΡΌΝΙΑ

ΣΤΟΝ ΒΌΡΕΙΟ ΟΥΡΑΝΌ ΤΟΝ ΔΕΚΈΜΒΡΙΟ ΥΠΆΡΧΕΙ ΈΝΑ ΌΜΟΡΦΟ ΣΎΜΠΛΕΓΜΑ ΑΣΤΕΡΙΏΝ ΓΝΩΣΤΌ ΩΣ ΠΛΕΙΆΔΕΣ Ή «ΕΠΤΆ ΑΔΕΡΦΈΣ». ΚΟΙΤΆΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΌΤΑΤΑ ΘΑ ΜΕΤΡΉΣΕΤΕ ΈΞΙ ΑΣΤΈΡΙΑ. ΓΙΑΤΊ ΛΟΙΠΌΝ ΛΈΜΕ ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ ΕΠΤΆ; ΠΟΛΛΟΊ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΊ ΣΕ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΕΙΆΔΕΣ ΩΣ «ΕΠΤΆ ΑΔΕΡΦΈΣ» ΚΑΙ ΛΈΝΕ ΕΠΊΣΗΣ ΠΑΡΌΜΟΙΕΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΈΣ. ΑΦΟΎ ΜΕΛΕΤΉΣΑΜΕ ΠΟΛΎ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΤΗΝ ΚΊΝΗΣΗ ΤΩΝ ΆΣΤΡΩΝ, ΠΙΣΤΕΎΟΥΜΕ ΌΤΙ ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΟΎΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΌ 100.000 ΧΡΌΝΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΉ ΠΟΥ Ο ΑΣΤΕΡΙΣΜΌΣ ΦΑΙΝΌΤΑΝ ΑΡΚΕΤΆ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌΣ.

ΟΙ ΑΔΕΡΦΈΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΝΗΓΌΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΜΥΘΟΛΟΓΊΑ, ΟΙ ΠΛΕΙΆΔΕΣ ΉΤΑΝ ΟΙ ΕΠΤΆ ΚΌΡΕΣ ΤΟΥ ΤΙΤΆΝΑ ΆΤΛΑΝΤΑ . ΑΝΑΓΚΆΣΤΗΚΕ ΝΑ ΚΡΑΤΉΣΕΙ ΨΗΛΆ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΌΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΎΤΟΥ ΔΕΝ ΉΤΑΝ ΣΕ ΘΈΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΣΕΙ ΤΙΣ ΚΌΡΕΣ ΤΟΥ. ΓΙΑ ΝΑ ΣΏΣΕΙ ΤΙΣ ΑΔΕΡΦΈΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΌ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΌ ΩΡΊΩΝΑ , Ο ΔΊΑΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΕ ΣΕ ΑΣΤΈΡΙΑ. ΑΛΛΆ Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΛΈΕΙ ΌΤΙ ΜΙΑ ΑΔΕΡΦΉ ΕΡΩΤΕΎΤΗΚΕ ΈΝΑΝ ΘΝΗΤΌ ΚΑΙ ΚΡΎΦΤΗΚΕ, ΓΙ’ ΑΥΤΌ ΒΛΈΠΟΥΜΕ ΜΌΝΟ ΈΞΙ ΑΣΤΈΡΙΑ.

ΜΙΑ ΠΑΡΌΜΟΙΑ ΙΣΤΟΡΊΑ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΎ ΟΜΆΔΩΝ ΑΒΟΡΊΓΙΝΩΝ ΣΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ. ΣΕ ΠΟΛΛΟΎΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎΣ ΤΩΝ ΑΒΟΡΊΓΙΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑΣ, ΟΙ ΠΛΕΙΆΔΕΣ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΟΜΆΔΑ ΝΕΑΡΏΝ ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ ΚΑΙ ΣΥΧΝΆ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΙΕΡΈΣ ΓΥΝΑΙΚΕΊΕΣ ΤΕΛΕΤΈΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΊΕΣ. ΟΙ ΠΛΕΙΆΔΕΣ ΕΊΝΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΊΑΣ ΤΩΝ ΑΒΟΡΊΓΙΝΩΝ , ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΈΣ ΟΜΆΔΕΣ Η ΠΡΏΤΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΉ ΤΗΝ ΑΥΓΉ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΏΝΑ.

ΚΟΝΤΆ ΣΤΙΣ ΕΠΤΆ ΑΔΕΡΦΈΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΌ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ Ο ΑΣΤΕΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΩΡΊΩΝΑ, ΠΟΥ ΣΥΧΝΆ ΑΠΟΚΑΛΕΊΤΑΙ «Η ΚΑΤΣΑΡΌΛΑ» ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΜΥΘΟΛΟΓΊΑ Ο ΩΡΊΩΝΑΣ ΕΊΝΑΙ ΚΥΝΗΓΌΣ. ΑΥΤΌΣ Ο ΑΣΤΕΡΙΣΜΌΣ ΕΊΝΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΣΥΧΝΆ ΈΝΑΣ ΚΥΝΗΓΌΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎΣ ΤΩΝ ΑΒΟΡΊΓΙΝΩΝ Ή ΜΙΑ ΟΜΆΔΑ ΛΆΓΝΩΝ ΝΕΑΡΏΝ ΑΝΔΡΏΝ. Η ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΌΓΟΣ DAISY BATES ΑΝΈΦΕΡΕ ΌΤΙ ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ ΘΕΩΡΟΎΣΑΝ ΤΟΝ ΩΡΊΩΝΑ «ΚΥΝΗΓΌ ΓΥΝΑΙΚΏΝ», ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΣΤΙΣ ΠΛΕΙΆΔΕΣ. ΠΟΛΛΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΑΒΟΡΊΓΙΝΩΝ ΛΈΝΕ ΌΤΙ ΤΑ ΑΓΌΡΙΑ, Ή Ο ΆΝΔΡΑΣ, ΣΤΟΝ ΩΡΊΩΝΑ ΚΥΝΗΓΟΎΝ ΤΙΣ ΕΠΤΆ ΑΔΕΡΦΈΣ – ΚΑΙ Η ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΔΕΡΦΈΣ ΠΈΘΑΝΕ, Ή ΚΡΎΒΕΤΑΙ, Ή ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΉ Ή ΈΧΕΙ ΑΠΑΧΘΕΊ, ΕΠΟΜΈΝΩΣ ΜΌΝΟ ΈΞΙ ΕΊΝΑΙ ΟΡΑΤΈΣ.

Η ΧΑΜΈΝΗ ΑΔΕΡΦΉ

ΠΑΡΌΜΟΙΕΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ «ΧΑΜΈΝΗΣ ΠΛΕΙΆΔΑΣ» ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎΣ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ, ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΉΣ, ΤΗΣ ΑΣΊΑΣ, ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΊΑΣ, ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΏΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΒΟΡΊΓΙΝΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΏΝ. ΠΟΛΛΟΊ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΊ ΘΕΩΡΟΎΝ ΌΤΙ ΤΟ ΣΜΉΝΟΣ ΈΧΕΙ ΕΠΤΆ ΑΣΤΈΡΙΑ, ΑΛΛΆ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΌΤΙ ΜΌΝΟ ΈΞΙ ΕΊΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΆ ΟΡΑΤΆ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΈΧΟΥΝ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΊΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΗΓΉΣΟΥΝ ΓΙΑΤΊ ΤΟ ΈΒΔΟΜΟ ΕΊΝΑΙ ΑΌΡΑΤΟ.

ΠΏΣ ΓΊΝΕΤΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΤΩΝ ΑΒΟΡΊΓΙΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑΣ ΝΑ ΜΟΙΆΖΟΥΝ ΤΌΣΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ; ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΌΓΟΙ ΠΊΣΤΕΥΑΝ ΌΤΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΊΟΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΧΑΝ ΜΕΤΑΦΈΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΙΣΤΟΡΊΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ, ΌΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΌΣΤΗΚΑΝ ΑΠΌ ΑΒΟΡΊΓΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΎΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ. ΑΛΛΆ ΟΙ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΤΩΝ ΑΒΟΡΊΓΙΝΩΝ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ, ΠΟΛΎ ΠΙΟ ΠΑΛΙΈΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΑΦΉ. ΚΑΙ ΥΠΉΡΧΕ ΜΙΚΡΉ ΕΠΑΦΉ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΏΝ ΤΩΝ ΑΒΟΡΊΓΙΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΌΛΟΙΠΟΥ ΚΌΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 50.000 ΧΡΌΝΙΑ. ΓΙΑΤΊ ΛΟΙΠΌΝ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΊΔΙΕΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ;

ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΑΝ ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΤΩΝ ΕΠΤΆ ΑΔΕΛΦΏΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΌΣΟ ΠΑΛΙΈΣ; ΌΛΟΙ ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΚΟΥΒΑΛΟΎΣΑΝ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΜΑΖΊ ΤΟΥΣ ΚΑΘΏΣ ΤΑΞΊΔΕΥΑΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΊΑ;

ΚΙΝΟΎΜΕΝΑ ΑΣΤΈΡΙΑ

ΟΙ ΘΈΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΏΝ ΣΤΙΣ ΠΛΕΙΆΔΕΣ ΣΉΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΌ 100.000 ΧΡΌΝΙΑ. ΤΟ ΑΣΤΈΡΙ PLEIONE, ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΆ, ΉΤΑΝ ΛΊΓΟ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΤΟΝ ΆΤΛΑΝΤΑ ΤΟ 100.000 Π.Χ., ΚΑΘΙΣΤΏΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΎ ΠΙΟ ΕΎΚΟΛΟ ΝΑ ΤΟ ΔΟΎΜΕ. 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΈΣ ΜΕΤΡΉΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΌ ΤΗΛΕΣΚΌΠΙΟ GAIA ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΌΤΙ ΤΑ ΑΣΤΈΡΙΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΆΔΩΝ ΚΙΝΟΎΝΤΑΙ ΑΡΓΆ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΌ. ΈΝΑ ΑΣΤΈΡΙ, ΤΟ PLEIONE, ΕΊΝΑΙ ΤΏΡΑ ΤΌΣΟ ΚΟΝΤΆ ΣΤΟΝ ΆΤΛΑΝΤΑ ΠΟΥ ΜΟΙΆΖΕΙ ΜΕ ΈΝΑ ΑΣΤΈΡΙ ΜΕ ΓΥΜΝΌ ΜΆΤΙ.

ΑΛΛΆ ΑΝ ΠΆΡΟΥΜΕ ΌΣΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΊΝΗΣΗ ΤΩΝ ΆΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΡΊΣΟΥΜΕ ΠΊΣΩ 100.000 ΧΡΌΝΙΑ, Η ΠΛΕΙΌΝΗ ΉΤΑΝ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΤΟΝ ΆΤΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΉΤΑΝ ΕΎΚΟΛΑ ΟΡΑΤΉ ΜΕ ΓΥΜΝΌ ΜΆΤΙ. ΈΤΣΙ, ΠΡΙΝ ΑΠΌ 100.000 ΧΡΌΝΙΑ, ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΘΑ ΕΊΧΑΝ ΔΕΙ ΕΠΤΆ ΑΣΤΈΡΙΑ ΣΤΟ ΣΜΉΝΟΣ.

ΠΙΣΤΕΎΟΥΜΕ ΌΤΙ ΑΥΤΉ Η ΚΊΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΏΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΉΓΗΣΗ ΔΎΟ ΓΡΊΦΩΝ: ΤΗΝ ΟΜΟΙΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΏΝ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΒΟΡΊΓΙΝΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΆ ΤΑ ΑΣΤΈΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΌΤΙ ΤΌΣΟΙ ΠΟΛΛΟΊ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΊ ΑΠΟΚΑΛΟΎΝ ΤΟ ΣΎΜΠΛΕΓΜΑ «ΕΠΤΆ ΑΔΕΡΦΈΣ» ΠΑΡΌΛΟ ΠΟΥ ΒΛΈΠΟΥΜΕ ΜΌΝΟ ΈΞΙ ΑΣΤΈΡΙΑ ΣΉΜΕΡΑ.

ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΟΙ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΤΩΝ ΕΠΤΆ ΑΔΕΛΦΏΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΡΊΩΝΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΌΣΟ ΠΑΛΙΈΣ ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΌΓΟΝΟΊ ΜΑΣ ΈΛΕΓΑΝ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ Ο ΈΝΑΣ ΣΤΟΝ ΆΛΛΟ ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΤΙΣ ΦΩΤΙΈΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΉ, ΠΡΙΝ ΑΠΌ 100.000 ΧΡΌΝΙΑ; ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΑΥΤΉ ΝΑ ΕΊΝΑΙ Η ΠΑΛΑΙΌΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΊΑ ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ; ΟΧΙ, ΑΛΛΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΛΙΕΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΟΣΕΣ ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ.

ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΕΙΑΔΙΟΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ. ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΕΔΩ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΠΛΕΙΑΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑΝΕ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ.

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΡΕΨΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ 2020, ΟΤΑΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΛ, ΕΒΡΙΣΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΕΣΤΕΙΛΕ ΔΥΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ. ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΞΑΥΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΑΔΙΟΥΣ.

ΟΤΑΝ ΤΟ 2019 Ο ΤΡΑΜΠ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΚΟΡΕΑΤΗ ΗΓΕΤΗ, ΣΤΟΝ ΓΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕ ΤΟ AF1 ΑΠΕΙΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΚΤΟΞΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΒΡΗΚΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΑΠΕΤΡΕΨΑΝ ΑΥΤΟ; ΟΙ ΠΛΕΙΑΔΙΟΙ, ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΠΛΗΣΙΑΣΟΥΝ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.

ΟΙ ΠΛΕΙΑΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΡΙΧΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΟΙ ΚΑΚΟΙ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ. ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΜΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΑΟΡΑΤΟΤΗΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ. ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΟΥΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟ. ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥΣ.

ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΝ ΟΠΩΣ Η ΓΑΙΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΠΛΕΙΑΔΙΟΙ, ΑΛΛΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΜΨΥΧΟ ΕΙΔΟΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΔΟΘΗΚΕ ΩΣ ΜΠΟΝΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΚΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΣΟΝΟΥΠΩ. ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΟΙ ΠΛΕΙΑΔΙΟΙ. ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΑΣΚΟΥΣΑΝ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ “ΠΑΛΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ” ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΦΡΕΝΙΤΙΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ.

ΣΠΑΜΕ ΤΟ ΜΑΤΡΙΞΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ. Ένα εγχειρίδιο αφύπνισης στο οποίο αναλύω με πολύ απλό και κατανοητό πιστεύω τρόπο, ακριβώς τι έχει συμβεί στην ανθρωπότητα, ποιον φωτεινό ρόλο έχει παίξει ο Ελληνισμός, ποια είναι η πραγματική μας κοσμοθέαση, ποιοι μας είχαν κατακτήσει, γιατί το έκαναν, τι εξελίξεις έχουμε στις μέρες μας και κυρίως τι έρχεται στο μέλλον για την ανθρωπότητα. Διαβάζοντας το θεωρώ ότι θα πετύχεις αυτό που λέει ο τίτλος του. ΘΑ ΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟ ΜΑΤΡΙΞ. Και πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα πολύ καλό δώρο στον εαυτό σου, αλλά και στους αγαπημένους ανθρώπους που θέλεις να αφυπνίσεις αλλά δεν δέχονται όσα εσύ έχεις κατανοήσει και αντιδρούν. Εάν ενδιαφέρεσαι για την απόκτηση του, επικοινώνησε μαζί μου μέσω του mail nikolaosgeor@gmail.com ή εναλλακτικά στο τηλέφωνο 6906771546.

Advertisement
Advertisement
Tagged

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.