Ἡ 6η φάλαγγα τῶν ψευτoπατριωτῶν

Ἡ 6η φάλαγγα τῶν ψευτoπατριωτῶν .. Ἔχουν ἀμολυθεῖ πολλὰ πρακτοράκια τελευταῖα (τὰ ὁποῖα δραστηριοποιοῦνται ἀπὸ χρόνια στὴν χώρα ...... 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Continue Reading