14.8 C
Αθήνα
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022, 13:58

ΥΓΕΙΑ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΌ #2: «Ο COVID19 ΕΊΝΑΙ 20 ΦΟΡΈΣ ΠΙΟ ΘΑΝΑΤΗΦΌΡΟΣ ΑΠΌ ΤΗ ΓΡΊΠΗ!»

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΌ #2: «Ο COVID19 ΕΊΝΑΙ 20 ΦΟΡΈΣ ΠΙΟ ΘΑΝΑΤΗΦΌΡΟΣ ΑΠΌ ΤΗ ΓΡΊΠΗ!». ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ BUZZ-STATS ΠΟΥ ΚΆΝΟΥΝ ΤΟΝ ΓΎΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ ΛΈΕΙ ΌΤΙ ΑΥΤΌΣ Ο ΝΈΟΣ ΙΌΣ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΠΙΟ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΠΌ ΤΗ ΓΡΊΠΗ. ΠΟΣΟ ΟΜΩΣ ΑΝΤΈΧΕΙ Η ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ;

ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΏΤΕΣ ΜΈΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΈΧΟΥΣΑΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ, Η ΒΑΣΙΚΉ ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΉΤΑΝ Η ΓΡΊΠΗ, ΤΌΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΚΡΟΎΣΜΑΤΑ ΌΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΉ ΕΠΟΧΙΑΚΉ «ΓΡΊΠΗ» (ΈΝΑΣ ΌΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΟΎΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΎ) ΠΟΥ ΧΤΥΠΟΎΝ ΣΕ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΚΆΘΕ ΧΕΙΜΏΝΑ.

ΑΥΤΉ Η ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΕΤΑΙ ΠΟΛΎ ΣΥΧΝΆ ΜΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΑΠΛΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ: Ο COVID ΔΕΝ ΘΥΜΊΖΕΙ ΣΕ ΤΊΠΟΤΑ ΤΗ ΓΡΊΠΗ, ΕΊΝΑΙ 20 ΦΟΡΈΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΟΣ!».

ΕΊΝΑΙ ΌΜΩΣ ΑΛΉΘΕΙΑ ΑΥΤΌ; ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ.

ΕΝΏ ΤΟ ΓΕΝΙΚΆ ΑΠΟΔΕΚΤΌ ΠΟΣΟΣΤΌ ΘΝΗΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΓΡΊΠΗ ΤΟΥ 0,1% ΕΊΝΑΙ ΕΊΚΟΣΙ ΦΟΡΈΣ ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΟ ΑΠΌ Ό,ΤΙ ΑΝΈΦΕΡΑΝ ΤΑ ΜΈΣΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΘΑΝΆΤΟΥ ΑΠΌ COVID19 ΜΕΤΑΞΎ 2% ΚΑΙ 4%, Η ΈΡΕΥΝΑ ΥΠΟΔΗΛΏΝΕΙ ΌΤΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΘΑΝΆΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΥΝ ΤΑ ΜΈΣΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΌ .

Ο ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΥΓΕΊΑΣ ΈΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΊΣΕΙ ΤΟ «ΕΠΊΣΗΜΟ» ΠΟΣΟΣΤΌ ΘΝΗΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ COVID19 ΣΤΟ 3,4%, ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΜΕΛΈΤΕΣ ΠΟΥ ΈΓΙΝΑΝ ΣΤΟ SARS-COV-2 ΑΝΈΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΛΟΓΊΑ ΚΡΟΥΣΜΆΤΩΝ-ΘΝΗΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΊΠΟΥ 0,1%. ΠΕΡΊΠΟΥ ΊΣΟ ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΆΤΩΝ ΓΡΊΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ.

ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΌΓΟΙ ΑΠΟΚΑΛΟΎΝ «ΠΡΟΚΑΤΆΛΗΨΗ ΕΠΙΛΟΓΉΣ» ΕΙΝΑΙ: Η ΜΕΡΟΛΗΨΊΑ ΠΟΥ ΕΙΣΆΓΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ ΑΤΌΜΩΝ, ΟΜΆΔΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΆΛΥΣΗ ΜΕ ΤΈΤΟΙΟ ΤΡΌΠΟ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΥΓΧΆΝΕΤΑΙ Η ΣΩΣΤΉ ΤΥΧΑΙΟΠΟΊΗΣΗ, ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΟΝΤΑΣ ΈΤΣΙ ΌΤΙ ΤΟ ΔΕΊΓΜΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΌ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΆ, Ο ΤΡΌΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΈΓΕΤΕ ΤΟ ΔΕΊΓΜΑ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΈΧΕΙ ΤΕΡΆΣΤΙΟ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΣΑΣ.

ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ, ΔΕΔΟΜΈΝΟΥ ΌΤΙ ΜΌΝΟ ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΡΚΕΤΆ ΆΡΡΩΣΤΑ ΏΣΤΕ ΝΑ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ Ή ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΕΛΈΓΧΟΝΤΑΙ, ΜΌΝΟ ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΣΟΒΑΡΆ Ή ΚΡΊΣΙΜΑ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΊΖΟΝΤΑΙ ΠΟΤΈ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ .

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΤΟΥ ΠΟΥ, ΓΙΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ, ΤΟΥ 3,4% ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΜΌΝΟ ΣΕ ΕΚΕΊΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΎΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ.

ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΌΜΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΡΡΏΣΤΗΣΑΝ ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΈΦΕΡΑΝ ΠΟΤΈ; Ή ΠΟΙΟΣ ΌΝΤΑΣ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΝ ΓΝΏΡΙΖΕ ΠΟΤΈ ΌΤΙ ΕΊΧΕ ΜΟΛΥΝΘΕΊ;

ΜΕΛΈΤΕΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΎΟΥΝ ΌΤΙ ΤΟ 50-80% ΤΩΝ ΑΤΌΜΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΜΟΛΥΝΘΕΊ ΜΕ SARS-COV-2 ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΊΖΟΥΝ ΠΟΤΈ ΚΑΝΈΝΑ ΣΎΜΠΤΩΜΑ . ΠΟΛΛΟΊ ΆΛΛΟΙ ΕΜΦΑΝΊΖΟΥΝ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΑΡΚΕΤΆ ΉΠΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΠΟΤΈ ΙΑΤΡΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ.

Η ΚΑΤΑΜΈΤΡΗΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΩΝ ΜΕΙΏΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΘΝΗΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ΔΈΚΑ ΦΟΡΈΣ.

ΟΙ ΧΏΡΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΚΆΝΕΙ ΤΙΣ ΕΥΡΎΤΕΡΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΈΣ ΜΕΛΈΤΕΣ – Π.Χ. ΔΟΚΙΜΆΖΟΝΤΑΣ ΤΥΧΑΊΑ ΤΜΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ – ΕΊΝΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΊΑ, Η ΝΌΤΙΑ ΚΟΡΈΑ ΚΑΙ Η ΙΣΛΑΝΔΊΑ. ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ, ΕΠΙΣΤΡΈΦΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΆ ΘΝΗΣΙΜΌΤΗΤΑΣ 0,37% 0,6% ΚΑΙ 0,4% ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ.

Ο ΔΡ ΤΖΟΝ ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΤΟΥ ΣΤΆΝΦΟΡΝΤ ΕΚΤΙΜΆ ΌΤΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΘΝΗΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΥΜΑΊΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΎ 0,025% ΚΑΙ 0,65% . ΜΙΑ ΆΛΛΗ ΜΕΛΈΤΗ, ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΊΑ, ΒΡΉΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΘΝΗΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΎ 0,04 ΚΑΙ 0,12 .

ΚΑΙ ΤΑ ΔΎΟ ΕΊΝΑΙ, ΔΥΝΗΤΙΚΆ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΉ ΓΡΊΠΗ.

ΕΝ ΟΛΊΓΟΙΣ: ΌΧΙ, Ο ΚΟΡΩΝΟΪΌΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ «20 ΦΟΡΈΣ ΠΙΟ ΘΑΝΑΤΗΦΌΡΟΣ» ΑΠΌ ΤΗ ΓΡΊΠΗ. ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΌΤΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΑΠΌ ΠΟΛΎ ΕΛΑΦΡΏΣ ΧΕΙΡΌΤΕΡΟ ΈΩΣ ΑΙΣΘΗΤΆ ΚΑΛΎΤΕΡΟ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΉΣ ΠΡΟΠΑΓΆΝΔΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ . ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΊΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΌ ΤΟΥΣ, ΕΊΝΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΠΗΓΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΎΡΕΣΗ ΓΕΓΟΝΌΤΩΝ, ΑΡΙΘΜΏΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΌ.

Διαβάστε – ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΌ #1: «Ο COVID19 ΈΧΕΙ ΕΝΑ ΆΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΈΝΟΥ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΜΕΘ»

Advertisement

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Μια Πιο Προσεκτική Ματιά στα “αυτοάνοσα νοσήματα” – “Επιτίθεται” Πραγματικά ο Οργανισμός στον Εαυτό του;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Η απόλυτη ανατροπή: Η Covid-19 σκοτώνει πλήρως εμβολιασμένους – Τα ανατριχιαστικά δεδομένα 6μήνου στα CDC δείχνουν πανδημία εμβολιασμένων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Η Xαμένη Iστορία της Ιατρικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Αφήστε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.