12.4 C
Αθήνα
Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024, 4:53
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΕΣ: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ! ΩΛΗΝ: Ο ΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΥΜΝΩΔΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΣ!!

ΕΛΛΗΝΕΣ: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ! ΩΛΗΝ: Ο ΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΥΜΝΩΔΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΣ!! ΓΙΆ ΝΆ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΎΝ 6 ΠΤΏΣΕΙΣ ΟΝΟΜΆΤΩΝ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ 200.000 ΧΡΌΝΙΑ ΒΊΟΥ. Ο ΣΠΟΥΔΑΊΟΣ ΚΟΣΜΆΣ ΜΑΡΚΆΤΟΣ ΈΛΕΓΕ ΚΑΙ ΕΠΕΜΕΝΕ ΌΤΙ ΟΙ ΠΤΏΣΕΙΣ ΉΤΑΝ ΕΝΝΈΑ! ΚΑΙ ΌΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ ΔΕΝ ΕΝΝΟΕΊ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 200.000 ΧΡΌΝΙΑ!!

ΓΡΑΦΕΙ Η Ελένη Δημητρίου. “TΌΝ ἚΛΕΓΑΝ ὨΛΉΝ. ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΘΕΪΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο ΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΥΜΝΩΔΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΣ!! ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ(;;!!) ΕΖΗΣΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΦΕΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΟΥΧΙΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΑΜΠΑΛΑΙΟ ΘΕΪΚΟ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

—————

ΕΛΛΗΝΕΣ: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ!

—————

Ο ὨΛΉΝ, ΑΡΧΑΙΌΤΑΤΟΣ ΈΛΛΗΝΑΣ ΥΜΝΩΔΌΣ ΠΟΙΗΤΉΣ, ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΌΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΑΥΣΑΝΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΡΌΔΟΤΟ. Ο ΠΑΥΣΑΝΊΑΣ ΑΝΑΦΈΡΕΙ ΌΤΙ ΟΙ ΎΜΝΟΙ ΤΟΥ ΉΤΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΌΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΊ ΎΜΝΟΙ. ΑΡΧΑΙΌΤΕΡΟΙ ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΎ ΠΆΜΦΩΣ(=>ΜΈΓΙΣΤΟΝ ΦΩ͂Σ) ΚΑΙ ΤΟΎ ΟΡΦΈΑ. ΚΑΙ ΤΟΎΣ ΤΡΑΓΟΥΔΟΎΣΑΝ ΟΙ ΙΈΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΉΛΟ. ΚΑΤΑΓΌΤΑΝ ΛΈΝΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΥΚΊΑ. Ο Μ Ω Σ… Ο ΊΔΙΟΣ ΕΠΊΣΗΣ ΜΆΣ ΠΑΡΑΘΈΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΤΉΣ ΠΟΙΉΤΡΙΑΣ ΥΜΝΩΔΟΎ ΤΩΝ ΔΕΛΦΏΝ, ΒΟΙΏ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ Ο ὨΛΉΝ ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΑΣΌ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΥΕΎΣ, ΤΑΞΊΔΕΨΕ ΑΠΌ ΤΗΝ Υ Π Ε Ρ Β Ο Ρ Ε Ι Α ΣΤΗΝ ΔΉΛΟ ΓΙΆ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΏΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΉΣΙΑ ΘΥΣΊΑ ΣΤΟΝ ΑΠΌΛΛΩΝΑ, ΣΤΗΝ ΓΕΝΈΤΕΙΡΆ ΤΟΎ ΘΕΟΎ.

ΩΣΤΌΣΟ, ΣΤΑΜΆΤΗΣΑΝ ΣΤΟΎΣ ΔΕΛΦΟΎΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΈΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟΎ ΘΕΟΎ ΤΟΎ ΟΛΎΜΠΟΥ ΕΚΕΊ, ΚΑΘΏΣ ΜΟΛΙΣ ΕΊΧΕ ΝΙΚΉΣΕΙ ΤΟΝ ΔΡΆΚΟΝΤΑ ΠΎΘΩΝΑ, ΙΔΡΎΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΆΣΗΜΟ ΣΕ ΌΛΟΝ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ, ΜΑΝΤΕΊΟ. ΜΈΧΡΙ ΤΌΤΕ ΟΙ ΔΕΛΦΟΊ ΉΤΑΝ ΙΕΡΌ ΤΉΣ ΜΗΤΈΡΑΣ ΘΕΆΣ ΓΑΊΑΣ. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΥΣΑΝΊΑ, Ο ὨΛΉΝ ΉΤΑΝ Ο ΠΡΏΤΟΣ ΜΆΝΤΗΣ ΣΤΟΎΣ ΔΕΛΦΟΎΣ. ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΎΤΟΥ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΜΌΝΟΣ ΆΝΤΡΑΣ ΓΙΆ ΤΟΝ ΟΠΟΊΟΝ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ Η ΜΝΉΜΗ ΩΣ ΜΆΝΤΗ, ΠΡΙΝ ΑΝΑΛΆΒΟΥΝ ΚΑΤΌΠΙΝ ΔΙΆ ΠΑΝΤΌΣ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΙΕΡΟΠΡΑΞΊΑ, ΓΥΝΑΊΚΕΣ. ΤΙΣ ΜΑΝΤΕΊΕΣ (ΜΑΝΤΙΚΉ ΤΈΧΝΗ ΑΠΌΛΛΩΝΟΣ ΜΕ ΑΠΟΛΎΤΩΣ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΈΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΏΝ ΜΑΓΓΑΝΕΙΏΝ) ΤΙΣ ΈΛΕΓΕ ΥΠΌ ΤΗΝ ΜΟΡΦΉ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΎ ΕΞΑΜΈΤΡΟΥ ΤΟΎ ΟΠΟΊΟΥ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΕΦΕΥΡΈΤΗΣ ΤΟΥ.

Η ΒΟΙΏ ΣΕ ΎΜΝΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΌΤΑΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΌΛΛΩΝΑ, ΛΈΕΙ: ”ΕΔΏ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΑΓΑΘΉΣ ΜΝΉΜΗΣ ΈΚΑΝΑΝ ΣΤΟ ΜΑΝΤΕΊΟ ΠΑΓΑΣΌΣ ΚΑΙ ΑΓΥΕΎΣ Ο ΔΙ͂ΟΣ=>(ΘΕΪΚΌΣ, ΕΥΓΕΝΉΣ, ΈΝΔΟΞΟΣ) ΠΑΊΔΕΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΊΩΝ”.

Ο ὨΛΉΝ, ΈΓΡΑΨΕ ΠΟΛΛΟΎΣ ΎΜΝΟΥΣ ΓΙΆ ΤΟΎΣ ΘΕΟΎΣ. ΌΠΩΣ ΤΉΣ ΉΡΑΣ ΠΟΥ ΛΈΕΙ ΌΤΙ Η ΘΕΆ ΉΡΑ ΑΝΑΤΡΆΦΗΚΕ ΑΠΌ ΤΙΣ ΏΡΕΣ. ΜΕ ΓΝΩΣΤΌΤΕΡΟ ΎΜΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΛΕΙΘΥΊΑ, ΑΦΙΕΡΩΜΈΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΆΡΧΑΙΑ ΟΜΏΝΥΜΗ ΘΕΌΤΗΤΑ. ΓΙΑΤΊ ΆΡΑΓΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΘΕΆ;; Ο ὨΛΉΝ ΘΕΩΡΕΊ ΤΗΝ ΘΕΆ ΕΙΛΕΙΘΥΊΑ=>>ΑΡΧΑΙΌΤΕΡΗ ΤΟΎ ΚΡΌΝΟΥ. =>>ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΆΤΩΝ: ”ΚΡΌΝΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΈΡΑΝ ΦΗΣῚΝ ΕἾΝΑΙ”. [ΠΑΥΣΑΝΊΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΚΆ, 21.3].

ΑΠΟΡΊΑ ΓΕΝΝΆ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ/ΓΝΏΣΗ(;;;) ΤΟΎ ΠΑΜΠΆΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΎ ΥΜΝΩΔΟΎ ΜΑΣ! ΛΈΝΕ ΠΩΣ ΑΠΌ ΤΟΎΣ ΔΉΛΙΟΥΣ ΈΜΑΘΑΝ ΟΙ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΤΏΝ ΆΛΛΩΝ ΝΗΣΙΏΝ ΚΑΙ ΟΙ ΊΩΝΕΣ ΤΟ ΌΝΟΜΑ ΤΉΣ ΕΙΛΕΙΘΥΊΑΣ. ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΚΑΙ ΥΙΟΘΈΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΗΣ. ΚΑΤΌΠΙΝ ΕΠΕΚΤΆΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΤΌΤΕ ΕΛΛΑΔΙΚΌ ΧΏΡΟ. ΣΤΟΝ ΎΜΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΌΝ, ΑΠΟΚΑΛΕΊ ΤΗΝ ΘΕΆ ΕΙΛΕΊΘΥΙΑ: ”ΕΥ̓́ΛΙΝΟΝ” ΔΛΔ Η ΚΑΛΏΣ ΚΛΏΘΟΥΣΑ/Η ΚΑΛΉ ΚΛΏΣΤΡΙΑ, ΛΌΓΩ ΤΟΎ ΌΤΙ ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΤΗΝ ΜΟΊΡΑ ΤΉΣ ΖΩΉΣ ΌΠΩΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΟΊΡΕΣ. ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΕΊ ΔΕ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΎ ΕΡΩΤΑ!!

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΡΧΌΤΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΡΕΊΑ ΔΊΧΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΑΤΟ ΛΌΓΟ ΚΑΙ ΔΊΧΩΣ ΝΑ.. ΣΤΑΛΘΕΊ! ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΠΆΕΙ ΣΕ ΑΥΤΉΝ, ΔΊΧΩΣ ΤΗΝ ΒΟΉΘΕΙΑ ΘΕΟΤΉΤΩΝ ΜΑΣ!

ΟΙ ΎΜΝΟΙ ΤΟΎ ὨΛΉΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΌΝΤΑΝ ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΤΟΎ ΠΑΥΣΑΝΊΑ ΤΟΝ 2Ο ΑΙΏΝΑ Μ.Μ.Ε., ΚΑΘΏΣ ΟΙ ΔΉΛΟΙ ΣΥΝΈΧΙΖΑΝ ΝΑ ΤΟΎΣ ΤΙΜΟΎΝ. Ο ΗΡΌΔΟΤΟΣ ΜΆΣ ΚΆΝΕΙ ΓΝΩΣΤΌ ΑΚΌΜΑ ΈΝΑΝ ΎΜΝΟ ΤΟΎ ΩΛΉΝ ΑΦΙΕΡΩΜΈΝΟ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΕΣ ΠΑΡΘΈΝΕΣ ΏΠΙΔΑ ΚΑΙ ΕΚΑΈΡΓΗ. ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΆΤΩΝΑ, ΤΟΝ ΗΡΌΔΟΤΟ ΚΑΙ ΆΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΊΣ, Η ΕΚΑΈΡΓΗ ΉΤΑΝ ΠΑΡΘΈΝΟΣ ΙΈΡΕΙΑ ΠΟΥ ΖΟΎΣΕ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΒΌΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ. ΚΑΙ Η ΟΠΟΊΑ, ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΗΝ ΏΠΙΔΑ, ΉΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΔΉΛΟ ΓΙΆ ΝΑ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΝ ΘΥΣΊΑ ΣΤΟΝ ΑΠΌΛΛΩΝΑ.

ΉΤΑΝ ΟΙ ΠΡΏΤΕΣ ΠΟΥ ΈΦΕΡΑΝ ΔΏΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΈΝΝΗΤΗ ΆΡΤΕΜΙΣ ΚΑΙ ΥΠΉΡΞΑΝ ΣΥΝΟΔΟΊ ΤΗΣ. ΑΥΤΌΣ ΔΕ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΛΌΓΟΣ ΠΟΎ ΛΑΤΡΕΎΟΝΤΑΝ ΩΣ ΗΜΊΘΕΕΣ ΣΤΗΝ ΔΉΛΟ. ΠΡΟΣ ΤΙΜΉ ΤΟΥΣ ΟΙ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΉΣ ΔΉΛΟΥ ΜΆΖΕΥΑΝ ΔΏΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΎΜΝΟ ΤΟΎ ὨΛΉΝ ΑΦΙΕΡΩΜΈΝΟΣ ΣΕ ΑΥΤΈΣ, ΟΙ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΟΎΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΌΝΟΜΆ ΤΟΥΣ. ΚΌΡΕΣ ΤΟΎ ΒΟΡΈΑ, ΥΙΌΣ ΤΟΎ ΑΙΌΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΌΓΟΝΟΣ ΤΏΝ ΜΑΚΕΔΌΝΩΝ ΜΑΣ! ΟΙ ΥΠΕΡΒΌΡΕΙΟΙ, ΈΣΤΕΛΝΑΝ ΚΆΘΕ ΈΤΟΣ ΔΏΡΑ ΣΤΗΝ ΔΉΛΟ ”ΑΠΑΡΧΈΣ” (ΑΠΩΤΆΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΌΝΤΟΣ), ΜΕ ΔΎΟ ΠΑΡΘΈΝΕΣ ΚΑΙ ΠΈΝΤΕ ΝΈΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΙΌ ΩΡΑΊΩΝ (ΚΆΛΛΟΣ)! – [ΝΑ ΠΡΟΣΈΧΕΤΕ ΤΑ ΟΝΌΜΑΤΑ] -.

Ο ΗΡΌΔΟΤΟΣ ΜΆΣ ΛΈΕΙ ΌΤΙ Η ΏΠΙΔΑ ΚΑΙ Η ΕΚΑΈΡΓΗ ΉΡΘΑΝ “ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ” ΚΑΙ ΑΡΓΌΤΕΡΑ ΚΑΙ Η ΛΑΟΔΊΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΌΧΗ.

ΚΑΙ ΓΕΝΝΆΤΑΙ Η ΑΠΟΡΊΑ ΣΤΗΝ ΦΡΆΣΗ: “ΆΜΑ ΑΥΤΟΊΣΙ ΤΟΊΣΙ ΘΕΟΊΣΙ ΑΠΙΚΈΣΘΑΙ”. ΤΙ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΌΤΙ ΈΦΘΑΣΑΝ ΣΥΓΧΡΌΝΩΣ ΜΕ ΤΟΎΣ ΘΕΟΎΣ;;;; ΚΑΙ ΠΟΙΟΊ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΟΊ ΟΙ ΘΕΟΊ ΠΟΥ ΉΡΘΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΏΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΑΈΡΓΗ, ΑΝ ΌΧΙ Η ΆΡΤΕΜΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΠΌΛΛΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΉΘΗΚΑΝ ΕΚΕΊ;;;;

ΠΡΏΤΗ ΉΛΘΕ ΣΤΗΝ ΔΉΛΟ Η ΙΈΡΕΙΑ ΑΧΑΪ́Α ΠΟΥ ΤΟ ΌΝΟΜΆ ΤΗΣ ΤΟ ΑΝΑΦΈΡΕΙ ΣΕ ΠΟΊΗΜΆ ΤΟΥ Ο ΩΛΉΝ. ΈΠΕΙΤΑ ΉΛΘΑΝ Η ΏΠΙΣ/ΏΠΙΔΑ/ΟΎΠΙΣ ΚΑΙ ΕΚΑΈΡΓΗ/ΆΡΓΗ) ΚΑΙ ΈΓΙΝΑΝ ΙΈΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΉΛΟ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΊΑΣ ΝΑ ΤΑΦΟΎΝ ΕΚΕΊ ΜΕΤΆ ΤΟΝ ΘΆΝΑΤΌ ΤΟΥΣ. ΚΙ ΈΤΣΙ ΈΓΙΝΕ. ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΡΕΊΑ ΔΕΝ ΓΎΡΙΣΕ ΚΑΜΜΊΑ. Ο ΗΡΌΔΟΤΟΣ ΔΊΝΕΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΆ ΤΟΝ ΤΆΦΟ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΒΌΡΕΩΝ ΑΥΤΏΝ ΚΟΡΑΣΊΔΩΝ -ΤΟ ΣΉΜΑ ΛΑΟΔΊΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΌΧΗΣ- ΣΤΟ ΔΗΛΙΑΚΌ ΙΕΡΌ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΜΈΣΑ ΣΤΟ ΤΈΜΕΝΟΣ (ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝ.<ΤΈΜΝΩ,ΤΈΜΕΝΟΣ) ΤΉΣ ΑΡΤΈΜΙΔΟΣ, ΣΤΆ ΑΡΙΣΤΕΡΆ ΚΑΘΏΣ ΜΠΑΊΝΕΙ ΚΑΝΕΊΣ ΚΑΙ ΠΛΆΙ ΤΟΥ ΈΧΕΙ ΦΥΤΡΏΣΕΙ ΜΙΆ ΕΛΙΆ. ΕΠΊΣΗΣ ΑΝΑΦΈΡΕΙ ΌΤΙ ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΤΕΜΊΣΙΟ, ΥΠΆΡΧΕΙ ΈΝΑΣ ΆΛΛΟΣ ΤΆΦΟΣ -Η ΘΉΚΗ- ΠΡΟΦΑΝΏΣ ΊΔΙΑΣ ΕΠΟΧΉΣ ΜΕ ΤΟ ΣΉΜΑ. ΣΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΘΉΚΗ ΚΕΊΤΕΤΑΙ Η ΄ΩΠΙΣ ΚΑΙ Η ΄ΑΡΓΗ, ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΟΙ ΝΗΣΙΏΤΙΣΣΕΣ ΤΙΜΟΎΝ ΜΕ ΎΜΝΟΥΣ. ΣΤΟ ΠΈΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΏΝΩΝ ΤΑ ΔΎΟ ΖΕΎΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΘΈΝΩΝ ΈΓΙΝΑΝ ΈΝΑ ΚΑΙ Η ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΉΘΗΚΕ.

ΚΆΠΟΙΟΙ, ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΊ ΚΆΠΟΙΟΙ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΟΎ ὨΛΉΝ ΠΙΘΑΝΟΝ, ΛΈΝΕ, ΠΕΡΊ ΤΟΎ 1000 Π.Μ.Ε.?? ΟΙ ΠΙΌ ”ΈΝΤΙΜΟΙ” ΚΆΝΟΥΝ ΛΌΓΟ ΓΙΆ ”ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΊΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΊΑΣ”. ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ ΔΛΔ ΠΌΣΟ ΠΊΣΩ ΣΤΟΝ ΧΡΌΝΟ ΠΆΜΕ, ΠΟΥ ΠΡΟΦΑΝΏΣ ΤΟΎΣ ΠΡΟΚΑΛΕΊ ΊΛΙΓΓΟ!!

Η ΙΕΡΑΤΙΚΉ ΠΟΊΗΣΗ ΤΟΎ ὨΛΉΝ ΛΈΝΕ ΌΤΙ ΈΧΕΙ ΠΛΈΟΝ ΧΑΘΕΊ ΕΝΤΕΛΏΣ. (ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΝ ΘΑ ΈΠΑΙΡΝΑ ΌΡΚΟ ΠΕΡΊ ΑΥΤΟΎ ΚΑΘΏΣ ΌΠΩΣ ΠΡΟΕΊΠΑΜΕ ΟΙ ΎΜΝΟΙ ΉΤΑΝ ΑΚΌΜΗ ΣΕ ΧΡΉΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΤΟΎ ΠΑΥΣΑΝΊΑ ΔΛΔ ΈΩΣ ΚΑΙ 200 Μ.Μ.Ε. ΕΊΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΊΧΑΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΊ ΑΠΌ ΤΟΎΣ ΠΡΌΓΟΝΟΎΣ ΜΑΣ. ΑΔΥΝΑΤΟΝ. ΝΑΙ, ΈΧΕΙ ”ΧΑΘΕΊ” ΑΛΛΆ ΕΊΜΑΙ ΣΊΓΟΥΡΗ ΠΩΣ ΟΧΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ! ΕΠΊΣΗΣ ΤΟ ΊΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΌ ΑΦΉΝΩ ΚΑΙ ΘΈΜΑ ΠΕΡΊ ΤΩΝ ΤΆΦΩΝ ΚΑΙ ΌΤΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΉΡΧΕ ΕΝΤΌΣ, ΤΩΝ ΥΠΕΡΒΟΡΕΊΩΝ ΚΟΡΑΣΊΔΩΝ!)

—————

”ΓΙΆ ΤΟΎΣ ΔΕΛΦΟΎΣ ΛΈΝΕ ΠΩΣ Ο ΔΕΎΤΕΡΟΣ ΝΑΌΣ ΈΓΙΝΕ ΑΠΌ ΜΈΛΙΣΣΕΣ, ΜΕ ΚΕΡΊ ΜΕΛΙΣΣΏΝ ΚΑΙ ΦΤΕΡΆ· ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΈΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟΎΣ ΥΠΕΡΒΌΡΕΙΟΥΣ Ο ΑΠΌΛΛΩΝΑΣ”!!! [ΠΑΥΣΑΝΊΑΣ, ΦΩΚΙΚΆ, ΛΟΚΡΏΝ ΟΖΌΛΩΝ (5.7 – 9)].

ΣΤΗΝ ΙΛΙΆΔΑ ΟΙ ΔΕΛΦΟΊ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΑΝ ΈΝΑΣ ΠΛΟΎΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΌΣ ΧΏΡΟΣ.

————————

Ο ὨΛΉΝ, ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΣΎΧΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΟΎΔΑ ΑΠΟΚΑΛΕΊΤΑΙ: ”ΔΥΜΑΊΟΣ” Ή ”ΛΎΚΙΟΣ” Ή … ”ΥΠΕΡΒΌΡΕΙΟΣ”!

————————

ΕΤΥΜΟΛΟΓΊΑ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ὨΛΉΝ => Ὠ-ΛΗΝ => Ω-(ΜΈΓΑ) + ΛΗΝ =ΑΠΑΡΈΜΦΑΤΟ ΤΟΎ ΡΉΜΑΤΟΣ ΛΆΩ=> ΒΛΈΠΩ, ΚΟΙΤΆΖΩ, ΠΑΡΑΤΗΡΏ =>ΑΥΤΌΣ ΠΟΥ ΒΛΈΠΕΙ ΚΆΤΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΏΔΕΣ.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΑΡΑΓΕ ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Ο ΟΜΗΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ (ΣΥΝ Ο ΗΣΙΟΔΟΣ), ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΟΤΙ ΕΚΤΟΤΕ ΕΧΕΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙ Η ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΗΜΕΡΙΩΝ ΟΠΕΡ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 25.795 ΧΡΟΝΙΑ;;;

Ο ΟΡΦΈΑΣ ΠΟΎ ΌΠΩΣ ΠΡΟΑΝΑΦΈΡΘΕΙ ΉΤΑΝ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΟΣ ΤΟΎ ὨΛΉΝ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΛΟΙΠΌΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΝΈΕΣ ΜΕΤΡΉΣΕΙΣ ΈΔΕΙΞΑΝ ΌΤΙ ΈΖΗΣΕ ΚΑΙ ΈΔΡΑΣΕ ΠΡΙΝ 16.500 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΣΉΜΕΡΑ. ΤΌΤΕ ΈΓΙΝΕ Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΉ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΚΑΙ ΛΊΓΟ ΜΕΤΆ, ΜΕ ΜΙΆ ΓΕΝΕΆ ΔΙΑΦΟΡΆ, Ο ΤΡΩΙΚΌΣ ΠΌΛΕΜΟΣ.

-————————

ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΑΡΑΓΕ ΜΙΛΑΜΕ ΟΤΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ ΣΤΟ: “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ – ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ” ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΣΕ 50.000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΤΗ Π.Μ.Ε.!;;;;;;;;

– [ΔΙΟΓΈΝΗΣ ΛΑΈΡΤΙΟΣ, ΒΊΟΙ ΚΑῚ ΓΝΩ͂ΜΑΙ ΤΩ͂Ν ἘΝ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑΙ ΕΥ̓ΔΟΚΙΜΗΣΆΝΤΩΝ, ΠΡΟΟΊΜΙΟΝ, ΣΤΊΧΟΣ 3] – ⬇️

HTTPS://WWW.SCRIBD.COM/…/%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%93%CE%95…

(ΔΕΣ 2ο ΣΧΌΛΙΟ)

– ΕΠΊ ΤΟΎ ΘΈΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΊ ΌΤΙ ΟΥΔΈΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΊΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΉΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ, ΑΠΛΆ ”ΕΤΥΧΕ” ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΑΝΑΦΈΡΟΥΝ ΠΟΤΈ, ΌΠΩΣ ”ΕΤΥΧΕ” ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΆΣ ΤΑ ΔΙΔΆΞΟΥΝ…. ΠΟΤΈ!! –?

————————

Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΙΣΤΟΡΊΑ, ΚΑΙ ΌΧΙ ΠΙΆ ΠΡΟΪΣΤΟΡΊΑ, ΜΙΆΣ ΚΑΙ ΈΧΟΥΜΕ ΓΡΑΠΤΆ ΚΕΊΜΕΝΑ ΗΛΙΚΊΑΣ 16.500 ΕΤΏΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΈΝΑ ΑΠ’ ΌΛΟΥΣ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΤΕΊ. ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΑ ΚΑΙ Η ΟΜΗΡΙΚΉ ΓΕΩΓΡΑΦΊΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΆΞΕΙ ΕΚ ΒΆΘΡΩΝ, ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΏΝΤΑΣ ΔΙΆ ΠΑΝΤΌΣ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟ-ΘΕΩΡΊΑ ΤΟΎ ΔΉΘΕΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΎ ΚΑΙ ΣΤΈΛΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΑΌ ΤΉΣ ΕΡΉΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΊΑ ΤΟΥ!

Η ΑΛΉΘΕΙΑ ΕΊΝΑΙ ΌΤΙ ΌΛΟΙ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΑΊΡΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΆ ΤΉΝ ΑΠΟΚΑΛΟΎΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ”ΜΥΘΟΛΟΓΊΑ”… ΓΙΑΤΊ Η ΕΠΟΧΉ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΎΝ ΠΟΛΛΆ ΌΧΙ ΜΌΝΟ ΔΕΝ ΑΡΓΕΊ …

….. ΑΛΛΆ ΈΧΕΙ ΗΔΗ ΞΕΚΙΝΉΣΕΙ!

══════✻══════

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΜΟΥ, ΓΙΆ ΝΆ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΎΝ 6 ΠΤΏΣΕΙΣ ΟΝΟΜΆΤΩΝ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ 200.000 ΧΡΌΝΙΑ ΒΊΟΥ. Ο ΣΠΟΥΔΑΊΟΣ ΚΟΣΜΆΣ ΜΑΡΚΆΤΟΣ ΈΛΕΓΕ ΚΑΙ ΕΠΕΜΕΝΕ ΌΤΙ ΟΙ ΠΤΏΣΕΙΣ ΉΤΑΝ ΕΝΝΈΑ! ΚΑΙ ΌΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ ΔΕΝ ΕΝΝΟΕΊ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 200.000 ΧΡΌΝΙΑ!!

₪₪● ● ● ● ● ●₪₪

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΣΤΡΟΠΑΙΔΑ! ΕΛΕΝΗ.”

ΣΠΑΜΕ ΤΟ ΜΑΤΡΙΞΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ. Ένα εγχειρίδιο αφύπνισης… ΤΩΡΑ ΜΕ ΜΕΓΆΛΗ ΈΚΠΤΩΣΗ… Εάν ενδιαφέρεσαι για την απόκτηση του, επικοινώνησε μαζί μου μέσω του mail nikolaosgeor@gmail.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ. ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΤΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

ΕΙΜΑΙ Ο ΔΊΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΤΑΞΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ, ΣΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ … ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Το Ισραήλ δεν ήταν ποτέ νόμιμο κράτος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Η Ψυχοπαθητική Θρησκεία των Παγκοσμιοποιητών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ