15.6 C
Αθήνα
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, 1:43
ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ.. Το κείμενο που ακολουθεί μου ήρθε μέσω μέιλ από Έλληνα αναγνώστη του ιστολογίου… Όσα αναφέρει είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, εως συγκλονιστικά θα λέγαμε…..

ΑΠΟ: Δημήτριος  Μ. ραμπατζόγλου – Αρω-Βαινόπουλος        

Σας επισυνάπτω το 1ο  έγγραφο που περιγράφει την δημιουργία της New World Order. Έπονται και άλλα έγγραφα με τα οποία πιστεύω ότι θα αντιληφθείτε πλήρως του τι σημαίνει και πως λειτουργεί η ΝΤΠ 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ 

γαπητοί μου, γαπηταί μου, 

Τ κείμενον ν σς ποστέλλω εναι τ σημαντικότερον βίντεο τ ποον χω κούσει ες τ διαδίκτυον. Φέρει τν τίτλον Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ κα τν πραγματοποίησεν ν τει 1967  Μάριον Φαγκν, ες μερικανς συγγραφες, παραγωγς κα σκηνοθέτης το θεάτρου κα το κινηματογράφου.  

Τ σα ναφέρει εναι συγκλονιστικ 

Ξεχάσετε τ σα σς χουν μάθει ες τ σχολεα δι τν στορίαν π τ 1750 κα μετά.  

κοστε κα μελετστε μ διαιτέραν προσοχν τ σα ναφέρει  Φαγκν κα μάλιστα μ στοιχεα.   

Έπειδ λοιπν κρινα τοτο τ βίντεο τόσον συγκλονιστικν, φιέρωσα πολν χρόνον δι ν τ πομαγνητοφωνήσω. π’ ψιν τι εναι 2 ρες κα 10 λεπτ κα δν χει εκόναν. Μόνον χον. Τ σημαντικότερα σημεα κατ τν κρίσιν μου τ χω πογραμμίσει  τ χω καταγράψει μ ζωηρος μελανος χαρακτρας. Κα εναι ρκετ τατα. Τν πομαγνητοφώνησιν κατέγραψα ες τ πολυτονικν σύστημα γραφς κα ες τν γλσσαν τν ποίαν πρέπει ν χρησιμοποιμεν παξάπαντες ο λληνες ως του πιστρέψωμεν ες τν ρχαίαν ττικν διάλεκτον.  

ντς παρενθέσεων χω καταγράψει τς δικάς μου παρατηρήσεις.  

Δύνασθε ν τ κούσητε ες τν κατωτέρω λεκτρονικν διεύθυνσιν. Εναι μως ες τν γγλικν μ μετάφρασιν ες τν Δημοτικήν.  

Μετ τ πέρας ταύτης τς πομαγνητοφωνήσεως κολουθε μία λλη δι τν δρσιν τν Ρότσιλντ ες μερικήν. Τιτλοφορεται: RÖTHSCHILDS τ ξεκίνημα. Συγκρίνατε τ σα θ διαβάσετε δ μ ατ τς προηγουμένης. ν συνεχεί κολουθε λόγος – μιλία το John Fitzerald Kennendy το 1963. Ες τν συνέχειαν ναφέρομαι ες τ διεθν γεγονότα κα κολούθως ες τν λλάδα, τν λληνικν πολιτικν στορίαν κα τ βασικότερα πρόσωπα ατς κα τος πολιτικος οτινες κυβέρνησαν κα κυβερνοσι ατν τν χώραν. Τν πατρίδα μας.          

Μέρος 1ον:  χογράφησις τις κολουθε ποτελε τν πλέον νδιαφέρουσαν λλ κα τρομακτικοτέραν πραγματικν στορίαν τς συγκλονιστικοτέρας συνωμοσίας ες τν στορίαν το πλανήτου. Τν χογράφησιν πραγματοποίησεν τ 1967  Marion Fagan Φαγκν το ες μερικανς συγγραφεύς, παραγωγς κα σκηνοθέτης θεάτρου κα κινηματογράφου κα ν μεγάλον νομα ες τ Μπρόντγουέϊ τς Νέας όρκης.  

πραγματοποίησεν τν χογράφησιν ταύτην μ τν λπίδαν τι θ εσήρχετο κα θ γίνετο γνωστ ντς κάθε μερικανικς οκίας.  

Κάθε λλην πρέπει ν κούσ κα ν κατανοήσ λην τν μιλίαν διότι τν φορ. Θ κατανοήσ ποίους ξυπηρετοσιν ο πολιτικοί μας, διατ λλα λέγουσι κα λλα πράττουσι, πο δηγοσι τν χώραν κα πολλ λλα κόμη. κούσατε: (δ ρχίζει  Φαγκν τν μιλίαν του).  

Διατ κα πς τ νωμένα θνη (Ο.Η.Ε.) εναι  βάσις τς μεγάλης συνωμοσίας δι ν καταστρέψ τν κυριαρχίαν τν νωμένων Πολιτειν μερικς κα ν ποδουλώσ τος μερικανος πολίτας ες μίαν παγκόσμιον δικτατορίαν το Ο.Η.Ε. εναι ν πλρες κα παντελς γνωστον μυστήριον δι τν συντριπτικν πλειοψηφίαν το μερικανικο λαο λόγος δι’ ατν τν διαφορίαν το τρομακτικο κινδύνου δι τν χώραν μας (μιλε δι τς Η.Π.Α.) κα δι λόκληρον τν λεύθερον κόσμον, εναι πλός. Ο θέατοι γκέφαλοι τς πανμεγίστης ατς συνωμοσίας, χουσι πόλυτον λεγχον ΟΛΩΝ τν Μέσων Μαζικς Ένημερώσεως (Μ.Μ.Ε.), διαιτέρως τς Τηλεοράσεως, το Ραδιοφώνου, το Τύπου κα το Ηοllywood.     

παντες γνωρίζομεν τι τ Στέϊτ Ντηπάρτμεντ, τ Πεντάγωνον κα  Λευκς Οκος κατέχουσι τ δικαίωμα κα τν δύναμιν ν διαχειρίζονται τς εδήσεις. Ν μν μς λέγωσι τν λήθειαν λλ ατ πο θέλωσι ν πιστέψωμεν. χουσι λάβει τούτην τν δύναμιν κατόπιν ντολς τν θεάτων φεντικν των, τ ποα πεννόησαν κα διευθύνωσι τν μεγάλην συνωμοσίαν κα σκοπός των εναι ν διεξάγωσι πλύσιν γκεφάλου ες τος νθρώπους στε ν ποδεχθσι τ “δόλωμα” τς ερήνης δι ν μετατρέψωσι τς Η.Π.Α. ες μίαν πόδουλον μονάδαν τς παγκοσμίου κυβερνήσεως το Ο.Η.Ε.  

Πρτα π’ λα ν χετε π’ ψιν σας τι  λεγομένη στυνομικ δρσις το Ο.Η.Ε. ες τν Κορέαν, που α Η.Π.Α. πολέμησαν κα που 150.000 κ τν νέων πολιτν μας δολοφονήθησαν κα κρωτηριάσθησαν, το μέρος το σχεδίου. Τ διο κα  κήρυκτος πόλεμος π τ Κογγρέσσον ες τ Βιετνμ, που τ παιδιά μας πεθαίνουσι, εναι πίσης μέρος το σχεδίου. Καθς πίσης τ σχέδιον ναντίον τς Ροδεσίας κα τς Νοτίου φρικς που κα κε τ παιδιά μας θ πεθαίνωσι, εναι μέρος το σχεδίου το Ο.Η.Ε.  

στόσο τ σημαντικν δι λους τος μερικανος, λας σς τς μητέρας πο τ γόρια σας πέθανον ες τν Κορέαν κα τώρα πεθαίνουσι ες τ Βιετνμ, εναι ν γνωρίζητε τι ο γέται μας ες τν Οάσιγκτον τος ποίους μες κλέξαμε δι τν προστασίαν το θνους μας κα το Συντάγματός μας, εναι ΠΡΟΔΟΤΑΙ κα τι πισθεν ατν ερίσκεται μία μικρ μς νθρώπων τς ποίας κύριος σκοπς εναι ν ποδουλώσ λόκληρον τν πλανήτην ες τ σατανικόν των σχέδιον τς μίας κα μοναδικς παγκοσμίου κυβερνήσεως.  

Δι ν σς καταδείξω τώρα μίαν σαφν εκόναν τούτου το σατανικο σχεδίου, θ πάγω πίσω χρονικς ες τν ναρξίν του ες τ μέσον το 1.700 κα θ κατονομάσω σους θεσον ες φαρμογν ατ τ σχέδιον κα ν συνεχεί θ σς μεταφέρω ες τν παροσαν, τν σημερινν κατάστασιν το σχεδίου τούτου.  

Δι περαιτέρω πληροφορίας κα δι ν χετε καλλιτέραν κατανόησιν τν σων θ επω, ς μο πιτραπ τώρα ν διευκρινίσω ναν ρον τν ποον χρησιμοποιε τ F.B.I. Πρόκειται δι τν κφρασιν “ατς εναι νας φιλελεύθερος”.  χθρός μας δλα δ ο συνωμόται τς παγκοσμίου κυβερνήσεως, χουσι χρησιμοποιήσει κα χρησιμοποιοσι τν κφρασιν ταύτην “φιλελεύθερος”, ς κάλυψιν δι τς δραστηριότητάς των. κούγεται τόσον θον κα τόσον νθρωπιστικν τ ν εσαι  “φιλελεύθερος”. στ βέβαιοι τι στις ατοαποκαλεται  περιγράφεται ς “φιλελεύθερος” δν εναι παρ ες ρυθρς (κομμουνιστς) ες τν πραγματικότηταν.  

τοτον τ σατανικν σχέδιον ξεκίνησεν τν δεκαετίαν το 1760 ταν νεφανίσθ π τ νομα λλουμινάτι (Πεφωτισμένοι). τούτους τος λλουμινάτι τος ργάνωσεν κάποιος νταμ Βάϊσχάουπτ, γεννημένος βραος, στις σπάσθη τν καθολικισμν κα γινεν καθολικς ερεύς. κολούθως κα κατόπιν ντολς π τν νέαν ργανωμένην βουλν το Ρότσιλντ, πεστάτησεν κα ργάνωσεν τος λλουμινάτι.  

Φυσικ ο Ρότσιλντς χρηματοδότησαν έτούτην τν διαδικασίαν κα λοι ο πόλεμοι κτοτε, ρχίζοντας μ τν Γαλλικν πανάστασιν, χουσι προωθηθε π τος λλουμινάτι οτινες λειτοργον π διαφόρους νομασίας. Λέγω π διαφόρους νομασίας, διότι ταν ο λλουμινάτι ξετέθησαν κα κατέστησαν “περιβόητοι”,  Βάϊσχάουπτ κα παντες ο συνωμόται του ρχισαν ν λειτουργσι π διαφόρους λλας νομασίας 

Ες τς Η.Π.Α. μέσως μετ τν 1ον παγκόσμιον πόλεμον, γκαθίδρυσαν ατ ν ποκαλοσι “Συμβούλιον ξωτερικν Σχέσεων” κα τ ποον ναφέρεται συνήθως ς “C.F.R.”. τοτον τ C.F.R. εναι ες τν πραγματικότηταν ο λλουμινάτι ντς τν Η.Π.Α.  εραρχία του, ο γκέφαλοι οτινες τ λέγχουσι ες μέγιστον βαθμν, εναι πόγονοι τν ρχικν λλουμινάτι, συνωμόται βεβαίως, ο ποοι δι ν ποκρύψωσι τ γεγονς τοτο, χουσιν ο πλείονες ξ ατν, λλάξει τ οκογενειακά των νόματα μ μερικανικά. Έπ παραδείγματι τ ληθινν νομα τν DillonsClarens κα Douglas Dillonνς γραμματέως το πουργείου Οκονομικν τν Η.Π.Α. Θ πανέλθω ες λα τοτα ργότερον. πάρχει μία παρομοία γκατάστασις τν λλουμινάτι ες τν γγλίαν, που λειτουργοσιν π τ νομα το “Βritish Institute of International Affairs”.  

Παρόμοιαι μυστικα ργανώσεις τν λλουμινάτι πάρχουσιν ν Γαλλί, Γερμανί κα λλα θνη, που λειτουργοσι μ διαφορετικ νόματα. Κα πασαι ταται α ργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου το C.F.R. δρύουσι συνεχς πολυαρίθμους θυγατρικς ργανώσεις α ποαι χουσι διεισδύσει ες κάθε φάσιν τν διαφόρων ποθέσεων τν θνν. λλ κάθε φορν α δραστηριότηται ατν τν ργανώσεων σαν κα εναι δημιουργημέναι κα λεγχόμεναι π τος διεθνες τραπεζίτας, οτινες σαν νέκαθεν κα ξακολουθοσι ν εναι λεγχόμενοι π τος Ρότσιλντς.   

Α λεπτομέρειαι το πς πέτυχον ες τν δημιουργίαν το C.F.R. ντς τν Η.Π.Α. καθς κα ες λλα θνη, εναι λίαν περίπλοκον ν περιγραφσιν δλλ δύνασθε ν τ νεύρητε καθ’ λοκληρίαν ες τ δελτίον εδήσεων Νο 122 π τν τίτλον “ Ο.Η.Ε. εναι γόνος τν λλουμινάτι” καθς κα ες τ δελτίον εδήσεων Νο 123 π τν τίτλον “C.F.R.”. ποκαλύπτεται ξ λοκλήρου ς λλουμινάτι. μφότερα δημοσιεύονται π τν κινηματογραφικν κπαιδευτικν συντεχνίαν, ταχυδρομικ θυρς 46205 Hollywood Callifornia. Δύνασθε ν τ γοράσητε πρς 50 σντς τ ντίτυπον γράφοντες ες τν νωτέρω διεύθυνσιν.   

Ατ τ δελτία εδήσεων ποκαλύπτουσι τ νόματα τν ρχικν δρυτν τν λλουμινάτι κα τ μερικανικ νόματα τν πογόνων των ες τ σημερινν C.F.R. Τώρα θ πάγω πίσω ες τς δραστηριότητας τν ρχικν λλουμινάτι συνωμοτν.  

πως ποκαλύπτει τ δελτίον εδήσεων Νο 122, ες κλάδος τς οκογενείας τν Ρότσιλντς εχε χρηματοδοτήσει τν Ναπολέοντα. τερος κλάδος, τν Ρότσιλντς πίσης, χρηματοδότησε τήν Βρεττανίαν, τν Γερμανίαν κα τ λλα θνη ες τος πολέμους το Ναπολέοντος. (δική μου παρατήρησις: Προσέξτε γαπητο ναγνσται: Τ διαίρει κα βασίλευε θ τ συναντήσωμεν ες λας των τς νεργείας).  

Εθς μέσως μετ τος πολέμους το Ναπολέοντος ο λλουμινάτι πέθεσαν τι λα τ θνη σαν τόσον πορα κα τόσον ξηντλημένα π ατος, στε θ σαν χαρομενα δι οανδήποτε λύσιν. Οτως τ νδρείκελα τν Ρότσιλντς δρυσαν ατ τ ποον ποκαλοσι “Συνέδριον τς Βιέννης” ες τ ποον προσεπάθησαν ν δημιουργήσωσι τν πρώτην Κοινωνίαν τν θνν. Τήν πρώτην προσπάθειά των δι μίαν παγκοσμίαν κυβέρνησινπίστευον δ τι παντα τ γετικ στελέχη τν ερωπαϊκν κυβερνήσεων σαν τόσον ποχρεωμένα ες ατος, στε θ τος πηρετοσαν ετε προθύμως, ετε προθύμως ς νδρείκελά των.  

 Τσάρος τς Ρωσίας μως μύρισε τν “βρώμαν” τς συνωμοσίας κα τν τορπίλισεν καθ’ λοκληρίαν.  ξοργισμένος Νάθαν Ρότσιλντ,  τότε π κεφαλς ατς τς δυναστείας, ρκίσθ τι μέραν τινα θ καταστρέψ τν Τσάρον κα πασαν τν οκογένειάν του. Κα ντως ο πόγονοί του πραγματοποίησαν τν πειλν ταύτην τ τος 1917. Ες τ σημεον τοτο λάβετε π’ ψιν σας τι ο λλουμινάτι δν δρύθησαν δι ν χωσιν α πράξεις των βραχεαν χρονικν μβέλειαν.  

Κανονικς ες οοσδήποτε συνωμότης εσέρχεται ες μίαν συνωμοσίαν χων τν προσδοκίαν ν πιτύχ τν σκοπόν του κατ τν διάρκειαν το βίου του. λλ τοτο δν σχυε μ τος λλουμινάτι Εναι λήθεια τι λπίζουσι ν πιτύχωσι τν στόχον των κατ τν διάρκειαν το βίου των. λλ δν πτοονται ες περίπτωσιν μ πιτεύξεως το στόχου – σκοπο των, διότι λειτουργοσι μ πολ μεγάλην χρονικν μβέλειαν. κόμη κα ἐὰν χρειασθσι δεκάδας τν  κα αώνων. χουσι διαπαιδαγωγήσει τος πογόνους των ν συνεχίσωσι τν συνωμοσίαν μέχρι τελικς πιτεύξεως το συνωμοτικο των στόχου. Τώρα ς πιστρέψωμεν ες τν γέννησιν – δημιουργίαν τν λλουμινάτι.  

 νταμ Βάϊσχάουπτ  το ες κπαιδευμένος ησουΐτης, καθηγητής το κκλησιαστικο δικαίου, στις δίδασκεν ες τ Πανεπιστήμιον νγκολστάντταν πεστάτησεν π τν Χριστιανισμν δι ν σπασθ τν ωσφορικν – σατανικν συνωμοσίαν. το τ τος 1770 κατ τ ποον ο παγγελματίαι δανειστα χρημάτων, (διάβαζε τοκο – γλύφοι γαπητ ναγνώστα),  τότε προσφάτως ργανωθεσα βουλ τν Ρότσιλντς τν χρησιμοποίησαν δι ν διορθώσ κα ν κσυγχρονίσ τ “πρωτόκολλα τς Σιν” (το Σιωνισμο), τ ποα εχον σχεδιασθε δι ν δώσωσιν ες τν Συναγωγν το Σαταντις νομάσθη οτως π τν ησον Χριστνπόλυτον παγκόσμιον κυριαρχίαν, στε ν δύνανται ν πιβάλλωσι τν ωσφορικν των δεολογίαν πάνω ες τι θ χει πομείν π τν νθρωπίνην φυλήν, μετ τν τελευταον κοινωνικν κατακλυσμν μ τν χρήσιν σατανικο δεσποτισμο.   

ΜΕΡΟΣ 2ον.  Βάϊσχάουπτ λοκλήρωσεν τ ργον του τo Μαΐο το 1776. Τώρα γνωρίζετε διατ η 1η  Μαΐου εναι μία μεγάλη μέρα δι λα τ κομμουνιστικ θνη ως κα σήμερον.  

Κατ τν μέραν ταύτην, τν 1ην Μαΐου 1776  Βάϊσχάουπτ λοκλήρωσεν τ ργον του κα δρυσεν πισήμως τ τάγμα τν λλουμινάτι δι ν θέσ ες φαρμογν τ σχέδιά του τ ποα πτον τν καταστροφν λων τν κυβερνήσεων κα λων τν θρησκειν.  

 σκοπς οτος θ πιτυγχάνετο διαιρν τος νθρώπους ες ντίπαλα στρατόπεδα κα ες διαρκς αξανομένους ρυθμος κα ριθμος ες πολιτικ, οκονομικά, κοινωνικ κα λλα θέματα 

Πρόκειται δι τς δίας συνθήκας τς ποας χομεν ες τν χώραν μας σήμερον (μιλε δι τς Η.Π.Α. τ 1967).  

Α ντίπαλαι πλευρα οτως θ πλίζοντο κα θ τος παρήχετο περιστατικόν τιν τ ποον θ τος προεκάλ ν πολεμήσωσι κα ν ποδυναμωθσι κα σν τ χρόν ν καταστρέψωσι θνικς κυβερνήσεις κα θρησκευτικ δρύματα. Κα τ λέγω κα πάλιν. Α δίαι κριβς συνθκαι πικρατοσιν ες τν πλανήτην κα σήμερον.  

Ες τ σημεον τοτο πιτρέψατέ μου ν τονίσω ν κύριον χαρακτηριστικν τν σχεδίων τν λλουμινάτι. ταν κα ἐὰν τ σχέδιά των δι παγκόσμιον λεγχον, τ πρωτόκολλα τν σοφν  τς Σιν χουσιν νακαλυφθ κα κτεθ, θ χωσιν ξαλείψ λους τος βραίους π προσώπου γς προκειμένου ν κτρέψωσι τς ποψίας κ το αυτο των. Ἐὰν νομίζητε τι ατ εναι παρατραβηγμένον, ν χετε π’ ψιν σας τι ατο πέτρεψαν τν Χίτλερ, ναν φιλελεύθερον σοσιαλιστήν, στις χρηματοδοτήθη π τος Κrupp, Kennedy, Warburgs κα τος Ρότσιλντς ν ποτεφρώσ 600.000 βραίους 

Τώρα διατ ο συνωμόται πέλεξον τ νομα λλουμινάτι δι τν σατανική των ργάνωσιν.  διος  Βάϊσχάουπτ επεν τι  λέξις ταύτη προήρχετο π τν ωσφόρον (σαταν) κα σημαίνει κάτοχοι το φωτός, χρησιμοποιν τ ψεδος τι  σκοπός του το ν πιφέρ μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν, δι ν πιτρέψ ες σους εχον ηξημένην νοητικν κανότηταν, ν κυβερνήσωσι τν κόσμον κα ν ποτρέψωσιν λους τος πολέμους ες τ μέλλον.  

ν συντομί, χρησιμοποιν τν φράσιν “ερήνη ες τν κόσμον” ς δόλωμα, κριβς πως τ διον δόλωμα  “ερήνη” χρησιμοποιήθη π τος συνομώτας τ 1945 δι ν πιβάλλωσι τ νωμένα θνη π μν, παναλαμβάνω π τος Ρότσιλντς, προσέλαβεν 2.000 πληρωμένους κολούθους ο ποοι σαν ο πλέον εφυες νθρωποι ες τν χρον τν τεχνν κα τν γραμμάτων, τν κπαίδευσιν, τς πιστήμας, τ οκονομικ κα τν βιομηχανίαν.   

ν συνεχεί δρυσεν “στος τς Μεγάλης νατολς”, Μασονικς στος, δι ν εναι τ μυστικ ρχηγεα των. παναλαμβάνω τι πάντα τατα τ πραξεν λαμβάνων διαταγς π τν βουλν τν Ρότσιλντς.  

Τ κύρια χαρακτηριστικ το σχεδίου το Βάϊσχάουπτ πτον π τος λλουμινάτι ν πράξωσι τ κάτωθι δι ν τος βοηθήσ ν πραγματοποιήσωσι τ σχέδιόν των.  

Νο 1χρησιμοποίησεν χρηματικν κα σεξουαλικν δωροδοκίαν δι ν ποκτήσ τν λεγχον τν νδρν οτινες κατέχουσιν δη ψηλς θέσεις ες τ διάφορα πίπεδα λων τν κυβερνήσεων λλ κα ες τέρους τομες.  

Μόλις τ πρόσωπα εχον πηρεασθε π τ ψέμματα, τς πλάνας κα τος πειρασμος τν λλουμινάτι, τότε θ τος εχον π καθεστς δουλείας φαρμόζοντες κα λλας μορφς κβιασμο πως πειλς οκονομικς καταστροφς, θ τος ξέθετον δημοσίως κα θ φίσταντο σωματικς ζημίας, κόμη κα θάνατον τν δίων  γαπημένων των οκογενειακν προσώπων.  

χετε συνειδητοποιήσει πόσα πολλ κορυφαα στελέχη τς σημερινς κυβερνήσεως ες τν Οάσιγκτον λέγχονται κατ’ ατν τν τρόπον π τ C.F.R.; χετε συνειδητοποιήσει πόσους πολλος μοφυλόφιλους ες τ Στέϊτ Ντηπάρτμεν, τ Πεντάγωνον, ες λας τς μοσπονδιακς πηρεσίας, κόμη κα ες τν Λευκν Οκον λέγχουσι κατ’ ατν τν τρόπον;  

Νο 2: Ο λλουμινάτι κα ο καθηγητα ες τ κολλέγια κα τ πανεπιστήμια θ καλλιέργον μαθητάς, ο ποοι διέθετον ξαιρετικς διανοητικς κανότητας κα ο ποοι νήκουσιν ες πλουσίας οκογενείας μ διεθνες τάσεις κα θ τος πρότεινον δι εδικν κπαίδευσιν ες τν διεθνισμόν. Τοιαύτην κπαίδευσιν παρεχον μ τν χορήγησιν ποτροφιν ες κείνους τινας πέλεγον ο λλουμινάτι. Ατ σς δδει μίαν δέαν δι τ τ εναι μία “Rhodes” ποτροφία. Σημαίνει κατήχησιν ες τ ν ποδεχθς τν δέαν τι μόνον μία παγκόσμιος κυβέρνησις θ θετεν ν τέλος ες τ ν διεξάγονται πόλεμοι κα διαμάχαι. Κατ’ ατν τν τρόπον πωλήθησαν τ νωμένα θνη ες τν μερικανικν λαόν.  

Ες κ τν πλέον ξιολόγων Rhodes μελετητν τος ποίους χομεν ες τν χώραν μας, εναι  γερουσιαστς William J. Fulbrightρισμένας φορς ναφέρεται ς Half Bright.  λόκληρος  καταγραφ τς ψηφοφορίας του θυμίζει λλουμινάτι.  

παντας μ ατν τν ποτροφίαν, ν πρώτοις θ τος λεγον κα κολούθως θ τος πειθον τι νδρες μ εδικν ταλέντον κα μυαλόν, χουσι τ δικαίωμα ν κυβερνσι τος λιγότερον χαρισματικούς, μ τν ατιολογίαν τι α μάζαι δν γνωρίζωσι τ εναι καλλίτερον δι’ ατος σωματικς, νοητικς κα πνευματικς.  

κτς το Rhodes κα παρομοίας ποτροφίας, πάρχουσι σήμερον τρες εδικα σχολα λλουμινάτι α ποαι ερίσκονται ες τ Γκόρντον Τάουν ν Σκωτί, είς τ Σάλεμ Γερμανίας κα ες τ νάβρυτα τς λλάδος 

Α τρες ταται εναι α γνωστα λλ πάρχουσι κα τεραι α ποαι διατηρονται μυστικαί. (ποσημείωσις δική μου: σοι δν κατάγεσθε  δν διαμένετε ν θναις γνωρίζετε πο ερίσκονται τ νάβρυτα;).  

 πρίγκηψ Φίλιππος,  σύζυγος τς βασιλίσσης τς Βρεττανίας λισάβετ το κπαιδευμένος ες τ Γκόρντον Τάουν μ τν προτροπν το ρχοντος Louis Mountbatten τν θεον του ναν συγγενν τν Ρότσιλντς, στις γινε ναύαρχος το στόλου τς Μεγάλης Βρεττανίας μετ τν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον.  

Νο 3παντες ο πηρεασμένοι νθρωποι παγιδευμένοι π τν λεγχον τν λλουμινάτι σν ο μαθητα οτινες μορφώθησαν κα ξεπαιδεύθησαν εδικς, πρόκειτο ν χρησιμοποιηθσιν ς πράκτορες κα ν τοποθετηθσιν πισθεν τν σκηνν λων τν κυβερνήσεων ς εδικο κα μπειρογνώμονες, τσι στε ν συμβουλεύωσι τ κορυφαα στελέχη ες τ ν υοθετήσωσι πολιτικάς, α ποαι θ ξυπηρέτον τ μυστικ σχέδια τν λλουμινάτι δι παγκόσμιον κυριαρχίαν κα θ φερον τν καταστροφν τν κυβερνήσεων κα τν Θρησκειν α ποαι εχον κλεγε  διορισθε, ν ξυπηρετήσωσι.  

Γνωρίζετε πόσοι τοιοτοι νδρες λειτουργοσι ες τν δικήν μας κυβέρνησιν τν στιγμν ταύτην; RuskMc NamaraHubert HumphreyFulbrightKeekle κα πολλο λλοι(δική μου ρώτησις: Γνωρίζετε γαπητοί μου πόσοι τοιοτοι πάρχωσιν ν λλάδι σήμερον;)  

Νο 4σως τ σημαντικότερον σημεον ες τ σχέδιον το Βάϊσχάουπτ, το ν ποκτήσ πόλυτον λεγχον το τύπου κείνης τς ποχς, τ μόνον μέσον μαζικς νημερώσεως δι τν διανομν πληροφοριν ες τ κοινόν, τσι στε πασαι α εδήσεις κα α πληροφορίαι ν δύναντο ν παραποιηθσι, μ στόχον ν πεισθσι τ πλήθη τι μόνον μία παγκόσμιος κυβέρνησις εναι  μόνη λύσις ες πολλ κα ποικίλα προβλήματά μας. Τώρα γνωρίζετε ποος κατέχει κα λέγχει τ μέσα μαζικς νημερώσεώς μας; Πρακτικς παντα τ κινηματογραφικ στούντιο ες τ Χόλλυγουντ νήκουσιν ες τος Lehmans, ες τν ταιρείαν Kuhn Loeb, ες τν Goldman Sahs κα ες λλους διεθνες τραπεζίτας. (ποσημείωσις δική μου: Σς θυμίζουσι κάτι γαπητοί μου τ νόματα τοτα μ τ τρία μνημόνια μετ τ 2009;).  

λα τ θνικ ραδιοφωνικ κα τηλεοπτικ κανάλια τς χώρας νήκουσι κα λέγχονται π τος δίους διεθνες τραπεζτας. Τ διον σχύει κα δι κάθε λυσίδαν τν μητροπολιτικν φημερίδων κα περιοδικν καθς κα ες τς πηρεσίας τύπου σύρμα πως τν Αssosiated Press, United Press International κ.τ.λ.  

Α ποτιθέμεναι κεφαλα λων ατν τν μέσων νημερώσεως εναι πλς  πρόσοψις δι τος διεθνες τραπεζτας ο ποοι μ τν σειράν των συνθέτουσι τν εραρχίαν το C.F.R. τ ποον εναι τ σημερινν λλουμινάτι ες τν μερικήν.  

Τώρα δύνασθε ν κατανοήσητε διατ  κπρόσωπος τύπου το Πενταγώνου,  Sylvester, διεκήρυξεν τι  κυβέρνησις κατέχει τ δικαίωμα ν επ ψέμματα ες τν λαόν. Ατ τ ποον ννοοσε, το τι  λεγχόμενη κ το C.F.R. κυβέρνησις μν εχεν τν δύναμιν ν ψεύδεται κα ν τν πιστεύωσι.  

ς πανέλθωμεν μως ες τς πρτας μέρας τν λλουμινάτι.  

πειδ  Βρεττανία κα  Γαλλία σαν α δύο μεγαλλίτεραι παγκόσμιαι δυνάμεις τν τελευταίων τν το 18ου αἰῶνος,  Βάϊσχάουπτ διέταξε τος λλουμινάτι ν ρχίσωσι τος ποικιακος πολέμους κα τν παναστατικν πόλεμόν μας δι ν ποδυναμώσ τν Βρεττανικν Ατοκρατορίαν κα ργάνωσεν τν Γαλλικν πανάστασιν δι ν καταστρέψ τν Γαλλικν Ατοκρατορίαν 

σχεδίασεν τσι στε  Γαλλικ πανάστασις ν ρχίσ τ 1789. στόσο τ 1784 μία πραγματικ πράξις το Θεονεχείρισεν ες τν κυβέρνησιν τς Βαυαρίας τ ποδεικτικ στοιχεα τινα πεδείκνυον τν παρξιν τν λλουμινάτι. Τατα τ ποδεικτικ στοιχεα θ δύναντο ν εχον σώσ τν Γαλλίαν, ἐὰν  γαλλικ κυβέρνησις δν εχεν ρνηθ ν τ πιστέψ 

ΜΕΡΟΣ 3ονAτη  θεϊκ πράξις πραγματοποιήθη κατ τν ξς τρόπον:  το τ 1784 τε  Βάϊσχάουπτ ξέδωσεν τς διαταγάς του δι τν γαλλικν πανάστασιν. Ες γερμανς συγγραφες π’ νόματι Zweigt τ βγαλεν π μορφν βιβλίου. Περιεχεν λόκληρον τν στορίαν τν λλουμινάτι κα τ σχέδια το Βάϊσχάουπτ. ν ντίγραφον το βιβλίου τούτου στάλλη ες τος λλουμινάτι ν Γαλλί μ π κεφαλς τν Ροβεσπιέρρον, ες τν ποον  Βάϊσχάουπτ εχεν ναθέσει ν στήσ τν Γαλλικν πανάστασιν.  ταχυδρόμος κτυπήθη κα φονεύθη π κεραυνο, καθς διήρχετο ν μέσ το Rawleston ες τν πορείαν του π Φραγκφούρτην πρς Παρισίους.  στυνομία ερκεν τ γγραφα ες τ σμα του κα τ παρέδωσεν ες τς ρμοδίους ρχάς.  Βαυαρικ κυβέρνησις διέταξεν τν στυνομίαν ν ρευνήσ τς προσφάτως ργανωμένας π το Βάϊσχάουπτ μασονικς στοάς.λα τ πρόσθετα ποδεικτικ στοιχεα τινα νεκαλύφθησαν, πεισαν τς ρχς τι τ γγραφα σαν γνήσια ντίγραφα τς συνωμοσίας μ τ ποα ο λλουμινάτι σχεδίαζον ν χρησιμοποιήσωσι πολέμους κα παναστάσεις δι ν πιφέρωσι τν δημιουργίαν μίας παγκοσμίου κυβερνήσεως μ π κεφαλς τος Ρότσιλντς, α ρμοδιότηται κα  λειτουργία τς ποίας μέσως μετ τν δρυσίν της, θ σαν κριβς α δίαι μ ατς τν νωμένων θνν σήμερον. Τ 1785  Βαυαρικ κυβέρνησις θεσεν κτς νόμου τος λλουμινάτι κα κλεισεν τς μασονικς στος το Βάϊσχάουπτ. Τ 1786 δημοσίευσαν λας τς λεπτομερείας τς συνωμοσίας.  γγλικς τίτλος δημοσιεύσεως εναι “Τ ρχικ γραπτ τς τάξεως κα αρέσεως τν λλουμινάτι”. ντίγραφα λοκλήρου τς συνωμοσίας στάλησαν πρς παντας τος ρχηγος τν κκλησιν κα τν κρατν τς Ερώπης 

λλ  δύναμις τν λλουμινάτι,  ποία ες τν πραγματικότηταν το  δύναμις τν Ρότσιλντς, το τόσον μεγάλη, στε ταύτη  προειδοποίησις γνοήθη. Παρ’ λα τατα  λέξις “λλουμινάτι” κατέστη “βρώμικος” λέξις κα τν πέκρυψον.  

Τν δίαν χρονικν περίοδον  Βάϊσχάουπτ διέταξεν τος λλουμινάτι ν διεισδύσωσιν ες λας τς μασονικς στος κα ν διαμορφώσωσι τς δικάς των μυστικς μάδας ντς λων τν μυστικν κοινωνιν.  

Μόνον κείνοι ο μασνοι ο ποοι πεδείχθησαν διεθνιστα κα κείνοι τν ποίων  συμπεριφορ πεδείκνυε τι εχον ποστατήσει π τν Θεόν, μυήθησαν ες τος λλουμινάτι. 

 κτοτε ο συνωμόται φόρεσαν τν μανδύαν τς φιλανθρωπίας κα το νθρωπισμο δι ν ποκρύψωσι τς έπαναστατικς κα νατρεπτικς δραστηριότητάς τωνΠροκειμένου ν διεισδύσ ντς μασωνικν στον ες τν Βρεττανίαν,  Βάϊσχάουπτ κάλεσεν τν Τζν Ρόμπινσον ες τν Ερώπην.  Ρόμπινσον το ες ψηλόβαθμος μασνος ες τν “εροτελεστίαν τς Σκωτίας”. Διετέλεσεν καθηγητς φυσικς φιλοσοφίας ες τ πανεπιστήμιον  το διμβούργου κα γραμματες τς βασιλικς ταιρείας το διμβούργου.  Ρόμπινσον δν πείσθη π τ ψέμα τι  σκοπς τν λλουμινάτι το  δημιουργία μίας φιλανθρωπικς κοινωνίας λλ κράτησεν τς ντιδράσεις μέσα του λίαν καλς, στε τν νεπιστεύθησαν κα το δωσαν ν ντίγραφον τς ναθεωρημένης συνωμοσίας το Βάϊσχάουπτ δι ν τ κρατήσ κα ν τ μελετήσπειδ μως ο ρχηγο τν κρατν λλ κα τς κκλησίας ες τν Γαλλίαν παρεπλανντο κα συνέχιζον ν γνοσι τς προειδοποιήσεις πο τος δίδοντο,  πανάστασις ξέσπασεν τ 1789, πως εχεν προγραμματίσει  Βάϊσχάουπτ.  

Προκειμένου ν προειδοποιήσ λλας κυβερνήσεις, τ 1798  Ρόμπινσον δημοσίευσεν ν βιβλίον μ τν τίτλον “πόδειξις μίας συνωμοσίας δι ν καταστρέψ λας τς κυβερνήσεις κα Θρησκείας” λλ α προειδοποιήσεις του γνοήθησαν, κριβς πως  μερικανικς λας γνοε λας τς προειδοποιήσεις τν νωμένων θνν λλ κα το Συμβουλίου ξωτερικν Σχέσεων το C.F.R 

δ τώρα εναι κάτι τ ποον δύναται ν νοχλήσ πολλος ο ποοι θ τ κούσωσι λλ πάρχει τεκμηριωμένη πόδειξις τι  δικός μας Τόμας Τζφερσον κα  λεξάντερ Χάμιλτον γιναν μαθητα το Βάϊσχάουπτ.  Τζέφερσον το ες κ τν δυναμικοτέρων περασπιστν το Βάϊσχάουπτ ταν εχε τεθε κτς νόμου π τν κυβέρνησίν του. Κα το  Τζέφερσον στις εχεν εσαγάγει τος λλουμινάτι ες τν τότε προσφάτως ργανωθεσαν στον τς “εροτελεστίας τς Σκωτίας” ες τν Νέαν γγλίαν.  

Τ 1789  Τζν Ρόμπινσον προειδοποίησεν λους τος μασωνικος γέτας ες τν μερικήν, τι ο λλουμινάτι εχον διεισδύσει ες τς στοάς των κα τν 19ην ουλίου το 1789  David Papen πρόεδρος το πανεπιστημίου το Χάρβαρντ ξέδωσεν τν δίαν προειδοποίησιν ες τν τάξιν τν ποφοίτων κα δωσεν κα διάλεξιν δι τν πιρρον πο εχον ο λλουμινάτι ες τν μερικανικν πολιτικν κα θρησκείαν.  John Quinsly Adams στις εχεν ργανώσει τς μασωνικς στος ες τν Νέαν γγλίαν, ξέδωσεν κα ατς τς δικάς του προειδοποιήσεις. γραψεν τρες πιστολς ες τν συνταγματάρχην William LStoneναν κορυφαον μασνον, ες τν ποον λεγεν τι  Τζέφερσον χρησιμοποίη μασωνικς στος δι νατρεπτικος σκοπος τν λλουμινάτι. Α τρες ταται πιστολα ερίσκονται τν στιγμν ταύτην ες τν βιβλιοθήκην Whittenburg τς Φιλαδελφείαςν λίγοις  Τζέφερσον,  δρυτς το Δημοκρατικο κόμματος, το μέλος τν λλουμινάτι,  ποος τουλάχιστον ν μέρει ντιπροσωπεύει τν κατάστασιν το κόμματος τν στιγμν ταύτην κα μές τς διεισδύσεως το ρεπουμπλικανικο κόμματος, δν χωμεν τίποτα πολύτως π πιστν μερικανισμν σήμερον.  

Ταύτη  καταστροφικ ρνησις ες τ συνέδριον τς Βιέννης, τις δημιουργήθη π τν Τσάρον τς Ρωσίας, δν κατέστρεψεν τν συνωμοσίαν τν λλουμινάτι . πλς τος ξηνάγκασεν ν υοθετήσωσι μίαν νέαν στρατηγικν, συνειδητοποιώντας τι  δέα τς παγκοσμίου κυβερνήσεως,  εχεν πρς τ παρν νεκρωθεΔι ν κρατήσωσι τ σχέδιόν των ν ζω, θ πρεπε ν τ πράξωσιν αξάνοντες τν λεγχόν των ες τ χρηματικν σύστημα τν ερωπαϊκν θνννωρίτερον μως εχεν παραποιηθε  κβασις τς μάχης το Βατερλώ.  Ρότσιλντ εχε διαδώσει τν φήμην τι  Ναπολέων εχεν νικήσει ες τν μάχην. Τοτο προεκάλεσεν ναν τρομερν πανικν ες τν χρηματιστηριακν γορν τς γγλίας. λαι α μετοχα εχον πέσει κατακορύφως, πρακτικς ες τ μηδν κα  Νάθαν Ρτσιλντ γόρασεν λας τς μετοχς δι σχεδν δέκα λεπτ ες τν τιμν το δολλαρίου. Ατ το δωσεν πόλυτον λεγχον τς οκονομίας τς γγλίας κα σταδιακς λοκλήρου τς Ερώπης. Τοιουτοτρόπως μέσως μετ πο τ κογγρέσσον τς Βιέννης εχεν γυρίσει ες μπούμεραγκ,  Ρότσιλντ ξηνάγκασεν τν Βρεταννίαν ν δημιουργήσ μίαν νέαν τράπεζαν τς γγλίας τν ποίαν εχεν π πόλυτον λεγχον κριβς πως ργότερον μ τν Τζέϊκομπ Σήηφ, σχεδίασεν τν νόμον τς δικς μας μοσπονδιακς τραπέζης,  ποία δωσεν ες τν βουλν το Ρότσιλντ ναν μυστικν λεγχον τς οκονομίας τν Η.Π.Α.  

Τώρα μως ς σταθμεν ες τς δραστηριότητας τν λλουμινάτι ες τς νωμένας Πολιτείας.  

Τ 1826 νας λοχαγός,  William Morganπεφάσισεν τι το τ καθκον του ν νημερώσ παντας τος μασώνους κα τ ερ κοινόν, ποία το  πλήρης λήθεια σχετικς μ τος λλουμινάτι, τ μυστικ των σχέδια κα τος πιδιωκομένους σκοπούς των, κόμη κα ν ποκαλύψ τς ταυτότητας τν γκεφάλων τς συνωμοσίας. Ο λλουμινάτι δίκασον μέσως τν Μόργκαν κα τν κατεδίκασον δι προδοσίαν. Διέταξαν κάποιον Richard Howardναν γγλον λλουμινάτι, ν τν κτελέσ δι προδοσίαν.  

 Morgan εχεν εδοποιηθε κα προσεπάθησεν ν διαφύγ ες τν Καναδν λλ  Howard τν πρόφθασεν πλησίον τν συννόρων, πλησίον τν καταρρακτν το Νιαγάρα δι ν κριβολογμεν, που κα τν δολοφόνησεν. Ατ πιβεβαιώθη π μίαν νορκον δήλωσιν, τις διεξήχθη ες Νέαν Υόρκην π κάποιον Avery Allen, συμφώνως πρς τν ποίαν κουσεν τν Howard ν παρουσιάζ τν κθεσίν του δι τν κτέλεσιν ες μίαν συνεδρίασιν τν Knights Templers ες τ Str. John’s Hall ες τν Νέαν Υόρκην. Επεν πίσης τι εχανε γίνει συμφωνίαι δι ν ποστείλλωσι τν Howard πίσω ες τν γγλίαν. Ταύτη  νορκος βεβαίωσις το Allen χει καταγραφε ες τ ρχεα τς Νέας όρκης.  

λάχιστοι μασνοι καί λιγότεροι π τ ερ κοινν γνωρίζωσι τι  γενικ ποδοκιμασία δι’ ατ τ περιστατικν τς δολοφονίας, προεκάλεσεν περίπου τ μισυ λων τν μασώνων ες τν Βόρειον δικαιοδοσίαν τν Η.Π.Α., ν ποχωρήσωσι. ντίγραφα τν πρακτικν τς συνεδριάσεως δι τν συζήτησιν το θέματος τούτου, ξακολουθον ν πάρχωσι ες σφαλες χείρας κα τι λη ατ  μυστικότης τονίζει τν δύναμιν τν γκεφάλων τν λλουμινάτι, τσι στε ν ποτρέπουν τοιατα φοβερ γεγονότα τς στορίας, π τ ν διδάσκονται ες τ σχολεα μας.  

Ες τς ρχς το 1850 ο λλουμινάτι πραγματοποίησαν μίαν μυστικν συνάντησιν ες τν Νέαν όρκην,  ποία πραγματοποιήθη π ναν Βρεττανν λλουμινάτι π’ νόματι  Wright. Ες τος παρευρισκομένους επον τι ο λλουμινάτι σχεδίαζον ν νώσωσι τς μηδενιστικς κα θέους μάδας μ λας τς λλας νατρεπτικς, ες μίαν διεθνν  ποία θ γίνετο γνωστ ς κομμουνισταί.  

ΜΕΡΟΣ 4ον λέξις ατ «κομμουνιστα» νεφανίσθη δι πρώτην φορν τότε κα προορίζετο ν χρησιμοποιηθ ς τ πέρτατον πλο των.  Μία «τρομακτικ» λέξις δι ν τρομοκρατήσωσι λόκληρον τν κόσμον κα ν δηγήσωσι τος τρομαγμένους λαος ες τ σχέδιον τν λλουμινάτι δι τν παγκόσμιον κυβέρνησιν. Συμφώνως πρς τ σχέδιον τοτο,  κομμουνισμός, πρόκειτο ν χρησιμοποιηθ δι ν καταστ δυνατν δι τος λλουμινάτι, ν ξεκινήσωσι μελλοντικος πολέμους κα παναστάσεις.  

 Κλίντον Ροσβελτ ες μεσος πρόγονος το Φραγκλίνου Ροσβελτ Horace Greeley κα  Charles Dana, ο νώτεροι κδόται τν φημερίδων τς ποχς κείνης, διορίσθησαν δι ν γηθσι μίας πιτροπς δι τν ντλησιν χρημάτων δι τν νέαν πιχείρησιν. Βεβαίως τ περισσότερα χρήματα παρέχοντο π τος Ρότσιλντς κα τ χρήματα ατ τ χρησιμοποίησαν δι τν χρηματοδότησιν το Κρλ Μρξ (διάβαζε Μαρντοχάϊ γαπητ ναγνώστρια κα ναγνώστα. το υἱὸς ραββίνου.) κα το γκελςταν γραψαν τ «κομμουνιστικν μανιφέστον» κα τ «κεφάλαιον» ες τ Σόχον τς γγλίας. Κα τοτο καταδεικνύει π’ κριβς τι  κομμουνισμς δν εναι μία δεολογία λλ ν μυστικν πλον δι τν ξυπηρέτησιν τν σκοπν τν λλουμινάτι 

 Βάϊσχάουπτ πεβίωσεν τ 1830 λλ πρ το θανάτου του τοίμασεν μίαν ναθεωρημένην κδοχν τς παλαις συνωμοσίας  ποία π διάφορα ψευδώνυμα, θ ργάνωνε, θ χρηματοδότη, θ καθοδήγ κα θ λεγχε λας τς διεθνες ργανώσεις κα μάδας, προωθώντας τος πράκτοράς των ες κτελεστικς θέσεις ες τν κορυφήν.  

Ες τς νωμένας Πολιτείας χομεν τος Woodrow WilsonFranklin RooseveltJack KennedyJohnsonRaskMcNamaraFulbright κα λλους ς κύρια παραδείγματα. π πλέον δ ν  Κρλ Μρξ γραφε τ «κομμουνιστικν μανιφέστον» π τς δηγίας μίας μάδος λλουμινάτι,  καθηγητς Karl Ritter το πανεπιστημίου τς Φραγκφούρτης, γραφεν τν ντίθεσιν, π τν καθοδήγησιν μίας λλης μάδος λλουμινάτι.  δέα το τι κενοι ο ποοι κατευθύνουν λην τν συνωμοσίαν, θ δύναντο ν χρησιμοποιήσωσι τς διαφορς ες ατς τς δύο λεγομένας δεολογίας, δι ν διαιρέσωσι λο κα μεγαλλίτερα τμήματα τς νθρωπίνης φυλς ες ντίπαλα στρατόπεδα, τσι στε ν δύνανται ν τος πλίζωσι κα ν συνεχεί ν τος κάνουν πλύσιν γκεφάλου, ες τ ν πολεμσι κα ν καταστρέφωσι  ες τν λλον. Κα κυρίως ν καταστρέψωσι λα τ πολιτικ κα θρησκευτικ δρύματα 

Τ ργον ν ξεκίνησεν  Ritter, συνεχίσθη κα μετ τν θάνατόν του κα λοκληρώθη π τν γερμανν φιλόσοφον Φρειδερκον Γουλιέλμον Νίτσε στις δρυσεν τν Νιτσεϊσμόν,  ποος ργότερον νεπτύχθη ες Φασισμν κα ν συνεχεί ες Ναζισμν κα χρησιμοποιήθη δι ν δημιουργηθ  1ος κα  2ος παγκόσμιος πόλεμος.   

Τ 1834  ταλς παναστατικς γέτης Τζιζέπι Μαζίνι πελέχθη π τος λλουμινάτι, δι ν κατευθύν τ παναστατικν των πρόγραμμα ες λόκληρον τν κόσμον. Τος πηρέτησεν πιστς ες τν σκοπν ατν μέχρι το θανάτου του τ 1872.  

λλ μερικ τη πρ το θανάτου του  Μαζίνι εχε δελεάσει ναν μερικανν στρατηγόν, τν λμπερτ Πάϊκ (Albert Pikeντς τν λλουμινάτι. Το Πάϊκ το ρεσε πολ  δέα τς παγκοσμίου κυβερνήσεως κα τελικς γινεν  ρχηγς τς συνωμοσίας το ωσφόρου.   

Μεταξ τν τν 1859 καί 1871  Πάϊκ πεξεργάσθη ν στρατιωτικν σχέδιον δι τρες παγκοσμίους πολέμους κα διαφόρους παναστάσεις ες λόκληρον τν κόσμον, μ τς ποίας  διος θεώρησεν τι  συνωμοσία θ εσήρχετο ες τν τελικόν της σκοπν κα στάδιον τν 20ν αἰῶνα. Σς πενθυμίζω κα πάλιν τι τος συνωμότας δν τος νδιέφερεν  μεσος πιτυχία. παντα λειτουργοσι μ μεγίστην χρονικν μβέλειαν.   

 Πάϊκ ξετέλεσεν τ μεγαλλίτερον μέρος το σχεδίου του ν τ οκία του ες τ Λτλ Ρκ τς πολιτείας το ρκάνσας. μως λίγα τη ργότερον, ταν α μασωνικα στοα τν λλουμινάτι κατέστησαν ποπται κα ς κ τούτου περιλθον ες δυσμένειαν λόγ τν παναστατικν δραστηριοτήτων το Μαζίνι ες τν Ερώπην Πάϊκ ργάνωσεν ατό τ ποον νόμασεν τ νέον κα ναμορφωμένον «Palladian Rite». δρυσεν τρία νώτατα συμβούλια. ν ες τ Τσάρλεστον τς νοτίου Καρολίνας, ν ες τν Ρώμην κα ν τρίτον ες τ Βερολίνον κα νέθεσεν ες τν Μαζίνι ν δημιουργήσ 33 ποδεέστερα συμβούλια ες στρατηγικ σημεα λοκλήρου το κόσμου. π τότε ατ σαν τ μυστικ ρχηγεα το παγκοσμίου παναστατικο κινήματος.   

Πολ πρίν  Μαρκόνι νακαλύψη τ ραδιόφωνον, ο πιστήμονες τν λλουμινάτι εχον ξεύρει τ μέσα δι τν Πάϊκ κα δι τος π κεφαλς τν συμβουλίων του, ν πικοινωνον κρυφίως.  

το  νακάλυψις ατο το μυστικο πο πέτρεψεν ες τς πηρεσίας πληροφοριν ν κατανοήσωσι πς προφανς σχετα μεταξύ των γεγονότα, πως  δολοφονία νς αστριακο πρίγκηπος ες τ Σαράγεβον, πραγματοποιήθη ταυτοχρόνως ες λόκληρον τν κόσμον, τις ξελίχθη ες ν πόλεμον  μίαν πανάστασιν.   

 Το Πάϊκ τ σχέδιον το λίαν πλν κα πεδείχθη κα ποτελεσματικόν. κάλλει τν κομμουνισμόν, τν φασισμόν, τν πολιτικν σιωνισμν κα λλα διεθν κινήματα ν ργανωθσι κα ν χρησιμοποιηθσι δι ν ξεκινήσωσι τρες παγκοσμίους πολέμους κα τουλάχιστον δύο μεγάλας παναστάσεις.   

 1ος παγκόσμιος πόλεμος θ πραγματοποιετο δι ν δυνηθσι ο λλουμινάτι ν καταστρέψωσι τν Τσαρισμν ες τν Ρωσίαν πως εχεν ρκισθε  Ρότσιλντ ες τ συνέδριον τς Βιέννης ταν  Τσάρος το χάλασεν τ σχέδια κα ν μετατρέψ τν Ρωσίαν ες ν προπύργιον το α-Θέου κομμουνισμο 

Α διαφορα ατινες δημιουργήθησαν π τος πράκτορας τν λλουμινάτι μεταξ τς Βρεττανικς κα Γερμανικς ατοκρατορίας, θ χρησιμοποιοντο δι ν ξεκινήσωσι ατν τν πόλεμον. ταν  πόλεμος θ εχεν τελειώσ, θ κτιζον τν κομμουνισμν κα θ τν χρησιμοποίουν δι ν καταστρέψωσι λλας κυβερνήσεις κα ν ποδυναμώσωσι τς θρησκείας.  

Τν  2ον παγκόσμιον πόλεμον ταν κα ἐὰν το παραίτητος, θ τν ρχιζον χρησιμοποιντες τς ντιπαραθέσεις μεταξ τν φασιστν κα τν πολιτικν σιωνιστν. Κα δ ς σημειωθ τι  Χίτλερ χρηματοδοτήθη π τν Κρούπ, τος Βάρμπουγκ, τος Ρότσιλντς κα λλους διεθνες τραπεζίτας κα τι  σφαγ τν ποτιθέμενων 6 κ. βραίων π το Χίτλερ, δν νόχλησεν οδόλως τος βραίους διεθνες τραπεζίτας σφαγ ταύτη το ναγκαία προκειμένου ν δημιουργηθ ες λον τν κόσμον μσος ναντίον το γερμανικο λαο κα ν πιφέρ τν πόλεμον ναντίον του. ν λίγοις  2ος παγκόσμιος πόλεμος θ διεξήγετο δι ν καταστρέψ τν Ναζισμν κα ν αξήσ τν δύναμιν το πολιτικο σιωνισμο τσι στε ν δύνατο ν δημιουργηθ τ κράτος το σραλ ες τν Παλαιστίνην.   

Κατ τν διάρκειαν το 2ου παγκοσμίου πολέμου θ ξηκολούθον ν οκοδομσι τν διεθνν κομμουνισμν μέχρις του  δύναμίς του ξισωθε μ κείνην τς νωμένης χριστιανοσύνης. ταν φθάσ ες ατ τ σημεον, θ τν διατρον κα θ τν κράταγον π λεγχον σον χρειάζετο, μέχρι τν τελικν κοινωνικν κατακλυσμόν.  

πως γνωρίζομεν τώρα,  Ροσβελτ,  Τσρτσιλ κα  Στάλιν, θεσαν ες φαρμογν κριβς ατν τν πολιτικν κα  Τρομαν,  ϊζενχάουερ,  Κέννεντυ κα  Τζόνσον, συνεχίζωσι τν δίαν κριβς πολιτικήν 

Τν 3ον παγκόσμιον πόλεμον θ τν ρχίσωσι χρησιμοποιντες τς λεγομένας ντιπαραθέσεις, τος πράκτορας τν λλουμινάτι, ο ποοι θ λειτουργσι κάτω π οονδήποτε νέον νομα μεταξ τν γετν το πολιτικο σιωνισμο κα τν γετν το μουσουλμανικο κόσμου.  

Ατς  πόλεμος θ κατευθύνεται μ τοιοτον τρόπον, στε λον τ σλάμ κα  πολιτικς σιωνισμός, τ σραλ, ν καταστρέψ  ες τν λλον, ν τν δίαν στιγμν τ πόλοιπα θνη διηρημένα δι μίαν εσέτι φορν π ατ τ θέμα, θ ξαναγκασθσι ν διέλθωσι π μίαν κατάστασιν πλήρους ξαντλήσεως σωματικς, ψυχικς, πνευματικς κα οκονομικς.    

Τώρα βεβαίως ν σκεπτόμενον πρόσωπον δύναται ν μφιβάλλ τι  σκευωρία τις ερίσκεται ν ξελίξει ες γγύς, Μέσην κα πω νατολήν, χει σχεδιασθε δι ν πιτευχθ τοτος  σατανικς στόχος;  

 διος  Πάϊκ προεπεν πάντα τατα ες μίαν δήλωσίν του πρς τν Μαζίνι τν 15ην Αγούστου 1871. Κατ’ ατν δήλωσεν τι ταν  3ος παγκόσμιος πόλεμος τελειώσ, ατο ο ποοι θ φιλοδοξσι δι ναμφισβήτητον παγκόσμιον κυριαρχίαν, θ προκαλέσωσι τν μεγαλλίτερον κοινωνικν κατακλυσμν στις θ χει γίν ποτέ.  

Παραθέτω τὰ δικά του λόγια ὅπως εἶναι διατυπωμένα εἰς τὴν ἐπιστολὴν τὴν ὁποίαν ἔγραψεν πρὸς τὸν Μαζίνι καὶ  ὁποία ἐπιστολὴ ἔχει πλέον καταγραφεῖ εἰς τὸ βρεττανικὸν μουσεῖον εἰς τὸ Λονδῖνον, Ἀγγλία. Εἶπεν: «Θὰ ἀμολήσωμεν τοὺς μηδενιστὰς καὶ τοὺς ἀθέους καὶ θὰ προκαλέσωμεν ἕναν τρομερὸν κοινωνικὸν κατακλυσμὸν ὁ ὁποῖος μὲ ὅλη του τὴν φρίκην θὰ καταδείξῃ μὲ σαφήνειαν εἰς ὅλα τὰ ἔθνη τὴν ἐπίδρασιν τοῦ ἀπολύτου ἀθεϊσμοῦ, τὴν προέλευσιν τῆς ἀγριότητος καὶ τῆς πλέον αἱματηρᾶς ἀναταραχῆς. Τότε παντοῦ οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ ὑπερασπισθῶσι τοὺς ἑαυτούς των ἐναντίον τῆς μειονότητος τοῦ ἐπαναστατικοῦ κόσμου καὶ θὰ ἐξολοθρεύσωσι αὐτοὺς τοὺς καταστροφεῖς τοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ τὰ πλήθη ἀπογοητευμένα μὲ τὸν Χριστιανισμόν, τοῦ ὁποίου τὰ πνεύματα θὰ τελῶσι ἀπὸ ἐκείνην τὴν στιγμὴν ἄνευ κατευθύνσεως καὶ ἡγεσίας καὶ ἀνήσυχα διὰ ἕν ἰδανικὸν ἀλλὰ δίχως νὰ γνωρίζωσι πρὸς τὰ ποῦ θὰ πρέπει νὰ διοχετεύσωσι τὴν λατρείαν των, θὰ λάβωσι τὸ ἀληθινὸν Φῶς μέσῳ τῆς καθολικῆς ἐκδηλώσεως τοῦ καθαροῦ δόγματος τοῦ ἐωσφόρου (σατανὰ) καὶ φέρνοντάς το ἔξω τελικῶς εἰς δημοσίαν θέαν. Μία ἐκδήλωσις ἡ ὁποία θὰ προκύψῃ ἀπὸ ἕν γενικὸν ἀντιδραστικὸν κίνημα ὅν θὰ ἀκολουθήσῃ τὴν καταστροφὴν τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ ἀ-Θεϊσμοῦ κατακτώντας καὶ τὰ δύο καὶ ἐξολοθρεύοντάς τα τὴν ἰδίαν στιγμήν».  

ΜΕΡΟΣ 5ον: ταν  Μαζίνι πεβίωσεν τ 1872,  Πάϊκ νέδειξεν παναστατικν γέτην ναν λλον νόματι Adrian Lemmy. Τν Lemmy μ τν σειρά του τν διεδέχθη  Λένιν κα  Τρότσκι κα κολούθως  Στάλιν. Α παναστατικα δραστηριότηται λων ατν τν νδρν, χρηματοδοτήθησαν π Βρεττανούς, Γάλλους, Γερμανος κα μερικανος διεθνες τραπεζίτας ο ποοι κυριαρχοντο παντες π τν βουλν το Ρότσιλντ.  

ποτίθεται τι πρέπει ν πιστέψωμεν τι ο σημερινο διεθνες τραπεζίται εναι μόνον τ ργαλεα κα ο πράκτορες τς μεγάλης συνωμοσίας λλ ες τν πραγματικότηταν εναι ο γκέφαλοι πισθεν πάντων τούτων 

ν τ ερ κοινν τελε π πλύσιν γκεφάλου π λα τ μέσα μαζικς «νημερώσεως» δι ν πιστεύ τι  κομμουνισμς εναι να κίνημα τν λεγομένων «ργαζομένων»,  πραγματικότης εναι τι βρεττανικα κα μερικανικα μυστικα πηρεσίαι κατέχουσι αθεντικ γγραφα ποδεικτικν στοιχείων τι ο διεθνες φιλελεύθεροι ο ποοι λειτουργοσι μέσω τν διεθνν τραπεζικν οκων των, διαιτέρως μέσω τς βουλς τν Ρότσιλντς, χουσι χρηματοδοτήσει κα τς δύο πλευρς κάθε πολέμου κα παναστάσεως π τ 1776 

Ατο ο ποοι σήμερον ποτελοσι τν συνωμοσίαν, τ C.F.R ες τς νωμένας Πολιτείας, κατευθύνουσι τς κυβερνήσεις τς ποίας κρατοσι ες τν τοκογλυφίαν μέσω μεθόδων, πως τν νόμον τς μοσπονδιακς τραπέζης ες τν μερικν δι τν καταπολέμησιν τν πολέμων, πως ες τ Βιετνμ τ ποον δημιουργήθη π τ νωμένα θνη, στε ν προωθηθσι τ σχέδια λλουμινάτι το Πάϊκ, δι ν φέρ τν κόσμον ες κενο τ στάδιον τς συνωμοσίας, που  -Θεϊστικς κομμουνισμς κα τ σύνολον το Χριστιανισμο ν ξαναγκασθ ες ναν 3ον παγκόσμιον πόλεμον ες κάθε θνος ν πομένει, καθς κα ες διεθν κλίμακαν.   

 δρα τς μεγάλης συνωμοσίας ες τ τέλη τς δεκαετίας το 1700 το ες τν Φραγκφούρτην, Γερμανίαν, που εχεν δρυθε  βουλ το Ρότσιλντ π τν Mayar Amschel κα λλους διεθνες χρηματοδότας, οτινες εχον κυριολεκτικς πωλήσει τν ψυχή των ες τν διάβολον. Μετά τν ποκάλυψίν των π τς Βαυαρικς κυβερνήσεως τ 1786, ο συνωμόται μετέφερον τν δρα των ες λβετίαν κα κολούθως ες Λονδνον.  

Μετ τν 2ον παγκόσμιον πόλεμον τε κα  Τζέϊκομπ Σήηφ πράκτωρ τν Ρότσιλντς ες μερικν πεβίωσεν,  δρα των ες μερικν εναι ες τ Harold Pratt Building ες τν Νέαν όρκην κα ο Ρόκφέλερς, ο ποοι ρχικς σαν καθοδηγούμενοι το Σήηφ, χουσι ναλάβει τν χειρισμν τν οκονομικν ες μερικν δι τος λλουμινάτι.  

Ες τ τελικ στάδια τς συνωμοσίας  παγκόσμιος κυβέρνησις θ ποτελεται π τν βασιλέα-δικτάτορα π κεφαλς τν νωμένων θνν, τ C.F.R. κα λίγους δισεκατομμυριούχους, οκονομολόγους κα πιστήμονας οτινες θ χωσι ποδείξ τν φοσίωσίν των ες τν μεγάλην συνωμοσίαν. παντες ο πόλοιποι θ νσωματωθσι ες μίαν τεραστίαν συσσώρευσιν, νάμειξιν φυλν, πραγματικο σκλάβοι.  

πιτρέψατέ μου τώρα ν σς καταδείξω κατ ποον τρόπον  μοσπονδιακ κυβέρνησις μν κα  μερικανικς λας χουσι πορροφηθε ες τ σχέδιον τς παγκοσμίου κυριαρχίας, τς μεγάλης συνωμοσίας τν λλουμινάτι κα ν χετε πάντοτε π’ ψιν σας τι τ νωμένα θνη δημιουργήθησαν δι ν πιτευχθ  στέγασις δι’ κείνην τν παγκόσμιον, τν ποκαλουμένην «φιλελεύθερον» συνωμοσίαν.   

Τ πραγματικ θεμέλια το σχεδίου τς ξαγορς τν νωμένων Πολιτειν, τέθησαν κατ τν διάρκειαν τς περιόδου το μφυλίου πολέμου μας. χι τι  Βάϊσχάουπτ κα ο προηγούμενοι γκέφαλοι εχον ποτ γνοήσει τν νέον κόσμον, πως χω δη ναφέρει,  Βάϊσχάουπτ εχε τος πράκτορές του γκατεστημένους δδη π τν παναστατικν πόλεμον. λλ  Τζρτζ Οάσινγκτον το ξυπνότερος ατν.  

το κατ τν διάρκειαν το μφυλίου πολέμου πο ο συνωμόται ξεκίνησαν τς πρώτας συγκεκριμένας προσπαθείας των. Γνωρίζομεν τι  Judah Benjamin, κύριος σύμβουλος το  Jefferson Davisτο πράκτωρ το Ρότσιλντ.   

Γνωρίζομεν πίσης τι πρχον πράκτορες το Ρότσιλντ γκατεστημένοι ες τ πουργικν Συμβούλιον το βραμ Λίνκολν ο ποοι προσεπάθησαν ν τν ξαπατήσωσι ες μίαν οκονομικν συμφωνίαν μ τν βουλν το Ρότσιλντ λλ διέγνωσεν τ σχέδιόν των κα τος πέρριψεν κα τοιουτοτρόπως γεννήθη  θάνατος χθρα τν Ρότσιλντς, κριβς πως πραξεν  ρσσος Τσάρος ταν τορπίλισεν τν πρώτην των Κοινωνίαν τν θνν ες τ συνέδριον τς Βιέννης.  

ρευναι δι τν δολοφονίαν το Λίνκολν, πεκάλυψαν τι  δολοφόνος  Boothτο μέλος μίας μυστικς συνωμοτικς μάδος. Τ νομα τς μάδος δν πεκαλύφθη ποτ κα παραμένει μυστήριον, πως μυστήριον παραμένει κα  δολοφονία το Τζκ Κέννεντυλλ εμαι σίγουρος τι δν θ παραμείν μυστήριον δι πολ κόμη.  

Τ τέλος το μφυλίου πολέμου κατέστρεψεν προσωρινς λας τς πιθανότητας τς βουλς τν Ρότσιλντς δι ν ποκτήσωσι τν λεγχον το χρηματικο μας συστήματος, πως κατόρθωσαν ες τν Βρεττανίαν κα ες λλα θνη τς Ερώπης. Λέγω προσωρινς διότι ο Ρότσιλντς κα ο γκέφαλοι τς συνωμοσίας ποτ δν παραδίδονται. Δι’ ατ πρεπε ν ξεκινήσωσι κα πάλιν π τν ρχν λλ δν χασαν χρόνον δι’ ατό.  

λίγον μετ τ πέρας το μφυλίου πολέμου ες νεαρς μετανάστης στις πεκάλη τν αυτόν του Τζέϊκομπ Σήηφ (Jacob Schiff), κατέφθασεν ες Νέαν όρκην.  Τζέϊκομπ το ες νρ μ μίαν ποστολν δι τν βουλν το Ρότσιλντ.  Τζέϊκομπ το υἱὸς νς ραββίνου. γεννήθη ες μίαν κ τν βουλν το Ρότσιλντ ες Φραγκφούρτην Γερμανίας. Δν θ διεισδύσω βαθέως ες τ παρελθόν του. Τ σημαντικν εναι τι  Ρότσιλντ νεγνώρισεν ες ατν χι μόνον ναν πιθανν «μάγον» χρημάτων λλ τ σημαντικότερον εναι τι διέγνωσεν ες ατν τς κρυμμένας μακιαβελικάς του διότητας, α ποαι θ δύναντο, πως κα τ πραξαν, ν τν καταστήσωσι ναν νεκτίμητον λειτουργν ες τν μεγάλην παγκόσμιον συνωμοσίαν.   

Μετ π μίαν σχετικς σύντομον περίοδον κπαιδεύσεως ες τν τράπεζαν το Ρότσιλντ ες Λονδνον,  Τζέϊκομπ νεχώρησεν δι τν μερικν μ δηγίας ν γοράσ ναν τραπεζικν οκον,  ποος θ το  εσοδος δι τν πόκτησιν το λέγχου το χρηματικο συστήματος τν νωμένων Πολιτειν.  

Ες τν πραγματικότηταν  Τζέϊκομπ ρθεν δ δι ν πραγματοποιήσ τέσσαρας συγκεκριμένας ποστολάς.  

π’ ριθμν 1 κα  πλέον σημαντικ το ν ποκτήσ τν λεγχον το χρηματικο συστήματος τς μερικς.  

π’ ριθμν 2. Ν ξεύρ πιθυμητος νδρας οτινες δι τιμήματος τινός, θ σαν πρόθυμοι ν πηρετήσωσι ς νδρείκελα δι τν μεγάλην συνωμοσίαν κα ν τος προωθήσ ες ψηλς θέσεις ες τν μοσπονδιακν κυβέρνησίν μας, ες τ κογκρέσον μας, ες τ νώτατον Δικαστήριον τν Η.Π.Α. καθς κα ες λας τς μοσπονδιακς πηρεσίας.  

π’ ριθμν 3. Ν δημιουργήσ διαμάχας μειονοτικν μάδων ες λα τ θνη. διαιτέρως μεταξ τν λευκν κα τν μαύρων.   

π’ ριθμν 4. Ν δημιουργήσ ν κίνημα δι ν καταστρέψ τς θρησκείας ες τς νωμένας Πολιτείας λλ  Χριστιανισμς ν εναι  κύριος στόχος.  

Προηγουμένως δήλωσα τι  Τζέϊκομπ Σήηφ ρθεν ες τν μερικν μ διαταγς π τν Ρότσιλντ δι ν πραγματοποιήσ τέσσαρας συγκεκριμένας δηγίας. Τ πρτον κα σημαντικότερον το ν θέσ π τν λεγχόν του τ χρηματικν σύστημα τν νωμένων Πολιτειν. ς κολουθήσωμεν τ βήματα το Σήηφ δι τν πραγματοποίησιν ατς τς δηγίας.  

Τ πρτον βμα το ν γοράσ ναν τραπεζικν οκον λλ θ πρεπε ν εναι να εδος οκου τν ποον θ εχεν π πόλυτον λεγχον, δι τν γκλωβισμν το χρηματικο μας συστήματος. Μετ π προσεκτικν ρευναν  Τζέϊκομπ γόρασεν μίαν συνεργασίαν ες μίαν πιχείρησιν, τις νομάζετο Kuhn and Loebπως  Σήηφ τσι κα  Kuhn κα  Loeb σαν μετανάσται π γερμανικ βραϊκ γκέτο. ρθαν ες τς Η.Π.Α. ες τ μέσα τς δεκαετίας το 1840. μφότεροι ρχισαν τν παγγελματική των καριέραν ς πλανόδιοι μικροπωλητα πακέτων.   

Ες τς ρχς τς δεκαετίας 1850, συνεκέντρωσαν τ κέρδη των κα δημιούργησαν να κατάστημα μπορευμάτων ες τ Λαφαγιέτ, ντιάνα π τν πωνυμίαν «Kuhn and Loeb», ξυπηρετντες τος ποίκους ες τν δρόμον των πρς τν Δύσιν ντς τν βαγονιν (τν τραίνων).  

Ες τν διάρκειαν τν πομένων τν στησαν παρόμοια καταστήματα ες τ Σινσινάτι κα τ St. Louis. Ες τν συνέχειαν προσέθεσαν νεχυροδανεισμν ες τς μπορικάς των πιδιώξεις. π κε ως τν δανεισμν χρημάτων το ν μικρν κα γρήγορον βμα. Kuhn and Loeb το μία πολ γνωστ διωτικ τραπεζικ ταιρεία κα το ατ πο  Τζέϊκομπ γόρασεν.  

λίγον ργότερον φ’ του γινεν συνέταιρος ες τν  Kuhn and Loeb,  Σήηφ νυμφεύθη τν κόρην το Λοέμπ τν Τερέζαν κα κολούθως γόρασεν τος τόκους το Kuhn κα μετέφερεν τν πιχείρησιν ες τν Νέαν όρκην κα τ «Kuhn and Loeb» γινεν «Kuhn and Loeb & Co» διεθνες τραπεζίται, μ τν Τζέϊκομπ Σήηφ πράκτορα το Ρότσιλντ, φαινομενικς  μοναδικς διοκτήτης. Ες λην τν καριέραν του ατ τ μεγμα το ούδα κα Μακιαβέλι πρτος εράρχης τς μεγάλης συνωμοσίας τν λλουμινάτι ες τν μερικήν, πόζαρε ς ες γενναιόδωρος φιλάνθρωπος κα ς νας νθρωπος μ μεγάλην γιότηταν.  κανν τς συγκαλύψεως στις εχεν ρισθε π τος λλουμινάτι.  

ΜΕΡΟΣ 6ονπως χω δηλώσει τ πρτον μεγάλο βμα τς συνωμοσίας το  παγίδευσις το χρηματικο μας συστήματος. Δι τν πίτευξιν το στόχου τούτου  Σήηφ θ πρεπε ν λάβ πλήρην συνεργασίαν τν τότε μεγάλων τραπεζικν στοιχείων ες μερικν κα ατ το εκολότερον ες τος λόγους, παρ ες τν πράξιν. κόμη κα κενα τ τη  Wall Street το  καρδία τς μερικανικς χρηματαγορς κα  JP Morgan το  δικτάτοράς της.  

πόμεναι ες τν σειρν σαν  Drexels κα  Biddles τς Φιλαδελφείας. λοι ο πόλοιποι χρηματοδόται, μικρο κα μεγάλοι, κυριαρχοντο π ατς τς τρες τραπέζας λλ κυρίως π ατν το Μόργκαν. Κα ο τρες σαν περήφανοι, γέρωχοι, λαζονικο γεμόνες.  

Τ πρτα τη βλεπον τν νθρωπον π τ γερμανικ βραϊκ γκέτο μ πόλυτον περιφρόνησιν λλ  Τζέϊκομπ γνώριζεν πς ν τ ξεπεράσ ατό. Τος ρριξεν μερικ «κόκκαλα» το Ρότσιλντ. Τ ν λόγ «κόκκαλα» σαν  διανομ ες τν μερικν πιθυμητν ερωπαϊκν μετοχν κα μολόγων.  

Ἀκολούθως ἀνεκάλυψεν ὅτι ἐκράτει εἰς χείρας του ἕν ἀκόμη ἰσχυρότερον ὅπλον, τὸ ἀκόλουθον: Κατὰ τὰς δεκαετίας αἱ ὁποῖαι ἠκολούθησαν τὸν ἐμφύλιον πόλεμόν μας, αἱ βιομηχανίαι μας ἤρχισαν νὰ αὐξάνονται μὲ ταχὺν ρυθμόν. Εἴχαμε νὰ κατασκευάσωμεν μεγάλους σιδηροδρόμους, ἐξορύξεις πετρελαίου, βιομηχανίας χάλυβος, κλωστοϋφαντουργίας. Πάντα ταῦτα ἀπῆτον μεγάλας χρηματοδοτήσεις. Ἕνα μεγάλο τμῆμα αὐτῶν ἔπρεπε νὰ προέλθῃ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸν καὶ αὐτὸ ἐσήμαινε τὴν βουλὴν τοῦ Ρότσιλντ. Τότε ἀκριβῶς ἦτο ποὺ  Σήηφ κατέστη λίαν χρήσιμος. Ἔπαιξεν ἕν λίαν ἔξυπνον παιχνίδι. Ἀνεδείχθη ὁ προστάτης Ἅγιος τοῦ John D. RockefellerEdward RHarriman καί Andrew Carnegie. Ἐχρηματοδότησεν τὴν ἑταιρείαν Standard Oil διὰ τὸν Rocky, τὴν σιδηροδρομικὴν αὐτοκρατορίαν διὰ τὸν Harriman καὶ τὴν αὐτοκρατορίαν τοῦ χάλυβος διὰ τὸν Carnegie. Ἀλλὰ ἀντὶ νὰ κρατήσῃ ὅλας τὰς ἄλλας βιομηχανίας διὰ τὴν Kuhn, Loeb & Co, ἤνοιξεν τὰς θύρας διὰ τὴν βουλὴν τοῦ Ρότσιλντ εἰς τὸν Μόργκαν, εἰς τὸν Biddle καὶ τὸν Drexel. Μὲ τὴν σειράν του ὁ Ρότσιλντ ἐκανόνισεν τὴν δημιουργίαν εἰς τὸ Λονδῖνον καὶ τοὺς Παρισίους εὐρωπαϊκῶν κλάδων τῶν τριῶν αὐτῶν ἀλλὰ πάντα εἰς τὴν βάσιν ἑταιρικῶν σχέσεων μὲ τοὺς ὺφισταμένους τοῦ Ρότσιλντ ὅστις ἦτο λίαν σαφὴς πρὸς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἄνδρας, ὅτι ὁ Σήηφ θὰ ἦτο τὸ ἀφεντικὸν εἰς τὴν Νέαν Ὑόρκην.   

Τοιουτοτρόπως, μ τν λλαγν τς κατονταετηρίδος,  Σήηφ εχεν αστηρν λεγχον το συνόλου τς τραπεζικς δελφότητος ες τν Wall Street,  ποία κτοτε μ τν βοήθειαν το Σήηφ περιελάμβανε τν Lehman Brothers, τν Goldman Sachs κα λλας διεθνες τραπέζας μ π κεφαλς νδρας, τος ποίους πέλεξαν ο Ρότσιλντς. Ατ σήμαινεν ν λίγοις τν λεγχον τν χρηματικν δυνάμεων το θνους μας κα τότε το τοιμος δι τ μέγα λμα, δλα δ τν παγίδευσιν το θνικο μας χρηματικο συστήματος. Συμφώνως μως μ τ σύνταγμά μας, λος  λεγχος το χρηματικο μας συστήματος νήκει ποκλειστικς ες τ Κογγκρέσσον μας.    

Τ πόμενον σημαντικν βμα το Σήηφ το ν παραπλανήσ τ Κογγκρέσσον μας, στε ν προδώσ ατ τ συνταγματικν διάταγμα κα ν παραδώσ τν λεγχον ες τν εραρχίαν τς μεγάλης συνωμοσίας τν λλουμινάτι. Δι ν νομιμοποιήσ τν παράδοσιν ταύτην κα ν καταστήσ τος νθρώπους νήμπορους ν ντισταθσι, θ το παραίτητον ν θεσπίσ μίαν εδικν νομοθεσίαν τ Κογγκρέσσον. Δι ν τ πιτύχ ατό, θ πρεπε  Σήηφ ν διοχετεύσ νδρείκελά του κα ες τ δύο σώματα το Κογγκρέσσου. νδρείκελα ρκετ σχυρ στε ν δύναντο ν δηγήσωσι τ Κογγκρέσσον ες τ ν περψηφίσ ν τοιοτον νομοσχέδιον.   

ξ σου  τι σπουδαιότερον το ν μφυτεύσ να νδρείκελόν του ες τν Λευκν Οκον. ναν πρόεδρον δίχως κεραιότηταν κα δίχως νδοιασμούς, στις θ πέγραφεν τ διάταγμα ατ ες νόμον. Δι ν τ πιτύχ τοτο, θ πρεπε ν κερδίσ τν λεγχον ετε το Ρεμπουμπλικανικο, ετε το Δημοκρατικο κόμματος. Τ Δημοκρατικν κόμμα το τ πλέον εάλωτον, τ πλέον «πεινασμένον» κ τν δύο. κτς το Grover Cleveland ο δημοκρατικο δν δυνήθησαν ν τοποθετήσωσι τιν κ τν δικν των νδρν ες τν Λευκν Οκον πρ το μφυλίου πολέμου.  

πρχον δύο λόγοι δι τοτο.  πρτος το  νδοια το κόμματος κα  δεύτερος τι ο συνειδητο ρεμπουμπλικανο ψηφοφόροι σαν περισσότεροι τν δημοκρατικν. Τ θέμα τς νδοίας δν το μέγα θέμα λλ ατ τν ψηφοφόρων το μία διαφορετικ στορία. πως μως νέφερα προηγουμένως,  Σήηφ το λίαν ξυπνος. Κα δ πεισέρχεται  ποτρόπαιος δολοφονικ μέθοδος τις χρησιμοποιεται δι τν πίλυσιν το προβλήματος τν ψήφων λύσις δι’ ατς τς μεθόδου καταδεικνύει πόσον λίγον ο βραοι διεθνες τραπεζίται νοιάζονται δι τος φυλετικος των δελφούςπως θ διαπιστώσετε.  

Ξαφνικ γύρω στ 1890 ξέσπασεν ν κμα διωγμν ες Ρωσίαν. Πολλα χιλιάδαι βραίων, (τοτοι σαν Χάζαροινδρες, γυνακαι κα παιδία, σφαγιάσθησαν π τος Κοζάκους κα λλους γρότας. Παρόμοιοι διωγμο μ παρομοίαν σφαγν βραίων ξέσπασεν κα ες Πολωνίαν, Ρουμανίαν κα Βουλγαρίαν. λοι ατο ο διωγμο εχον ποκινηθε π πρακτόρων το Ρότσιλντ. Τ ποτέλεσμα το ν κατακλύσωσι τς νωμένας Πολιτείας τρομοκρατημένοι βραοι πρόσφυγες π λα ατ τ θνη κα τοτον συνεχίσθη τς πομένας δύο  τρες δεκαετίας πειδ ο διωγμο συνεχίζοντο καθ’ λον ατ τ διάστημα. λοι ατο ο πρόσφυγες βοηθήθησαν π ατοαποκαλουμένας «νθρωπιστικς πιτροπάς», α ποαι εχον συσταθε π τν Σήηφ, τος Ρότσιλντς κα λους τος ποτακτικούς των.  

(δική μου ποσημείωσις: 1. λοι ατο ο βραοι σαν Χάζαροι. 2. Συγκρίνατε τοτο μ τος θελοντς κα τς μ κυβερνητικς ργανώσεις π τν μερν μας M.K.O.).    

Ο πρόσφυγες πγαν ες τν Νέαν όρκην λλ α «νθρωπιστικα πιτροπα» τν Σήηφ-Ρότσιλντξηρον τρόπους ν μετακινήσωσι πολλος ξ ατν ες λλας μεγάλας πόλεις πως ες τ Σικάγον, Βοστώνην, Φιλαδέλφειαν, Ντητρόϊντ, Λς ντζελες κ.λ.π.  

λοι των μετετράπησαν συντόμως ες πολιτογραφημένους πολίτας κα καθοδηγήθησαν ες τ ν γγραφσι ς δημοκρατικοί. Κατ’ ατν τν τρόπον λη ατ  ποκαλουμένη «μειονότης», κατέστη ψηφοφόρος το δημοκρατικο κόμματος ες τς κοινότητάς των. λοι λεγχόμενοι κα κατευθυνόμενοι π τος ποκαλουμένους «εεργέτας των».  

(Τ διον θ συμβ κα δ μ τν σχεδιαζομένην πολιτογράφησίν των κα τν λλαγν τν διατάξεων κα το νόμου περ θαγενείας. Τ σχέδιόν των εναι ν ψηφίσωσι ες ν δημοψήφισμα δι τν Θράκην κα τν Μακεδονίαν στε ν νακηρύξωσι ατονόμους  κα νεξαρτήτους τοτας τς λληνικς περιοχάς).   

Εθς μέσως μετ τν εσοδον τς 20ς κατονταετηρίδος, κατέστησαν ζωτικς σημασίας παράγοντες ες τν πολιτικν ζων το θνους μας. Ταύτη το μία κ τν μεθόδων τς ποίας  Σήηφ χρησιμοποίησεν δι ν μφυτεύσ νδρας σν τν Νέλσον ντριτς ες τν Γερουσίαν μας κα τν Γούντροου Οϊλσον ες τν Λευκν Οκον.  

Ες τ σημεον ατ πιτρέψατέ μου ν σς πενθυμίσω μίαν π πλέον σημαντικν ποστολν, τις εχεν νατεθε ες τν Σήηφ, ταν εχε ποσταλε ες τν μερικήν. ναφέρομαι ες ατν τς καταστροφς τς νότητος το μερικανικο λαο μ τν δημιουργίαν μειονοτικν μάδων κα φυλετικν διαμαχν 

Μ τος διωγμένους βραίους πρόσφυγας ες τν μερικήν,  Σήηφ δημιούργησεν μίαν τοιμον μειονοτικν μάδαν δι τν σκοπν ατόν. λλ ο  βραοι ες τ σύνολόν των σαν τρομοκρατημένοι π τος διωγμος κα δν θ δύναντο ν δημιουργήσωσι μίαν τοιαύτην μάδαν βίας στε ν καταστρέψωσι τν νότηταν το μερικανικο λαο.   

λλ μέσα ες τν μερικν πρχεν δη μία τοιμος, ν κα μέχρι τώρα  κοιμισμένη μειονοτικ μάς, ατ τν νέγρων, ο ποοι θ δύναντο ν πυροδοτηθσι ες τ ν προκαλέσωσι διαδηλώσεις, ταραχάς, λεηλασίας, δολοφονίας καθς κα κάθε λλο εδος νομίας. Τ μόνον τ ποον χρειάζετο, το ν τος ρεθίσωσι κα ν τος φυπνίσωσι.  

π κοινο ατα α δύο μειονοτικα μάδαι κατευθυνόμεναι ρθς, θ δύναντο ν χρησιμοποιηθσι δι ν δημιουργήσωσι τν δίαν κριβς διαμάχην ες τν μερικν πο θ χρειάζοντο ο λλουμινάτι δι τν κπλήρωσιν το σκοπο των.  

Τν δίαν κριβς στιγμν κατ τν ποίαν  Σήηφ κα ο συν-συνωμόται του σχεδίαζον τν παγίδευσιν το χρηματικο μας συστήματος, τελειοποον πίσης σχέδια, δι ν κτυπήσωσι τν νυποψίαστον μερικανικν λαν μ μίαν κρηκτικν κα τρομακτικν φυλετικν ναταραχν τις θ δίχαζεν τος νθρώπους ες κλάσματα μίσους κα θ δημιούργη χάος ες λον τ θνος, διαιτέρως δ ες λα τ κολλέγια κα πανεπιστήμια, προστατευόμενα λα π τς ποφάσεις το Earl Warren κα π τος γέτας μας ες Οάσιγκτον. Βεβαίως  τελειοποίησις τν σχεδίων τούτων πήτη χρόνον κα πειρον πομονν δι ν ργανωθσι.   

Δι ν ξαλείψω τώρα λας τς μφιβολίας, θ χρειασθ μερικ λεπτά, δι ν σς δώσω ποδεικτικ στοιχεα το σχεδίου τούτου τς φυλετικς διαμάχης. Πρτα π’ λα πρεπε ν δημιουργήσωσι τς γεσίας κα τς ργανώσεις, μ τς ποίας θ προσέλκυον κατομμύρια κορόϊδα νέγρους κα βραίους, ο ποοι θ πραττον τς πιδείξεις κα θ διέπραττον τς ταραχάς, τς λεηλασίας κα τν νομίαν. τσι τ 1909  Σήηφ, ο Lehmans κα λλοι συνωμόται, ργάνωσαν κα γκαθίδρυσαν τν θνικν νωσιν δι τν πρόοδον τν γχρώμων τόμων, γνωστν ς «NAACP». Ο πρόεδροι, ο διευθυντα καθς κα ο νομικο σύμβουλοι, σαν πάντα λευκο νδρες, βραοι, οτινες διορίσθησαν π τν Σήηφ. Κα τ διο συμβαίνει κα π τν μερν μας.  

ν συνεχεί ν τει 1913  μς το Σήηφ ργάνωσεν τ «AntiDefamation League of the Binai B’ rith» κοινς γνωστν ς ADL, δι ν χρησιμεύ δι λην τν μεγάλην συνωμοσίαν. Σήμερον ατ τ παίσιον ADL διατηρε πλέον τν 2.000 γραφείων καθ’ πασαν τν χώραν μας, τ ποα συμβουλεύουσι κα λέγχουσι πλήρως κάθε δρσιν το NAACP, πυρνος το στικο Συνδέσμου λων τν πολοίπων ργανώσεων τν πολιτικν δικαιωμάτων τν νέγρων καθ’ πασαν τν χώραν, συμπεριλαμβανομένων τοιούτων γετν πως  Μάρτιν Λοθερ ΚίγκStockelyCarmichaelBayard Rustin κα λλοι μοιοί των.   

ΜΕΡΟΣ 7ΟΝ: π πλέον τ ADL πέκτησεν τν πόλυτον λεγχον τν διαφημιστικν προϋπολογισμν πολλν πολυκαταστημάτων, λυσίδων ξενοδοχείων κα βιομηχανικν χορηγν τς τηλεοράσεως κα το ραδιοφώνου. πίσης διαφημιστικν ταιρειν προκειμένου ν λέγχωσι ες τν πράξιν σχεδν λα τ μέσα μαζικς νημερώσεως κα ν ξαναγκάσωσι λας τς πιστς φημερίδας ν διαστρεβλώνωσι κα ν παραποισι τς εδήσεις κα κόμη ν ποκινσι κα ταυτοχρόνως ν δημιουργσι συμπάθειαν δι τν νομίαν κα τν βίαν τν νέγρων συμμοριτν. δ εναι ποδεικτικ γγραφα π τν ρχν το σκοπίμου σχεδίου των δι ν ποκινήσωσι τος νέγρους ες λην τν νομίαν των.  

ν τει 1910 τς π’ νόματι σραελ Ζάνγκγουϊλ (Israel Zangwillγραψεν ν θεατρικν ργον π τν τίτλον «The MeltingPot». το καθαρ προπαγάνδα δι ν λυπηθσι τος νέγρους κα τος βραίους, διότι  παράστασις ποτίθεται τι δειχνε τι  μερικανικς λας διέπραττεν διακρίσεις κα διώξεις ες βάρος τν βραίων κα τν νέγρων.   

Κατ τν στιγμν κείνην οδες φαίνετο ν εχεν συνειδητοποιήσει τι το μία παράστασις προπαγάνδας, διότι το πολ ξυπνα γραμμένον.  προπαγάνδα το ξόχως περιβεβλημένη ες τν πράγματι πολ μεγάλην ψυχαγωγίαν τς παραστάσεως κα το μία μεγάλη πιτυχία το Broadway 

κενον τν καιρν  θρυλικς Diamond Jim Brady συνήθιζεν ν παραθέτ ν συμπόσιον ες τ διάσημον στιατόριον Delmonico τς Νέας όρκης μετ τν ναρκτήριον παράστασιν νς δημοφιλος ργου. Διοργάνωσεν ν τοιοτον πάρτυ δι τος πρωταγωνιστς το «The MeltingPot», δι τν συγγραφέαν, τν παραγωγν κα πιλεγμένας διασημότητας το Broadway. 

Μέχρι τότε εχα δη κάνει μίαν προσωπικν πιτυχίαν ες τ θέατρον το Broadway κα εχα προσκληθε ες ατ τ πάρτυ. κε γνώρισα τν George Bernard Shaw κα ναν βραο συγγραφέα π’ νόματι Israel Cοhen Zangwill,  Shaw κα  Cοhen σαν κενοι ο ποοι δημιούργησαν τ Fabian Society ες γγλίαν κα εχον συνεργασθε στενς μ ναν βραον κ Φρανγκφούρτης π’ νόματι Mordicai (Μαρδοχάϊλλ εχεν μετατρέψει τ νομά του ες Κρλ Μρξ 

Λάβετε π’ ψιν σας τι  μαρξισμς κα  κομμουνισμς ρχισαν ν πρωτοεμφανίζονται κείνην τν ποχν κα οδες δωσεν διαιτέραν προσοχν ες ατ τ δύο νόματα. Οδες πίσης ποψιάζετο τν προπαγάνδαν ες τ γραπτ τν τριν ατν λίαν λαμπρν συγγραφέων.  

Ες κενον τ συμπόσιον  σραελ Κον μο επεν τι σχολήθη μ τν συγγραφν νς βιβλίου τ ποον θ το μία συνέχεια το «The MeltingPot» το Ζάνγκγουϊλ (Zangwill).  τίτλος το βιβλίου του θ το: «να φυλετικν πρόγραμμα δι τν 20ον αἰῶνα».  

Τν ποχν κείνην εχα πορροφηθε ξ λοκλήρου π τν ργασίαν μου ς θεατρικς συγγραφες κα σον σημαντικς κα ν το  τίτλος τοτος, ποτ δν εχα καταλάβει τν πραγματικόν του σκοπόν, οτε μ νδιέφερε ν μελετήσω τ βιβλίον.  

Ξαφνικ μως μ κτύπησεν μ τν δύναμιν μίας βόμβας δρογόνου, ταν γόρασα μίαν φημερίδαν μ ν ρθρον τ ποον δημοσιεύετο π τν Washington D.C. Evening Star, τν Μάϊον το 1957. T ρθρον τοτο το ν πόσπασμα π τ βιβλίον «να φυλετικν πρόγραμμα δι τν 20ον αἰῶνα» το σραελ Κον κα λέγει π’ κριβς πως σς διαβάζω:   

«Πρέπει ν συνειδητοποιήσωμεν τι τ πλέον σχυρν πλον το κόμματός μας εναι  φυλετικ ντασις, προβάλλοντας τν συνείδησιν τν μαύρων φυλν α ποαι χουσι καταπιεσθε π τν λευκν π αἰῶνας. Δυνάμεθα ν τος μετακινήσωμεν ες τ πρόγραμμα το κομμουνιστικο κόμματος. Ες τν μερικν θ στοχεύσωμεν ες μίαν πανοργον νίκην. ν θ χωμεν ρεθίσ τν μειονότηταν τν νέγρων ναντίον τν λευκν, θ καλλιεργήσωμεν μεταξ τν λευκν ν συναίσθημα νοχς τι κμεταλλεύονται τος νέγρους. Θ βοηθήσωμεν τος νέγρους ν νέλθωσι ες ξεχούσας θέσεις ες λας τς κφάνσεις το δημοσίου βίου. Ες τ παγγέλματα κα ες τν κόσμον το θλητισμο κα τς ψυχαγωγίας. Μ ατ τ κρος  νέγρος θ δυνηθ ν συνδεθ δι γάμου μ τος λευκος κα θ ρχίσ μία διαδικασία τις θ παραδώσ τν μερικν ες τν δικόν μας σκοπόν».  

Τ διον ρθρον εσήχθη ες τ πρακτικ το κογγκρέσσου τν 7ην ουνίου 1957 π τν ντιπρόσωπον Thomas G. Abernethy. Τοιουτοτρόπως  γνησιότης το ποσπάσματος τούτου π τ βιβλίον το Κον εχεν καθιερωθε πλήρως.   

Τ μοναδικν μως ρώτημα τ ποον πέμεινεν ες τ μυαλό μου το ἐὰν ατ θ ντιπροσώπευεν τν πίσημον πολιτικήν, σχέδιον το κομμουνιστικο κόμματος  πλς μίαν προσωπικν κφρασιν το δίου το Κοένς κ τούτου ναζητοσα περισσοτέρας ποδείξεις κα τς ερηκα ες ν πίσημον φυλλάδιον, τ ποον δημοσιεύθη τ 1935 π τν πίσημον κδότην τς Workers’ Library Publishers το κομμουνιστικο κόμματος τς Νέας όρκης.  

Τ φυλλάδιον τοτο εχεν τίτλον «Ο νέγροι ες μίαν σοβιετικν μερικήν». καλοσε τούς νέγρους ν ξεσηκωθσι, ν σχηματίσωσι μίαν σοβιετικν πολιτείαν ες τν Νότον κα ν καταθέσωσι ατησιν δι εσαγωγν ες τν Σοβιετικν νωσιν. Περιεχεν μίαν σταθερν δέσμευσιν τι  ξέγερσις θ πεστηρίζετο ξ λων τν κόκκινων μερικανν κα ξ λων τν ποκαλουμένων «φιλελευθέρων».   

Ες τν σελίδαν 38 πεσχέθη τι μία σοβιετικ κυβέρνησις θ παρεχεν μεγαλλίτερα φέλη ες τος νέγρους π ,τι ες τος λευκούς. Κα τοτο τ πίσημον κομμουνιστικν φυλλάδιον δεσμεύθη κα πάλιν τι…. παραθέτω: «Οαδήποτε πράξις διακρίσεως  προκαταλήψεως ναντίον νς νέγρου θ κατατάσσεται ς γκλημα συμφώνως πρς τν παναστατικν νόμον».   

 δήλωσις ταύτη τις δημοσιεύθη τ 1913 πέδειξεν τι τοτον τ πόσπασμα κ το βιβλίου το σραελ Κοντο ν πίσημον διάταγμα το κομμουνιστικο κόμματος κα μεσα συνδεδεμένον μ τ σχέδιον τν λλουμινάτι δι παγκόσμιον πανάστασιν τ ποον ξεδώθη π τν Γουάϊσχάουπτ κα ργότερον π τν λμπερτ Πάϊκ 

Παραμένει τώρα ν μόνον ρώτημα κα πομένει ν ποδειχθτι τ κομμουνιστικν καθεστς λέγχεται π’ εθείας π τν μερικανν Τζέϊκομπ Σήηφ κα τν Ρότσιλντ το Λονδίνου, γκεφάλους τς μεγάλης συνωμοσίας. Θ δώσω τς ποδείξεις ατς λίγον στερότερον, α ποαι θ πομακρύνωσι κόμη κα τν τελευταίαν μφιβολίαν τι τ κομμουνιστικν κόμμα πως τ γνωρίζωμεν, δημιουργήθη π ατν τν γκεφάλων (τος καπιταλιστάς), τι  Σήηφ, ο Βάρμπουργκς  κα ο Ρότσιλντς σχεδίασαν κα χρηματοδότησαν λόκληρον τν Ρωσικν πανάστασιν, τν δολοφονίαν πίσης το Τσάρου κα τς οκογενείας του κα τι  Λένιν Τρότσκυ κα  Στάλιν λαβον τς διαταγάς των π’ εθείας π τν Σήηφ κα τος λλους καπιταλιστς τος ποίους ποτίθεται τι πολεμσι.  

Τώρα δύνασθε ν δτε διατ  θλιος  Earl Warren κα ο ξ σου ασχρο δικασταί του ες τ νώτατον Δικαστήριον, ξέδωσαν τν περιβόητον κα προδοτικν ρσιν τν διακρίσεων λευκν κα μαύρων τ 1954. το δι ν βοηθήσ κα ν νθαρρύν τ σχέδιον τν συνωμοτν λλουμινάτι δι ν δημιουργήσωσι ντασιν κα διαμάχας μεταξ νέγρων κα λευκν. Δύνασθε ν δτε διατ κα πάλιν  διος  Earl Warren ξέδωσεν τν πόφασίν του δι τν παγόρευσιν τν Χριστιανικν Προσευχν κα τν Χριστουγεννιάτικων καλάντων ες τ σχολεα μας. Τ πραξαν δι ν καταστρέψωσι τν Χριστιανισμόν.   

Δύνασθε ν δτε διατ  ϊζενχάουερ παρ τς τόσας προσαρμόστους συνταγματικς παγορεύσεις, στειλεν μοσπονδιακος στρατιώτας ες μίαν πολιτείαν το νότου δι ν πιβάλλ τν ρσιν τν διακρίσεων λευκν κα μαύρων. πως κα  Κέννεντυ πραξεν τ διον. Κα δύνασθε κόμη ν δτε διατ  Τζόνσον κα 66 γερουσιαστα παρ τς διαμαρτυρίας το 90% το μερικανικο λαοψήφισεν δι τν προξενικν συνθήκην τις νοίγει λόκληρον τν χώραν μας ες ρώσσους κατασκόπους κα σαμποτέρ. λοι ατο ο 66 γερουσιαστα εναι ο Benedict Arnolds (προδόται) το 20ο  αἰῶνος. γκειται ες τς χερας σας ν ξαναγκάσ λος  μερικανικς λας τ κογγρέσσον, τος κλεγμένους παλλήλους μας, ν συλλάβωσι ατος τος μερικανος προδότας δι σχάτην προδοσίαν κα ταν ποδειχθ  νοχή των, ν χωσι παντες τν τιμωρίαν τις προβλέπεται δι τος προδότας, οτινες βοηθοσι κα νθαρρύνουσι τος χθρούς μας.    

(δική μου ποσημείωσις: Τ διον κριβς γαπητοί μου πρέπει ν γίν κα ες τν λλάδα π τ 1974 κα μέχρι σήμερον).  

Ες ατ πίσης συμπεριλαμβάνεται ν διεξαχθσι ρευναι π τ κογγρέσσον δι τ C.F.R. καθς κα δι’ λα τ μέτωπά των, πως τ ADL, τ NAACP, τ SNIC καθς κα τέτοια ργαλεα τν λλουμινάτι πως  Martin Louther King. Τοιαται ρευναι θ ποκαλύψωσι πλήρως λους τος γέτας ες τν Οάσσινγκτον κα τος λλουμινάτι καθς κα πάσας τς συνεργασίας των κα τος συνεργάτας των ς προδότας, οτινες κπληρώνουσι τ σχέδιον τν λλουμινάτι. Θ πεκάλυπτεν πλήρως τ νωμένα θνη ς τ πιδιωκόμενον πίκεντρον λοκλήρου το σχεδίου κα ν ξαναγκάσ τ κογγρέσσον ν ξάγ τς Η.Π.Α. κ το Ο.Η.Ε. Κα ν ξωβελίσ τν Ο.Η.Ε. π τς Η.Π.Α. Δι τν κρίβειαν ν καταστρέψ τν Ο.Η.Ε. κα τ σχέδιον καθ’ λοκληρίαν.   

Πρν κλείσω τν νότηταν ταύτην, θ θελα ν παναλάβω κα ν πιμείνω ες ν βασικν σημεον τ ποον σς κετεύω ν μν λησμονήσητε ποτ ἐὰν θέλετε ν σώσωμεν τν χώραν μας δι τ παιδιά σας κα τ παιδιά των. δο τ σημεον:   

Κάθε ντισυνταγματικν κα παράνομον νομοσχέδιον πο ψηφίσθη π τν Woodrow Wilson, τν Franklin Rooseweltπ τν Truman, τν Eisenhower κα τν Kennendy κα πο τώρα ψηφίζονται παρόμοια π τν Τζόνσον, εχεν μεσον σχέσιν μ τος συνωμότας λλουμινάτι κα τ προαιώνιον σχέδιόν των, τ ποον ρίστηκεν π τν Βάϊσχάουπτ κα τν λμπερτ Πάϊκ. Κάθε φαύλη πόφασις τις κδίδεται π τν προδότην Earl Warren κα τος ξ σου προδοτικος δικαστς το νωτάτου Δικαστηρίου, εχεν μεσον σχέσιν μ ,τι πήτη τ σχέδιον τν λλουμινάτι. τι πασαι α προδοσίαι τς ποίας διέπραξεν τ Στέϊτ Ντηπάρτμεντ μας π τν Rusk κα νωρίτερον π τν John Foster Dulles κα τν Marshallλαι α προδοσίαι πίσης τς ποίας διέπραξεν  Μκ Ναμάρα κα ο προκάτοχοί του, εχον μεσον σχέσιν μ τ σχέδιον τν λλουμινάτι δι τν κυριαρχίαν το πλανήτου.   

MEΡΟΣ  8ον.  πίστευτος προδοσία πίσης π διάφορα μέλη το κογγρέσσου μας, εδικς π τος 66 γερουσιαστς ο ποοι πέγραψαν τν προξενικν συνθήκην, χει διαπραχθε π τς διαταγς τν λλουμινάτι.   

Τώρα θ πιστρέψω ες τν παγίδευσιν το χρηματικο μας συστήματος π τν Τζέϊκομπ Σήηφ κα τς προδοτικς νεργείας α ποαι κολούθησαν. Θ ποκαλύψω πίσης τν λεγχον πο εχεν  Σήηφ κα  Ρότσιλντ χι μόνον π το Καρόλου Μρξ λλ κα π το ΛένινΤρότσκυ κα Στάλιν, ο ποοι δημιούργησαν τν πανάστασιν ες τν Ρωσίαν κα ργάνωσαν τ κομμουνιστικν κόμμα.  

το τ 1908 τε  Σήηφ πεφάσισεν τι εχεν λθει  ρα δι τν κατάσχεσιν το χρηματικο μας συστήματος. Ο π κεφαλς πασπισταί του ες ατν τν κατάσχεσιν σαν  Colonel Edward Mandell House το ποίου λόκληρος  καρριέρα το ατ το διευθύνοντος συμβούλου κα ταχυμεταφορέως το Σήηφ πως θ καταδείξω,  Bernard Berouk κα  Herbert Lehman 

Τ φθινόπωρον κείνου το τους συνεκεντρώθησαν ες μίαν μυστικν σύσκεψιν το Hunt Club ες τ Jeckle Island πο νήκει ες τν J.P. Morgan, τν Jeckle Island, Γεωργία.  

Μεταξ τν παρευρισκομένων το  J.P. Morgan John D. Rockefeller Colonel House Γερουσιαστής Nelson Aldrich Σήηφ Stillman κα  Vandelip τς Νέας όρκης Νational City Bank,  W. κα  J. Seligman Eugene Myer Bernard Berouhk Herbert Lehman Paul Warburg, μ λίγα λόγια λοι ο διεθνες τραπεζται ες τν μερικήν. λοι των μέλη τς εραρχίας τς μεγάλης συνωμοσίας τν Ιλλουμινάτι. Μία βδομάδα ργότερον νεμφανίσθησαν μ αυτ τ ποον ο διοι ποκαλοσι μοσπονδιακν ποθεματικν Σύστημα (F.E.D.).  Γερουσιαστς Aldrich το τ νδρείκελον πο θ τ πέρναγεν π τ Κογγκρέσσον λλ τ κράτησαν ες κκρεμότητα δι ναν κύριον λόγον. Θ πρεπε πρτα ν “μφυτέψωσι” τν νδρα των, να πάκουον νδρείκελον ες τν Λευκν Οκον, δι ν πογράψ τν Νόμον μοσπονδιακο ποθέματος (Federal Reserve Act). γνώριζον προσέτι τι κα ἐὰν  Γερουσία ψήφιζεν τν νόμον ατν μοφώνως,  τότε νεοεκλεγες πρόεδρος Taft θ σκοσε Βέτο μέσως. τσι νέμενον.  

Τ 1912  δικός των νθρωπος,  Γούντροου Οίλσονξελέγη ες τν προεδρίαν. μέσως κατόπιν τς αναλήψεως τν καθηκόντων το Οίλσον,  γερουσιαστς Aldrich πέρασεν τ Federal Reserve Act ες μφότερα τ σώματα το Κογγκρέσσου κα  Οίλσον τ πέγραψεν μέσως. Οτως τ Federal Reserve Act κατέστη νόμος.    

Ταύτη  ποτρόπαιος πράξις προδοσίας διεπράχθη τν 23ην Δεκεμβρίου το 1913 δύο μέρας πρ τν Χριστουγέννων, ταν λα τ μέλη το Κογγκρέσσου, κτς π ρκετος προσεκτικς πιλεγμένους ντιπροσώπους κα τρες ξ σου προσεκτικς πιλεγμένους γερουσιαστς, σαν μακρι π τν Οάσινγκτον. Πόσον ποτρόπαιος κα προδοτικς το  νόμος ατς; Θ σς επωδική μου ποσημείωσις:  Νόμος οτος εχεν διάρκειαν 100 τν.χει λήξει τν 23ην Δεκεμβρίου 2012. Ο δ δίδυμοι πύργοι πεσαν τν 11ην Σεπτεμβρίου 2001, διότι τν 12ην θ τίθετο ν λειτουργί  Κεντρικ Τράπεζα τν Η.Π.Α. τις εχεν γκατασταθε ες τν πρτον ροφον νς κ τν δύο πύργων κα θ ρχιζεν ν κόβ τ κρατικ δολλάριαΣς παραθέτω μως κα τ τς δρύσεώς της.  προσπάθεια δι τν χρηματοοικονομικν κατάληψιν το πλανήτου ρχισεν περίπου ν τει 1900. Τ 1908 π μίας μικρς νησίδος ξωθεν τς τλάντας τς Γεωργίας νόματι Τζέκυλ Άϊλαντ δημιουργήθη μία σύνοδος μ πέντε (5) τραπεζίτας κα 2 αντιπροσώπους τς μερικανικς κυβερνήσεως κα δημιούργησαν ατ ν ργότερον νομάσθη Φέντεραλ Ρισέρβ Μπάνκ (Federal Reserv Bank). Δηλαδή τν Κεντρικν Τράπεζαν τν Η.Π.Α. γκρίθη από τό Κονγκρέσσον τ 1910 κα τέθη ν λειτουργί ες τ τέλος το 1912. ψηφίσθη δ μόνον π 7 βουλευτς, ο ποοι σαν παρόντες ν τ βουλ, καθ’ τι τ νομοσχέδιον  παρουσιάσθη τν 22αν Δεκεμβρίου ταν λοι των εχον πάγ ες τς οκίας των δι τν ορτασμν τν Χριστουγέννων. Μ ατ τ νομοθετικν πραξικόπημα τέθη ν λειτουργί  Federal Reserv Bank (F.E.D.) ες τς ρχς το 1913. Εναι διοκτησίας τν τραπεζιτν Ρόθτσάϊλντ (Rotchild) κα 8 κόμη τραπεζιτν. Ο Ρόθτσάϊλντ κα ο 8 τραπεζίται χουσι δημιουργήσει να κονσόρτιουμ (consortium). π τς 100 μετοχς τ 52% νήκει ες τν οκογένειαν Ρόθτσάϊλντ κα α πόλοιπαι 48 εναι κατανεμημέναι ες μερίδια τν 6% καστον ες 8 μερίδια νήκοντα ες 8 τραπεζικς ντότητας. Γνωστα οκογένειαι κατοχς των α Ρόπενχάϊμερ, Ρόκφέλλερ, Σσήηλντς. Ες τ Λονδίνον εναι ο Ρόθτσάϊλντ, Sheelds, Odenhimmer).  

(Συνεχίζει  Μάριον Φαγκάν).  

Ο δρυτικο πατέρες μας έγνώριζον πλήρως τν δύναμιν το χρήματος κα τι στις κατεχεν τν δύναμιν ταύτην, κράτ κα τ πεπρωμένον το θνους μας ες τς χερας του. ς κ τούτου φύλαξον προσεκτικς τν δύναμιν ταύτην, ταν ρισαν ες τ Σύνταγμα τι τ Κογγκρέσσον, ο κλεγμένοι δλα δ κπρόσωποι το λαο, θ χει μόνον του τν ξουσίαν ταύτην.  συνταγματικ γλσσα ες τ σημεον τοτο εναι σύντομος, περιεκτικ κα συγκεκριμένη, ες τ ρθρον 1, τμμα 8, παράγραφος 5, “καθορίζοντας τ καθήκοντα κα τς ξουσίας το κογγκρέσσου”. Κα παραθέτω: “Δι τν κοπν νομίσματος, ρύθμισεν τν ξίαν του καθς κα το ξένου νομίσματος κα τ πρότυπα μέτρα κα σταθμά”. λλ ες ατν τν τραγικν λησμόνητον μέραν τς τιμίας 23ην Δεκεμβρίου 1913, ο νδρες τος ποίους στείλλαμε ες τν Οάσινγκτον δι τν διασφάλισιν τν συμφερόντων μας, ο βουλευτα, ο γερουσιαστα κα  Γούντροου Οΐλσον, παρέδωσαν τ πεπρωμένον το θνους μας ες τς χερας τν δύο λλοδαπν κ τς νατολικς Ερώπης, είς τν Τζέϊκομπ Σήηφ κα είς τν Πλ Βάρμπουργκ (Paul Warburg).  Βάρμπουργκ το ες λίαν πρόσφατος μετανάστης, στις φίχθη δ κατόπιν ντολς (διαταγς) το Ρότσιλντ, μ κύριον σκοπν ν σχεδιάσ τ σιχαμερν Federal Reserve Act.  συντριπτικ πλειοψηφία το μερικανικο λαο τώρα νομίζει τι τ μοσπονδιακν ποθεματικν Σύστημα εναι ργανισμς στις νήκει ες τν κυβέρνησιν τν νωμένων Πολιτειν. Ατ εναι λάθος. λον τ πόθεμα τς μοσπονδιακς Τραπέζης νήκει ες τς τράπεζας τν κρατν κα ο π κεφαλς τούτων εναι λοι των μέλη τς εραρχίας τς μεγάλης συνωμοσίας τν λλουμινάτι, γνωστν σήμερον ς C.F.R.         Α λεπτομέρειαι τς προδοσίας ταύτης, ες τν ποίαν πολλο προδοτικο λεγόμενοι “μερικανο” συμμετεχον, εναι διαθέσιμαι ες ν βιβλίον π τν τίτλον “Τhe Federal Reserve Conspiracy” γγεγραμμένον π τν Eustace Mullins. Ες τ βιβλίον τοτο  Μούλινς περιγράφει λόκληρον τν τρομακτικν στορίαν κα τν ποστηρίζει μ ναμφισβητήτους ποδείξεις κα μ γγραφα. κτς π τ τι εναι μία πραγματικς συναρπαστικ κα σοκαριστικ στορία ατς τς μεγάλης προδοσίας, κάθε μερικανς θ πρέπ ν τ διαβάσ ς θέμα ζωτικς σημασίας πληροφοριν δι τν στιγμν κατ τν ποίαν λόκληρος  μερικανικς λας θ ξυπνήσ τελικς κα θ συντρίψ λην τν συνωμοσίαν. Κα μ τν βοήθειαν το Θεο τούτη  φύπνισις θ λθ σίγουρα. Δύνασθε ν γοράσητε ν ντίγραφον το βιβλίου τούτου π τος κδότας. The Cristian Educational Association 5-30 Chestnut St. Union New Jersey. Τώρα ἐὰν νομίζητε τι ατο ο λλοδαπο κα ο “π τύχημα γεννήσεως μερικανο” συνωμόται των θ σαν κακοποιημένοι μ μόνον τν λεγχον το χρηματικο μας συστήματος, εστε μέσα δι ν κόμη λίαν λυπητερν σκ. (δική μου ποσημείωσις: Προσέξτε τώρα γαπητοί μου πς καθιέρωσαν τν φόρον εσοδήματος. δ βεβαίως δν ναφέρεται ες τν ΕΝΦΙΑ στις εναι πρόσφατον δημιούργημά των κα χει ν κάμ μ τ τι θεωροσι πσαν τν γν διοκτησίαν των κα  ΕΝΦΙΑ εναι τ νοίκιον τ ποον πληρώνωμεν ες ατούς).   

Τ μοσπονδιακν ποθεματικν Σύστημα δωσεν ες τος συνωμότας πλήρην λεγχον το χρηματικο μας συστήματος λλ ες οδεμίαν περίπτωσιν δν γγιξεν τ κέρδη το λαοπειδ τ Σύνταγμα παγορεύει αστηρς ατ ν τώρα εναι γνωστν ς τ 20% παρακράτησις φόρου. λλ τ σχέδιον τν λλουμινάτι δι παγκόσμιον ποδούλωσιν κάλ δι τν κατάσχεσιν λης τς διωτικς διοκτησίας κα τν λεγχον λων τν τομικν κερδν. Ατ πρεπε ν πιτευχθ μ ναν προοδευτικν φόρον εσοδήματος.  Κρλ Μρξ εχεν τονίσει ατ τ χαρακτηριστικν ες τ δικόν του σχέδιον.  

πως δήλωσα τοιοτος φόρος δν το δυνατν ν πιβληθ νομίμως κατ το μερικανικο λαοπαγορεύεται ρητς π τ Σύνταγμά μας. Τοιουτοτρόπως μόνον μία τροποποίησις το Συντάγματος θ δύνατο ν δώσ ες τν μοσπονδιακν Κυβέρνησιν τοιαύτας δημευτικς ξουσίας. ρα λοιπν οτε ατ το ν νυπέρβλητον πρόβλημα δι τος Μακιαβελο-συνωμότας μας. Ο διοι κλεγμένοι γέται κα ες τ δύο σώματα το Κογγκρέσσου κα  διος  Γούντροου Οΐλσον στις πέγραψεν τ περίφημον Federal Reserve Act ες νόμον, τροποποίησαν τ Σύνταγμα δι ν πιβάλλωσι τν μοσπονδιακν φόρον εσοδήματος, γνωστν κα ς “τροπολογία 16”, ναν νόμον. Κα τ δύο εναι παράνομα συμφώνως μ τ Σύνταγμά μας. ν λίγοις ο διοι προδόται πέγραψαν κα τς δύο προδοσίας, τ Φέντεραλ Ρησρβ κτ κα τν τροπολογίαν 16 ες νόμον.  

στόσο φαίνεται τι οδες ποτ συνειδητοποίησεν τι  τροπολογία 16 συστάθη δι ν ληστεύ – κα τ ννο ατ – ν ληστεύ τ κέρδη το λαο μέσω τς παροχς το φόρου εσοδήματος.   

Ο συνωμόται ποτ δν χρησιμοποίησαν πλήρως τν παροχν μέχρι τν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, ταν ατς  μεγάλος νθρωπιστς,  Φραγκλνος Ροσβελτ (Franklin Roosevelt) φήρμοσεν παρακράτησιν φόρου 20% ες λους μ μικρ εσοδήματα κα ως 90% δι ψηλότερα εσοδήματα. Βεβαίως  διος πεσχέθη  τι θ το μόνον κατ τν διάρκειαν το πολέμου λλ τ το μία πόσχεσις δι ναν τοιοτον τσαρλατάνον, στις τ 1940 ταν πήγαινε δι τν τρίτην θητείαν του, διεκήρυττε συνεχς “τι τ λέγω ξαν κα ξαν κα ξαν τι ποτ δν θ στείλλω μερικανικ γόρια ν πολεμήσωσι π ξένου δάφους”. Τ νθυμεσθε;  Τ διεκήρυττε ατ κα τοιμάζετο δη ν μς ντάξ ες τν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, προσελκύοντας τος άπωνας ες κείνην τν πουλον πίθεσιν ες τ Πέρλ Χάρμπορ δι ν το παρεχε τν δικαιολογίαν. Κα πρν τ ξεχάσω, πιτρέψατέ μου ν σς πενθυμίσω τι νας λλος τσαρλατάνος  νόματι Γούντροου Οϊλσον χρησιμοποίησεν π’ κριβς τ διον σύνθημα προεκλογικς του καμπάνιας τ 1916. Τ δικόν του σύνθημα το: “Έκλέξατε πάλιν τν νθρωπον  ποος θ κρατήσ τος υούς σας ξωθεν το πολέμου”. κριβς τς δίας ποσχέσεις!   

λλ περιμένετε: πως  λ Γιόνσον (Al Jolson) συνήθιζε ν λέγ: “Δν χει   κούσει τίποτε κόμη”. Ταύτη  τροπολογία 16, παγίδα φόρου εσοδήματος, προορίζετο ν κατασχέσ κα ν ληστέψ τ κέρδη μόνον τς γέλης το βοσκοτόπου, σς κα μέ. Δν προορίζετο ν γγίξ τ τεράστια εσοδήματα τς συμμορίας τν λλουμινάτι, τος Ρόκφέλλερ, τος Καρνέγκις, τος Λήημανς κα λους τος λλους συνωμότας. Οτως, μο μετ τς τροπολογίας 16 δημιούργησαν ατ πο ο διοι ποκαλοσι τ “φορολόγητα δρύματα” τ ποον θ πιτρέψ ες τος συνωμότας ν μετατρέψωσι τν τεράστιον  πλοτον των ες τοιατα, ποκαλούμενα “δρύματα” κα ν ποφευχθ  πληρωμ σχεδν λων τν φόρων εσοδήματος.  δικαιολογία το τι τ κέρδη ατν τν φορολογήτων δρυμάτων, θ εναι φιερωμένα ες νθρωπιστικν φιλανθρωπίαν. (δική μου ποσημείωσις: Ες τν λλάδα χομεν τ Κεντρικν σραηλιτικν Συμβούλιον λλάδος Κ.Ι.Σ.Ε. τ ποον εναι τελείως πηλλαγμένον π φόρους. χει μάλιστα τ δικαίωμα ν εσπράττ ρισμένους φόρους π τος βραίους τς λλάδος βάσει το προεδρικο διατάγματος 182 το 1978). 

ΜΕΡΟΣ 9ον: Οτως χομεν τώρα τ διάφορα Ρόκεφέλλερς δρύματα, τ Carnegie κα Dowman Fund, τ δρυμα Φόρντ, τ δρυμα Mellon κα κατοντάδες παρόμοια φορολόγητα δρύματα. Κα τ εδους “φιλανθρωπία” ποστηρίζουσι ατ τ δρύματα; Λοιπόν! Χρηματοδοτοσι λας τς μάδας πολιτικν δικαιωμάτων α ποαι δημιουργοσι ταραχς κα λο τ χάος ες λόκληρον τν χώραν. Χρηματοδοτοσι τν Μάρτιν Λοθερ Κίνγκ. Τ δρυμα Φρντ χρηματοδοτε τ “κέντρον δι τν Μελέτην τν Δημοκρατικν Θεσμν” ες τν Σάντα Μπάρμπαρα  ποία συνήθως ναφέρεται ς Moskow West (Δυτικ Μόσχα) κα τ ποον διευθύνεται π τος Wonder Boy Hutchens, Walter Ruther, Erwin Cahnam κα λλους μοίους των. ν λίγοις τ φορολόγητα δρύματα χρηματοδοτοσι ατος οτινες πράττουσι τν κυρίως ργασίαν δι τν μεγάλην συνωμοσίαν τν λλουμινάτι.  

Κα πο εναι τ κατοντάδες δισεκατομμύρια δολλάρια τ ποα κατάσχουσι κάθε χρόνον π τ κέρδη το βοσκοτόπου τς γέλης, σς κα μέ, τ χρησιμοποιοσι; πάρχει τ τέχνασμα τς ξωτερικς βοηθείας τ ποον δωσεν δισεκατομμύρια ες τν κομμουνιστν Τίτο, (δική μου ποσημείωσις: κα βραον), σν τ δρα τν κατοντάδων jet εροπλάνων, πολλ κ τν ποίων παρεδώθησαν ες τν Κάστρο, καθς κα α δαπάναι τς κπαιδεύσεως κομμουνιστν πιλότων στε ν δύνανται ν καταρρίψωσι καλλίτερον τ δικά μας εροπλάνα. Δισεκατομμύρια ες τν κόκκινην Πολωνίαν. Δισεκατομμύρια ες τν νδίαν. Δισεκατομμύρια ες τν Σοεκάρνο (πρόεδρος τς νδονησίας). Δισεκατομμύρια ες λλους χθρος τν νωμένων Πολιτειν.   

Ατ εναι τ προδοτικν ργον  τ ποον  τροπολογία 16 χει πιτελέσει δι τ θνος μας. Ες τν μερικανικν λαόν, ες σς κα ες μέ, ες τ δικά σας παιδι κα ες τ δικά των παιδιά.  λεγχόμενη π τ C.F.R. λλουμινάτι μοσπονδιακ κυβέρνησίς μας δύναται ν χορηγ φορολόγητο καθεστς ες λα τ δρύματα πως τ “Fund for the Republic”. λλ ἐὰν σες  μία φιλοαμερικανικ ργάνωσις εναι λίαν φιλοαμερικανική, δύνανται ν σς τρομοκρατήσωσι κα ν σς κφοβίσωσι μ τν ερεσιν νς λανθασμένου κόμματος κατ τν δήλωσιν φόρου εσοδήματός σας κα ν σς πειλήσωσι μ κυρώσεις, πρόστιμα, κόμη κα φυλάκισιν.  

Μελλοντικο στορικο θ ναρωτνται πς  μερικανικς λας θ δύνατο ν εναι τόσον φελς κα λίθιος στε ν πέτρεψεν τόσον θρασυτάτους πράξεις προδοσίας πως τ Federal Reserve Act κα τν τροπολογίαν 16. Λοιπόν, δν σαν φελες κα δν σαν λίθιοι.  πάντησις εναι τι νεπιστεύθησαν τος νδρας τος ποίους  ξέλεξαν δι τν προστασίαν τς χώρας μας κα το λαο μας κα δν εχον οδεμίαν δέαν καχυποψίας δι οδεμίαν προδοσίαν, μέχρι πο  κάθε μία εχεν πιτευχθεσαν τ λεγχόμενα π τος λλουμινάτι μέσα μαζικς “νημερώσεως” τ ποα εχον κρατήσει κα κρατοσι τος νθρώπους μας φελες κα λιθίους κα γνοοσι τν προδοσίαν τις διαπράττεται.  

Τ μέγα ρώτημα τώρα εναι πότε θ φυπνισθσι ο νθρωποι κα θ πράξωσι ες τος σημερινούς μας προδότας, ατ πο  Τζώρτζ Οάσινγκτον κα ο δρυτικο πατέρες μας θ εχον πράξει ες τν Βenedict Arnold. Ες τν πραγματικότηταν   Βenedict Arnold το ες μικροπρεπς προδότης ες σύγκρισιν μ τος σημερινος προδότας μας ες τν Οάσινγκτον.  

ς πιστρέψωμε τώρα ες τ γεγονότα τινα βίασαν τ Σύνταγμά μας μ τν θεσμοθέτησιν  το Federal Reserve Act κα τς τροπολογίας 16.   

Μ τν Οΐλσον πλήρως π τν λεγχόν των ο γκέφαλοι τς μεγάλης συνωμοσίας θεσαν ες κίνησιν τ πόμενα κα ατ πο λπιζον τι θά σαν τ τελευταα των βήματα δι τν πίτευξιν τς παγκοσμίου κυβερνήσεώς των. Τ πρτα ξ κείνων τν βημάτων σαν ν γίν  πρτος παγκόσμιος πόλεμος. Διατ  πόλεμος; Εναι πλόν.  

 μόνη δικαιολογία δι μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν εναι τι θ ξασφαλίσ δθεν τν Ερήνην. Τ μόνον πργμα τ ποον δύναται ν κάμ τος νθρώπους ν κλανε δι τν Ερήνην, εναι  πόλεμος πόλεμος πιφέρει τ χάος, τν καταστροφήν, τν ξάντλησιν ες τν ττημένον καθς κα ες τν νικητήν. πιφέρει οκονομικν καταστροφν κα ες τος δύο. Τ πλέον σημαντικόν, καταστρέφει τ νθος το νεαρο νδρισμο κα τν δύο. Ες τος θλιμμένους κα πληγωμένους γέροντας, ες τος πατέρας κα τς μητέρας πο τ μόνον τ ποον τος πέμεινεν εναι α ναμνήσεις τν γαπημένων υἱῶν των.  Ερήνη γίνεται ν ξίζ κάθε τίμημα κα τοτο εναι τ συναίσθημα κ το ποίου ο συνωμόται ξαρτνται δι τν πιτυχίαν το σατανικο των σχεδίου.  

Κατ τν διάρκειαν το 19ου αἰῶνος, π τ 1814 ως τ 1914,  κόσμος ες τ σύνολόν του το ν Ερήν. Πόλεμοι πως  Γαλλο-Πρωσικός,  δικός μας μφύλιος,  Ρωσο-απωνικός, δύνανται ν χαρακτηρισθσιν ς τοπικα διαταραχα α ποαι δν πηρέασαν τν πόλοιπον κόσμον. λα τ μεγάλα θνη σαν εημεροντα. Ο νθρωποι σαν βαθέως θνικιστα κα σκληρς περήφανοι δι τς κυριαρχίας των. το ντελς διανόητον τι  Γαλλικς κα Γερμανικς λας θ σαν πρόθυμοι ν ζήσωσι κάτωθεν μίας παγκοσμίου κυβερνήσεως, ετε ο Τορκοι, ετε ο Ρσοι,  ο Κινέζοι,  ο άπωνες.  

τι περισσότερον διανόητον εναι τι ες Βίλχελμ Κάϊζερ  ες Franz Joseph  ες Nicholas  Τσάρος  οοσδήποτε μονάρχης, θ το πρόθυμος ν παραδώσ τν θρόνον του ες μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν. λλ ν χετε κατ νον τι ο λαο λων τν θνν εναι  πραγματικ δύναμις κα μόνον ν πργμα:  πόλεμος θ δύνατο ν καταστήσ τος λαος ν λαχταρσι κα ν κραυγάζωσι δι μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν τις θ τος ξησφάλιζεν τν ερήνην. λλ θ πρεπε ν εναι ες τρομακτικς κα παίσιος καταστροφικς πόλεμος. Δν θ δύνατο ν εναι πλς ες τοπικς νοχλητικς πόλεμος μόνον μεταξ δύο λαν. Θ πρεπε ν εναι νας παγκόσμιος πόλεμος. Οδν μέγα θνος δν θ πρεπε ν παραμείν νέγγιχτον π τν τρόμον κα τν καταστροφν νς τοιούτου πολέμου.  κραυγ δι Ερήνην πρεπε ν γίν παγκόσμιος.  

Ταύτη το ες τν πραγματικότηταν  δομ τις καθορίσθη π τος λλουμινάτι κα τν Νάθαν Ρόθτσιλντ ες τ τέλος το 19ου αἰῶνος. ρχικς χειραγώγησαν λην τν Ερώπην μ τος πολέμους το Ναπολέωντος, μετ τ συνέδριον τς Βιέννης τ ποον τοτοι κα διαιτέρως  Ρότσιλντ, σχεδίασαν ν τ μετατρέψωσι ες τν Κοινωνίαν τν θνν,  ποία θ το  στέγασις δι τν παγκόσμιον κυβέρνησίν των πως κριβς  σημερινς ργανισμς τν νωμένων θνν δημιουργήθη δι ν εναι  στέγασις δι τν πικειμένην –  Θες ν τ ποτρέψ – παγκόσμιον κυβέρνησιν. Ατη τέλος πάντων το  δομ τν ποίαν  Βουλ το Ρότσιλντ κα  Τζέϊκομπ Σήηφ πεφάσισαν ν χρησιμοποιήσωσι δι ν πιτύχωσι τν στόχον των τ τος 1914. Βεβαίως γνώριζον τι  δία δομ εχεν ποτύχει τ 1814 λλ θεώρησαν τι τοτο γινεν μόνον πειδ  Τσάρος τς Ρωσίας εχεν τορπιλίσει ατ τ σχέδιον.   

Ο παρόντες λοιπν συνωμόται θ ξάλειφον τ 1914 τν χαλάστραν των το 1814. Θ σαν βέβαιοι τι μετ τν νέον παγκόσμιον πόλεμον θ συνωμότουν, τι δν θ πρχε  Τσάρος τς Ρωσίας δι ν τος χαλάσ τ σχέδια.   

Θ πάω ες τ πς πέτυχον ατ τ πρώτον βμα δι ν ξεκινήσωσι ναν παγκόσμιον πόλεμον.  στορία ναφέρει τι  πρτος παγκόσμιος πόλεμος δημιουργήθη π ν σήμαντον περιστατικόν, τ διον περιστατικν τ ποον  Βάϊσχάουπτ κα  λμπερτ Πάϊκ εχον νσωματώσει ες τ σχέδιά των. Τ περιστατικν τοτο το  δολοφονία το Αστριακο ρχιδούκα τις ργανώθη π τος γκεφάλους τν λλουμινάτι 

κολούθησεν  πόλεμος  ποος φοροσεν τν Γερμανίαν, τν Αστρίαν, τν Ογγαρίαν κα τος συμμάχους των, τς ποκαλουμένας “Δυνάμεις το ξωνος” ναντίον τς Γαλλίας, τς Βρεταννίας κα τς Ρωσίας, α ποαι νομάζοντο “Σύμμαχοι”. Μόνον α νωμέναι Πολιτεαι δν συμμετεχον κατ τ δύο πρτα τη.  

ως τ 1917 ο συνωμόται εχον πιτύχει τν πρωταρχικν στόχον των. λη  Ερώπη ερίσκετο ες μίαν κατάστασιν ξαθλιώσεως. λοι ο λαο σαν κουρασμένοι π τν πόλεμον κα κλεγον δι τν Ερήνην κα τ ποτέλεσμα εχεν δη κανονισθε. Θ ρχετο ταν α νωμέναι Πολιτεαι θ εσήρχοντο ες τ πλευρν τν Συμμάχων. Κα ατ το τοιμον ν συμβ εθύς κατόπιν τς πανεκλογς το Οΐλσον. Κατόπιν τούτου θ δύνατο ν πάρχ μόνον ν ποτέλεσμα, λοκληρωτικ νίκη τν Συμμάχων.  

Δι ν πιβεβαιωθ πλήρως  δήλωσίς μου ταύτη, τι πολ πρ το 1917  συνωμοσία, μ π κεφαλς ες τν μερικν τν Τζέϊκομπ Σήηφ, τ εχεν κανονίσει λα, δι ν ρίξ τς νωμένας Πολιτεας ες κενον τν πόλεμον, θ ναφέρω τν πόδειξιν.  

ταν  Οΐλσον πραγματοποίη κστρατείαν δι τν πανεκλογήν του τ τος 1916,  κυρία κκλησίς του το: “κλέξατε πάλιν τν νθρωπον στις θ κρατήσ τ παιδιά σας ξωθεν το πολέμου”λλ κατ τν διάρκειαν τς δίας κστρατείας, τ Ρεπουμπλικανικν Κόμμα, κατήγγειλεν δημοσίως τι  Οΐλσον εχεν π καιρν δεσμευθε ν μς ρίξ ες τν πόλεμον. Κατήγγειλε τι άν ττηθ θ λοκληρώσ ταύτην τν πράξιν κατ τν διάρκειαν τν λίγων μηνν πο το πέμενον ες τν ξουσίαν λλ ἐὰν πανεκλεγ, θ τ κρατήσ μέχρι τν περίοδον κατόπιν τν κλογν.  

Έκείνην τν στιγμν μως  μερικανικς λας βλεπεν τν Οΐλσον ς ναν Θεάνθρωπον.  Οΐλσον λοιπν πανεξελέγη κα συμφώνως μ τ πρόγραμμα τν συνωμοτν, μς εσήγαγεν ες τν πόλεμον τ 1917.  χρησιμοποίησεν τν βύθισιν το Λουζιτάνια ς δικαιολογίαν. Μία βύθισις  ποία το πισήμως προσχεδιασμένη. (δική μου ποσημείωσις: δ πρέπει ν σς ναφέρω τν συμφωνίαν το Balfour   ποία πεγράφη τ 1917 κα το  ατία δι τν εσοδον τν Η.Π.Α. ες τν Α/ παγκόσμιον πόλεμον).  

 Ροσβελτ πίσης νας Θεάνθρωπος ες τ μάτια το μερικανικο λαοκολούθησεν τν δίαν τακτικν (τεχνικν) τ 1941, ταν χρησιμοποίησεν τν προσχεδιασμένην πίθεσιν ες τ Πέερλ Χάρμπορ ς δική του δικαιολογία, δι ν μς εσαγάγ ες τν 2ον παγκόσμιον πόλεμον. Τώρα, κριβς πως εχον προγραμματίσει ο συνωμόται,  Νίκη δι τος Συμμάχους θ ξάλειφε λους τος μονάρχας τν ττημένων θνν κα θ φηνεν λους τος νθρώπους δίχως γεσίαν, συγχισμένους, σαστισμένους κα ες ριστον κατάστασιν δι τν παγκόσμιον κυβέρνησιν, τν ποίαν  μεγάλη συνωμοσία προόριζεν τι θ κολούθλλ θ πρχεν κόμη ν μπόδιον, τ διον τ μπόδιον ν εχεν μποδίσει τος λλουμινάτι κα τν Ρότσιλντ ες τ Συνέδριον τς Βιέννης, συγκέντρωσις ερήνης μετ τος πολέμους το Ναπολέωντος.  

ΜΕΡΟΣ 10ον:  Ρωσία θ το ες τ πλευρν τν νικητν ατν τν φορν, πως τ 1814 κα τοιουτοτρόπως  Τσάρος θ το μ σφάλειαν ες τν θρόνον του. δ εναι σκόπιμον ν σημειωθ τι  Ρωσία π τ τσαρικν καθεστώς, το  μόνη χώρα ες τν ποίαν ο λλουμινάτι δν εχον πιτελέσει οδεμίαν πρόοδον. Οτε ο Ρότσιλντ εχον ποτ δυνηθε ν διεισδύσωσι ες τ τραπεζικ συμφέροντά των. Τοιουτοτρόπως ες νικηφόρος Τσάρος θ το λίαν δύσκολον ν ντιμετωπισθκόμη κα ἐὰν θ δύνατο ν δελεασθ ες μίαν Κοινωνίαν τν θνν, το ν τελειωτικν συμπέρασμα τι ποτ μ ποτέ, δν θ πήγαινεν δι μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν. Οτως πρ τς νάρξεως το 1ου παγκοσμίου πολέμου ο συνωμόται εχον ν σχέδιον, ν πραγματοποιήσωσι τν πόσχεσιν το Νάθαν Ρότσιλντ το 1814. Ν καταστρέψωσι τν Τσάρον κα ν δολοφονήσωσι λους τος πιθανος βασιλικος κληρονόμους ες τν θρόνον. Κα θ πρεπε ν γίν πρ τς λήξεως το πολέμου. Ο Ρσοι Μπολσεβίκοι θ σαν τ ργαλεα των ες ατ τ συγκεκριμένον σχέδιον.  

π τν στροφν το αἰῶνος ο ρχηγο τν Μπολσεβίκων σαν  Νικολάϊ Λένιν Λέων Τρότσκυ κα ργότερον  Τζόζεφ Στάλιν. Φυσικ ατ δν σαν τ ληθιν οκογενειακά των νόματα.  

Πρ το ξεσπάσματος το πολέμου  δρα το Λένιν το τ Παρίσι. Μετ τ ξέσπασμα κατέστη  λβετία τ καταφύγιόν του.  δρα το Τρότσκυ το ες τ Lower East Side τς Νέας όρκης, δλα δ  βιότοπος τν Ρσο-βραίων προσφύγων  ες ναν μεγάλον βαθμόν.  

Κα ο δύο,  Λένιν κα  Τρότσκυ, φησαν γένεια κα μειναν περιποίητοι. Ες τς μέρας κενας τοτο το τ σμα κατατεθν το Μπολσεβικισμομφότεροι βίωναν καλς λλ οδες κ τν δύο εχεν να κανονικν πάγγελμα. Οτε εχον ρατ μέσα στηρίξεως λλ μφότεροι εχον ρκετ χρήματα. λα τοτα  τ μυστήρια ξεδιαλύθησαν τ 1917.  

δη κ τς νάρξεως το πολέμου, παράξενα κα μυστηριώδη συμβάντα λάμβανον χώραν ες τν Νέαν όρκην. Κάθε νύκτα  Τρότσκυ πηγαινοήρχετο ξωθεν το ρχοντικο παλατιο το Τζέϊκομπ Σήηφ κα κατ τν διάρκειαν αυτν τν δίων νυκτν, λάμβανον χώραν συγκεντρώσεις κακοποιν τς Νέας όρκης Lower East Side. παντες σαν Ρσοι πρόσφυγες ες τν δραν το Τρότσκυ κα λοι των πήγαιναν μέσω τινς μυστηριώδους εδους κπαιδεύσεως λλ τ πάντα γίνοντο μυστικς. Οδες μίλει λλ διέρευσεν τι  Σήηφ χρηματοδότη λας τς δραστηριότητας το Τρότσκυ.  

κριβς τότε  Τρότσκυ ξηφανίσθη ξαφνικς κα τ διον πραξαν ο 300 κπαιδευμένοι κακοποιοί του. Ες τν πραγματικότηταν ερίσκοντο ν μέσ νοικτς θαλάσσης π νς ναυλωμένου πλοίου το Σήηφ μ προορισμν να ραντεβο μ τν Λένιν κα τν παρέα του ες τν λβετίαν κα π το συγκεκριμένου πλοίου ερίσκοντο 20 κατομμύρια δολλάρια ες χρυσόν. τοτα τ 20 κατομμύρια δολλάρια τ δωσεν  Σήηφ δι ν χρηματοδοτήσ τν Μπολσεβικικν κυριαρχίαν ες τν Ρωσίαν 

ν ναμον τς φίξεως το Τρότσκυ,  Λένιν προετοιμάσθη δι ν πραγματοποιήσ να πάρτυ ες τ καταφύγιόν του ν λβετίνδραι μ τς ψηλοτέρας θέσεις ες τν κόσμον σαν πισκέπται ες ατ τ πάρτυ. Μεταξ ατν το  μυστηριώδης Colonel Edward Mandel House  μέντωρ το Γούντροου Οΐλσον (Woodrow Wilson)  κα  πλέον σημαντικς το Σήηφ. π πλέον δ  εδικς κα μπιστος γγελιοφόρος.  

Ες τερος ναμενόμενος πισκέπτης το  Βάρμπουργκ (Warburg) τς τραπεζικς οκογενείας τν Βάρμπουργκ ες τν Γερμανίαν, οτινες χρηματοδότουν τν Κάϊζερ κα τν ποον  Κάϊζερ εχεν νταμείψει κάνοντάς τον ρχηγν τς μυστικς στυνομίας τς Γερμανίας. πρχον π πλέον ο Ρότσιλντ το Λονδίνου κα τν Παρισίων. πίσης  Λίθενοθ ,  Καγκάνοβιτς Στάλιν,  ποος τότε το π κεφαλς μίας συμμορίας ληστών τραπεζν κα τραίνων. το γνωστς ς  “Τζέσε Τζέϊμς π τ Οράλια”.  

Κα δ θ θελα ν σς πενθυμίσω τι  γγλία κα  Γαλλία ερίσκοντο π μακρν ες πόλεμον μ τν Γερμανίαν καί τι τν 3ην Φεβρουαρίου το 1917  Οΐλσον εχεν διακόψει λας τς διπλωματικς σχέσεις μ τν Γερμανίαν. ς κ τούτου  Βάρμπουργκ,  Κόλονελ Χάους, ο Ρότσιλντ κα λοι ο λλοι σαν χθρο μεταξύ των λλ φυσικ  λβετία το οδέτερον δαφος, που ο χθρο θ δύναντο ν συναντηθσι κα ν γίνουν φίλοι κα εδικς ἐὰν εχον σκευωρίαν τινα κοινήν.  

Ατ τ πάρτυ το Λένιν κατεστράφη σχεδν ξ νς προβλέπτου γεγονότος. Τ ναυλωμένον πλοον το Σήηφ καθ᾿ δν πρς τν λβετίαν, ναχαιτήσθη κα προφυλακίσθη π να βρεταννικν πολεμικν πλοον λλ  Σήηφ δωσεν γρήγορα ντολς ες τν Οΐλσον ν διατάξ τος βρεταννος ν πελευθερώσωσι τ πλοον θικτον μ τος κακοποιος το Τρότσκυ κα τν χρυσόν.  Οΐλσον πήκουσεν. Προειδοποίησεν τος βρεταννος τι ἐὰν ρνοντο ν πελευθερώσωσι τ πλοον, α νωμέναι Πολιτεαι δν θ εσήρχοντο ες τν πόλεμον τν Άπρίλιον, πως εχεν ποσχεθε πιστς ν τος νωρίτερον. Ο βρεταννο λαβον σοβαρς π΄ ψιν των τν προειδοποίησιν.  Τρότσκυ φίχθη ες λβετίαν κα τ πάρτυ το Λένιν διεξήχθη πως εχε προγραμματισθ 

λλ ξηκολοθον ν ντιμετωπίζωσι τ σύνηθες φαινόμενον τ ποον το ατ τ νυπέρβλητον μπόδιον το ν θέσωσι τος τρομοκράτας το Λένιν – Τρότσκυ ναντι τν συννόρων ντς τς Ρωσίας. δ λοιπν εναι πο  δελφς Βάρμπουργκ,  π κεφαλς τς Γερμανικς μυστικς στυνομίας παιξεν τν ρόλον του. φόρτωσεν λους ατος τος κακοποιος ντς σφραγισμένων μπορευματικν ατοκινήτων κα κανεν λας τς παραιτήτους προετοιμασίας δι τν μυστικν εσοδόν των ες Ρωσίαν.  

Τ πόλοιπα εναι στορία.  πανάστασις ες τν Ρωσίαν πραγματοποιήθη κα λα τ μέλη τς βασιλικς οκογενείας Ρωμανφ δολοφονήθησαν. Τώρα κύριος στόχος μου εναι ν καθιερώσω, πέραν κα τς λαχίστης μφιβολίας τι  λεγόμενος “κομμουνισμός” ποτελε ναπόσπαστον μέρος τς μεγάλης συνωμοσίας τν λλουμινάτι δι τν ποδούλωσιν λοκλήρου το κόσμου. τι  λεγόμενος κομμουνισμς εναι πλς πλον των κα μία τρομακτικ λέξις δι ν τρομοκρατήσωσι τος λαος λου το κόσμου κα  κατάκτησις τς Ρωσίας κα  δημιουργία το κομμουνισμο το κυρίως ργανωμένον π τν Σήηφ κα τος λλους διεθνες τραπεζίτας, ντς τς δίας μν πόλεως, τς Νέας όρκης. Μία φανταστικ στορία; Ναί. Τινς σως ρνηθον κα ν τ πιστέψωσι.  

Λοιπόν, πρς φελος το κάθε μφιβόλου θ τ ποδείξω πενθυμίζοντας τι μόλις πρ λίγων τν  Τσάρλυ Κνίκερμπούκερ (Charlie Knickerbocker), ρθρογράφος τς φημερίδος Χέρστ (Hearst), δημοσίευσεν μίαν συνέντευξιν μ τν Τζών Σήηφ, τν γγονν το Τζέϊκομπ, ες τν ποίαν  νεαρς Σήηφ πιβεβαίωσεν λην τν στορίαν κα νέφερεν τ ποσν τ ποον  παλαις Τζέϊκομπ συνέβαλλεν, 20 κατομμύρια δολλάρια. Ἐὰν τις ξακολουθε ν χει τν παραμικρν μφιβολίαν, τι λόκληρος  πειλ το κομμουνισμο δημιουργήθη π τος γκεφάλους τς μεγάλης συνωμοσίας τν λλουμινάτι ντς τς δίας μν πόλεως τς Νέας όρκης, θ ναφέρω τ ξς στορικν γεγονός.  

λα τ στοιχεα καταδεικνύουσι τι ταν  Λένιν κα  Τρότσκυ μεθόδευσαν τν κατάληψιν τς Ρωσίας, λειτοργον ς π κεφαλς το κόμματος τν Μπολσεβίκων.  μπολσεβικισμς μως εναι μία καθαρς ρωσικ λέξις. Ο γκέφαλοι τς συνωμοσίας συνειδητοποίησαν τι  μπολσεβικισμς δν θ δύνατο ποτ ν πωληθ ς δεολογία ες οδένα κτς το ρωσικο λαο. Οτως τν πρίλιον το 1918   Τζέϊκομπ Σήηφ πέστειλεν τν Κόλονελ Χάους ες Μόσχαν μ διαταγς δι τν Λένιν, Τρότσκυ κα Στάλιν, ν λλάξωσι τ νομα το καθεσττος των ες “κομμουνιστικν κόμμα” κα ν υοθετήσωσι τ κομμουνιστικν μανιφέστον το Κάρλ Μάρξ ς τ Σύνταγμα το “κομμουνιστικο κόμματος”.  Λένιν,  Τρότσκυ κα  Στάλιν πήκουσαν κα κατ τ τος 1918 τ κομμουνιστικν κόμμα κα  πειλ το κομμουνισμο τέθη ες λειτουργίαν.  

παντα τοτα πιβεβαιώνονται ες τ Λεξικν το Κολλεγίου Βέμπστερ (Webster Collegiate Dictionary), πέμπτη κδοσις 

ν συντομία,  κομμουνισμς δημιουργήθη π τος καπιταλιστάς. Οτως ως τν 11ην Νοεμβρίου το 1918, λόκληρον τ σατανικν σχέδιον τν συνωμοτν λειτούργη ες τν ντέλειαν. λα τ μεγάλα θνη συμπεριλαμβανομένων τν νωμένων Πολιτειν σαν καταπονημένα κ το πολέμου, κατεστραμένα κα θρνον τος νεκρούς των.  Ερήνη το  παγκόσμιος πιθυμία. τσι ταν προτάθη π τν Οΐλσον ν δημιουργηθ μία Κοινωνία τν θνν δι ν ξασφαλισθ  Ερήνη, λα τ μεγάλα θνη, δίχως τν Τσάρον τς Ρωσίας ν τος σταθ μπόδιον, πήδηξαν πάνω ες τ βαγόνι τοτο, δίχως κν ν σταματήσωσι διά ν διαβάσωσι τ ψιλ γράμματα ες ατ τ συμβόλαιον σφαλίσεως. Δλα δ παντα πλν νός, τ τν νωμένων Πολιτειν τ ποον  Σήηφ κα ο συνωμόται του πίστευον τι θ το τ τελευταον πο θ ρνετο. Κα ατ το τ ν μοιραον λάθος των ες ατν τν πρώϊμον σκευωρίαν.   

Καταλαβαίνετε τι ταν  Σήηφ εσήγαγεν τν Γούντροου Οΐλσον ες τν Λευκν Οκον, ο συνωμόται πέθεσαν τι εχον τς νωμένας Πολιτεας ες τ τσεπάκι των.  Οΐλσον το πολύτως κατασκευασμένος ς ες μέγας νθρωπιστής. καθιερώθη ς Θεάνθρωπος μ τν μερικανικν λαόν. πρχεν κάθε λόγος δι τος συνωμότας ν πιστέψωσι τι θ δύνατο εκόλως ν δελεάσ τ Κογγκρέσσον, ες τ ν γοράσ τν Κοινωνίαν τν θνν δίχως μφισβήτησιν. κριβς πως ες τ συνέδριον το 1945 γόρασεν τν Ο.Η.Ε. δίχως μφισβήτησιν 

λλ πρχεν ες νθρωπος ες τν Γερουσίαν τ 1918, στις διεδεν τ σχέδιόν των, καθς  Τσάρος τς Ρωσίας τ 1814. το  ες νθρωπος μ μεγάλον πολιτικν νάστημα, τόσον μεγάλον σχεδν, σον ατ το Τέντυ Ροσβελτ (Teddy Rooswelt) κα λίαν ξυπνος. το λίαν σεβαστς κα εχεν τν μπιστοσύνην π λα τ μέλη κα τν δύο σωμάτων το Κογγκρέσσου κα π τν μερικανικν λαόν. Τ νομα ατο το  μέγα μερικανο πατριώτου το Χένρυ Κάμποτ Λότζ (Henry Cabot Lodge). χι  ψεύτικος σημερινς πο ποκαλε τν αυτόν του  Henry Cabot Lodge Jr. Τζούνιορ, μέχρι πο ξετέθη.  

ΜΕΡΟΣ 11ον:  Λότζ πεκάλυψεν πλήρως τν Οΐλσον κα κράτησεν τς νωμένας Πολιτείας ξωθεν τς Κοινωνίας τν θνν. δ εναι λίαν σημαντικν ν γνωρίζωμεν τν πραγματικν λόγον δι τν ποον  Κοινωνία τν θνν το Οΐλσον πέτυχεν.    

πως νέφερα προηγουμένως  Σήηφ στάλη ες τς νωμένας Πολιτείας δι ν πραγματοποιήσ τέσσαρας εδικς ποστολάς.  

 π΄ ριθμν να κα πλέον σημαντικ το ν ποκτήσ τν πλήρη λεγχον το χρηματικο συστήματος τν Η.Π.Α.  

Νο 2. πως ναφέρεται ες τ ρχικν σχέδιον το Βάϊσχάουπτ – λλουμινάτι, πρεπε ν ξεύρ τ σωστν εδος νθρώπων ο ποοι θ χρησίμευον ς νδρείκελα δι τν μεγάλην συνωμοσίαν καί ν τος προωθήσ ες νώτατα ξιώματα ες τν μοσπονδιακν Κυβέρνησίν μας, ες τ Κογγκρέσσον μας, ες τ Άνώτατον Δικαστήριον τν Η.Π.Α. κα ες λας τς μοσπονδιακς πηρεσίας, πως τ Στέϊτ Ντηπάρτμεντ, τ Πεντάγωνον, τ πουργεον Οκονομικν κ.λ.π.  

Νο 3. Ν καταστρέψ τν νότηταν το μερικανικο Λαο μ τν δημιουργίαν διαμαχν τν μειονοτικν μάδων ες λον τ θνος. διαιτέρως δ μεταξ τν λευκν κα μαύρων, πως περιγράφεται ες τ βιβλίον το σραελ Κοέν.  

Νο 4. Ν δημιουργήσ ν κίνημα δι ν καταστρέψ τν Θρησκείαν ες τς νωμένας Πολιτείας μ τν Χριστιανισμν ν εναι  κύριος στόχος  θμα. πί προσθέτως πενθυμίσθηκεν ντόνως τς πιτακτικς δηγίας το σχεδίου τν λλουμινάτι, ν πιτύχ τν πλήρη λεγχον λων τν μέσων μαζικς νημερώσεως, τσι στε ν χρησιμοποιηθσι δι ν κάμωσι πλύσιν γκεφάλου ες τος νθρώπους, ες τ ν πιστέψωσι κα ν ποδεχθσι λους τος λιγμος τς μεγάλης συνωμοσίας.  Σήηφ εχε προειδοποιηθε τι μόνον  λεγχος το Τύπου τς τότε ποχς, τ μόνον μέσον μαζικς νημερώσεως, θ το πέτρεπε ν καταστρέψ τν νότηταν το μερικανικο λαο 

ν συνεχεία  Σήηφ κα ο συνωμόται του εχον συγκροτήσει τ “NAACP”, τν “θνικν νωσιν δι τν πρόοδον τν γχρώμων τόμων” τ 1909 κα τ 1913 δρυσεν τ “Anti Defamation League τς B/ nai B/ rith” κα τ δύο σαν δι ν δημιουργήσωσι τν παραίτητον διαμάχην. λλ κατ τ πρτα τη τ “ADL” λειτούργη λίαν δειλς. σως δι τν φόβον νς διωγμο π ναν προκεκλημμένον κα ργισμένον μερικανικν λαν κα τ NAACP το σχεδν δρανές, διότι  λευκ γεσία του δν εχε συνειδητοποιήσει τι θ πρεπε ν ναπτύξωσι παθιασμένους Νέγρους γέτας ς  Μάρτιν Λοθερ Κίνγκ, δι ν πυροδοτήσ τν τότε πολύτως κανοποιημένην κα εχαριστημένην μάζαν τν Νέγρων.               

π πλέον  Σήηφ το πησχολημένος μ τν νάπτυξιν κα τν διείσδυσιν τν νδρεικέλων τ ποα θ ξυπηρέτον ες λας τς ψηλς θέσεις ες τν κυβέρνησίν μας ες Οάσινγκτον κα ες τν ργασίαν, δι τν πόκτησιν το λέγχου το χρηματικο μας συστήματος κα τν δημιουργίαν τς τροπολογίας 16. το πίσης λίαν πησχολημένος μ τν ργάνωσιν το σχεδίου δι τν λεγχον τς Ρωσίας. ν λίγοις κρατήθη τόσον πησχολημένος μ λας ατς τς ργασίας, στε γνόησεν τελείως τν νωτάτην ργασίαν, τς ποκτήσεως το πλήρους λέγχου τν μέσων μαζικς νημερώσεως. Ατη  διαφορία το  πρωταρχικ ατία δι τν ποτυχίαν το Οΐλσον δι ν δελεάσ τς νωμένας Πολιτεας ες τν Κοινωνίαν τν θνν, διότι ταν  Οΐλσον πεφάσισεν ν πευθυνθ ες τν λαν, δι ν ξεπεράσ τν ντίθεσιν τς Γερουσίας, παρ τν καθιερωμένην λλ ψευδν φήμην του ς νας μεγάλος νθρωπιστς, ερέθη ντιμέτωπος μ ναν σταθερς νωμένον λαν κα ναν πιστν Τύπον, τν ποίων  μόνη δεολογία το  μερικανισμς κα  μερικανικς τρόπος ζως.  

κείνην τν στιγμν λόγ τς πρεπείας κα τς ναποτελεσματικότητος το ADL κα το NAACP δν πρχον ργανωμέναι μάδαι μειονοτήτων. Δν πρχον προβλήματα μ τος Νέγρους, δν πρχον τ λεγόμενα ντισημιτικ προβλήματα δι ν πηρεάσωσι τήν σκέψιν τν νθρώπων. Δν πρχον ριστεροί, δν πρχον δεξιοί. Δν πρχον προκαταλήψεις δι πανοργας κμεταλλεύσεις. Κα οτως  κκλησις το Οΐλσον δι τν Κοινωνίαν τν θνν πέτυχεν.  

Ατ το τ τέλος το Γούντροου Οΐλσον, το μεγάλου νθρώπου πιστο τν συνωμοτν. γκατέλειψεν ταχέως τν καμπάνια του κα πέστρεψεν ες τν Οάσινγκτον, που κα πέθανεν συντόμως, ς ες λίθιος, π σίφιλην. Κα τοτο το τ τέλος τς Κοινωνίας τν θνν ς ες δρόμος δι μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν.  

Ταύτη  πανωλεθρία το μία τρομερ πογοήτευσις δι τος γκεφάλους τς συνωμοσίας τν λλουμινάτι. λλ δν πεθαρρύνθησαν. πως χω δη τονίσει, τοτος  χθρς ποτ δν τ παρατάει. πλς πεφάσισαν ν ναδιοργανωθσι κα ν προσπαθήσωσι πάλιν κ το μηδενός.  

Ατν τν φορν  Σήηφ το πολ μεγάλος ες λικίαν κα ργός. Τ γνώριζεν. γνώριζεν πίσης τι  συνωμοσία χρειάζετο μίαν νέαν, νεότερην ες λικίαν κα πλέον δραστήριον γεσίαν.  

Τοιουτοτρόπως κατόπιν ντολν του  Κόλονελ Χάους κα  Μπέρναντ Μπαροχ ργάνωσαν κα δημιούργησαν ατ ν ποκαλοσι “Συμβούλιον ξωτερικν Σχέσεων”, τ νέον νομα μ τ ποον ο λλουμινάτι θ συνέχιζον ν λειτουργσι ες τς νωμένας Πολιτεας.  εραρχία, στελέχη κα διευθυντα το C.F.R. ποτελεται κυρίως π τος πογόνους τν ρχικν λλουμινάτι, πολλο κ τν ποίων χουσι γκαταλείψει τ παλαι νόματα τς οκογενείας των κα πέκτησαν νέα μερικανικ νόματα.  

π παραδείγματι χομεν τν Ντίλον (Dillon), στις το γραμματες το πουργείου Οκονομικν τν νωμένων Πολιτειν, το ποίου τ πραγματικν νομα το Λαπόσκυ (Laposky). ν τερον παράδειγμα εναι  Πώλεϋ (Pauley), π κεφαλς το τηλεοπτικο καναλιο CBS το ποίου τ πραγματικν νομα εναι Παλίνσκυ (Palinsky).  

Τ μέλη το C.F.R. εναι περίπου 1.000 τν ριθμν κα ες ατος συμπεριλαμβάνονται ο ρχηγο σχεδν κάθε βιομηχανικς ατοκρατορίας ες τν μερικν, πως  Βlough, πρόεδρος τς U.S. Steel Corporation,  Rockefeller βασιλες τς βιομηχανίας πετρελαίου Henry Ford 2 κα οτω καθ΄ξς. Κα φυσικ λοι ο διεθνες τραπεζται. πίσης ο ρχηγο τν φορολογήτων δρυμάτων εναι στελέχη κα νεργ μέλη το C.F.R. ν λιγοις λοι ο νδρες οτινες παρέχωσι τ χρήματα κα τν πιρρον, δι ν κλέξωσιν π τ C.F.R. τος πιλεγμένους προέδρους τν νωμένων Πολιτειν, τος βουλευτς, τος Γερουσιαστς κα ο ποοι ποφασίζωσι τος διορισμος τν διαφόρων μας φυπουργν, το πουργείου Οκονομικν, τς κάθε σημαντικς μοσπονδιακς πηρεσίας εναι μέλη το C.F.R. κα πολ πάκουα μέλη πράγματι.  

Θ ναφέρω τ νοματα μερικν προέδρων τν νωμένων Πολιτειν οτινες σαν μέλη το C.F.R. : Φραγκλνος ΡοσβελτΧέρμπερτ ΧοβερΝτουάϊτ ϊνζεχάουερΤζκ Κέννεντυλλοι οτινες λαμβάνοντο π΄ ψιν δι τν προεδρίαν, σαν  Thomas E. DeweyAdlac Stevenson κα  ντιπρόεδρος νς θυγατρικο C.F.R.,  Barry Goldwater.  

Μεταξ τν σημαντικν μελν το πουργικο συμβουλίου τν διαφόρων διοικήσεων χομεν τν John Foster DullesAllen DullesCordell HullJohn J. MacLeodMorganthauClarence DillonRuskMac Namara κα μόνον δι ν τονίσω τ “πορφυρον χρμα” το C.F.R.  

ς μέλη χομεν τοιούτους νδρας ς  Alger HessRalph BunchePusvolskyHaley Dexter White το ποίου τ πραγματικν νομα εναι Weiss, Owen LattimorePhillip Jaffey κ.λ.π. κ.λ.π. Ταυτοχρόνως πλημμύρισαν μ χιλιάδας μοφυλοφίλων κα μ λλους κβιάσιμους χαρακτρας λας τς μοσπονδιακς πηρεσίας π τν Λευκν Οκον κα κάτω. νθυμεσθε τν καλν φίλον το Τζόνσον, τν Τζένκινς (Jenkins) κα Bobby Baker 

Τώρα πρχον παλλα ργασίαι τς ποίας τ νέον C.F.R. πρεπε ν πραγματοποιήσχρειάζοντο μεγάλην βοήθειαν. τσι  πρώτη των ργασία το ν δημιουργήσωσι διαφόρους θυγατρικς ες τς ποας εχον νατεθε εδικο στόχοι. Δν δύναμαι ν κατονομάσω λας τς θυγατρικς ες ατν τν χογράφησιν λλ α κόλουθαι εναι τινς ξ ατν:  

Τ “Foreign Policy Association” (F.P.A.), τ “World Affairs Council” (W.A.C.), τ “Business Advisory Council” (B.A.C.), τ περιβόητον “A.D.A.” (Americans for Democratic Actionτο ποίου π κεφαλς κατ΄ οσίαν εναι  Walter Rutherτ περιβόητον “13 – 13” ες τ Σικάγον Barry Goldwater το κα ναμφιβόλως ξακολουθε ν εναι ντιπρόεδρος ες μίαν κ τν θυγατρικν το C.F.R. π πλέον τ C.F.R. στήνει εδικς πιτροπς ες κάθε πολιτεανες τς ποας ποδίδονται α διάφοραι τοπικα πιχειρήσεις τν πολιτειν.   

Ταυτοχρόνως ο Ρότσιλντς δημιούργησαν παρομοίους μάδας έλέγχου C.F.R. ες γγλίανΓαλλίανΓερμανίαν κα ες λλα θνη δι ν λέγχουσι τς παγκοσμίους συνθκας κα ν συνεργασθσι μ τ C.F.R. δι ν πιφέρωσι ναν κόμη παγκόσμιον πόλεμονλλ  πρώτη ξ λων “δουλει” το C.F.R. το ν λάβ τν πλήρην λεγχον τν μέσων μαζικς νημερώσεώς μας λεγχος το τύπου νετέθη ες τν Ρόκφέλλερτσι  Χένρυ Λούς (Henry   Luce),  ποος πεβίωσεν προσφάτωςχρηματοδοτήθη δι ν δημιουργήσ μίαν σειρν π θνικ περιοδικμεταξ τν ποίων: Life, Time, Fortune κα λλα τ ποα δημοσιεύουσι Ε.Σ.Σ.Δν μερικΟ Ρόκφέλλερ πίσηςπ΄εθεας  μμέσως χρηματοδοτοσι τ περιοδικν Λούουκ (Look) τν δελφν Coles κα μίαν λυσίδαν φημερίδων.   

Χρηματοδοτοσι πίσης ναν νδρα νόματι Sam Newhouseto δι ν γοράσ κα ν κτίσ μίαν λυσίδαν φημερίδων ες λην τν χώραν κα  είμνηστος Εγένιος Μάγιερ (Eugene Myer), ες κ τν δρυτν το C.F.R. γόρασεν τ Οάσινγκτον Πστ (Washington Post), τ News Weekly Magazine κα λλας δημοσιεύσειςΣυγχρόνως τ C.F.R. ρχισεν ν ναπτύσσ κα ν συντηρ ν νέον γένος π βριστικος ρθρογράφους κα συγγραφεςπως   

ΜΕΡΟΣ 12ον Βάλτερ Λήπμαν (Walter  Lippman) Drew Pearsonτος AlsopsHerbert Matthewsτν Erwin Canham κα λλους ατο το εδους ο ποοι ατοαποκαλονται ς “φιλελεύθεροι” κα ο ποοι διακηρύττουσι τι  μερικανισμς εναι πομονωτισμςτι  πομονωτισμς εναι  πίστις ες τν σωτηρίαν μ τν πόλεμοντι  ντικομμουνισμς εναι ντισημιτισμς κα ρατσισμός 

λα ατ βεβαίως πραν χρόνον λλ σήμερον λόκληρος  Τύπος μαςκτς π μερικς τοπικς φημερίδας μικρν πόλεων κα βδομαδιαία τινα δημοσιεύονται π πατριωτικς ργανώσειςεναι πλήρως λεγχόμενος π νδρείκελα το C.F.R. κα τοιουτοτρόπως κατάφερον τελικς ν μς καταντήσωσι ν θνος καυγάδωνντιπαραθέσεωνλογομαχινμάδας μίσουςἘὰν ξακολουθτε ν ναρωτσθε δι τς λοξς εδήσεις κα τ μεγάλα ψεύδη τινα ναγιγνώσκετε ες τς φημερίδας σαςλάβατε τώρα τν πάντησιν 

Δι τος ΛήημανςΓκόλντμαν ΣάακςΚούουνΛόεμπς κα τος Βάρμπουργκ τ C.F.R. νέθεσεν τν ποστολν ες τ ν λάβωσι τν λεγχον τς κινηματογραφικς βιομηχανίας ες τ Χόλυγουνττ ραδιόφωνον κα τν τηλεόρασιν κα πιστέψτε με τ πέτυχονἘὰν ξακολουθτε ν ναρωτσθε δι τν παράξενον προπαγάνδα πο μεταδίδεται π τος Ed Morrows, Chet Huntley, Howard K. Smith, Eric Sevareit, Drew Pearson κ.ατο το εδουςχετε τώρα τν πάντησινἘὰν ναρωτσθε δι λας τς ασχρολογίαςτ σέξτν πορνογραφίαν κα ταινίας μ γάμους μεταξ διαφορετικν φυλν πο βλέπετε ες τν κινηματογράφον κα ες τν τηλεόρασίν σαςπο πάντα τατα καταστρέφουν τν θικν τς νεολαίας κα τν διαφθείρουσιχετε τώρα τν πάντησιν 

λη  στορία τς συνωμοσίας το C.F.R. δι τν ξαγορν τν μέσων μαζικς νημερώσεώς μαςεναι μεγίστη δι ν συμπεριληφθ ες ατν τν χογράφησιν λλ δύνασθε ν τ ερητε ες τ δελτίον εδήσεων 125 μ τίτλον “Πς ν ξάγετε τος κόκκινους π τ μέσα μαζικς νημερώσεως”. δημοσιεύθη κα κσυγχρονίσθη π τν κινηματογραφικν κπαιδευτικν συντεχνίανΠεριγράφει λεπτομερς πς  Τύποςα ταινίαι τηλεόρασιςκα τ ραδιόφωνον χουσι κα ξακολουθσι ν χρησιμοποιονται δι ν προβαίνωσι ες πλύσιν γκεφάλου ες τος νθρώπους δι τν θικν διαφθορν τς νεολαίας κα πρξαν κα ξακολουθσι ν εναι νθαρρυντικ κα δημιουργσι συμπάθειαν δι τν νομίαν τν πολιτικν δικαιωμάτων τν ΝέγρωνΔύνασθε ν λάβετε ν ντίγραφον ατο το δελτίου εδήσεων γράφοντες ες τν κινηματογραφικν κπαιδευτικν συντεχνίανταχυδρομικ θυρς 46205, Hollywood, California.   

Τώρα δι ν φρεσκάρω τν μνήμην σας, ς πμε πίσω δι μίαν στιγμήν.  ποτυχία το Οΐλσον εχεν καταστρέψει λας τς πιθανότητας μετασχηματισμο τς Κοινωνίας τν θνν ες ατ τ ποον ο συνωμόται λπιζον δι μίαν στέγασιν τς παγκοσμίου κυβερνήσεως. Τ σχέδιον πομένως το Τζέϊκομπ Σήηφ πρεπε ν γίν ξ ρχς κα ργάνωσαν τ C.F.R. δι ν τ πραγματοποιήσωσι.   

Γνωρίζομεν πίσης πόσον πιτυχς τ C.F.R. πραγματοποίη ατν τν ποστολν τς πλύσεως γκεφάλου κα τς καταστροφς τς νότητος το μερικανικο λαολλ πως το  περίπτωσις μ τ σχέδιον το Σήηφ, τ ποκορύφωμα κα  δημιουργία μίας νέας στεγάσεως δι τν παγκόσμιον κυβέρνησίν των, πήτη ν λλον παγκόσμιον πόλεμον. νας πόλεμος στις θ το φρικτότερος κα καταστροφικότερος π τν 1ον παγκόσμιον πόλεμον, προκειμένου ν καταστήσ τος νθρώπους λου το πλανήτου ν φωνάξωσι κα πάλιν δι Ερήνην κα ν μέσον δι ν περατώσ λους τος πολέμους.  

λλ τ C.F.R. συνειδητοποίησεν τι τ πακόλουθον το 2ου παγκοσμίου πολέμου θ πρεπε ν σχεδιασθ μ μεγαλλιτέραν προσοχν, τσι στε ν μν πάρξ διαφυγ π τ νέο “νας κόσμος”  παγίδα, μία λλη Κοινωνία τν θνν, τις θ προέκυπτεν κ το νέου πολέμου.  παγίδα τν ποίαν σήμερον γνωρίζομεν ς τ “νωμένα θνη” (Ο.Η.Ε.) κα φήρμοσαν μίαν τέλειαν στρατηγικν δι ν ξασφαλίσωσι τι οδες θ δραπέτευεν. τσι τ πραξαν.   

Τ 1943, ες τ μέσα το πολέμου, τοίμασαν τ πλαίσιον δι τ νωμένα θνη κα παρεδώθη ες τν Ροσβελτ ες τ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ (πουργεον σωτερικν) μας δι ν δημιουργηθ π τν Alger Hiss, Pavlosky, Dalton, Trumbull  κα λλους μερικανος προδότας, καθιστώντας τοιουτοτρόπως τ λον σχέδιον ν μωρν τν νωμένων Πολιτειν.   

ν συνεχεί, δι ν καθορίσ τν μητρότητά μας,  Νέα όρκη το ν γίν τ βρεφοκομεον δι τ τερατούργημα. Κατόπιν τούτου δν θ δυνάμεθα ν γκαταλείψωμεν τ διο μας τ μωρόν.  

Τέλος πάντων, οτως ο συνωμόται κατάλαβον τι θ δύνατο ν λειτουργήσ κα οτως χει μέχρι στιγμς κα  “φιλελεύθερος” Ρόκφέλλερ δώρισεν τ οκόπεδον δι τν κατασκευν το κτιρίου το Ο.Η.Ε.  χάρτης τν νωμένων θνν συντάχθη π τν Alger Hess, τν Pavlosky, τν Dalton, τν Trumbull κα λλα νδρείκελα το C.F.R.    

Μία ψευδής ποκαλουμένη “Διάσκεψις τν νωμένων θνν” δρύθη ες τ Σν Φραγκίσκο τ 1945. λοι ο λεγόμενοι κπρόσωποι 50 θνν συνεκεντρώθησαν κε κα πέγραψαν μέσως τν χάρτην κα  ναξιοπρεπς προδότης Alger Hess πέταξεν ες τν Οάσινγκτον μ ατ κα μ πολ χαρν τ πέβαλλεν ες τν Γερουσίαν μας κα  Γερουσία κλεγμένη π τν λαό μας δι τν διαφύλαξιν τς σφαλείας μας, πέγραψεν τν καταστατικν χάρτην δίχως κν ν τν διαβάσ. Τ ρώτημα εναι: Πόσοι κ τν γερουσιαστν μας σαν τότε προδοτικ νδρείκελα το C.F.R.;   

Τοιουτοτρόπως διεξήχθησαν τ πράγματα τέλος πάντων κα ο νθρωποι πεδέχθησαν τ νωμένα θνη ς για τν γίων κα πέτρεψεν ες τν προδότην Earl Warren ν καταστρέψ πρακτικς τ Σύνταγμά μας, στηρίζοντας λας τς προδοτικς ποφάσεις του σχετικς μ τν καταστατικν χάρτην τν νωμένων θνν, καθιστν οτως τν χάρτην ατν οσιαστικς ναν νόμον το κράτους μας.  

στόσο, δι λην τν βρώμικον ργασίαν τις πρεπε ν διεξαχθ δι ν στερεοποιηθ  ΟΗΕ, τν νέαν στέγασιν δι τ σχέδιον τς παγκοσμίου κυβερνήσεως, ξακολουθσι ν παιτσι τν βοήθειαν τν γετν μας ες τν Οάσινγκτον. Δι’ ατ τώρα θ τονίσω τν διαβολικν ξυπνάδα τν γκεφάλων το C.F.R.   

Δι τν συντριπτικν πλειοψηφίαν το μερικανικο λαο  ξωτερική μας πολιτικ εναι δι πολλ τη ν πλρες ανιγμα. Ο πλείονες ξ μν πλς δν δύνανται ν ννοήσωσι, διατ ατ τ σπουδαον θνος ταλαντεύεται τόσον δίχως βοήθειαν ες τν τέχνην τς διπλωματίας. Δν δυνάμεθα ν ννοήσωμεν διατ ο γέται μας εναι φαινομενικς τόσον μπερδεμένοι κα ες μηχανίαν ες λας τς συναλλαγάς των μ τν Μόσχαν, τν Γαλλίαν κα λλα θνη κα μ τν Ο.Η.Ε. Τος κούγομεν ν διακηρύττωσι πάντα τι λόγ τς τεραστίας οκονομικς κα στρατιωτικς περοχς μας πρέπει πάντα ν δηγμεν π δύναμινστόσο ες λας τς συνόδους κορυφς κα συνέδρια, συγκεντρώνονται κα τραυλίζουσι κα ψελλίζουσι κα ες τ τέλος ξέρχονται μ τν ορν κάτωθεν τν σκελν των.        

Δν δυνάμεθα ν κατανοήσωμεν τν ξωτερικν βοήθειαν ες τν Τίτο, τν δηλωμένον χθρόν μας, ες τν Πολωνίαν, τν πίσης δηλωμένον χθρό μας, ες λα τ δηλωμένα κομμουνιστικ θνη. Δν δυνάμεθα ν καταλάβωμεν διατ  δαπάνη κατοντάδων δισεκατομμυρίων δολλαρίων χει ποτύχει ν πιβραδύν, πόσο μλλον ν σταματήσ, τν πορείαν το κομμου-Ο.Η.Ε.-νισμο. Εμεθα μπερδεμένοι π τν φαινομενικν πρέπειαν το πουργείου ξωτερικν, το πουργείου μύνης, τς C.I.A. το U.S.I.A. λων τν μοσπονδιακν πηρεσιν μας. Ξαν κα ξαν κα ξαν χομε τρομάξει, σοκαρισθε, μπερδευτε κα ποτροπιασθε π τ λάθη των ες τ Βερολνον, ες τν Κορέαν, τ Λάος, ες τν Κατάγκα, ες τν Κούβαν, ες τ Βιετνάμ. Λάθη τ ποα ενοοσαν πάντα τν χθρόν, ποτ τς νωμένας Πολιτεας. Συμφώνως μ τν νόμον τν μέσων ρων, θ πρεπε ν χωσι κάμει τουλάχιστον να  δύο λάθη πρ μν λλ δν χωσι κάμει ποτέ. Ποα εναι  πάντησις;  

 πάντησις εναι τ C.F.R. κα ο ρόλοι τος ποίους παίζωσι α θυγατρικα κα τ νδρείκελά του ες τν Οάσινγκτον. Τώρα γνωρίζομεν τι  πλήρης λεγχος τς ξωτερικς μας πολιτικς εναι τ κλειδ δι τν πιτυχίαν λου το σχεδίου τν λλουμινάτι δι τν παγκόσμιον κυβέρνησιν.    

δ γκειται λλη μία πόδειξις. νωρίτερον πέδειξα πλήρως τι  Σήηφ κα  συμμορία του εχεν χρηματοδοτήσει τν Λένιν, Τρότσκυ, Στάλιν δι τν λεγχον τς Ρωσίας κα διεμόρφωσεν τ κομμουνιστικν καθεστώς της δι ν καταστ τ κύριον μέσον των ες τ ν κρατήσωσι τν κόσμον ες ναταραχν κα τελικς ν μς τρομοκρατήσωσι παντας ες τν ναζήτησιν τς ερήνης ες μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν το Ο.Η.Ε. λλ ο συνωμόται γνώριζον τι  συμμορία τς Μόσχας δν θ δύνατο ν καταστ ν τοιοτον ργανον κόμη κα ἐὰν λος  κόσμος δεχθ τ κομμουνιστικν καθεστς ς τν νόμιμον κυβέρνησιν τς Ρωσίας. Μόνον ν πράγμα θ δύνατο ν τ πιτύχ  ατό.  άναγνώρισις π τς Η.Π.Α. Ο συνωμόται πίστευον τι λος  κόσμος θ κολούθ τ παράδειγμά μας κα κριβς τότε το πο  ποτυχία το Οΐλσον, κατέστρεψεν σχεδν λόκληρον τν σκευωρίαν.   

Καθ΄ λην τν διάρκειαν τν τριν ρεπουμπλικανικν κυβερνήσεων τ C.F.R. πραξεν τι δύνατο δι ν πείσ τος HardingCoolidge κα Hoover ν παράσχωσι τούτην τν ναγνώρισιν. λλ κα ο τρες των ρνήθησαν. ς ποτέλεσμα, ες τ τέλη τς δεκαετίας το 1920 τ καθεστς το Στάλιν ερίσκετο ες δεινν θέσιν. Παρ΄ λας τς κκαθαρίσεις κα τος λέγχους τς μυστικς στυνομίας  ρωσικς λας το λον κα περισσότερον νήσυχος. Εναι λήθεια τν ποίαν παρεδέχθη κα  Lipdenoff τι κατ τν διάρκειαν το 1931 κα 1932  Στάλιν κα λη  συμμορία του σαν πάντοτε πακεταρισμένοι κα τοιμοι δι μεσον πτσιν.  

ν συνεχεί, τν Νοέμβριον το 1932 ο συνωμόται πέτυχον τ μεγαλλίτερον πραξικόπημά των. Προσεγείωσαν τν Φραγκλνον Ροσβελτ ες τν Λευκν Οκον. Πανοργος, δίστακτος κα ντελς νευ συνειδήσεως τοτος  τσαρλατάνος προδότης, τος καμε τν χάριν. Δίχως κν ν ζητήσ τν συγκατάθεσιν το Κογγκρέσσου, παρανόμως, διεκήρυξεν τν ναγνώρισιν το καθεσττος Στάλιν.   

π τν Ροσβελτ ες τν Χίτλερ κα τν νοδον ατο ες τν ξουσίαν.    

ΜΕΡΟΣ 13ον: Ατ τ πραξεν κα κριβς πως ο συνωμόται πίστευον, λος  κόσμος ντως κολούθησεν τ παράδειγμά μας. Ατομάτως ατ συνέτριψεν τ προηγούμενον αξανόμενον κίνημα ντιστάσεως το Ρωσικο λαο. τοτο ξεκίνησεν ατομάτως τν μεγαλυτέραν πειλν τν ποαν χει γνωρίσει ποτ  πολιτισμένος κόσμος. Τ πόλοιπα εναι λίαν γνωστ δι ν χρειασθ ν τ παναλάβω.   

Γνωρίζομεν τι  Ροσβελτ κα τ προδοτικν Στέϊτ Ντιπάρτμεντ του συνέχιζεν ν κτίζ τν κομμουνιστικν πειλν, δ ες τν χώραν μας κα κατά συνέπειαν ες λον τν κόσμον. Γνωρίζομεν πς στησεν ατν τν φρικαλεότηταν το Πέερλ Χάρμπορ, ς δικαιολογία του δι ν μς εσαγάγ ες τν 2ον παγκόσμιον πόλεμον. Γνωρίζομεν τ πάντα δι τς μυστικς συναντήσεις του μ τν Στάλιν ες τν Γιάλτα κα πς ατς μ τν βοήθειαν το Αϊνζενχάουερ παρέδωσεν τ Βαλκάνια κα τ Βερολνον ες τν Μόσχαν κα τελευταον λλ χι λιγότερον σημαντικν, γνωρίζομεν τι ατς  προδότης, χι μόνον μς συρεν ες ατν τν νέον διάδρομον, τ νωμένα θνη, ες τν μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν λλ ες τν πραγματικότηταν ρύθμισεν λας τς προϋποθέσεις δι ν τ μφυτέψ ντς τς χώρας μας. ν λίγοις, τν μέραν κατ τν ποαν  Ροσβελτ εσλθεν ες τν Λευκν Οκον, ο συνωμόται το C.F.R. πέκτησαν πλήρη λεγχον τν ξωτερικν σχέσεών μας κα καθιέρωσαν σταθερς τ νωμένα θνη ς τν στέγασιν δι τν παγκόσμιον κυβέρνησιν τν λλουμινάτι.  

Θ θελα ν τονίσω ν λλον λίαν σημαντικν σημεον.  ποτυχία τς Κοινωνίας τν θνν το Οΐλσον φερεν τν Σήηφ κα τν συμμορίαν του ες τν συνειδητοποίησιν τι  λεγχος μόνον το Δημοκρατικο Κόμματος δέν το ρκετν. Θ δύναντο ντως ν δημιουργήσωσι μίαν κρίσιν κατ τν διάρκειαν τς ρεπουμπλικανικς κυβερνήσεως, πως πραξαν τ 1929 μ τν προκατασκευασμένην κ το Φέντεραλ Ρησέρβ (Federal Reserve) οκονομικν κρίσιν, τις θ πέφερεν λλο ν “δημοκρατικν” νδρείκελον πίσω ες τν Λευκν Οκον λλ συνειδητοποίησαν τι μία τετραετς διαταραχ ες τν λεγχον τν ξωτερικν σχέσεών μας, θ δύνατο ν το μία πανωλεθρία μ τν πρόοδον τς συνωμοσίας των. Θ δύνατο κόμη κα ν διαλύσ λόκληρον τν στρατηγικήν των πως παρ’ λίγον ν συμβ πρν  Ροσβελτ τν σώσ  μ τν ναγνώρισιν το καθεσττος το Στάλιν. Κατ συνέπειαν, μετ τν πανωλεθρίαν το Οΐλσον, ρχισαν ν διατυπώνωσι σχέδια δι ν πιτύχωσι τν λεγχον κα τν δύο θνικν μας κομμάτων.   

λλ ατ τος θεσεν τερον ν πρόβλημα. νθρώπινον δυναμικν νδρείκελα ες τ ρεπουμπλικανικν κόμμα. πίσης μ πρόσθετον νθρώπινον δυναμικν δι τ δημοκρατικν κόμμα. πειδ πλς  λεγχος κα μόνον το νδρς ες τν Λευκν Οκον δν θ το ρκετόν, πρεπε ν παρέχωσι ες ατν τν νθρωπον, κπαιδευμένα νδρείκελα δι λόκληρον τ πουργικόν του συμβούλιον. νδρας δι ν γονται το Στέϊτ Ντιπάρτμεντ, το πουργείου οκονομικν, το πενταγώνου, τς C.I.A., τς U.S.I.A. κ.λ.π. ν λίγοις κάθε μέλος τν διαφόρων πουργικν συμβουλίων θ πρεπε ν εναι ν πιλεγμένον ργαλεον το C.F.R. πως  Rusk κα  Mac Namara καθς κα λοι ο φυπουργο κα ο βοηθο πουργν. Ατ θ διδεν ες τος συνωμότας τν πόλυτον λεγχον λης μας τς πολιτικς, τόσον ες τν γχώριον σον κα, τ πλέον σημαντικν, ες τν ξωτερικήν.  

τοτον θ πήτ ν μεγάλον πόθεμα κπαιδευμένων νδρεικέλων ο ποοι θ σαν τοιμοι ν πσαν στιγμν δι διοικητικς λλαγς κα δι πολύτους νάγκας.   

λα τοτα τ νδρείκελα θ πρεπε ποχρεωτικς ν εναι νδραι μ φήμην θνικν, ψηλ ες τν κτίμησιν το λαο λλ θ πρεπε ν εναι νδραι δίχως τιμήν, δίχως νδοιασμος κα δίχως συνείδησιν. νδραι εάλωτοι ες κβιασμος.   

Εναι περιττν δι’ μ ν τονίσω πόσον καλς τ C.F.R. κατόρθωσεν τοτο.  θάνατος Joe Mc Larthy πεκάλυψεν πλήρως τι πάρχουσι χιλιάδαι τοιοτοι κίνδυνοι δι τν σφάλειαν ες λας τς μοσπονδιακς πηρεσίας.  Scott Mac Leod πεκάλυψεν χιλιάδας κόμη. Κα γνωρίζετε τν τιμν πο  ρτέγκα πρεπε ν πληρώσ κα ξακολουθε ν πληρών δι τς κθέσεις του νώπιον μίας πιτροπς τς Γερουσίας δι τος προδότας ες τ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ κα γνωρίζετε τι ο νδραι ες τ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ οτινες παρέδωσαν τν Κούβα ες τν Κάστρο, χι πλς τος προστάτευσαν λλ λαβον κα προαγωγν.  

Τώρα ς πμε πίσω ες τν οσίαν λοκλήρου τς σκευωρίας τς παγκοσμίου κυβερνήσεως κα τος λιγμος οτινες παιτονται δι ν δημιουργηθ μία λλη Κοινωνία τν θνν δι τν στέγασιν μίας τοιαύτης κυβερνήσεως.   

πως χω δη ναφέρει, ο συνωμόται γνώριζον τι μόνον ες τερος παγκόσμιος πόλεμος το ζωτικς σημασίας δι τν πιτυχίαν τς συνωμοσίας των. Θ πρεπε ν το ες τόσον τρομακτικς παγκόσμιος πόλεμος, στε ο λαο το κόσμου θ πρεπε ν ρύονται δι τν δημιουργίαν εδους τινος παγκοσμίου ργανώσεως, τις θ δύνατο ν ξασφαλίσ μίαν αώνιον ερήνην.  

λλ πς θ μποροσε ν ξεσπάσ ες τοιοτος πόλεμος; λοι ο λαο τς Ερώπης ερίσκοντο ν ερήν. Οδες εχεν οανδήποτε διαμάχην μ τ γειτονικά του κράτη καί σίγουρα τ ργαλεα των ες τν Μόσχαν δν θ τόλμον ν ξεκινήσωσι ναν πόλεμον. κόμη κα  Στάλιν συνειδητοποίησεν τι τοτο θ σήμαινεν τν νατροπν το καθεσττος του, κτς ἐὰν  λεγόμενος πατριωτισμς, θ νωνε τν ρωσικν λαν πίσω του 

λλ ο συνωμόται θ πρεπε ν χωσι ναν πόλεμον. πρεπε ν πινοήσωσι  ν δημιουργήσωσι εδους τινος συμβν, δι ν τν ξεκινήσωσι. Κα τ ηρον. Ες ν μικρόσωμον, γνωστον κα ποκρουστικν νθρωπάκον στις ατοαπεκαλετο δόλφος Χίτλερ 

 Χίτλερ, ες πορος αστριακς βαφες κατοικιν, το ες δεκαννες ες τν γερμανικν στρατν. ποίησεν τν τταν τς Γερμανίας ν προσωπικν παράπονον. ρχισεν ν δημαγωγ δι’ ατ ες τ Μόναχον ες τν περιοχν τς Γερμανίας. ρχισεν ν μιλ δι τν ποκατάστασιν το μεγαλείου τς Γερμανικς Ατοκρατορίας κα τν δύναμιν το γερμανικο στρατοπεστήριζεν ποκατάστασιν το παλαιο γερμανικο στρατο ποος πρεπε ν χρησιμοποιηθ δι τν κατάκτησιν λοκλήρου το κόσμου.  

Παραδόξως  Χίτλερ, στις το ες μικρς κλόουν, δύνατο ν κφωνήσ ναν δημαγωγικν λόγον κα εχεν ν ρισμένον εδος μαγνητισμολλ α νέαι ρχα ες Γερμανίαν δν θελον πλέον λλους πολέμους κα κλεισαν τν αστριακν  βαφέαν οικιν ες ν κελλ φυλακν. χδ ερίσκετο  νθρωπος τν ποον νεζτον ο συνωμόται,  ποος ἐὰν κατευθυνθ σωστ κα χρηματοδοτηθ, θ δύνατο ν καταστ  κλες δι τερον ν παγκόσμιον πόλεμον.  

Οτως ν ερίσκετο ες τν φυλακν, νέθεσαν ες τν Ροντολφ Χέςς (Rudolph Hess) κα τν Γκαίρινγκ (Goering), ν συγγράψωσι να βιβλίον ες τ ποον δωσαν τν τίτλον “ γών μου” (Mein Kampf) κα πέδωσαν τν συγγραφήν του ες τν Χίτλερ, κριβς πως  Lipdenoff γραψεν τ “Mission to Moscow” κα πέδωσεν τν συγγραφν ες τν Joseph Davies, τν τότε πρέσβυ μας ες Ρωσίαν κα ν νδρείκελον το C.F.R.  

Ες τ “ γών μου”  Χίτλερ  ψευδο-συγγραφεύς, περιέγραψεν τ παράπονά του κα πς θ ποκαταστήσ τν Γερμανικν λαν ες τ πρώην μεγαλεον του. Ο συνωμόται τότε κανόνισαν μίαν ερεαν κυκλοφορίαν το βιβλίου μεταξ το γερμανικο λαο προκειμένου ν νδυναμώσωσι μίαν φανατικν κολουθίαν δι΄ατόν.   

Μ τν πελευθέρωσίν του π τν φυλακν, πο κα ατ τ κανόνισαν ο συνωμόται, ρχισαν ν τν περιποιονται κα ν τν χρηματοδοτσι δι ν ταξιδεύ ες λλα μέρη τς Γερμανίας, δι ν κφων τς δημαγωγικς μιλίας του. Συντόμως συνήθροισεν μίαν κολουθίαν, μεταξ λλων κα βετεράνων το πολέμου κα ατ ξαπλώθη ταχέως ες τς μάζας, ατινες ρχισαν ν τν βλέπωσι ς ναν σωτραν δι τν γαπημένη των Γερμανίαν. Ες τν συνέχειαν λθεν  γεσία του, ατ τ ποον πεκάλεσεν “ στρατός μου μ τ καφ πουκάμισα” κα  παρέλασις ες τ Βερολνον.  

Ατ πήτη μεγάλην χρηματοδότησιν λλ ο Ρότσιλντ, ο Βάρμπουργκ κα λλοι συνωμόται παρχον λα τ χρήματα πο παιτοντο. Σν τ χρόν  Χίτλερ νεδείχθ ες τ εδωλον το γερμανικο λαο κα ες τν συνέχειαν νέτρεψεν τν κυβέρνησιν κα γινεν  νέος “Φύρερ“.  

Ατς μως δν το λόγος δι ν πόλεμον.  πόλοιπος κόσμος παρηκολούθη τν νοδον το Χίτλερ λλ δν βλεπεν οδένα λόγον ν παρέμβ ες ατ ν το σαφς μία σωτερικ πόθεσις τς Γερμανίας.  

Σίγουρα οδν κ τν λλων θνν δν θεώρησεν τι το ες λόγος δι ν πόλεμον ναντίον τς Γερμανίας κα  γερμανικς λας δν εχεν κόμη ποκινηθε ες γριον νθουσισμν δι ν προβ ες πράξεις ναντίον οουδήποτε γειτονικο κράτους, οτε κν κατ τς Γαλλίας πο θ δηγοσεν ες πόλεμον.  

Ο συνωμόται συνειδητοποίησαν τι θ πρεπε ν δημιουργήσωσι μίαν τοιαύτην γριον συμπεριφοράν. Μία συμπεριφορ τις θ καμε τν γερμανικν λαν ν γίν λίαν περίσκεπτος. Κα τν δίαν στιγμν ν τρομοκρατήσωσι λόκληρον τν κόσμον. λως τυχαίως βεβαίως “ γών μου” το ες τν πραγματικότηταν μία συνέχεια το βιβλίου το Κρλ Μρξ “νας κόσμος χωρς βραίους”.  

Ο συνωμόται νεθυμήθησαν  ξαφνικς πς  συμμορία το Σήηφ – Ρότσιλντ εχεν κατασκευάσει τος διωγμος ες τν Ρωσίαν πο σφαγίασαν πάρα πολλς χιλιάδας χαζαρο-βραίους κα δημιούργησαν ν παγκόσμιον μσος δι τν Ρωσίαν. Δι’ ατ κα πεφάσισαν ν χρησιμοποιήσωσι τ διον παράλογον τέχνασμα δι ν πυροδοτήσωσι τν νέον Χίτλερ στις δήγησεν τν γερμανικν λαν ες ν δολοφονικν μσος δι τος ουδαίους. (δική μου ποσημείωσιςδ γαπητοί μου θ ναφέρω ες τ τέλος τ γράφει  Ροζ Γκαρωντ ες τ βιβλίον του «Ο θεμελιώδεις μθοι τς σραηλινς πολιτικς»).  

 λήθεια εναι βεβαίως τι  γερμανικς λας ποτ δν τρεφεν διαιτέραν συμπάθειαν δι τος ουδαίους λλ οτε κα εχεν ν βαθέως ριζωμένον μσος δι’ ατούς. ν τοιοτον μσος θ πρεπε ν κατασκευασθ. Δι’ ατ κα χρησιμοποίησαν τν Χίτλερ δι ν τ δημιουργήσωσι.   

τούτη  δέα ρεσε πολ ες τν Χίτλερ. Εδεν ες ατν τ φρικιαστικν κόλπον δι ν καταστ  θεάνθρωπος το γερμανικο λαο. Κα τσι, μπνευσμένος μ πανουργίαν κα κπαιδευμένος π τος οκονομικούς του συμβούλους τος Βάρμπουργκ, τος Ρτσιλντ κα λους τος λλους γκεφάλους τν λλουμινάτι, κατηγόρησεν τος ουδαίους δι τν μισητν συνθήκην τν Βερσαλλιν κα δι τν οκονομικν καταστροφν τις κολούθησεν τν πόλεμον. Τ πόλοιπα εναι στορία. Γνωρίζομεν τ πάντα δι τ στρατόπεδα συγκεντρώσεων το Χίτλερ κα τν ποτέφρωσιν τν κατοντάδων χιλιάδων ουδαίων. (δική μου ποσημείωσις: Μετ τν μιλίαν το Μάριον Φαγκν θ ναφερθ κτενς ες τ βιβλίον το Ροζ Γκαρωντ «Ο θεμελιώδεις μθοι τς σραηλινς πολιτικς».  Ροζ Γκαρωντ το κρατούμενος ες τ ουσβιτς 3,5 τη κα δι ν συγγράψ ατ τ βιβλίον ρεύνησεν λεπτομερς τ πρακτικ τς δίκης τς Νυρεμβέργης κα παντα τ βιβλία τ ποα συνέγραψαν κρατούμενοι κεδιαιτέρως ουδαοι).  Μετ τν 2ον παγκόσμιον, ες τν γκαθίδρυσιν το Ο.Η.Ε., πόλεμον ες Κορέαν κα λα τ γκλήματα π τν κάλυψιν το Ο.Η.Ε.     

ΜΕΡΟΣ 14ον: χι τ 6 κατομμύρια. Οτε κόμη κα ο 600.000 πο σχυρίζονται ο συνωμόται. λλ το ρκετόν.  

δ πιτρέψατέ μου ν παναλάβω πόσον λίγον ο διεθνες τραπεζίται ο Ρότσιλντ, Σήηφ, Λήμανς, Βάρμπουργκ, Μπαροχ, νοιάζονται δι τ φυλετικά των δέλφια, τ ποα πεσαν θύματα ατς τς φαύλης συνωμοσίας των. (δική μου ποσημείωσις: Ες ατ τ συμπέρασμα κατέληξα κα γ γαπητοί μου μετ τ σα χω μελετήσει κα χω ρευνήσει διεξοδικς).  

Ες τ μάτια των  σφαγ τν πολλν κατοντάδων χιλιάδων θώων ουδαίων π τν Χίτλερ, οδόλως τος νόχλησεν. Τ θεώρησαν μίαν παραίτητον θυσίαν δι τν προώθησιν το σχεδίου των, ατ τν λλουμινάτι, δι τν παγκόσμιον κυβέρνησιν. κριβς πως κα  σφαγ τν πολλν κατομμυρίων ες τος πολέμους πο κολούθησαν, το μία παρόμοιος παραίτητη θυσία.   

Κα δ εναι λλη μία φρικιαστικ λεπτομέρεια δι τ στρατόπεδα συγκεντρώσεων. Πολλο κ τν στρατιωτν-κτελεστν το Χίτλερ ες ατ τ στρατόπεδα εχον προηγουμένως ποσταλλε ες τν Ρωσίαν, διά ν ποκτήσωσι τς τέχνας των ες τ βασανιστήρια κα τν κακοποίησιν τσι στε ν τονισθ  φρίκη τν φρικαλεοτήτων.  

λη ταύτη  διαδικασία δημιούργησεν να νέον παγκόσμιον μσος δι τν γερμανικν λαόν λλ κόμη δν πετέλλεσεν λόγον δι ν πόλεμον, πότε  Χίτλερ πεκινήθη ν ζητήσ τν Σουηδίαν (περιοχν νήκουσαν είς Τσεχοσλοβακίαν κα Πολωνίαν).   

νθυμεσθε πς  Chamberlain κα ο τότε διπλωμάται τς Τσεχοσλοβακίας κα τς Γαλλίας παρεδώθησαν ες ατν τν παίτησιν. Τοτο δήγησεν ες περαιτέρω παιτήσεις το Χίτλερ δι δάφη ες Πολωνίαν κα ες τ γαλλικ δάφη το Τσάρου. Τ ατήματα ατ περρίφθησαν. ν συνεχεί λθεν  συμφωνία του μ τν Στάλιν.  Χίτλερ ορλιαζε τ μσος του ναντίον το κομμουνισμο! Πς μίλαγε ναντίον το κομμουνισμολλ ες τν πραγματικότηταν  Ναζισμς δν εναι τίποτε λλο παρ σοσιαλισμς. Κα  κομμουνισμς εναι ες τν πραγματικότηταν σοσιαλισμός.  (δική μου ποσημείωσις:  Δι τν συμφωνίαν Χίτλερ –Στάλιν ναγνώσατε τ πρωτόκολλον Ρακόφσκυ. Εναι συνταρακτικόν!).   

λλ  Χίτλερ δν λαβεν π᾿ ψιν του πάντα τατα. καμε μίαν συμφωνίαν μ τν Στάλιν δι ν πιτεθσι κα ν διαιρέσωσι τν Πολωνίαν μεταξύ των. ν  Στάλιν βάδισεν π νς μέρους τς Πολωνίας, δι τ ποον δν κατηγορήθη ποτέ, ο γκέφαλοι τν λλουμινάτι φρόντισαν δι᾿ατό,  Χίτλερ ξεκίνησεν μίαν ντονον στρατιωτικν κστρατείαν ες Πολωνίαν π πλευρς του. Ο συνωμόται π τέλους εχον τν νέον των παγκόσμιον πόλεμον. Κα τ φρικτς πόλεμος πο το!   

Κα τ 1945 π τέλους ο συνωμόται πέτυχον τ νωμένα θνη, τν νέαν στέγασιν δι τν παγκόσμιον κυβέρνησίν των. Κα πράγματι κπληκτικόν! λος  μερικανικς λας χαιρέτισεν ατ τ ασχρν πργμα ς γιον τν γίων.  κόμη κα μετ τν ποκάλυψιν λων τν πραγματικν γεγονότων σχετικς μ τ πς δημιουργήθη  Ο.Η.Ε.,  μερικανικς λας ξακολουθε ν λατρεύ ατ τ κακόν. κόμη κα μετ τν ποκάλυψιν το Alger Hess ς σοβιετικο κατασκόπου κα προδότου,  μερικανικς λας ξακολουθε ν πιστεύ ες τν Ο.Η.Ε. κόμη κα μετ πο εχα ποκαλύψει δημοσίως τν μυστικν συμφωνίαν μεταξ Hess κα Mulatoff   τι νας ρσος θ εναι πάντα  π κεφαλς τς στρατιωτικς γραμματείας κα μ ταύτην τν διότηταν πραγματικς ρχων το Ο.Η.Ε., ο πλείονες το μερικανικο λαο ξακολουθοσι ν πιστεύωσι τι  Ο.Η.Ε. δν εναι δυνατν ν κάμ λάθος.  

κόμη κα μετ πο  Τrig D. Lee πρτος γενικς γραμματες το Ο.Η.Ε., πιβεβαίωσεν τν Hess – Mulatoff μυστικν συμφωνίαν ες τ βιβλίον του “Δι τν πόθεσιν τς Ερήνης” συντριπτικ πλειοψηφία το λαο μας, ρνεται ν χάσ τν πίστιν του ες τν Ο.Η.Ε. κόμη κα μετ πο πεκαλύφθη  λήθεια δι τν πόλεμον τς Κορέας, τι  ρσος στρατηγς Vasi Vasialiaπ κεφαλς τς στρατιωτικς γραμματείας το Ο.Η.Ε. το δώθη δεια πουσίας π τν Ο.Η.Ε. τσι στε ν δύναται ν ναλάβ τν διοίκησιν τν βορειοκορεατν κα τν κόκκινων κινέζων ο ποοι πολέμον τν λεγομένην στυνομικν δράσιν το Ο.Η.Ε. κάτω π τν δικόν μας στρατηγόν general Mc Arthrur ποος κατόπιν ντολν το Ο.Η.Ε. πελύθη π τν λίαν διστακτικν Truman, προκειμένου ν ποτρέψ τν Hess ν κερδίσ τν πόλεμον ατόν, ο νθρωποί μας ξακολουθσι ν πιστεύωσι ες τν Ο.Η.Ε.  Παρ τος 150.000 υος μν  οτινες δολοφονήθησαν κα κρωτηριάσθησαν ες τν πόλεμον τοτον, ο νθρωποι συνέχισαν ν θεωρσι τν Ο.Η.Ε. ς ν σίγουρον μέσον δι τν Ερήνην. κόμη κα μετ τν ποκάλυψιν τ 1951 τι  Ο.Η.Ε. χρησιμοποιών τος δικούς μας μερικανος στρατιώτας π τν  διοίκησιν το Ο.Η.Ε. κα π τν σημαίαν το Ο.Η.Ε. ες συμπαιγνίαν μετ το προδοτικο Στέϊτ Ντ Πάρτμεντ μας κα το Πενταγώνου, χουσι εσβάλλει ες πολλς μικρς πόλεις ες τν Καλλιφόρνιαν κα ες τ Τέξας, προκειμένου ν τελειοποιήσωσι τ σχέδιόν των δι τν πλήρην ξαγορν τς χώρας μας, ο πλείονες κ τν νθρώπων μας τ γνόησαν κα συνέχιζον ν πιστεύωσι τι  Ο.Η.Ε. εναι  γιος τν γίων. Γνωρίζετε τι  καταστατικς χάρτης το Ο.Η.Ε. συνετάχθη π τν προδότην Alger Hess, τν Mulatoff κα τν Vyshinsky; τι   Hess κα   Mulatoff εχον συνάψει ατν τν μυστικν συμφωνίαν, τι  π κεφαλς τν στρατιωτικν το Ο.Η.Ε. θ πρεπε πάντα ν εναι ες ρσος διορισμένος π τν Μόσχαν;    -Γνωρίζετε τι ες τς μυστικς συναντήσεις των ες Γιάλταν,  Ροσβελτ κα  Στάλιν, κατ᾿ ντολν τν λλουμινάτι οτινες λειτουργοσι ς C.F.R., πεφάσισεν τι  Ο.Η.Ε. πρέπει ν τοποθετηθ ες μερικανικν δαφος;                                                                  —Γνωρίζετε τι τ μεγαλύτερον μέρος το χάρτου το Ο.Η.Ε. εχεν ντιγραφηθε θικτον, λέξις πρς λέξιν, π τ Μανιφέστον  το Μρξ κα τ ρωσικόν, λεγόμενον Σύνταγμα; Γνωρίζετε τι ο μόνοι δύο γερουσιαστα οτινες κατεψήφισαν τν χάρτην τν νωμένων θνν, σαν ο μόνοι γερουσιασταί πο τ εχον διαβάσει;                   

 -Γνωρίζετε τι π τότε πο  Ο.Η.Ε. δρύθη,  κομμουνιστικ ποδούλωσις χει αξηθε π 250.000 ες ν δισεκατομμύριον;                                                                                                                  -Γνωρίζετε τι κ τς δρύσεως το Ο.Η.Ε. δι τν διασφάλισιν τς Ερήνης, χουσι διεξαχθε τουλάχιστον 20 μεγάλοι πόλεμοι, ποκινούμενοι κ το Ο.Η.Ε., πως κριβς τώρα ποκινοσι πόλεμον ναντίον τς μικρς Ροδεσίας;                                                 -Τ ξέρετε τι συμφώνως πρς τς ρυθμίσεις το Ο.Η.Ε. ο μερικανο φορολογούμενοι χουσι ναγκασθε ν πληρώσωσι τ λλειμα το ταμείου τν νωμένων θνν τν πολλν κατομμυρίων δολλαρίων, λόγω τς ρνήσεως τς Ρωσίας ν καταβάλλ τ μερίδιόν της;                                                                                                                             — ——Γνωρίζετε τι  Ο.Η.Ε. δν χει περάσει ποτ ψήφισμα, τ ποον ν καταδικάζ τν Ρωσίαν  τος λεγομένους δορυφόρους της λλ πάντα καταδικάζει τος συμμάχους μας;                                                                                                                                            -Γνωρίζετε τι  J. Edgar Hoover δήλωσεν: “ συντριπτικ πλειοψηφία τν κομμουνιστικν ντιπροσωπειν ες τν Ο.Η.Ε. εναι πράκτορες κατασκοπείας;” κα τώρα 66 γερουσιαστα ψήφισαν πρ τς “Προξενικς Συμβάσεως” δι ν κτεθ λόκληρος  χώρα μας ες ρώσους κατασκόπους κα σαμποτρ;                                                

-Γνωρίζετε τι  Ο.Η.Ε. βοηθ τν Ρωσίαν ες τν κατάκτησιν το πλανήτου, μποδίζοντας τν “λεύθερον κόσμον” (τ εσαγωγικ εναι δικά μου), π το ν ναλάβ οανδήποτε δράσιν, κτς π το ν συζητ κάθε νέαν πίθεσιν ες τν Γενικν Συνέλευσιν το Ο.Η.Ε.;        

-Γνωρίζετε τι κατ τν στιγμν το πολέμου τς Κορέας, πρχον 60 θνη ες τ πλαίσιον το Ο.Η.Ε. λλ τ 95% τν δυνάμεων το Ο.Η.Ε. σαν ο μερικανο υοί μας κα σχεδν τ 100% το κόστους κατεβλήθη π τος φορολογουμένους τν Η.Π.Α.;                                                                                                                                          -Κα σίγουρα θ γνωρίζετε τι  πολιτκ το Ο.Η.Ε. κατ τν διάρκειαν το πολέμου ες Κορέαν, το ν μς ποτρέψ π τ ν κερδίσωμεν ατν τν πόλεμον.                                    

-Γνωρίζετε τι λα τ σχέδια μάχης το στρατηγο Mc Arthrur πρεπε ν πνε πρωτίστως ες τν Ο.Η.Ε. δι ν μεταβιβασθσι ες τν Vasialia, τν διοικητν τν βορειοκορεατν κα τν κόκκινων Κινέζων κα τι ποιοιδήποτε μελλοντικο πόλεμοι, πο πολεμήθησαν π τος υούς μας π τν σημαίαν το Ο.Η.Ε., θ πρεπε ν γωνισθσι π τν λεγχον το Συμβουλίου σφαλείας το Ο.Η.Ε.;                                          

 -Τ ξέρετε τι  Ο.Η.Ε. δν χει πράξει τίποτε δι τ   50.000 ρωσο-μογγολικ στρατεύματα τινα κατέλαβον τν Ογγαρίαν; Πο ερίσκετο  Ο.Η.Ε. ταν ο Ογγροι γωνιστα τς λευθερίας σφαγιάσθησαν π τν Ρώσων;                                      -Γνωρίζετε τι  Ο.Η.Ε. κα  στρατς τς Ερήνης δωσεν τ Κογκ ες τος κομμουνιστάς;                                                                                                                        -Γνωρίζετε τι  λεγομένη “ερηνευτικ δύναμις” το Ο.Η.Ε χρησιμοποιήθη δι ν συντρίψ, ν βιάσ κα ν σκοτώσ τος λευκος ντικομμουνιστς ες τν Κατάγκαν;                                                                                                                        -Γνωρίζετε τι  Ο.Η.Ε. στήθη κα δν πραξεν τίποτα, ν  κόκκινη Κίνα εσέβαλλεν ες τ Λάος κα ες τ Βιετνμ; τι ουδν πραξεν ταν  Nero εσέβαλεν ες τν Γκόαν κα ες λλα πορτογαλλικ δάφη;                                                                                        -Γνωρίζετε τι  Ο.Η.Ε. το μεσα πεύθυνος δι τν βοήθειαν ες τν Κάστρο; τι δν πράττει πολύτως τίποτα δι τος πολλος χιλιάδας Κουβανέζους νέους ο ποοι μεταφέρονται ες Ρωσίαν δι τν κομμουνιστικν των κατήχησιν;                                             -Γνωρίζετε τι κόμη κα  Adlai Stevenson επεν: “ λεύθερος κόσμος πρέπει ν ναμέν ν χάσ λο κα περισσοτέρας ποφάσεις ες τ πλαίσιον το Ο.Η.Ε.”;                 -Γνωρίζετε τι  Ο.Η.Ε. διακηρύσσει νοικτ τι  Κύριος στόχος του εναι μία παγκόσμιος κυβέρνησις, πο σημαίνει παγκόσμιοι νόμοι, παγκόσμιον Δικαστήριον, παγκόσμιος στρατς, παγκόσμιον ναυτικόν, παγκόσμιος εροπορία, παγκόσμια σχολεα καί μία παγκόσμιος κκλησία ες τν ποαν  Χριστιανισμς θ παγορεύεται;                          -Γνωρίζετε τι χει ψηφισθε ες νόμος το Ο.Η.Ε. δι τν φοπλισμν λων τν μερικανν πολιτν κα ν μεταφέρ λας τς νόπλους δυνάμεις μας ες τν Ο.Η.Ε.; Ες τοιοτος νόμος πεγράφη κρυφίως κ το “γίου” Τζκ Κέννεντυ τ 1961.   Πολλ κόμη δι τ νωμένα θνη τν λλουμινάτι. Κα μετ καθίσταται κα  Χριστιανισμς  στόχος των.  

ΜΕΡΟΣ 15oν. χετε συνειδητοποιήσει τι ατ ταιριάζει μ τ ρθρον 47 παράγραφος 3 το χάρτου το Ο.Η.Ε. τ ποον ναφέρει π λέξει: “ στρατιωτικ πιτροπ το προσωπικο το Ο.Η.Ε. θ εναι πεύθυνη μέσω το Συμβουλίου σφαλείας δι τν στρατηγικν κατεύθυνσιν το συνόλου τν νόπλων δυνάμεων πο ερίσκονται ες τν διάθεσιν το Συμβουλίου σφαλείας”. Κα ταν κα φ᾿ σον λαι α νοπλαι δυνάμεις μας μεταφερθσι ες τν Ο.Η.Ε. ο υοί σας θ πρέπει ν ξαναγκασθσι ν πηρετήσωσι  κα ν ποθάνωσι κάτω π τν ντολν το Ο.Η.Ε. ες λον τν κόσμον. Ατ θ συμβ κτς κα ἐὰν γωνισθτε δι ν ξάγετε τς Η.Π.Α. π τν Ο.Η.Ε.  

Τ ξέρετε τι  βουλευτς James B. Utt χει ποβάλλει ν νομοσχέδιον δι ν ξαγάγ τς Η.Π.Α. κ το Ο.Η.Ε. κα ν ψήφισμα δι ν μποδίσ τν πρόεδρόν μας π το ν μς ξαναγκάσ ν ποστηρίξωμεν τ μπάργκο το Ο.Η.Ε. ες τν Ροδεσίαν; Λοιπν χει! Κα πολλο νθρωποι ες λην τν χώραν γράφωσι ες τος κπροσώπους των ν στηρίξωσι τ νομοσχέδιον UTT κα τ ψήφισμα.  

Κα τ ξέρετε τι δι ν ντισταθμισθ τ νομοσχέδιον  UTT κα τ ψήφισμα, 50 βουλευτα γήθησαν π τν Schweiker κα τν Moorhead τς Πενσυλβανίας κα χουσι εσαγάγει ν νομοσχέδιον δι ν μεταβιβάσ μέσως λας τς νόπλους δυνάμεις μας  ες τν Ο.Η.Ε.;  Δύνασθε ν φαντασθτε τοιαύτην ξεδιάντροπον προδοσίαν; Εναι  βουλευτς σας ες κ τν 50 τοιούτων προδοτν; Μάθετε κα ναλάβετε μεσον δράσιν ναντίον του κα βοηθστε τν βουλευτν  UTT. Τώρα γνωρίζετε τι τ θνικν Συμβούλιον τν κκλησιν, πέρασεν ν ψήφισμα ες τ Σν Φραντσίσκο, τ ποον ναφέρει τι α νωμέναι Πολιτεαι θ πρέπει συντόμως ν ποτάξωσι τν βούλησίν των μ κείνην το Ο.Η.Ε. κα τι λοι ο μερικανο πολται θ πρέπει ν εναι προετοιμασμένοι δι ν τν ποδεχθσι; Εναι  κκλησία σας ν μέλος το θνικο Συμβουλίου τν κκλησιν;  

Σχετικς ς πρς ατ χετε π΄ ψιν σας τι  Θες δν ναφέρεται ποτ ες τν Χάρτην το Ο.Η.Ε. κα α συναντήσεις των ποτ δν νοίγωσι μ προσευχήν; Ο δημιουργο το Ο.Η.Ε. ρισαν κ τν προτέρων τι δν θ πρέπ ν πάρχ οδεμία ναφορ ες τν Θεν  ες τν ησον Χριστν, ες τν Καταστατικν Χάρτην το Ο.Η.Ε.  ες τν δραν το Ο.Η.Ε.  ερεύς σας συμφωνε μ ατό; Μάθετε!    

-Γνωρίζετε πίσης τι  πλειοψηφία τν λεγομένων “θνν” ες τν Ο.Η.Ε. εναι ντι-Χριστιανικά; τι  Ο.Η.Ε. εναι ες ντελς θεος ργανισμς π τς διαταγς τν δημιουργν του, τ C.F.R. λλουμινάτι;      

Τώρα χετε κούσει ρκετ δι τν λήθειαν, δι τ νωμένα θνη τν λλουμινάτι. Θέλετε ν φήσετε τος υούς σας κα τν πολύτιμον χώραν μας ες τ λεος τν λλουμινάτι, τ νωμένα θνη; Ἐὰν δν θλετε, γράψετε, τηλεγραφεστε κα τηλεφωνεστε ες τος κπροσώπους σας κα τος γερουσιαστάς σας τι πρέπει ν ποστηρίξωσι τ νομοσχέδιον το βουλευτο U.T.T. δι ν ξαγάγ τς Η.Π.Α. π τν Ο.Η.Ε.  κα τν Ο.Η.Ε. π τς Η.Π.Α. Κάντε το σήμερα, τώρα. Πρν τ λησμονήσετε. Εναι  μόνη σωτηρία δι τος υούς σας κα δι τν χώραν μας.  

Τώρα χω ν τερον λίαν σημαντικν μήνυμα νά σς δώσω. πως σς νέφερα, μία κ τν τεσσάρων εδικν ποστολν τς ποίας  Ρότσιλντ νέθεσεν ες τν Τζέϊκομπ Σήηφ, το ν δημιουργήσ ν κίνημα δι ν καταστρέψ τν Θρησκείαν ες τς νωμένας Πολιτεας, μ τν Χριστιανισμν ν εναι  Κύριος στόχος.   

Δι ναν λίαν προφαν λόγον τ ντί Defamation League δν θ τόλμα ν τ πράξ, διότι μία τοιαύτη πόπειρα θ δύνατο ν δημιουργήσ τ τρομερότερον λουτρν αματος ες τν στορίαν το κόσμου, χι μόνον δι τ A.D.L. κα δι τος συνωμότας λλ κα δι τ κατομμύρια τν θώων βραίων.  Σήηφ νέθεσεν τν ποστολν ταύτην ες τν Ρόκφέλερ δι ναν λλον συγκεκριμένον λόγον.  καταστροφ το Χριστιανισμο θ δύνατο ν πιτευχθ μόνον π κείνους ο ποοι εναι μπιστευόμενοι ν τν διατηρήσωσι, π τος ερες, τος νδρας το φάσματος.     

ς ξεκίνημα  Τζν Ντέϊβινσον Ρόκφέλερ προσέλαβεν ναν νεαρν, λεγόμενον Χριστιανν ερέαν,  ποος λέγετο Dr. Harry F. Ward. Aδεσιμότατος Ward ἐὰν θέλετε.   

Τν ποχν κείνην δίδασκε θρησκεία ες τ Union Theological Seminary.  Ρόκφέλλερ ερκε ναν λίαν πρόθυμον “ούδα” ες ατν τν γουμένην. Κα τοιουτοτρόπως τ τος 1907 τν χρηματοδότησεν δι ν συγκροτήσ τ “Methodist Foundation of Social Service” κα  ργασία το Ward το ν διδάξ ες τος ξυπνους νέους νδρας πς ν γίνουν ο λεγόμενοι “ερες το Χριστο” κα ν τος τοποθετήσ ς ερες κκλησιν.     

Καθς τος δίδασκε πς ν γίνωσι ερες,  Αδεσιμότατος  Ward τος δίδαξε πς ν κηρύττωσι διακριτικ κα πανοργα ες τς συναθροίσεις των τι λόκληρος  στορία το Χριστο το ες μθος, ν γείρωσι μφιβολίας ναφορικς μ τν θεότηταν το Χριστο κα τν Παρθένον Μαρίαν. Ν δημιουργήσωσι ν λίγοις μφιβολίας δι τν Χριστιανισμν ς σύνολον.    

Δν θ το μία μεσος πίθεσις λλ μεγάλο μέρος της πρεπε ν γίν φήνοντας ν ννοηθ κα θ φηρμόζετο εδικότερον ες τν νεολαίαν τν Κατηχητικν Σχολείων.   

Θυμηθετε τν δήλωσιν το Λένιν: “Δστε μου μόνον μία γεννε νεολαίας κα θ μετατρέψω λον τν κόσμον”.    

ν συνεχεί τ 1908 τ Methodist Foundation of Social Service, τ ποον παρεπιπτόντως το  πρώτη θυγατρικ κομμουνιστικ ργάνωσις τς Αμερικς, λλαξεν τ νομά του ες τ “μοσπονδιακν Συμβούλιον τν κκλησιν”.     

ως τ 1950 τ μοσπονδιακν Συμβούλιον τν κκλησιν κατέστη λίαν ποπτον. τσι τ 1950 μετέτρεψαν τ νομά του ες θνικν Συμβούλιον τν κκλησιν.    

χω ν σς επω περισσότερα δι τ πς ατ τ θνικν Συμβούλιον κκλησιν σκοπίμως καταστρέφει τν πίστιν ες τν Χριστιανισμόν; Δν νομίζω. λλ θ σς επω τοτο: Ἐὰν εστε μέλος κκλησίας τινος τς ποίας ο ερες εναι μέλη ταύτης τς ργανώσεως το ούδα, σες κα α συνεισφοραί σας βοηθοσι τ σχέδιον τν λλουμινάτι ες τ ν καταστρέψωσι τν Θρησκείαν κα τν πίστιν σας ες τν Θεν κα τν ησον Χριστν κα τοιουτοτρόπως παραδίδετε τ τέκνα σας πίτηδες ες τ ν κατηχηθσι μ δυσπιστίαν δι τν Θεν κα τν κκλησίαν κα τ ποον δύναται ν τ μετατρέψ εκόλως ες θεα.  

Μάθετε πάραυτα ἐὰν  κκλησία σας εναι μέλος το θνικο Συμβουλίου τν κκλησιν κα δι τν γάπην δι τν Θεν κα τ τκνα σας. Ἐὰν εναι, ποσυρθετε π ατν μέσως.  

πιτρέψατέ μου στόσο  ν σς προειδοποιήσω:  Ατη  δία διαδικασία δι τν καταστροφν τν θρησκειν χει διεισδύσει κα ες λλα κινήματα. Ἐὰν χετε δε τν πορείαν τν Νέγρων συμμοριν ες τ Selma κα ες λλας παρομοίας διαδηλώσεις, χετε δε πς α συμμορίαι τν Νέγρων γονται κα νθαρρύνονται π ερες, κόμη κα π καθολικος ερες κα μοναχς οτιναι παρελαύνουσι μαζί των.  

Ες τν πραγματικότηταν  κκλησία τν Μορμόνων (Mormon) εναι  μόνη π᾿ τι γνωρίζω,  ποία εναι καθαρ π ατν τν διείσδυσιν το ούδα. λλ φυσικ πάρχουσι πολλα μεμονωμέναι κκλησίαι κα ερες ο ποοι εναι τίμιοι κα ελικρινες. Βρετε μίαν δι σς κα τ τέκνα σας.    

Παρεπιπτόντως ατς εναι  “Αδεσιμότατος” Harry F. Ward στις το πίσης ες κ τν δρυτν τς μερικανικς νώσεως Πολιτικν λευθεριν, μία περιβόητος φιλοκομμουνιστικ ργάνωσις. το  ρχηγός της π τ 1920 ως τ 1940. το πίσης συνιδρυτς το American League ναντίον το πολέμου κα το φασισμο τ ποον συμφώνως πρς τν Browder κατέστη τ κομμουνιστικν κόμμα τν νωμένων Πολιτειν.    

ν συντομία, λόκληρον τ στορικν το  Ward βρωμοσε κομμουνισμν κα  διος νεγνωρίσθη ς μέλος το κομμουνιστικο κόμματος. πεβίωσεν ς ες μοχθηρς προδότης, τόσον δι τν κκλησίαν του, σον κα δι τν χώραν του. Κα ατς το  νθρωπος πο  Τζν Ντέϊβινσον Ρόκφέλλερ διάλεξεν κα χρηματοδότησεν δι ν καταστρέψ τν Χριστιανικν Θρησκείαν τς μερικς, συμφώνως πρς τς διαταγς α ποαι δώθησαν ες τν Σήηφ π τος Ρότσιλντ.     

ΜΕΡΟΣ 16ονν κατακλεδι χω ν επω τοτον. Πιθανν ν γνωρίζητε τν στορίαν ες τν ποίαν  Δρ. Φράγκεστάϊν δημιούργησεν ν τέρας δι ν πράττ τ θέλημά του, δλα δ ν καταστρέφ τ πιλεγμένα θύματά του, λλ τελικς τ τέρας πετέθη ες τν δημιουργόν του, τν Φράγκεστάϊν κα τν κατέστρεψεν.   

Τ C.F.R. τν λλουμινάτι λοιπν, χει δημιουργήσει ν τέρας ν νομάζεται νωμένα θνη κα ποστηρίζεται π τς μειονοτικς μάδας του, τος ταραχοποιος Νέγρους, τ προδοτικ μέσα μαζικς νημερώσεως κα τος προδότας ες τν Οάσινγκτον. δημιουργήθη δι ν καταστρέψ τν μερικανικν λαόν. Γνωρίζομεν τ πάντα πομένως δι᾿ ατ τ τέρας τν “Λερναίαν δραν μ τς πολλς κεφαλάς”. Γνωρίζομεν τ νόματα κείνων οτινες δημιούργησαν ατ τ τέρας. Γνωρίζομεν λων τ νόματα κα προβλέπω τι μίαν ραίαν πρωϊαν  μερικανικς λας θ ξυπνήσ πλήρως κα θ προκαλέσ ατ τ τέρας ν καταστρέψ τν δημιουργόν του.   

Εναι λήθεια τι  πλειοψηφία τν νθρώπων μας, ξακολουθοσι ν τελσι π πλύσιν γκεφάλου, ξαπατημένοι κα παραπλανημένοι π τν προδοτικόν μας τύπον, τν τηλεόρασιν κα τ ραδιόφωνον κα π τος προδότας μας ες τν Οάσινγκτον. λλ τώρα εναι σίγουρα ρκετ γνωστ δι τν Ο.Η.Ε. δι ν ξαλείψωμεν ατν τν θανατηφόρον δηλητηριώδη κροταλίαν π νάμεσά μας.   

 μόνη πορία μου εναι τ θ πάρ δι ν φυπνισθ κα ν ξυπνήσ  λαός μας ες τν πλήρην λήθειαν. σως ταύτη  χογράφησις ν τ πράξκατ χιλιάδας  ν κατομμύριον ντίγραφα τς χογραφήσεως ταύτης δύνανται ν τ πράξωσιν.   

Προσεύχομαι ες τν Θεν τι θ γίν κα προσεύχομαι ες Ατν ν μπνεύσ σς, λους σς ν διαδώσητε ταύτην τν στορίαν μέσ τούτης τς χογραφήσεως ες λους τος πιστος μερικανος ες τν κοινότητάν σας. Δύνασθε ν τ πράξετε παίζοντες τήν χογράφησιν ταύτην ες μάδας μελέτης συγκεντρωμένας ες τν οκίαν σας ( τ διαμέρισμά σας), ες συνεδριάσεις τς μερικανικς λεγενος, τος Βετεράνους, τ DAR, ες λας τς πολιτικς μάδας κα ες τος συλλόγους τν γυναικν, εδικς ες τ κλμπ τν γυναικν που ο βίοι τν υἱῶν των εναι κτεθειμένοι ες κίνδυνον (κα διαδίδοντες τν χογράφησιν τούτην παντο).  

Μ τν χογράφησιν ταύτην θέτω ες τν διάθεσίν σας τ πλον τ ποον θ καταστρέψ τ τέρας. Δι τν γάπην σας δι τν Θεόν, τν χώραν μας κα δι τ παιδιά σας ν τ χρησιμοποιήσετε. Βάλτε ν ντίγραφον ντς τς κάθε μερικανικς οκίας.-      

δ περατώθη γαπητοί μου  μιλία το Μάριον Φαγκάν. Σς παραθέτω ν συνεχεί κα μίαν λλην πομαγνητοφώνησιν δι τν δρσιν τν Ρότσιλντ ες μερικήν. Τιτλοφορεται: RÖTHSCHILDS τ ξεκίνημα. Συγκρίνατε τ σα θ διαβάσετε δ μ ατ τς προηγουμένης.  

RÖTHSCHILDS  τ ξεκίνημα                                                                      

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ                                                       Κυριακ 18  Δεκεμβρίου 2011  

 στορία τς γκαθιδρύσεως τς οκονομικς ατοκρατορίας τν Röthschilds κα  ρόλος των ες τν παγκόσμιον στορίαν μέχρι τς δρύσεως τς Federal Reserve… π κε κα μετχουσι κυκλοφορήσει πολλ βίντεο τ ποα παραθέτουσι στοιχεα δι τν νάμιξίν των ες τος δύο παγκοσμίους πολέμους … Τ βίντεό μας σταματάει κε… κα συνεχίζει μ τν ποκαλυπτικν λόγον το προέδρου Κέννεντυ.   

Λέγεται ὅτι ἡ περιουσία τῆς οἰκογενείας Röthschild ἦτο κρυμμένη εἰς ὑπόγεια θησαυροφυλάκια. Τὰ οἰκονομικά των ἀρχεῖα δὲν εὑρέθησαν οὔτε ἐλέγχθησαν ποτέ. Ἑρευνηταὶ ἐκτιμοῦσι ὅτι ἡ περιουσία των ἀγγίζει τὰ 500 τρὶς δολλάρια. Δῆλα δὴ περισσότερον τοῦ ἡμίσεως τοῦ παγκοσμίου πλούτου! 

nikolaosanaximandros.gr

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Η 3η ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

ΤΟ PROJECT HAMMER ΤΟΥ BUSH – Η Επιτομή του εγκλήματος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ