23 C
Αθήνα
Σάββατο, 13 Απριλίου 2024, 22:45
ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο σημερινός Πρόεδρος εν καιρώ πολέμου και ο CIC των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald J. Trump επιθεωρεί τον Στρατό του – Άνοιξη 2024 #STORM

Ο σημερινός Πρόεδρος εν καιρώ πολέμου και ο CIC των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald J. Trump επιθεωρεί τον Στρατό του – Άνοιξη 2024 #STORM.. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται από τις 20 Δεκεμβρίου 2019 σε έναν παγκόσμιο κρυφό Αμυντικό Πόλεμο. Κατά συνέπεια, το Εγχειρίδιο του Δικαίου του Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών του 2015 (επικαιροποιημένο τον Ιούλιο του 2023) είναι σε ισχύ και ισχύει ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε βρίσκεστε στον πλανήτη μας Γη, φυσικά, φυσικά, και στην ελβετική επικράτεια, η οποία περιλαμβάνει και τη Βέρνη και τη Γενεύη.

Γράφει ο Pascal Najadi: Σημαντική επίσημη δήλωση ως θέμα γνωστοποίησης – Έχω επικοινωνήσει άμεσα και χωρίς δικηγόρους στις 27 Ιανουαρίου 2024, με το Γραφείο του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στον σημερινό Πρόεδρο και Αρχιστράτηγο των Ηνωμένων Πολιτειών εν καιρώ πολέμου, Donald J. Trump. Έχω προηγουμένως αναφερθεί και παράσχει ουσιώδη στοιχεία στους αξιωματικούς JAG της USSF και της USAF, παρουσιάζοντας περαιτέρω ουσιώδη στοιχεία για σοβαρά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και διαφθορά.

Αυτά τα εγκλήματα έχουν διαπραχθεί από αποστάτες φατρίες εντός της πρώην και της σημερινής ελβετικής κυβέρνησης, της Swissmedic και άλλων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ΠΟΥ, του WEF, της Gavi, αστικών και νομικών προσώπων κ.ά. (ο κατάλογος είναι λεπτομερής και εκτενής).

Αυτά τα εγκλήματα συνδέονται άμεσα με τις σοβαρές ανίατες βλάβες και τα βάσανα από τα οποία υποφέρω εξαιτίας της παράνομης Ψυχολογικής Επιχείρησης COVID-19 και της χορήγησης ενέσεων χωρίς τη νομικά επιβεβλημένη συγκατάθεσή μου μετά από ενημέρωση. Αυτές οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν με την παράνομη χρήση βίας, που ενεργοποιήθηκε από τον κρατικά υποστηριζόμενο εξαναγκασμό της ίδιας μου της κυβέρνησης, σε κατάφωρη παραβίαση της συνταγματικής μου προστασίας και των δικαιωμάτων μου.

Η χρονική στιγμή της αποστολής της παρούσας έκθεσης στο γραφείο του https://www.defense.gov/About/Secretary-of-Defense/ δεν είναι τυχαία επιλογή, αλλά μάλλον σχεδιασμένη σύμφωνα με το σχέδιο. Ασκούσα και ασκώ διαρκώς το καθήκον μου και τα δικαιώματά μου ως πρώην αξιωματικός της ελβετικής πολεμικής αεροπορίας που ορκίστηκα να τηρώ, να υπερασπίζομαι και να προστατεύω το ελβετικό Σύνταγμα ανά πάσα στιγμή, όπως ορίζει το ελβετικό Σύνταγμα που αφορά όλους τους Ελβετούς πολίτες, είτε πρόκειται για στρατιωτικούς είτε για πολίτες.

Η βάση της αναφοράς μου είναι η εξής:

Επέκταση της ισχύος της Εθνικής Έκτακτης Ανάγκης

Στις 20 Δεκεμβρίου 2017, με το Εκτελεστικό Διάταγμα 13818, ο Πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχέση με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφθορά σε όλο τον κόσμο και, σύμφωνα με τον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (50 USC 1701 κ.ε. ) , έλαβε σχετικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ασυνήθιστης και έκτακτης απειλής για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών.

     Η επικράτηση και η σοβαρότητα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαφθοράς που έχουν την πηγή τους, εν όλω ή εν μέρει, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, συνεχίζουν να αποτελούν μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Για αυτόν τον λόγο, η εθνική έκτακτη ανάγκη που κηρύχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2017, πρέπει να συνεχίσει να ισχύει μετά τις 20 Δεκεμβρίου 2023. Επομένως, σύμφωνα με την ενότητα 202(δ) του Νόμου για τις Εθνικές Έκτακτες Ανάγκες (50 USC 1622(d)), είμαι συνεχίζοντας για 1 χρόνο την εθνική έκτακτη ανάγκη που κηρύχθηκε με το Εκτελεστικό Διάταγμα 13818 σε σχέση με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφθορά.

     Αυτή η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στο Ομοσπονδιακό Μητρώο και θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο.


                                  JOSEPH R. BIDEN JR.

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ,
    18 Δεκεμβρίου 2023. (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/12/18/press-release-notice-on-the-continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-serious-human-rights-abuse-and-corruption/)

§1550. Εκθέσεις και ενημερώσεις σχετικά με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης και την υποστήριξη των δυνάμεων εταίρων

(α) Γενικά
Το αργότερο 180 ημέρες μετά την 20ή Δεκεμβρίου 2019 και κάθε 180 ημέρες στη συνέχεια, ο Πρόεδρος υποβάλλει στις επιτροπές άμυνας του Κογκρέσου, στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν σύμφωνα με την Εξουσιοδότηση για χρήση στρατιωτικής δύναμης (δημόσιος νόμος 107-40) κατά των χωρών ή οργανισμών που περιγράφονται στον εν λόγω νόμο, καθώς και κάθε ενέργεια που έγινε για τη διοίκηση, το συντονισμό, τη συμμετοχή στη μετακίνηση ή τη συνοδεία τακτικών ή παράτυπων στρατιωτικών δυνάμεων οποιασδήποτε ξένης χώρας ή κυβέρνησης, όταν οι δυνάμεις αυτές εμπλέκονται σε εχθροπραξίες ή σε καταστάσεις όπου η επικείμενη εμπλοκή σε εχθροπραξίες υποδηλώνεται σαφώς από τις περιστάσεις, κατά την προηγούμενη περίοδο 180 ημερών.

(β) Θέματα που πρέπει να περιλαμβάνονται
Η έκθεση που απαιτείται από το υποτμήμα (α) περιλαμβάνει, όσον αφορά τη χρονική περίοδο για την οποία υποβλήθηκε η έκθεση, τα ακόλουθα:

(1) Κατάλογο κάθε χώρας ή οργάνωσης σε σχέση με την οποία χρησιμοποιήθηκε βία σύμφωνα με την Εξουσιοδότηση για χρήση στρατιωτικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της νομικής και πραγματικής βάσης για τον προσδιορισμό ότι η εξουσία βάσει του νόμου αυτού ισχύει σε σχέση με κάθε τέτοια χώρα ή οργάνωση.

(2) Αξιολόγηση από τις υπηρεσίες πληροφοριών του κινδύνου που ενέχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε τέτοια χώρα ή οργάνωση.

(3) Κατάλογο κάθε χώρας στην οποία διεξήχθησαν επιχειρήσεις σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο και περιγραφή των περιστάσεων που επέβαλαν τη χρήση βίας σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον η χώρα έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ενεργών εχθροπραξιών.

(4) Γενική περιγραφή της κατάστασης των επιχειρήσεων που διεξάγονται σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, καθώς και περιγραφή της αναμενόμενης έκτασης και διάρκειας των επιχειρήσεων αυτών.

(5) Κατάλογο κάθε συνεργαζόμενης δύναμης και χώρας σε σχέση με την οποία οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διοίκησαν, συντόνισαν, συμμετείχαν στη μετακίνηση ή συνόδευσαν τις τακτικές ή παράτυπες δυνάμεις οποιασδήποτε ξένης χώρας ή κυβέρνησης που έχουν εμπλακεί σε εχθροπραξίες ή υπήρχε άμεση απειλή ότι οι δυνάμεις αυτές θα εμπλακούν σε εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένου

(Α) οριοθέτηση των περιπτώσεων στις οποίες οι εν λόγω Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν ή δεν επιχειρούσαν σύμφωνα με την Εξουσιοδότηση για χρήση στρατιωτικής βίας- και

(Β) προσδιορισμό του κατά πόσον οι ξένες δυνάμεις, οι παράτυπες δυνάμεις, οι ομάδες ή τα άτομα εναντίον των οποίων εκδηλώθηκαν οι εν λόγω εχθροπραξίες καλύπτονται από τον εν λόγω νόμο.

(6) Περιγραφή των πραγματικών και προτεινόμενων συνεισφορών, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, του εξοπλισμού, της εκπαίδευσης, των στρατευμάτων και της υλικοτεχνικής υποστήριξης, που παρέχονται από κάθε ξένη χώρα που συμμετέχει σε οποιοδήποτε διεθνή συνασπισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση χώρας ή οργάνωσης που περιγράφεται στην Εξουσιοδότηση για χρήση στρατιωτικής ισχύος.

(γ) Έντυπο
Οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2) του εδαφίου (β) υποβάλλονται σε μη διαβαθμισμένη μορφή.

(δ) Άλλες εκθέσεις
Εάν οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εισαχθούν σε εχθροπραξίες ή σε καταστάσεις όπου η επικείμενη εμπλοκή σε εχθροπραξίες υποδηλώνεται σαφώς από τις περιστάσεις, εναντίον οποιασδήποτε χώρας, οργάνωσης ή προσώπου σύμφωνα με νομοθετικές ή συνταγματικές εξουσίες άλλες από την εξουσιοδότηση για χρήση στρατιωτικής βίας, ο Πρόεδρος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με-

(1) το παρόν τμήμα στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο τρόπο όπως εάν οι ενέργειες αυτές είχαν αναληφθεί βάσει της Εξουσιοδότησης για χρήση στρατιωτικής ισχύος,

(2) την Απόφαση περί πολεμικών εξουσιών (50 U.S.C. 1541 και επόμενα)- και

(3) οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

(ε) Ενημέρωση
Τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου 180 ημερών που περιγράφεται στο υποτμήμα (α), ο Πρόεδρος παρέχει στις επιτροπές άμυνας του Κογκρέσου, στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ενημέρωση για τα θέματα που καλύπτονται από την έκθεση που απαιτείται βάσει του παρόντος τμήματος για την εν λόγω περίοδο.

( Pub. L. 116-92, div. A, τίτλος XII, §1285, 20 Δεκεμβρίου 2019, 133 Stat. 1709 .) – (https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title50-section1550&num=0&edition=prelim)

Το δίκαιο του πολέμου είναι θεμελιώδους σημασίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το δίκαιο του πολέμου είναι μέρος του εαυτού μας. Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον, ως αρχιστράτηγος του
Ηπειρωτικού Στρατού, συμφώνησε με τον Βρετανό αντίπαλό του ότι ο Επαναστατικός Πόλεμος θα ήταν
“να διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που διαμόρφωσε η ανθρωπότητα” και “να αποτρέψει ή να τιμωρήσει κάθε παραβίαση των κανόνων του πολέμου στη σφαίρα των αντίστοιχων εντολών μας”. Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, ο πρόεδρος Λίνκολν ενέκρινε μια σειρά από “Οδηγίες για τη διακυβέρνηση των στρατών του
Ηνωμένων Πολιτειών στο πεδίο της μάχης”, η οποία ενέπνευσε άλλες χώρες να υιοθετήσουν παρόμοιους κώδικες για τους ένοπλους τους και ο οποίος λειτούργησε ως πρότυπο για τις διεθνείς κωδικοποιήσεις του δικαίου του πολέμου. ( https://media.defense.gov/2023/Jul/31/2003271432/-1/-1/0/DOD-LAW-OF-WAR-MANUAL-JUNE-2015-UPDATED-JULY%202023.PDF )

Και εδώ είναι η ενεργή Αμερικανική Στρατιωτική Ζώνη Απαγόρευσης Πτήσεων της FAA πάνω από τον σημερινό Λευκό Οίκο, την κατοικία και το ανώτατο εκτελεστικό γραφείο των Ηνωμένων Πολιτειών του σημερινού Προέδρου εν καιρώ πολέμου και Αρχιστράτηγου των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald J. Trump, και λήγει την 1η Ιουνίου 2024. ( https://tfr.faa.gov/save_pages/detail_3_9602.html )

Κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι μπορώ να αποκαλύψω αυτό το σύνδεσμο FFA No Fly Zone που λειτουργεί τώρα για να κάνετε κλικ είναι μια σαφής ένδειξη ότι το καλειδοσκόπιο της μεγαλύτερης επιχείρησης κεντρικού κάστινγκ στην Ιστορία του κινηματογράφου σύντομα φτάνει στο τέλος του. Διαφορετικά, η Αποκάλυψή μου δεν θα ήταν σε θέση να δημοσιεύσει έναν σύνδεσμο της ιστοσελίδας FFA .gov που μπορεί να κάνει κλικ και να επιβεβαιώνει τις αποκαλύψεις μου. Πρέπει να μάθετε να διαβάζετε και να αναλύετε τις Αποκαλύψεις μας, Μάθετε να σκέφτεστε και να χρησιμοποιείτε ξανά τον πλυμένο από το κράτος και τα ΜΜΕ-ψεύτικες ειδήσεις εγκέφαλό σας. Ανήκει σε εσάς!

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται από τις 20 Δεκεμβρίου 2019 σε έναν παγκόσμιο κρυφό Αμυντικό Πόλεμο. Κατά συνέπεια, το Εγχειρίδιο του Δικαίου του Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών του 2015 (επικαιροποιημένο τον Ιούλιο του 2023) είναι σε ισχύ και ισχύει ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε βρίσκεστε στον πλανήτη μας Γη, φυσικά, φυσικά, και στην ελβετική επικράτεια, η οποία περιλαμβάνει και τη Βέρνη και τη Γενεύη.

Go Figure!

SemperSupra

Εγκάρδια,
Pascal Najadi

nikolaosanaximandros.gr – home

Επισκεφτείτε το κανάλι μου στο youtube αν ψάχνετε πραγματικά να βρείτε την αλήθεια… Η Ενημέρωση που δεν θα ακούσετε ποτέ από τα κυρίαρχα ΜΜΕ… Υποστηρίξτε αυτόν τον αγώνα με την εγγραφή, τα κόσμια σχόλια και τα λάικ σας…

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Τι θα γινόταν αν το «Big One» χτυπούσε την Καλιφόρνια;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΕΧΕΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Οι ΗΠΑ προσχωρούν στους BRICS

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ