27.7 C
Αθήνα
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024, 3:25
ΑΠΟΨΕΙΣ

Ποδόσφαιρο: Η πιο πετυχημένη Προπαγάνδα της Ελίτ.. Με ένα ..θανατηφόρο Μουντιάλ

Ποδόσφαιρο: Η πιο πετυχημένη Προπαγάνδα της Ελίτ.. Είναι αναμενόμενο που η Αργεντινή έφτασε στον τελικό και έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια καθώς έπρεπε να εκπληρωθεί η ατζέντα… Και η ομάδα του Μέσι (μαριονέτα της σκοτεινής ελίτ) έπρεπε να πάρει το τρόπαιο! Ο συμβολισμός της κατσίκας GOAT (Baphometh: Το ισλάμ δημιούργημα του Βατικανού)για τον Μέσι μόνο τυχαίος δεν είναι. Ούτε το σήμα MK-ULTRA του Μέσι.

Τάσος Πατεράκης – “Θὰ εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ μὲ μισήσουν γι᾽ αὐτὸ τὸ ἄρθρο, ἀλλὰ ὅσο πάθος κι ἐὰν διοχετεύσουν δὲν θὰ μπορέσουν νὰ κρυφτοῦν ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει εἶναι πολὺ φανερὸ γιὰ νὰ εἶναι τυχαῖο. Δὲν εἶναι σύμπτωση.  Εἶναι μεθόδευση.

Ὁλοι κάποια στιγμὴ τῆς ζωῆς μας ἔχουμε πιαστεῖ στὰ δίχτυα της. Ἡ προπαγάνδα εἶναι σὰν τὴν Λερναῖα Ὕδρα, βγάζει καινούρια κεφάλια ὅσες φορὲς κι ἐὰν κοποῦν καὶ γενιοῦνται ἄλλα μικρότερα (νέα προπαγάνδα) καὶ ἄλλα μεγαλύτερα (παλαιὰ προπαγάνδα ποὺ «δουλεύει» ἀκόμη).

Πραγματικὰ δὲν καταλαβαίνω πὠς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν «βλέπετε» τὶ συμβαίνει μὲ τὸ ποδόσφαιρο. Οἱ προσωπικές μου ἐμπειρίες ἀπὸ τὸν κόσμο ποὺ βλέπω νὰ ἀκολουθῇ τὸ ποδόσφαιρο εἶναι τὸ ὁλίγότερο, ἀπογοητευτικές.

Γιὰ τοὺς ἀγῶνες ποὺ έγιναν στὸ Κατὰρ, ἔγινε μία ἐπένδυση 229 δισεκατομμυρίων δολλαρίων καὶ ἡ ὑποδομὴ – ἀπὸ τὸ 2010 μέχρι σήμερα – κόστισε τὴν ζωὴ σὲ περίπου 6.500 ἐργάτες. Ἀναμφισβήτητα μεγάλο ἔργο καὶ εὐκαιρία γιὰ πολλὰ κέρδη. Ἔτσι ὅπως τὰ πανάκριβα iPhones κατασκευάζονται ἀπὸ ἀνθρώπους φυλακισμένους σὲ μονάδες ἐργασίας ποὺ μοιάζουν μὲ φυλακές καὶ μὲ ἡμερομίσθιο 1 δολλαρίου ἡμερησίως, αὐτὸ ποὺ ὁ καθένας βλέπει στὸ τέλος εἶναι μία ἐντυπωσιακὴ συσκευὴ καὶ ἐπιλέγει νὰ μὴν συνδέει τὸ τεχνολογικὸ θαῦμα μὲ τὸν τρόπο ποὺ κατασκευάστηκε διότι ἔτσι ἔχει μάθει νὰ σκέπτεται.  Δὲν τὸν ἐνδιαφέρει.

Θεωρεῖ πὼς εἶναι κάτι ποὺ δὲν τὸν ἀγγίζει καὶ πιστεύει ὅτι κάποιοι ἄνθρωποι ὑπάρχουν γιὰ νὰ τὸν ὑπηρετοῦν χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ ἔχῃ κάποια ὑποχρέωση ἀπέναντί τους ἀφ᾽ οὗ ἔχει πληρώσει μισθοὺς τριῶν ἐτῶν γιὰ νὰ ἀγοράσῃ τὴν συσκευή του. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο οἱ ἐπένδυση καὶ οἱ θάνατοι τοῦ Mundial (Universal), World-wide, ἀφήνουν ἀδιάφορους τοὺς ποδοσφαιρόφιλους μπροστὰ στὴν φιέστα τῶν ἀγώνων, ὅταν μάλιστα τὴν βλέπουν ἀπὸ μεγάλη ὀθόνη καὶ δωρεάν.

Ἐκεῖ λοιπόν, στὰ μέρη ὅπου γίνονται οἰ συναθρήσεις τῶν «ἐκπαιδευομένων δούλων» ποὺ κάθονται μπροστὰ σὲ μία ὀθόνη καὶ παρακολουθοῦν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τοὺς χειραγωγοῦν ἀλλὰ χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουν, ἀκούω καὶ βλέπω ὅλο τὸν κόσμο νὰ χαίρεται καὶ νὰ μιλάῃ ὑπὲρ τῆς Ἀργεντινῆς. Καὶ ἐρωτῶ:
Αὐτὸ πάλι ποιὸς τοὺς τὸ δίδαξε;
Πῶς διάλεξαν τὴν ὁμάδα ποὺ θὰ ὑποστηρίξουν;
Γιατὶ εἶναι ἐναντίον τῆς Γαλλίας;
Ὅταν οἱ πρωθυπουργοὶ -ποὺ ὅλοι μισοῦμε κι ἔχουμε καταλάβει τὸν ῤόλο τους – ἀφήνουν τὶς «δουλειές τους» γιὰ νὰ πᾶνε νὰ δοῦν «μπάλα», δὲν σᾶς κάνει καμμία ἐντύπωση;
Γιατὶ τὸ κάνουν;
Ἔχετε τὴν ἐντύπωση ὅτι διακατέχονται ἀπὸ «ἀθλητικὸ πνεῦμα»;
Φυσικὰ ὄχι!

Εἶναι δουλειά, εἶναι ἀτζέντα, εἶναι θρησκεία, εἶναι καλούπωμα τῶν λαῶν, ὁμογενοποίηση πρόκειται γιὰ ὑποδούλωση σὲ δραστηριότητα χαμηλῆς νοημοσύνης. Καὶ ποιὸς ἄρχοντας δὲν θὰ ζήλευε νὰ διοικῇ ἕναν εὔρωστο λαὸ μὲ χαμηλὴ νοημοσύνη.

Γιὰ σκεφτεῖτε το λίγο.

Τηλεόραση δὲν βλέπω τὰ τελευταῖα 16, ἴσως καὶ περισσότερα χρόνια. Οἱ γνώσεις τοῦ ποδοσφαίρου ποὺ ἔχω σταματᾶνε στὸ Webley μὲ τὸν Παναθηναϊκὸ 3 – 0. Αὐτὸ ὅμως πρόκειται γιὰ προσωπική ἐπιλογή. Τὸ ποδόσφαιρο τὸ θεωρῶ ἀπόλυτα αἰσχρὸ καὶ ἄκρως χειραγωγούμενο, ὁ Θεὸς νὰ τὸ κάνῃ … ἄθλημα.

Ἡ elite ἐντέχνως στρέφει τὸν κόσμο σὲ ἕνα ἐντελῶς ἀνούσιο ἄθλημα ὅπου καταναλώνεται τὸ ἐνεργητικὸ τῶν ἀνύποπτων ποδοσφαιρόφιλων στὸ νὰ βλέπουν τοὺς «ἄλλους νὰ ἀθλοῦνται». Ἐπενδύονται δισεκατομμύρια σὲ γήπεδα καὶ διαφημίσεις, ἐπιπλέον ἀστρονομικὰ ποσὰ ποὺ παίρνουν οἱ ποδοσφαιριστὲς ἐνῷ ὑποστηρίζεται μία ὁλόκληρη βιομηχανία σπατάλης ἐνεργητικοῦ σὲ κάθε διοργάνωση μεγάλων ἀγώνων.

Ἑκατομμύρια παιδιὰ «κατασκευάζονται»» ἀπὸ τοὺς ἀφελεῖς γονεῖς τους ὥστε νὰ καταντήσουν κι αὐτὰ μία ἡμέρα ποδοσφαιρόφιλοι καὶ νὰ ταυτίσουν τὰ ἰδανικά τους μὲ αὐτὰ τῶν ποδοσφαιριστῶν. Παράλληλα περνοῦν μηνύματα σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ καταλάβετε τὴν ἐπίδραση καὶ ἀπήχηση τῆς προπαγάνδας, φτάνει νὰ παρατηρήσετε ὅτι ὅταν λανσάρεται κάποιος ποδοσφαιριστής, δημιουργεῖται ἕνα πρότυπο, τὸ ὁποῖο τροφοδοτεῖ μία σειρὰ τρόπων (style), καὶ προϊόντων ποὺ συνοδεύουν τὴν «εἰκόνα» του, μὲ πρώτιστο χαρακτηριστικὸ τὸ καθ᾽ ὅλα ἀποκρουστικὸ κούρεμα.

Τὰ θερμά μου συλλυπητήρια σὲ ὅσους «νομίζουν» ὅτι εἶναι ὡραῖοι μὲ αὐτὸν τὸν καννιβαλισμὸ τῶν μισοξυρισμένων κρανίων τὰ μισομούσια, τὰ κοτσιδάκια καὶ κάθε λογῆς «ζωγραφικὴ» στὸ ἄδειο κεφάλι τους καὶ φυσικὰ τὸ “look” τοῦ φυτοῦ. Τὰ σημερινὰ κεφάλια ποὺ βλέπουμε παγκοσμίως μοιάζουν μὲ καρώτα, γογγύλια, κρεμμύδια, παντζάρια ῥαπανάκια καὶ λοιπὰ κηπευτικὰ τῶν ὁποίων ἡ κυρίως τροφὴ βρίσκεται καὶ ἀναπτύσσεται μέσα στὸ χῶμα, ἐνῷ οἱ «φοῦντες» περισσεύουν ἔξω ἀπὸ αὐτό, ὥστε ὁ καλλιεργητὴς γνωρίζει ποῦ εἶναι «θαμμένο» τὸ λαχανικό.

Οἱ ἄνθρωποι εἶναι γενικὰ ἀστεῖοι καὶ τοὺς ἀρέσει νὰ ὑποδύονται ἄλλα πλάσματα τῆς φύσεως, ἔτσι ντύνονται καὶ μιμοῦνται γατάκια, μέλισσες, λαγουδάκια, ἀρκουδάκια ποντίκια καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, ἔχουν ἀρχίσει νὰ ὑποδύονται χαρακτῆρες κινουμένων σχεδίων ἢ χαρακτήρων τοῦ Disney. Ἔτσι, βλέπουμε νὰ δημιουργεῖται μία ὁλόκληρη μόδα χτενισμάτων ποὺ μοιάζουν μὲ τὸν Mickey Mouse μὲ τὰ μεγάλα αὐτιὰ ποὺ μοιάζουν μὲ δύο μπάλες. Ἐκτὸς ἀπὸ χτενίσματα φοροῦν χοντρὰ μεγάλα ἀκουστικὰ ποὺ ὅταν δὲν τὰ χρησιμοποιοῦν τὰ τοποθετοῦν στὸ σημεῖο τῶν αὐτιῶν τοῦ Mickey – καὶ ,χαίρονται» γιατὶ μοιάζουν μὲ κινούμενο σχέδιο. Ἀκόμη, τὰ κορίτσια φοροῦν κοκκαλάκια (στέκες) μὲ τέτοια αὐτιὰ ἢ ἀπὸ ἄλλο ζῶο.

Ἔκανα αὐτὴν τὴν ἀναδρομὴ γιὰ νὰ καταλήξω στὸ ὅτι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἔχουν ὁδηγηθεῖ οἱ μᾶζες σὲ αὐτὴν τὴν κατάπτωση ἔχει καλλιεργηθεῖ πολλὰ χρόνια πρὶν καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν μείωση τῆς ἀξιοπρέπειας τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως, τῆς ἐξομοιώσεώς της μὲ κινούμενα σχέδια καὶ τελικῶς τὴν ἀπόλυτη χειραγώγησή της, ἀφοῦ στὸ ὑποσυνείδητό τους οἱ ἄνθρωποι σὰν μονάδες θὰ ἔχουν ἐξισωθῇ μὲ τοὺς χαρακτῆρες τῶν κινουμένων σχεδίων ἢ κόμιξ ποὺ κυκλοφοροῦν γιὰ πολλὲς δεκαετίες.

Στρέψτε τὸ βλέμμα σας λίγες δεκαετίες πίσω καὶ διαπιστῶστε ὅτι ἡ σημερινὴ κοινωνία – αὐτὴ ποὺ προβάλλεται – ὑπάρχει σχεδὸν αὐτούσια μέσα στὰ περιοδικὰ γιὰ παιδιά, σὲ τόσο πολλὲς λεπτομέρειες ποὺ δύσκολα δὲν θὰ κεντρίσουν τὴν περιέργειά σας. Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀποκρουστικοὺς χαρακτῆρες ποὺ δημιουργήθηκαν ποτὲ σὲ περιοδικὰ μὲ καρικατοῦρες, ὁ Tin Tin (Γαλλικὴ ἐπινόηση), χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ καλύψῃ ἕνα κομμάτι αὐτῆς τῆς τεράστιας μεταβολῆς τῶν πληθυσμῶν ὥστε νὰ προσφέρῃ πρότυπα αἰσχρῆς, ἀκαλαίσθητης ἐνδυμασίας καὶ νὰ ὁδηγήσῃ στὴν ἀφυλικὴ μετανθρώπινη κατάσταση. Σήμερα αὐτὰ τὰ δείγματα φαίνονται πεντακάθαρα ὅπως καὶ ἡ παγκόσμια προσπάθεια γιὰ νὰ τὰ ὑλοποιήσουν. (Βλέπε φωτογραφία μὲ τὸ κόκκινο πλαίσιο τὸν «ἀφυλικὸ» Tin Tin).

Δεῖτε αὐτὸ τὸ ἀηδιαστικὸ παντελόνι τοῦ Tin– Tin ποὺ προσφέρεται σὲ ὅλα τὰ ὕψη τῆς κνήμης γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχουν τρέξει νὰ τὸ ἀγοράσουν ὅλοι οἱ ἀνόητοι ποὺ νομίζουν ὅτι ἑδραιώνουν μία καινούρια μόδα. Βέβαια αὐτὸ ἐπρόκειτο γιὰ τὴν προνάρκωση πρὶν ἀρχίζουν νὰ περνοῦν στοὺς ἄνδρες τὴν γυναικεῖα μόδα παντελονιοῦ ὅπου φαίνεται ὁ ἀστράγαλος καὶ δίνει χάρη στὸ θηλυκό. Ὅμως ἐδῶ ἐπρόκειτο γιὰ ἄνδρες, ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι ἔχουν ἀρχίσει νὰ φέρονται μὲ θηλυπρέπεια.

Δεῖτε τοὺς χαρακτῆρες τῶν Simpsons, Fido Dido, Mickey Mouse καὶ διαψεῦστε με, ἐὰν δὲν βλέπετε πὼς οἱ λαοὶ τείνουν νὰ ἐξομοιωθοῦν μὲ τὸ παρουσιαστικὸ αὐτῶν τῶν χαρακτήρων. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πικρή, σὲ κάθε περιοδικό, ἐπειδόδιο ἢ ταινία. Ἐκεῖ θὰ δεῖτε ἐνοχλητικὲς ὁμοιότητες ποὺ σᾶς συμφέρει νὰ «μὴν τὶς σκέφτεστε», γιατὶ πονοῦν. Ἀλλὰ ἐὰν αὐτὸ εἶναι ποὺ θὰ ἐνοχλοῦσε κάποιον, φοβᾶμαι πὼς εἶναι τὸ λιγότερο.

Ἡ ταραχὴ δὲν ἔρχεται ἀπὸ αὐτὴν τὴν σύγκριση ἀλλὰ ἀπὸ μία διαπίστωση. Ἐὰν ὁ κόσμος θέλησε νὰ μοιάσῃ στὴν ἐμφάνιση καὶ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῶν κινουμένων σχεδίων καὶ γελοιογραφιῶν, ὑπάρχει κάτι ποὺ νὰ σᾶς κάνῃ νὰ νομίζετε ὅτι μαζὶ μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐξωτερικὰ χαρακτηριστικὰ δὲν ἀντέγραψαν καὶ τοὺς τρόπους τους;

Μήπως ἀρχίζει νὰ ἀνατέλλῃ στὴν σκέψη σας ὅτι πρόκειται γιὰ «σχολεῖο»;
Πραγματικὸ Φροντιστήριο, ποὺ σᾶς μαθαίνει τρόπους ἐμφανίσεως καὶ φερσίματος;

Δεῖτε καὶ ἀκοῦστε στὶς αἰσθηματικὲς Ἀμερικανικὲς ταινίες τύπου Hallmark, ὅπου οἱ ἄνθρωποι καὶ εἰδικὰ οἱ νέες γυναῖκες ὅταν μιλοῦν, μιμοῦνται τὸν τρόπο τὶς κινήσεις καὶ τὶς χαριτωμένες ἐκφράσεις τῶν κινουμένων σχεδίων ἐνῷ αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν αἱχμὴ τοῦ δόρατος συμπεριφορᾶς τῆς Ἀμερικανικῆς κοινωνίας. Δημιουργεῖται μία μόδα καὶ διδάσκονται οἱ ἄνθρωποι μέσα ἀπὸ τὸ θέαμα γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ συμπεριφέρονται ἢ ποιὸς τρόπος εἶναι πιὸ ἐνδεδειγμένος γιὰ τὴν κάθε περίπτωση. Δημιουργοῦνται πρότυπα. Ἔὰν ἔχουν δεῖ κάτι στὴν τηλεόραση, θεωρεῖται αὐτομάτως κατάλληλο νὰ χρησιμοποιηθῇ γιατὶ ὑποτίθεται ὅτι ἔχει πέράσει μέσα ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς ἐξουσίας.

Θυμᾶστε τὸν Λιαντίνη ποὺ ἔλεγε ὅτι: τὸ σχολεῖο σήμερα εἶναι τὸ «τελεβίζιο» καὶ ὁ ἄμόρφωτος καὶ ἀγράμματος δημοσιογράφος εἶναι ὁ δάσκαλος;

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ἴσως μπορέσετε νὰ διαπιστώσετε ἀκόμη κάτι γιὰ τὸ ποδόσφαιρο ἢ τὸ μπάσκετ. Ὅποιες χῶρες ἔχει ξεζουμίσει καὶ διαλύσει τὶς οἰκονομίες τους ἡ Elite, καὶ τοὺς ἔχουν ὑποδουλώσει, κάποια στιγμὴ τοὺς «δίνουν» καὶ μία νίκη στὸ ποδόσφαιρο.
Μήπως ὄχι;

ΚΑΤΑΡ 2022 – Το Μουντιάλ του Θανάτου

Είναι αναμενόμενο που η Αργεντινή έφτασε στον τελικό και έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια καθώς έπρεπε να εκπληρωθεί η ατζέντα… Και η ομάδα του Μέσι (μαριονέτα της σκοτεινής ελίτ) έπρεπε να πάρει το τρόπαιο! Ο συμβολισμός της κατσίκας GOAT (Baphometh: Το ισλάμ δημιούργημα του Βατικανού)για τον Μέσι μόνο τυχαίος δεν είναι. Ούτε το σήμα MK-ULTRA του Μέσι.

Ζήτω το ποδόσφαιρο!

Ενώ ο λαός της Αργεντινής υποφέρει κάτω από τον ζυγό της οικονομικής ελίτ… 12 χρόνια πριν, τον Δεκέμβριο του 2010, ο Joseph Blatter, πρόεδρος της FIFA ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 θα διεξαχθεί στο Κατάρ… Οι μόνοι που πήδηξαν από την χαρά τους, ήταν μέλη της οικογένειας Αλ Θάνι. Είναι η ελίτ και οι άρχοντες του Κατάρ. Το Κατάρ βρίσκεται στην κορυφή του τρίτου παγκόσμιου αποθέματος πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 250.000 Καταριανούς. Και 2.750.000 μετανάστες εργάτες… Ναι το 80% του πληθυσμού είναι αλλοδαποί.

Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι η οικογένεια Αλ Θάνι εξαγόρασε το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022… Και ότι πλήρωσαν ένα εκατομμύριο δολάρια σε ορισμένους εκπροσώπους του Concacaf (Κεντρική Αμερική)… μερικά παραπάνω σε άλλους του Conmebol (Νότια Αμερική) και κάποια εκατομμύρια από εδώ και από εκεί… Ακούγεται ότι ο Μισέλ Πλατινί έβγαλε 7.5 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα κι Χούλιο Γκροντόνα (πέθανε το 2014) εξαγοράστηκε για να πει το ‘ναι’ στο Κατάρ 2022.

Αμέσως οι βασιλείς του Κατάρ έπιασαν δουλειά. Έπρεπε να χτίσουν γήπεδα ποδοσφαίρου, σε μια “χώρα” όπου κανείς δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Το αρχικό έργο ήταν 12 γήπεδα. Έμειναν 8, το ένα αφαιρούμενο, το οποίο θα “δωρίσουν” σε κάποια χώρα όπου παίζεται ποδόσφαιρο. Το θέμα ήταν ότι για να φτιάξουν τα 8 γήπεδα, ξενοδοχεία, αεροδρόμιο, αυτοκινητόδρομους, εμπορικό κέντρο, χρειαζόταν πολύ φθηνά εργατικά χέρια…  Και έτσι προσέλαβαν μετανάστες.

Μέσα από ένα σύστημα δουλείας που λέγεται “Καφάλα” το οποίο δίνει πλήρη εξουσία σε έναν διαχειριστή (μαύρο) για να προσλάβει μετανάστες, που τους εκμεταλλεύεται με την παρακράτηση των διαβατηρίων του. Με μηδενικά εργατικά δικαιώματα, με ωράριο εργασίας έως 18 ώρες την ημέρα. Και χωρίς δικαίωμα αλλαγής εργασίας.  Χωρίς αυτό το διεστραμμένο σύστημα, η κατασκευή όσων κατασκευάστηκαν στο Κατάρ, με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 30° έως 50° υπό σκιά θα ήταν αδύνατη.

Από το 2010 κατά μέσο όρο, πέθαναν 12 εργαζόμενοι την εβδομάδα εν ώρα εργασίας. Συνολικά 6.751 μετανάστες εργάτες πέθαναν για να ζητωκραυγάσετε εσείς οι ποδοσφαιρόφιλοι. “Ζήτω στη ομάδα σας”
Για να μην αναφέρω τους εργαζόμενους στην Κένυα και τις Φιλιππίνες, όπου δεν παίρνουν αρχεία μετανάστευσης. Οι αριθμοί των νεκρών που αναφέρουν οι The Guardian, BBC (Αγγλία) και Διεθνής Αμνηστία είναι: Ινδία 2711 / Νεπάλ 1641 / Μπαγκλαντές 1018 / Πακιστάν 824 /Σρι Λάνκα 557 / Χτίστηκαν 8 θαυμαστά γήπεδα, αλλά βάφτηκαν με αίμα.

Πρόσφατα στο Ιράν, που η 22χρονη γυναίκα, η Mahsa Amini σκοτώθηκε στα χέρια της αστυνομίας επειδή φορούσε «λάθος την μαντίλα. ” προκλήθηκε ένα κύμα διαμαρτυρίας στο Ιράν και σε όλο τον κόσμο. Αλλά το ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 διεξάχθηκε σε μια επικράτεια, όπου μεταξύ άλλων απαγορεύεται στις γυναίκες να αθληθούν, δεν πείραξε κανέναν.

Ένα μήνα κράτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022. 30 ημέρες κατά τις οποίες τα εργοστάσια του Κατάρ λειτουργούσαν ασταμάτητα για την συντήρηση του κλιματισμού σε 8 γήπεδα, ξενοδοχεία, τουριστικά κέντρα και εμπορικά κέντρα. Αφήνοντας καυσαέρια που ισοδυναμούν με δέκα χιλιάδες αυτοκίνητα που εκτοξεύουν αφιλτράριστο νέφος ανά ώρα. Όλα για το ποδοσφαιρικό πάρτι… Επειδή ο αθλητισμός είναι υγεία…

Αλλά υπάρχει κάτι πιο σκοτεινό γύρω από το Κατάρ.

Η βασιλική οικογένεια του Κατάρ έχει χρηματοδοτήσει σκοτεινές τρομοκρατικές φατρίες σε Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν και Λιβύη. Η Λιβύη χρηματοδότησε τους τρομοκράτες που σκότωσαν τον ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι τον Οκτώβριο του 2011. Κανείς δεν μιλάει για αυτό… Όλοι έκαναν τον «σταυρό» τους, και προσεύχονταν να μην μαρτυρήσει κανένας αυτοκαταστροφικός μουσουλμάνος, στην μέση του πλήθους.

Στην Ευρώπη το Μουντιάλ του Κατάρ ονομάζεται: “Το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ντροπής.”

Υπήρξαν κινήσεις στις γαλλικές πόλεις για να μην μπουν γιγαντοοθόνες σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, Μασσαλία, Μπορντό, Στρασβούργο, Λιλ κτλ. Ήταν μια μορφή διαμαρτυρίας για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που αφαίρεσε τις ζωές και τα όνειρα χιλιάδων μεταναστών εργαζομένων, για τους οποίους κανείς δεν νοιάστηκε. Για 8 σιχαμερά γήπεδα που για 30 μέρες ήταν γεμάτα οπαδούς. Και θα είναι άδεια, για όλη την αιωνιότητα. Από ένα καπρίτσιο της οικογένειας Αλ Θάνι. Σε έναν κόσμο σε κρίση…

Με εκατομμύρια εκτοπισμένους από την πείνα.
Στο απόγειο ενός παγκόσμιου πολέμου.
Ζήτω το ποδόσφαιρο!
Δώστε στον λαό ψωμί και θέαμα!!
Παλιά έδιναν στον λαό ψωμί και θέαμα, σήμερα μόνο θέαμα χωρίς ψωμί!!

Για πρόσεξε τις φωτογραφίες… Ξέρουμε τα σύμβολα, μην επαναλαμβάνομαι…

ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ-ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΤΟΥ…

Οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για την άβυσσο μπροστά στην οποία στέκονται, ούτε και για την μορφή του πολιτισμού που κληροδοτούν στα παιδιά τους, μάλιστα οι περισσότεροι ούτε καν νοιάζονται για τέτοιου είδους συζητήσεις. Προτιμούν την ψευδαίσθηση μιας επίπλαστης «σιγουριάς» και αγνοούν το ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ αυτό που κυριολεκτικά είναι μπροστά στα μάτια τους. Το «μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι» που ευαγγελίζεται η χριστιανική πανούκλα, όπως και το «πίστευε και μη ερεύνα» πολύ βολικά κρατούν τα κοτοπουλάκια ήσυχα, υπάκουα κι ανεύθυνα στο κοτέτσι. Η άγνοια είναι ευτυχία για τον ηλίθιο, αλλά δεν τον σώζει.

***
@Ηώ Αναγνώστου / άρθρο που δημοσιεύτηκε στο προφίλ μου, στο fb, και το μπλοκάρισε μετά από 640 κοινοποιήσεις κι εκατοντάδες αναφορές…

nikolaosanaximandros.gr

πηγή

Επισκεφτείτε το κανάλι μου στο youtube αν ψάχνετε πραγματικά να βρείτε την αλήθεια… Η Ενημέρωση που δεν θα ακούσετε ποτέ από τα κυρίαρχα ΜΜΕ… Υποστηρίξτε αυτόν τον αγώνα με την εγγραφή, τα κόσμια σχόλια και τα λάικ σας…

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Μια άνευ προηγουμένου κίνηση που έχει προκαλέσει σοκ στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) – O οικονομικός βραχίονας της παγκόσμιας σκιώδους κυβέρνησης!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Ο ΦΑΟΥΤΣΙ ΠΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ – ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ