ΠΟΙΕΣ ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΑΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΕΣ ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΑΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2030. ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΙ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΑΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ.

ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΚΑΥΣΤΉΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΏΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ ΒΕΝΖΊΝΗΣ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2030, ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΜΑΖΟΎΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΆ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΊΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΥΨΗΛΟΎ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΎ ΚΙΝΔΎΝΟΥ, ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΎΕΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΕΞΕΤΆΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ, ΕΊΝΑΙ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ Ο ΝΈΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΌΣ ΝΌΜΟΣ, Ο ΟΠΟΊΟΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΊ ΤΙΣ ΕΠΌΜΕΝΕΣ ΗΜΈΡΕΣ.

ΤΗΝ ΨΉΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΎ ΝΌΜΟΥ ΑΝΉΓΓΕΙΛΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΟΜΙΛΊΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΆΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΕΘΝΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ COP26 ΣΤΗ ΓΛΑΣΚΏΒΗ.

ΌΠΩΣ ΕΠΙΣΗΜΑΊΝΕΙ ΜΕ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΎ ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ, ΚΛΊΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΡΕΜΛΉΣ: «Ο ΚΛΙΜΑΤΙΚΌΣ ΝΌΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΘΕΊ ΣΕ ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΕΊΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΦΙΛΌΔΟΞΟΣ. ΒΆΖΕΙ ΤΟΝ ΠΉΧΗ ΨΗΛΆ, ΚΑΘΏΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΈΡΕΙ ΑΠΛΆ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΑΛΛΆ ΤΟΎΣ ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΕΙ, ΤΟΎΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΊ ΚΑΙ ΠΟΛΛΈΣ ΦΟΡΈΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ. ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΠΟΛΎ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΝΟΜΟΘΈΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΊΧΝΕΙ ΌΤΙ Η ΕΛΛΆΔΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΊ ΣΤΑ ΘΈΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ».

Ο ΝΌΜΟΣ ΘΑ ΘΈΣΕΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΎΣ ΣΤΌΧΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ ΑΕΡΊΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ ΚΑΤΆ 55% ΤΟ 2030 ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ 1990, ΚΑΤΆ 80% ΤΟ 2040, ΜΕ ΑΠΏΤΕΡΟ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΟΥΔΕΤΕΡΌΤΗΤΑ ΤΟ 2050, ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ. ΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΘΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΆΖΟΝΤΑΙ ΚΆΘΕ ΠΈΝΤΕ ΧΡΌΝΙΑ ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΩΝ ΡΎΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΏΝ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΌΧΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΊ ΕΘΝΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΆ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ. ΕΠΊΣΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΟΎΝ ΤΟΜΕΑΚΟΊ «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΊ ΆΝΘΡΑΚΑ» ΓΙΑ ΕΠΤΆ ΚΛΆΔΟΥΣ / ΤΟΜΕΊΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ: ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ, ΚΤΉΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΊΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΊΑ, ΑΠΌΒΛΗΤΑ, ΧΡΉΣΕΙΣ ΓΗΣ, ΑΛΛΑΓΈΣ ΧΡΉΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΟΝΊΑ.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ ΑΝΆ ΤΟΜΈΑ ΠΡΟΒΛΈΠΟΥΝ ΤΑ ΕΞΉΣ:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ: ΑΎΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΊΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΌ 70% ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΈΩΣ ΤΟ 2030, ΜΕ ΜΈΤΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΌΤΗΣΗΣ, ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΎΩΝ, ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.

ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ: ΑΠΌ ΤΟ 2025 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΌΛΑ ΤΑ ΝΈΑ ΤΑΞΊ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΉ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΤΟ ΈΝΑ ΤΡΊΤΟ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΌΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΟΧΉΜΑΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΏΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ. ΑΠΌ ΤΟ 2023 ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΤΟ ΈΝΑ ΤΈΤΑΡΤΟ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΜΙΓΏΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΟΧΉΜΑΤΑ Ή ΥΒΡΙΔΙΚΆ ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΟΧΉΜΑΤΑ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΧ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΆ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ, ΑΠΌ ΤΟ 2030 ΘΑ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΠΏΛΗΣΗ ΜΌΝΟΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΏΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ ΑΕΡΊΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ.

ΝΗΣΙΆ: ΈΩΣ ΤΟ 2030 ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΧΡΉΣΗ ΜΑΖΟΎΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΑ ΝΗΣΙΆ. ΑΥΤΌ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΌΤΙ ΤΑ ΝΗΣΙΆ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΎΝ ΣΕ ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΌΠΩΣ ΑΥΤΈΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΆΛΚΗ, ΤΗΝ ΤΉΛΟ Κ.Α. ΜΕ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΕΣ ΠΗΓΈΣ, ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ Κ.Α. 

ΚΤΊΡΙΑ: ΑΠΌ ΤΟ 2023, ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΉΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΌΠΟΥ ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΈΣ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΔΊΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΎ ΑΕΡΊΟΥ. ΑΠΌ ΤΟ 2025, ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΉΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟ 2030, ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΚΤΊΡΙΑ Η ΧΡΉΣΗ ΚΑΥΣΤΉΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ. ΑΥΤΌ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΌΤΙ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΈΣ ΘΕΡΜΆΝΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΎΝ ΕΊΤΕ ΣΕ ΦΥΣΙΚΌ ΑΈΡΙΟ ΕΊΤΕ ΣΕ ΝΈΕΣ ΦΙΛΙΚΌΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΜΟΡΦΈΣ (Π.Χ. ΑΝΤΛΊΕΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ).

ΕΠΙΠΛΈΟΝ, ΑΠΌ ΤΟ 2025 ΌΛΑ ΤΑ ΝΈΑ ΚΤΊΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΖΏΝΕΣ ΥΨΗΛΉΣ ΤΡΩΤΌΤΗΤΑΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΊΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ. Η ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΊΟΥ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ: ΕΠΕΚΤΕΊΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΛΈΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΌΡΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΊΜΑ. ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΟΙ ΡΥΠΟΓΌΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΎΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΏΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΈΣ ΑΕΡΊΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ ΚΑΤΆ 30% ΈΩΣ ΤΟ 2030 ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ 2022. ΌΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΥΣ ΑΠΌ 500 ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΎΟΥΝ ΚΆΘΕ ΧΡΌΝΟ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΌ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΎΠΩΜΑ.

ΤΈΛΟΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΝΌΜΟ ΣΥΣΤΉΝΕΤΑΙ ΕΘΝΙΚΌ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΉΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΚΑΙ ΆΛΛΟΥΣ ΔΗΜΌΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΈΧΕΙ ΠΡΟΓΝΏΣΕΙΣ.

ΠΗΓΉ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΆΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΣΈΠΗ ΤΟΥ Ο ΚΥΡΙΆΚΟΣ. ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΆ ΠΆΡΚΑ ΘΑ ΜΙΛΉΣΕΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ

ΤΟ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΠΟΥ ΘΑ ΈΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΉ ΤΡΊΤΗ ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ ΚΑΙ ΜΠΌΡΙΣ ΤΖΌΝΣΟΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΔΕΎΤΕΡΟ ΜΈΣΑ ΣΕ ΈΝΑ ΠΕΝΤΆΜΗΝΟ. Η ΠΡΏΤΗ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΏΝ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΊΑΣ ΉΤΑΝ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΈΝΟ ΙΟΎΝΙΟ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟ ΤΗΣ ΣΎΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ, ΜΕ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΌ.

ΑΥΤΉ ΤΗ ΦΟΡΆ, ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΊΣΗΜΗΣ ΕΠΊΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ Κ. ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΒΊΑ, ΕΠΊ ΤΆΠΗΤΟΣ ΘΑ ΒΡΕΘΟΎΝ ΜΙΑ ΣΕΙΡΆ ΚΑΥΤΏΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΎΝ ΤΗ ΔΙΕΘΝΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΚΗΝΉ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΔΙΜΕΡΟΎΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ. Η ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΎΟ ΗΓΕΤΏΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΣΤΗ ΣΚΙΆ ΤΟΥ BREXIT ΚΑΙ ΜΕ ΦΌΝΤΟ ΤΗΝ ΠΡΌΣΦΑΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΎΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΔΙΜΕΡΈΣ ΠΛΑΊΣΙΟ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΌΠΩΣ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ Η ΆΜΥΝΑ, ΤΟ ΕΜΠΌΡΙΟ, ΟΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ.

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ ΘΑ ΘΈΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΜΌΛΟΓΌ ΤΟΥ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΊΣ ΤΟΥΡΚΙΚΈΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΜΕΣΟΓΕΊΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΜΗΝΎΣΕΙ ΌΤΙ Ο ΜΌΝΟΣ ΤΡΌΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΎ ΕΊΝΑΙ Η ΔΙΖΩΝΙΚΉ – ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΣΤΗ ΒΆΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΆΤΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΕΘΝΏΝ.

ΥΠΕΝΘΥΜΊΖΕΤΑΙ ΌΤΙ Η ΜΕΓΆΛΗ ΒΡΕΤΑΝΊΑ ΕΜΠΛΈΚΕΤΑΙ ΆΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝ ΛΌΓΩ ΘΈΜΑ, ΩΣ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΓΓΥΉΤΡΙΕΣ ΔΥΝΆΜΕΙΣ, ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ. ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΩ, ΜΆΛΙΣΤΑ, ΠΡΌΣΦΑΤΑ Η ΒΡΕΤΑΝΊΔΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΌΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ, ΑΡΜΌΔΙΑ ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΟΥΈΝΤΙ ΜΌΡΤΟΝ ΔΉΛΩΣΕ ΠΩΣ ΤΟ ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ ΞΕΚΆΘΑΡΑ ΣΤΗΡΊΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΗΣ «ΔΙΖΩΝΙΚΉΣ – ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΙΣΌΤΗΤΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΛΎΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΎ, ΌΠΩΣ, ΆΛΛΩΣΤΕ, ΈΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΊ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΗΝΩΜΈΝΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΗ ΛΎΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΛΕΥΡΆ, ΠΈΡΑΝ ΤΟΎΤΟΥ, ΑΝΑΖΗΤΆ ΑΠΌ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΊΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΥΠΕΡΆΚΤΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΘΈΛΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΞΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΈΝΗΣ «ΠΡΆΣΙΝΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ» ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΊΖΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ, ΜΕ ΑΙΧΜΉ ΤΟΥ ΔΌΡΑΤΟΣ ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΊΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΩΝ ΠΗΓΏΝ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ.

ΣΤΗΝ ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΏΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ, ΕΞΆΛΛΟΥ, ΕΠΑΦΈΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΈΣ ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΊΟΥΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΙ ΤΟ ΝΈΟ ΕΥΝΟΪΚΌ -ΌΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΕΙ- ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΊ ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ.

Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ ΑΝΑΜΈΝΕΤΑΙ ΝΑ ΈΧΕΙ ΕΠΑΦΈΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΈΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΓΆΛΗ ΒΡΕΤΑΝΊΑ, ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΟΠΟΊΟΥΣ ΘΑ ΖΗΤΉΣΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΆΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΌΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΈΣ ΕΚΛΟΓΈΣ, ΨΗΦΊΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΌΠΟ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ ΤΟΥΣ.

Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΜΕΓΆΛΗΣ ΣΗΜΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΏΡΑ ΜΑΣ, ΔΕΔΟΜΈΝΟΥ ΌΤΙ Η ΜΕΓΆΛΗ ΒΡΕΤΑΝΊΑ ΈΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΌΝΙΜΟΥ ΜΈΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ, ΕΝΏ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΑ ΕΊΝΑΙ -ΠΈΡΑ ΑΠΌ ΜΈΛΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ- ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΉ ΔΎΝΑΜΗ, ΌΠΩΣ Η ΓΑΛΛΊΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΠΑ.

Ο Δρ Fauci παραδέχεται ότι τα εμβόλια δεν λειτούργησαν όπως διαφημίζονται και ότι οι εμβολιασθέντες βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο σήμερα (ΒΙΝΤΕΟ)

ΔΈΝΔΙΑΣ: ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΤΟ BREXIT

Η ΈΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΈΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ Ε.Ε., ΌΠΩΣ ΔΉΛΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΝΊΚΟΣ ΔΈΝΔΙΑΣ ΑΜΈΣΩΣ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΌΛΟΓΌ ΤΟΥ ΛΙΖ ΤΡΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ, «ΔΕΝ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΜΕ ΚΑΝΈΝΑΝ ΤΡΌΠΟ ΕΛΆΤΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΈΣΕΏΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ, ΑΛΛΆ ΑΝΤΊΘΕΤΑ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΓΙΑ ΣΤΕΝΌΤΕΡΕΣ ΔΙΜΕΡΕΊΣ ΣΧΈΣΕΙΣ». ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΕΊ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΊ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΎ ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ.

ΑΞΊΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΊ ΠΩΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΆ ΜΈΣΑ ΣΧΟΛΊΑΣΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΤΩΝ ΔΎΟ ΧΩΡΏΝ ΩΣ ΑΠΌΔΕΙΞΗ ΌΤΙ Η ΒΡΕΤΑΝΊΑ ΣΤΗ ΜΕΤΆ BREXIT ΕΠΟΧΉ ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ ΝΑ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΣΚΗΝΙΚΌ ΚΑΙ ΜΆΛΙΣΤΑ ΕΝΔΥΝΑΜΏΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΧΈΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΎΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ ΤΗΣ. ΤΗΝ ΊΔΙΑ ΣΤΙΓΜΉ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΌ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΑΝΈΦΕΡΕ ΌΤΙ «ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΔΙΜΕΡΈΣ ΠΛΑΊΣΙΟ ΗΝΩΜΈΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ – ΕΛΛΆΔΑΣ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΉΔΗ ΙΣΧΥΡΉ ΥΠΆΡΧΟΥΣΑ ΣΧΈΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΗΝΩΜΈΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΆΔΑΣ». ΕΠΙΣΉΜΑΝΕ ΔΕ ΠΩΣ «ΟΙ ΔΎΟ ΧΏΡΕΣ ΔΕΣΜΕΎΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΎΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ».

ΠΗΓΉ: NEWSBREAK.GR

ΠΗΓΗ

Το  nikolaosanaximandros , ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς χώρους.

Advertisement
Advertisement
Tagged

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.