Ωρα να τους στείλουμε στο κΥνοτάφειο της ιστορίας…

Ωρα να τους στείλουμε στο κΥνοτάφειο της ιστορίας… Η παράνοια έχει μπει σε… «fast forward» πλέον και δεν τους προλαβαίνουμε. Οι αθλιότητες εμφανίζονται ...... 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Continue Reading