Η Ρωσία αποτελεί την πιο άμεση απειλή για την παγκόσμια τάξη

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ που αποτελείται από μη εκλεγμένους γραφειοκράτες, λέει ότι «η Ρωσία ...... 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Continue Reading

Γράμμα σε έναν τύραννο

Γράμμα σε έναν τύραννο. Αυτή η επιστολή δεν είναι για να παρακαλέσει ή να σας ζητήσει να σταματήσετε. Αυτή η επιστολή είναι για να σας ενημερώσει. Αυτό ...... 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Continue Reading

Οἱ ἐπιδιώξεις τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης (Παγκοσμιοποίησης)

Οἱ ἐπιδιώξεις τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης (Παγκοσμιοποίησης). Ἡ παγκόσμια κυβέρνηση προωθεῖται ἀπὸ ὀργανώσεις, ὅπως: Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων ...... 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Continue Reading