21.6 C
Αθήνα
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 22:00
ΔΙΕΘΝΗ

Οἱ ἐπιδιώξεις τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης (Παγκοσμιοποίησης)

Οἱ ἐπιδιώξεις τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης (Παγκοσμιοποίησης). Ἡ παγκόσμια κυβέρνηση προωθεῖται ἀπὸ ὀργανώσεις, ὅπως: Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐθνῶν, Παγκόσμια Συνταγματικὴ καὶ Κοινοβουλευτική Ἕνωση, Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ, Τριμερὴς Ἐπιτροπή, Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, Ἐλευθεροτεκτονισμός, Συμβούλιο Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων κ.α. ‘Ὅλες αὐτὲς ἔχουν στόχο τὴ δημιουργία μιᾶς παγκόσμιας κυβέρνησης. Τὴ δημιουργία της, ἔχουν ἤδη ἀνακοινώσει διάφοροι ἀρχηγοὶ κρατῶν, ὅπως: ὁ Τζωρτζ Μπους, ὁ Γκόρντον Μπράουν, ὁ δικός μας Γεώργιος Παπανδρέου καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Ὁ ὅρος ‘’Νέα Παγκόσμια Τάξη” (New World Order), ἀναφέρθηκε ἀπὸ τὸν Τζωρτζ Μπους, γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1990, λίγο μετὰ τὴν πτώση τῶν χωρῶν τοῦ ‘’ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ”.


‘Αρθρο ἀπὸ Γεώργιο Βλάχο  (Ἐρευνητής)

Θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι, ἡ ἀνθρωπότητα κυβερνᾷται ἀπὸ μία ἐλὶτ (ὁμάδα ἀνώτατων καὶ ἐπίλεκτων στελεχῶν), ἡ ὁποία κατευθύνει τὶς παγκόσμιες ἀλλαγὲς ποὺ ἀφοροῦν τὴν πολιτική, τὴ θρησκεία, τὴν οἰκονομία, τὴν τεχνολογία κ.α. Δυστυχῶς, οἱ περισσότερες κυβερνήσεις τῶν χωρῶν, ἀδυνατοῦν νὰ ἐφαρμόσουν δική τους ἀνεξάρτητη πολιτική, γιὰ διάφορους λόγους οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται παρακάτω.

Οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς θὰ πρέπει νὰ μᾶς προβληματίζουν, διότι θὰ ἔχουν ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις στὴν καθημερινή μας ζωή, εἴτε σὲ προσωπικὸ εἴτε σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο. Σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο θὰ περιοριστοῦν τὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα καὶ ἡ ἐλευθερία κάθε ἀτόμου, ἐνῶ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο θὰ περιοριστεῖ σημαντικὰ ἡ κυριαρχία κάθε κράτους. Οἱ ἐπιδιώξεις τῆς περιβόητης ‘’Νέας Παγκόσμιας Τάξης”, εἶναι πολλές. Προσπάθησα νὰ περιγράψω τὶς πιὸ σημαντικές:

1.   Παγκόσμια κυβέρνηση.

Ἡ παγκόσμια κυβέρνηση προωθεῖται ἀπὸ ὀργανώσεις, ὅπως: Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐθνῶν, Παγκόσμια Συνταγματικὴ καὶ Κοινοβουλευτική Ἕνωση, Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ, Τριμερὴς Ἐπιτροπή, Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, Ἐλευθεροτεκτονισμός, Συμβούλιο Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων κ.α. ‘Ὅλες αὐτὲς ἔχουν στόχο τὴ δημιουργία μιᾶς παγκόσμιας κυβέρνησης. Τὴ δημιουργία της, ἔχουν ἤδη ἀνακοινώσει διάφοροι ἀρχηγοὶ κρατῶν, ὅπως: ὁ Τζωρτζ Μπους, ὁ Γκόρντον Μπράουν, ὁ δικός μας Γεώργιος Παπανδρέου καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Ὁ ὅρος ‘’Νέα Παγκόσμια Τάξη” (New World Order), ἀναφέρθηκε ἀπὸ τὸν Τζωρτζ Μπους, γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1990, λίγο μετὰ τὴν πτώση τῶν χωρῶν τοῦ ‘’ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ”.

Οἱ παραπάνω ὀργανώσεις ἀποδομοῦν τὰ ἔθνη-κράτη μὲ διάφορες μεθόδους, ὥστε ἡ δημιουργία τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης νὰ εἶναι πιὸ εὔκολη. Μερικὲς ἀπὸ τὶς μεθόδους γιὰ νὰ πετύχει ἡ παγκόσμια κυβέρνηση, εἶναι: οἱ παγκόσμιες συμβάσεις ποὺ ὑπογράφουν τὰ κράτη, ἡ δημιουργία διαφόρων ὑπερεθνικῶν ὀργανώσεων (ὅπως Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, Βορειοαμερικανική Ἕνωση κλπ.), οἱ δράσεις τῶν Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), ἡ προώθηση μεγάλων μεταναστευτικῶν καὶ προσφυγικῶν ροῶν, ἡ ὑπερχρέωση τῶν κρατῶν.
Ἄς μὴν αὐταπατόμαστε.

Ἡ δημιουργία παγκόσμιας κυβέρνησης, παρ᾿ ὅλο ποὺ ἀναφέρεται ἔντονα ἀπὸ ἀρχὲς τοῦ 1990, δὲν πρόκειται νὰ διασφαλίσει τίποτα καλό, οὔτε γιὰ τὰ ἔθνη-κράτη οὔτε γιὰ τοὺς πολῖτες. Ἀπεναντίας, ἡ κυριαρχία τῶν κρατῶν, οἱ ἀνθρώπινες ἐλευθερίες καὶ τὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα θὰ περιοριστοῦν σημαντικά. Ἕνας παγκόσμιος φασισμός, ἕνας παγκόσμιος αὐταρχισμὸς θὰ ἐπιβληθεῖ ἐπὶ ὅλων τῶν λαῶν, τέτοιος ποὺ ἡ ἀνθρωπότητα δὲν γνώρισε ποτέ.

Τὰ συντάγματα ὅλων τῶν κρατῶν θὰ καταργηθοῦν καὶ στὴ θέση τους θὰ ἐπιβληθεῖ ἕνα παγκόσμιο σύνταγμα, τὸ ὁποῖο θὰ ρυθμίζει ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς μας. Ἡ δημιουργία τοῦ παγκόσμιου συντάγματος ἔχει ἤδη ξεκινήσει. Τὴν ἔχει ἀναλάβει ἡ ‘’Παγκόσμια Συνταγματικὴ καὶ Κοινοβουλευτική Ἕνωση” (World Constitution & Parliament Association). Ἡ παγκόσμια αὐτὴ ὀργάνωση ὀργανώνει συνεχῶς ‘’Κλήσεις γιὰ Παγκόσμιες Συνταγματικὲς Συνελεύσεις” καὶ ‘’Συναντήσεις τοῦ Προσωρινοῦ Παγκόσμιου Κοινοβουλίου”, στὶς ὁποῖες συμμετέχουν πολλὲς χῶρες καὶ ὀργανώσεις.

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ YOUTUBE: ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

2.    Παγκόσμια θρησκεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: ΕΝΑ ΑΒΡΑΑΜΙΚΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ.

Οἱ παγκόσμιες θρησκευτικὲς ἐξελίξεις προωθοῦνται ἀπὸ ὀργανώσεις, ὅπως : α) τὸ ‘’Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν”, β) τὴν ‘’Πρωτοβουλία Ἡνωμένων Θρησκειῶν” καὶ γ) τὸ ‘’Συμβούλιο γιὰ ἕνα Κοινοβούλιο τῶν Παγκόσμιων Θρησκειῶν”.

Ἄς παραθέσουμε μερικὲς ἀπὸ τὶς πολλὲς διαχριστιανικὲς καὶ διαθρησκειακὲς ἐκδηλώσεις, μὲ πρωτοπόρο τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν:

  • α)  Ἡ ‘’Α’ Συνάντηση τῶν Θρησκειῶν γιὰ τὴν Εἰρήνη τοῦ κόσμου”, ἔγινε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1986, στὴν Ἀσσίζη τῆς Ἰταλίας, κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ Πάπα Ἰωάννη Παύλου τοῦ Β’. Συμμετεῖχαν ἡγέτες 12 θρησκειῶν.
  • β) Τὸ ἔτος 2012, ἔγινε συμπροσευχὴ ὀρθοδόξων, καθολικῶν, προτεσταντῶν καὶ Ἀρμενίων, στὴ Θεσσαλονίκη γιὰ τὴν ‘’Ἑβδομάδα Παγκόσμιας Προσευχῆς”.
  • γ) Στὶς 19 Μαρτίου 2012, στὴν Ἱερουσαλήμ, ἔγινε διαθρησκειακὸ συνέδριο, γιὰ ‘’Τὸ κλίμα καὶ τὴν ἐνέργεια”. (Σημείωση : Τί δουλειὰ ἔχουν διάφοροι θρησκευτικοὶ ἡγέτες, γιὰ τὸ κλίμα καὶ τὴν ἐνέργεια 😉
  • δ) Στὶς 10 Μαΐου 2012, πραγματοποιήθηκαν τὰ ἐγκαίνια ἑνὸς διαθρησκευτικοῦ παρεκκλησίου στὸ Ἐθνικὸ Στάδιο τῆς Βαρσοβίας. Στὸ παρεκκλήσι, παρέστησαν λειτουργοὶ τριῶν θρησκειῶν : τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ τοῦ Ἰσλάμ.
  • ε)  Γιὰ πρώτη φορὰ (Ὀκτώβριος 2012), διαβάστηκε τὸ κοράνι μέσα στὸν καθεδρικὸ ναό, στὸ Τρόντ-χαϊμ, στὴ Νορβηγία.

Γίνεται φανερὸ ὅτι, ὅλες αὐτὲς οἱ διαχριστιανικὲς καὶ διαθρησκειακὲς συναντήσεις, μὲ τὶς συμπροσευχὲς καὶ συλλειτουργίες, ὑπονομεύουν τὴν καθαρότητα κάθε πίστης. Προωθοῦν ἕναν θρησκευτικὸ οἰκουμενισμό, μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία μιᾶς παγκόσμιας θρησκείας. Ὅσοι ὀρθόδοξοι ἱεράρχες συμμετέχουν σὲ τέτοιες ἐκδηλώσεις, πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι προδίδουν τὴν Ὀρθοδοξία.

3.    Ἀχρήματη κοινωνία.

Ἕνα μέρος τῶν παγκόσμιων οἰκονομικῶν ἐξελίξεων εἶναι καὶ οἱ τρόποι οἰκονομικῶν συναλλαγῶν.Πρὸς τὸ παρόν, οἱ οἰκονομικές μας συναλλαγὲς πραγματοποιοῦνται μὲ μετρητὰ καὶ τραπεζικὲς Κάρτες. Ἀργότερα, ὅταν ὅλες οἱ οἰκονομικές μας συναλλαγὲς φτάσουν σὲ σημεῖο νὰ γίνονται 100% μὲ τραπεζικὲς κάρτες, τότε δὲν θὰ χρησιμοποιοῦνται χρήματα καὶ θὰ εἰσέλθουμε σὲ μία ‘’ἀχρήματη κοινωνία”. Ἡ περίοδος αὐτὴ τῆς ‘’ἀχρήματης κοινωνίας” εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ καταλήξουμε στὴν παγκόσμια κυριαρχία τοῦ ἀντιχρίστου, ὅπου οἱ οἰκονομικὲς συναλλαγὲς θὰ γίνονται μὲ τὸ χάραγμά του καὶ μὲ τὶς τραπεζικὲς κάρτες.

Ἡ ἐπιδίωξη αὐτὴ τῆς κατάργησης τῶν μετρητῶν, ἔχει γίνει αἰσθητῆ, ἰδιαίτερα τὶς δύο τελευταῖες δεκαετίες (2000-2020). Ἔτσι, ὅπως προωθεῖται ἡ κατάσταση, σὲ πολὺ λίγες δεκαετίες ἡ χαρὰ τοῦ φυσικοῦ χρήματος θὰ ἀνήκει στὸ παρελθόν. Οἱ τράπεζες θὰ ἔχουν τὸ χρῆμα, ἐμεῖς τὶς τραπεζικὲς Κάρτες. Μόλις εἰσέλθουμε στὴν ἀχρήματη κοινωνία, δύο δυσάρεστες καταστάσεις θὰ προκύψουν: α)  ἡ οἰκονομικὴ ἄνεση ποὺ μποροῦσε κάποιος νὰ ἔχει (δηλ. κρυφὲς ἀποταμιεύσεις ἐκτὸς τράπεζας), δὲν θὰ ὑπάρχει πιά, β) ὁ ἀπόλυτος ἠλεκτρονικὸς τρόπος συναλλαγῶν (χωρὶς χρήματα), θὰ διευκολύνει τὴν κάθε πολιτικὴ ἐξουσία νὰ γνωρίζει πόση οἰκονομικὴ ἄνεση ἔχει ὁ καθένας. Ἕνα μόνο πλεονέκτημα θὰ ὑπάρχει καὶ αὐτὸ θὰ εἶναι ἡ κατάργηση τῆς φοροδιαφυγῆς. Δὲν θὰ μπορεῖ νὰ φοροδιαφεύγει κανείς.

4.    Ὑπερχρέωση κρατῶν.

Ἡ ὑπερχρέωση κρατῶν εἶναι μία παλιὰ μέθοδος τῶν δανειστῶν, γιὰ νὰ κρατοῦν στὸ χέρι καὶ νὰ ἐκβιάζουν κυβερνήσεις. Αὐτὸ βέβαια δὲν συμβαίνει ὅταν οἱ κυβερνήσεις δανείζονται ἀπὸ τράπεζες, διότι στὴν περίπτωση αὐτὴ οἱ τράπεζες δὲν ἐπιβάλλουν σκληροὺς ὅρους. Μόνο τόκους, οἱ ὁποῖοι ὅταν εἶναι ὑψηλοὶ δυσκολεύουν τὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ δανείου.

Ὅσα κράτη ὅμως δανείζονται ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο (Δ.Ν.Τ.), ὑποχρεώνονται νὰ ἐφαρμόσουν σκληρὰ καὶ ἀπάνθρωπα μέτρα λιτότητας, ὅπως: α) μειώσεις μισθῶν καὶ συντάξεων, β) αὔξηση φόρων, γ) μείωση δημοσίων δαπανῶν, δ) πώληση δημόσιων ἀκινήτων, ε) ἀποκρατικοποιήσεις (πώληση δημοσίων ἐπιχειρήσεων) καὶ στ) ἀνατροπὴ ἐργατικῶν δικαιωμάτων.

Ὅλα αὐτὰ ἔχουν καταστρεπτικὲς συνέπειες στὸν κοινωνικὸ ἱστὸ τῶν χωρῶν. Ἕνας ἄλλος φορέας ποὺ ἐπιβάλλει μέτρα λιτότητας, στὰ πρότυπα τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, εἶναι ἡ Εὐροζώνη. Αὐτὸ τὸ ζήσαμε καὶ συνεχίζουμε νὰ τὸ ζοῦμε στὴ χώρα μας, ἡ ὁποία θὰ εἶναι σὲ ἐνισχυμένη ἐποπτεία ἕως τὸ 2060. Πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι, τὰ δυσβάσταχτα χρέη τῶν χωρῶν περιορίζουν τὴν οἰκονομική τους ἀνεξαρτησία, καὶ κατὰ συνέπεια καὶ τὴν ἐθνική τους ἀνεξαρτησία.

5.  Προώθηση μεγάλων μεταναστατευτικῶν καὶ προσφυγικῶν ροῶν.

Τὰ ὑποχθόνια στελέχη τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης, ἐπινόησαν ἕναν τρόπο νὰ διασποῦν τοὺς συμπαγεῖς πληθυσμοὺς τῶν χωρῶν, δημιουργῶντας προβλήματα. Σιγά-σιγά, ὁ Διεθνὴς Ὀργανισμὸς Μετανάστευσης καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, πίεσαν τὶς χῶρες νὰ ἐφαρμόσουν μία χαλαρὴ πολιτικὴ εἰσόδου τῶν μεταναστῶν καὶ προσφύγων, δίνοντάς τους διάφορες παροχές.

Γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἐπιβάλλουν πιὸ εὔκολα τὴν ἀποδοχὴ μεταναστῶν, ὁ Διεθνὴς Ὀργανισμὸς Μετανάστευσης ὀργάνωσε μία Σύνοδο, στὸ Μαρακές, ἀπὸ 10 ἕως 11 Δεκεμβρίου τοῦ 2018. Στὴ Σύνοδο αὐτὴ υἱοθετήθηκε ἕνα ‘’Παγκόσμιο Σύμφωνο, γιὰ τὴν ἀσφαλῆ, ὁμαλὴ καὶ τακτικὴ μετανάστευση”. Ἡ εἴσοδος δηλαδὴ τῶν μεταναστῶν νὰ γίνεται πολὺ εὔκολα, στὶς διάφορες χῶρες, μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται. Ἡ χώρα μας δέχτηκε καὶ ὑπέγραψε. Οἱ περισσότερες χῶρες ἀποδέχτηκαν αὐτὸ τὸ Παγκόσμιο Σύμφωνο καὶ αὐτὲς ποὺ ἀρνήθηκαν εἶναι πολὺ λίγες.

Δυστυχῶς, καὶ ἡ χώρα μας καὶ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης ἄργησαν νὰ καταλάβουν τοὺς κινδύνους τῶν μεγάλων μεταναστευτικῶν ροῶν :  1) ὡς μουσουλμᾶνοι οἱ περισσότεροι δὲν ἀφομοιώνονται στὴ χώρα ποὺ βρίσκονται, ἐπιμένουν στὸ δικό τους τρόπο ζωῆς καὶ ἀργότερα ὡς πλειοψηφία θέλουν νὰ τὸν ἐπιβάλλουν, 2) δημιουργοῦν ὑπερφόρτωση στὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας, 3) συμβάλλουν στὴν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας, 4) στὴ χώρα μας ἔχουμε τεράστια προβλήματα, καὶ ἤδη σὲ ὁρισμένα νησιὰ ἔχουν δημιουργηθεῖ μικρὲς πόλεις μὲ μετανάστες καὶ πρόσφυγες.

Ὅσον ἀφορᾷ τὴ χώρα μας, πρέπει νὰ λάβουμε τὰ ἀκόλουθα αὐστηρὰ μέτρα : 1) πιὸ αὐστηρὲς ἐκδόσεις ἀσύλου, 2) πολὺ πιὸ αὐστηρὰ μέτρα στὴ φύλαξη  τῶν συνόρων μας, 3) ἄμεσες ἐπιστροφὲς στὶς χῶρες τους ὅταν αὐτὸ κριθεῖ ἀναγκαῖο, 4) συγκέντρωση σὲ ἀκατακοίτητα νησιά, 5)  πίεση στὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης νὰ δεχτοῦν ἐπιτέλους ἕνα μέρος ἀπὸ αὐτούς. Ἄν δὲν λάβουμε αὐτά τὰ μέτρα, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ὀξὺ δημογραφικὸ πρόβλημα ποὺ ἔχουμε, τότε σὲ λίγες δεκαετίες ὡς Ἕλληνες, θὰ ἀποτελοῦμε περίπου τὸ 65% στὴ χώρα μας.

Πρέπει νὰ τονίσουμε κάτι σημαντικό. Πρῶτον: ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία ὅλων αὐτῶν ποὺ εἰσέρχονται στὴ χώρα μας καὶ σὲ ἄλλες τῆς Εὐρώπης, εἶναι μετανάστες κατὰ 95%. Τοὺς ὑπόλοιπους 5% μποροῦμε νὰ τοὺς θεωρήσουμε ‘’πρόσφυγες”, ἐπειδὴ προέρχονται ἀπὸ ἐμπόλεμες χῶρες ἢ ζητοῦν πολιτικὸ ἄσυλο. Δεύτερον: ἐπειδὴ ὅλοι οἱ μετανάστες εἰσέρχονται παράνομα, πολὺ σωστὰ χαρακτηρίζονται ὡς ‘’παράνομοι μετανάστες” ἢ  ‘’λαθρομετανάστες”.

6.   Ἀσφυκτικὴ παρακολούθηση τῶν πολιτῶν.

Ἐπειδὴ ἡ ἐλὶτ τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης, θέλει νὰ ἐλέγχει ἀσφυκτικὰ τὸν παγκόσμιο πληθυσμό, προωθεῖ τὰ κάτωθι συστήματα ἐλέγχου:

α)  Συστήματα παρακολούθησης:  Kάμερες, μὴ ἐπανδρωμένα ἀεροσκάφη, κινητά.β)  Συστήματα ἐντοπισμοῦ:-  Παγκόσμιο Σύστημα Ἐντοπισμοῦ. Στ᾿ ἀγγλικὰ λέγεται Global Positioning System (G.P.S.)-  Ἐμφυτευμένα μικροτσίπ.γ)   Συστήματα ἀναγνώρισης ἢ ταυτοποίησης :  Ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, δακτυλοσκόπιση, παλαμοσκόπιση, ἰριδοσκόπηση.

Συνειδητοποιῶντας τοὺς κινδύνους γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὴν κυριαρχία τῶν ἐθνῶν μας, ἔχουμε καθῆκον ὡς εὐσυνήδειτοι καὶ δημοκρατικοὶ πολῖτες νὰ ἀντιδράσουμε. Ν᾿ ἀντιδράσουμε καὶ ν᾿ ἀγωνιστοῦμε ἐνάντια στὰ σχέδια τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης, ἡ ὁποία ὠθεῖ τὴν ἀνθρωπότητα πρὸς μία παγκόσμια δικτατορία. Θὰ πρέπει νὰ ὁπλιστοῦμε μὲ μαχητικότητα, ὑπομονὴ καὶ νὰ ἐνισχύουμε διαρκῶς τὴ χριστιανική μας πίστη γιὰ νὰ μπορέσουμε ν᾿ ἀνταπεξέλθουμε στὴ δύσκολη αὐτὴ ἐποχή. ΠΗΓΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: PROJECT BLUE BEAM

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Advertisement

Επισκεφτείτε το κανάλι μου στο youtube αν ψάχνετε πραγματικά να βρείτε την αλήθεια… Η Ενημέρωση που δεν θα ακούσετε ποτέ από τα κυρίαρχα ΜΜΕ… Υποστηρίξτε αυτόν τον αγώνα με την εγγραφή, τα κόσμια σχόλια και τα λάικ σας…

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Η Αφύπνιση του κόσμου αλλάζει τα πράγματα.. Ο ΠΟΥ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη συνθήκη για την πανδημία καθώς η κοινή γνώμη ξεσηκώνεται ενάντια στην παγκοσμιοποιητική τυραννία

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Τελικό χτύπημα: Η Earth Alliance κηρύσσει απόλυτο πόλεμο στο Deep State—Η μάχη του τέλους του παιχνιδιού για την παγκόσμια κυριαρχία!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Τέρμα ο φόβος.. Είναι #GameOver για όλους αυτούς

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ