22.4 C
Αθήνα
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024, 5:12
ΔΙΕΘΝΗΡΟΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

XIV Σύνοδος Κορυφής BRICS Δήλωση του Πεκίνου

XIV Σύνοδος Κορυφής BRICS Δήλωση του Πεκίνου…. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανακοίνωση που αφορά την σύνοδο κορυφής των χωρών μελών των BRICS. Καλό είναι να μπορέσετε διαβάζοντας την να αποκομίσετε τα πιο σωστά συμπεράσματα. Προσέξτε κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά και να θυμάστε πάντα ότι είμαστε ακόμα στο στάδιο που δεν θα προσπαθήσουν επίσημα να αναιρέσουν κάποια σοβαρά πράγματα που απασχολούν τον πλανήτη. Δείτε πίσω από τις λέξεις για να μπορέσετε να βγάλετε δίκαια συμπεράσματα. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι το προοίμιο της μεγάλης αλλαγής που ετοιμάζεται. Όμως μικρή σημασία έχει η δική μου γνώμη… Πρέπει να βγάλετε την δική σας…..


Νικόλαος Αναξίμανδρος: Συγγραφέας- ερευνητής. Ακολουθείστε με στα social media

Προοίμιο

1. Εμείς, οι ηγέτες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Δημοκρατίας της Ινδίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής διοργανώσαμε τη XIV Σύνοδο Κορυφής BRICS με θέμα «Ενίσχυση της εταιρικής σχέσης BRICS υψηλής ποιότητας, Usher σε μια νέα εποχή για την παγκόσμια ανάπτυξη» στις 23-24 Ιουνίου 2022.

2. Υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία 16 χρόνια, υποστηρίζοντας το πνεύμα των BRICS που χαρακτηρίζει τον αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση, την ισότητα, την αλληλεγγύη, το άνοιγμα, τη συμπερίληψη και τη συναίνεση, οι χώρες BRICS ενίσχυσαν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, εμβάθυναν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία μεταξύ των BRICS και πιο στενούς ανθρώπους -ανταλλαγές μεταξύ ανθρώπων, που οδήγησε σε μια σειρά από σημαντικά αποτελέσματα. Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της αλληλεγγύης και της συνεργασίας των BRICS με βάση τα κοινά μας συμφέροντα και τις βασικές προτεραιότητές μας, για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής μας εταιρικής σχέσης.

3. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σημειώσουμε ότι παρά την πανδημία COVID-19 και άλλες προκλήσεις, οι χώρες BRICS το 2022 συνέχισαν από κοινού να ενισχύουν την αλληλεγγύη και να εμβαθύνουν τη συνεργασία, μεταξύ άλλων, στην οικονομία, την ειρήνη και την ασφάλεια, τις ανταλλαγές ανθρώπων με τους ανθρώπους, τη δημόσια υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη διοργάνωση μιας σειράς συναντήσεων και δραστηριοτήτων και συνέβαλε στα απτά αποτελέσματα της συνεργασίας BRICS.

4. Χαιρετίζουμε τον υψηλού επιπέδου Διάλογο για την Παγκόσμια Ανάπτυξη σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής ως μαρτυρία της ανοιχτής και χωρίς αποκλεισμούς φύσης της εταιρικής σχέσης BRICS, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας BRICS Outreach/BRICS Plus. Ανυπομονούμε να δώσει ο Διάλογος νέα ώθηση για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και αλληλεγγύης για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ενίσχυση και Μεταρρύθμιση της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης

5. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας στην πολυμέρεια μέσω της τήρησης του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ως τον απαραίτητο ακρογωνιαίο λίθο του, και στον κεντρικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών σε ένα διεθνές σύστημα στο οποίο τα κυρίαρχα κράτη συνεργάζονται για να διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, διασφάλιση της προώθησης και προστασίας της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους και προώθηση της συνεργασίας που βασίζεται στο πνεύμα του αμοιβαίου σεβασμού, της δικαιοσύνης και της ισότητας.

6. Υπενθυμίζοντας την κοινή δήλωση BRICS για την ενίσχυση και τη μεταρρύθμιση του πολυμερούς συστήματος που εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών μας το 2021 και τις αρχές που περιγράφονται σε αυτήν, συμφωνούμε ότι το έργο της ενίσχυσης και της μεταρρύθμισης του πολυμερούς συστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Θα είναι αντιπροσωπευτικό και συμμετοχικό για να διευκολυνθεί η μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, ιδίως της Αφρικής, στις παγκόσμιες διαδικασίες και δομές λήψης αποφάσεων και για να εναρμονιστεί καλύτερα με τη σύγχρονη πραγματικότητα·

·Βασίζεται σε περιεκτική διαβούλευση και συνεργασία προς όφελος όλων, με παράλληλο σεβασμό της κυριαρχικής ανεξαρτησίας, της ισότητας, των αμοιβαίων θεμιτών συμφερόντων και των ανησυχιών για να καταστήσει τους πολυμερείς οργανισμούς πιο ανταποκρινόμενους, αποτελεσματικούς, διαφανείς και αξιόπιστους.

· Κάνοντας τους πολυμερείς οργανισμούς πιο ανταποκρινόμενους, αποτελεσματικούς, διαφανείς, δημοκρατικούς, αντικειμενικούς, προσανατολισμένους στη δράση, προσανατολισμένους στη λύση και αξιόπιστους, ώστε να προωθηθεί η συνεργασία για την οικοδόμηση διεθνών σχέσεων με βάση τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου και το πνεύμα του αμοιβαίου σεβασμού , δικαιοσύνη, ισότητα, αμοιβαία επωφελής συνεργασία και πραγματικότητες του σύγχρονου κόσμου.

·Χρησιμοποιώντας καινοτόμες και χωρίς αποκλεισμούς λύσεις, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών και τεχνολογικών εργαλείων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη διευκόλυνση της προσιτής και δίκαιης πρόσβασης σε παγκόσμια δημόσια αγαθά για όλους.

·Ενίσχυση των ικανοτήτων μεμονωμένων κρατών και διεθνών οργανισμών για καλύτερη ανταπόκριση σε νέες και αναδυόμενες, παραδοσιακές και μη προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από την τρομοκρατία, το ξέπλυμα χρήματος, τον κυβερνοχώρο, την πληροφορική και τις ψευδείς ειδήσεις.

·Προώθηση διεθνούς και περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και διατήρηση της ισορροπίας της φύσης με ανθρωποκεντρική διεθνή συνεργασία στον πυρήνα της.

7. Υπενθυμίζουμε το ψήφισμα 75/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και επαναλαμβάνουμε την έκκληση για μεταρρυθμίσεις των κύριων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών. Δεσμευόμαστε εκ νέου να εμφυσήσουμε νέα πνοή στις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να συνεχίσουμε τις εργασίες για την αναζωογόνηση της Γενικής Συνέλευσης και την ενίσχυση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου. 

Υπενθυμίζουμε το έγγραφο Αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του 2005 και επιβεβαιώνουμε την ανάγκη για μια συνολική μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας του, με σκοπό να γίνει πιο αντιπροσωπευτικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό και να αυξηθεί η εκπροσώπηση των αναπτυσσόμενων χωρών, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Κίνα και η Ρωσία επανέλαβαν τη σημασία που αποδίδουν στο καθεστώς και τον ρόλο της Βραζιλίας, της Ινδίας και της Νότιας Αφρικής στις διεθνείς υποθέσεις και υποστήριξαν τη φιλοδοξία τους να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στον ΟΗΕ. 

8. Εκτιμούμε τον ρόλο της Ινδίας και της Βραζιλίας ως μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2021-2022 και 2022-2023 αντίστοιχα. Η παρουσία τεσσάρων χωρών BRICS στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέχει την ευκαιρία να ενισχύσουμε περαιτέρω το βάρος του διαλόγου μας για το θέμα της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και για συνεχή συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών ανταλλαγών μεταξύ της μόνιμης αποστολής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες έθνη και σε άλλα διεθνή φόρουμ.

9. Επαναλαμβάνουμε την ανάγκη συνεργασίας όλων των χωρών για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού. Συμφωνούμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ανάπτυξη με δίκαιο και ίσο τρόπο, στην ίδια βάση και με την ίδια έμφαση. 

Συμφωνούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία σε θέματα κοινών συμφερόντων τόσο στο πλαίσιο των BRICS όσο και σε πολυμερή φόρουμ, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης, προστασίας και εκπλήρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα μη επιλεκτικό, μη πολιτικοποιημένο και εποικοδομητικό τρόπο και χωρίς διπλά μέτρα και σταθμά. Ζητούμε σεβασμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από αυτή την άποψη, υπογραμμίζουμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν σε επίπεδο παγκόσμιας διακυβέρνησης καθώς και σε εθνικό επίπεδο.

10. Τονίζουμε ότι η παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση είναι κρίσιμης σημασίας για τις χώρες για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και υπενθυμίζουμε περαιτέρω την υποστήριξή μας για τη διεύρυνση και την ενίσχυση της συμμετοχής των αναδυόμενων αγορών και των αναπτυσσόμενων χωρών (EMDCs) στις διεθνείς διαδικασίες λήψης οικονομικών αποφάσεων και καθορισμού προτύπων. 

Επαναλαμβάνουμε την υποστήριξή μας στον ηγετικό ρόλο της G20 στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση και υπογραμμίζουμε ότι η G20 θα παραμείνει ανέπαφη και θα ανταποκριθεί στις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει τις εταιρικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο συντονισμός των μακροπολιτικών για την έξοδο της παγκόσμιας οικονομίας από την κρίση και τη διαμόρφωση μιας ισχυρής, βιώσιμης, ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία. Προτρέπουμε τις μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες να υιοθετήσουν υπεύθυνες οικονομικές πολιτικές,

11. Επιβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας για ένα ανοιχτό, διαφανές, χωρίς αποκλεισμούς, αμερόληπτο και βασισμένο σε κανόνες πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών, όπως ενσωματώνεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Θα δεσμευτούμε εποικοδομητικά για να συνεχίσουμε την απαραίτητη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ για να οικοδομήσουμε μια ανοιχτή παγκόσμια οικονομία που να υποστηρίζει το εμπόριο και την ανάπτυξη, να διατηρήσει τον εξέχοντα ρόλο του ΠΟΕ για τον καθορισμό κανόνων και διακυβέρνησης του παγκόσμιου εμπορίου, την υποστήριξη της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την προώθηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του μέλη, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων μελών και των ΛΑΧ. 

Αναγνωρίζουμε ότι η ειδική και διαφορετική μεταχείριση, όπως ορίζεται στους κανόνες του ΠΟΕ, είναι ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων του ΠΟΕ σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη. Καλούμε όλα τα μέλη του ΠΟΕ να αποφύγουν μονομερή και προστατευτικά μέτρα που αντίκεινται στο πνεύμα και τους κανόνες του ΠΟΕ. Τονίζουμε την κορυφαία προτεραιότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα της έναρξης της διαδικασίας επιλογής των μελών του Εφετείου για την αποκατάσταση του δεσμευτικού πολυμερούς μηχανισμού επίλυσης διαφορών δύο επιπέδων. Συμφωνούμε ότι η κρίση του Εφετείου θα πρέπει να επιλυθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και δεν θα πρέπει να συνδέεται με άλλα ζητήματα. 

Υποστηρίζουμε τη δήλωση BRICS για την ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος συναλλαγών και τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Επικροτούμε την επιτυχή ολοκλήρωση του MC12 που υπογραμμίζει την αξία της πολυμέρειας. Ενθαρρύνουμε τα μέλη του ΠΟΕ να διατηρήσουν τη δυναμική τους και να επιτύχουν περαιτέρω ουσιαστικά αποτελέσματα από το MC13. Συμφωνούμε ότι η κρίση του Εφετείου θα πρέπει να επιλυθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και δεν θα πρέπει να συνδέεται με άλλα ζητήματα. Υποστηρίζουμε τη δήλωση BRICS για την ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος συναλλαγών και τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. 

Επικροτούμε την επιτυχή ολοκλήρωση του MC12 που υπογραμμίζει την αξία της πολυμέρειας. Ενθαρρύνουμε τα μέλη του ΠΟΕ να διατηρήσουν τη δυναμική τους και να επιτύχουν περαιτέρω ουσιαστικά αποτελέσματα από το MC13. Συμφωνούμε ότι η κρίση του Εφετείου θα πρέπει να επιλυθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και δεν θα πρέπει να συνδέεται με άλλα ζητήματα. Υποστηρίζουμε τη δήλωση BRICS για την ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος συναλλαγών και τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Επικροτούμε την επιτυχή ολοκλήρωση του MC12 που υπογραμμίζει την αξία της πολυμέρειας. Ενθαρρύνουμε τα μέλη του ΠΟΕ να διατηρήσουν τη δυναμική τους και να επιτύχουν περαιτέρω ουσιαστικά αποτελέσματα από το MC13.

12. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό Παγκόσμιο Δίκτυο Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας με ένα ΔΝΤ βασισμένο σε ποσοστώσεις και επαρκείς πόρους στο επίκεντρό του. Ζητούμε την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση της 16ης Γενικής Ανασκόπησης των Ποσοστώσεων έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023, για να μειωθεί η εξάρτηση του ΔΝΤ σε προσωρινούς πόρους, να αντιμετωπιστεί η υποεκπροσώπηση των αναδυόμενων αγορών και των αναπτυσσόμενων χωρών (EMDC) για την ουσιαστική τους δέσμευση στη διακυβέρνηση του ΔΝΤ και να προστατεύσει τη φωνή και τις ποσοστώσεις των φτωχότερων και μικρότερων μελών. 

Χαιρετίζουμε την πρόοδο όσον αφορά την εθελοντική διοχέτευση Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (SDR) από χώρες με ισχυρές εξωτερικές θέσεις για την υποστήριξη των χωρών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς και την απόφαση του ΔΝΤ να ιδρύσει το Καταπιστεύμα Ανθεκτικότητας και Αειφορίας (RST). Ανυπομονούμε για την έγκαιρη έναρξη λειτουργίας του RST.

13. Σημειώνουμε ότι η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει σοβαρό σοκ και δυσκολίες στην ανθρωπότητα, η μη ισορροπημένη ανάκαμψη επιδεινώνει την ανισότητα σε όλο τον κόσμο, η παγκόσμια δυναμική ανάπτυξης έχει αποδυναμωθεί και οι οικονομικές προοπτικές έχουν μειωθεί. Ανησυχούμε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη υποφέρει από σοβαρές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου του διευρυνόμενου χάσματος ανάπτυξης Βορρά-Νότου, αποκλίνουσες τροχιές ανάκαμψης, προϋπάρχουσες αναπτυξιακές ρήξεις και τεχνολογικό χάσμα. 

Αυτό θέτει τεράστιες προκλήσεις στην εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς οι ουλές για την οικονομία και την υγεία, ιδιαίτερα για τα EMDCs, προβλέπεται να επιμείνουν πέρα ​​από την τρέχουσα πανδημία. Προτρέπουμε τις μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες να υιοθετήσουν υπεύθυνες οικονομικές πολιτικές, ενώ διαχειρίζονται τις δευτερογενείς πολιτικές, ώστε να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Ενθαρρύνουμε τα πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους διεθνείς οργανισμούς να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στην οικοδόμηση παγκόσμιας συναίνεσης σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές και στην πρόληψη συστημικών κινδύνων οικονομικής αναστάτωσης και χρηματοοικονομικού κατακερματισμού. Χαιρετίζουμε τις ενέργειες για την επιτάχυνση της προόδου προς την επίτευξη της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Εργασία στην Αλληλεγγύη για την Καταπολέμηση του COVID-19

14. Επαναλαμβάνουμε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ασφαλών, αποτελεσματικών, προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών διαγνωστικών, φαρμάκων, εμβολίων και βασικών ιατρικών προϊόντων σε άτομα από διάφορες χώρες, ιδίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες, και δίκαιη διανομή εμβολίων και γρήγορο εμβολιασμό. κενό ανοσοποίησης παγκοσμίως.  Υποστηρίζουμε τον ηγετικό ρόλο του ΠΟΥ στην καταπολέμηση της πανδημίας, καθώς επίσης αναγνωρίζουμε πρωτοβουλίες όπως το COVAX και το ACT-A. Αναγνωρίζουμε τη σημασία των συζητήσεων στον ΠΟΕ σχετικά με τις σχετικές προτάσεις απαλλαγής από την πνευματική ιδιοκτησία, καθώς και την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής εμβολίων και άλλων εργαλείων υγείας, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τονίζουμε την ανάγκη να συνεχιστεί η ενίσχυση της συνεργασίας για τις μεθόδους δοκιμών, τη θεραπευτική, την έρευνα, την παραγωγή και την αναγνώριση των εμβολίων, 

15. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην πολυμερή προσέγγιση και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια διακυβέρνηση της υγείας, υποστηρίζοντας παράλληλα τις δραστηριότητες άλλων σχετικών υπηρεσιών του ΟΗΕ. Οι χώρες BRICS θα ενισχύσουν την τεχνική πολυμερή συνεργασία με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων στους τομείς της ανταπόκρισης σε μεγάλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, την Παγκόσμια κάλυψη υγείας (UHC), την έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων, την πρόληψη και τη θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη και τα ψηφιακά συστήματα υγείας. Συμφωνούμε να εμβαθύνουμε την υπάρχουσα συνεργασία μέσω της δημιουργίας στενότερων δεσμών συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων υγείας BRICS και της διερεύνησης ευκαιριών για κοινά έργα συνεργασίας στον τομέα της υγείας. 

16. Χαιρετίζουμε τη σύγκληση του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου BRICS για την Παραδοσιακή Ιατρική.

17. Τονίζουμε ότι οι χώρες BRICS θα πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για τον COVID-19 και μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία και να ενισχύσουν τις ανταλλαγές και τη συνεργασία σε θέματα συναγερμού έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, ετοιμότητας και ανταπόκρισης για πρόληψη πανδημίας και βέλτιστων πρακτικών στην ιατρική περίθαλψη.  Χαιρετίζουμε την εικονική έναρξη του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Εμβολίων BRICS και επαινούμε την «Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των εμβολίων και την από κοινού οικοδόμηση μιας αμυντικής γραμμής κατά της πανδημίας». Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή άλλων χωρών, ιδιαίτερα των EMDC, στο Κέντρο για την αναβάθμιση της ικανότητας ελέγχου και πρόληψης μολυσματικών ασθενειών.

18. Υποστηρίζουμε τη συνέχιση της διεξαγωγής των συναντήσεων του ερευνητικού δικτύου BRICS για τη φυματίωση, οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου του ΠΟΥ για τερματισμό της φυματίωσης έως το 2030. Υποστηρίζουμε την έγκαιρη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ρύθμισης των Ιατρικών Προϊόντων για τον άνθρωπο Χρησιμοποιήστε το μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών μας για τα ναρκωτικά και καλωσορίστε τη διοργάνωση ενός Σεμιναρίου BRICS με αξιωματούχους και εμπειρογνώμονες στην ανάπτυξη πληθυσμού το δεύτερο εξάμηνο του 2022. 

19. Καλούμε τους διεθνείς οργανισμούς και τους φιλάνθρωπους να προμηθευτούν εμβόλια και ενισχυτικά από κατασκευαστές σε αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής, για να διασφαλίσουν ότι διατηρούνται οι αναπτυσσόμενες παραγωγικές ικανότητες. Αυτό είναι κρίσιμο για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και ετοιμότητας του συστήματος υγείας για αναδυόμενες παραλλαγές και οποιεσδήποτε μελλοντικές έκτακτες ανάγκες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των πανδημιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσβαση σε διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα είναι απαραίτητη για την υιοθέτηση ποιοτικών και οικονομικά προσιτών ιατρικών αντίμετρων και την ανάπτυξη συνολικών ικανοτήτων επιτήρησης. 

Διασφάλιση της Ειρήνης και της Ασφάλειας

20. Χαιρετίζουμε την κοινή δήλωση BRICS σχετικά με την «Ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας των BRICS, αντιμετώπιση νέων χαρακτηριστικών και προκλήσεων στη διεθνή κατάσταση» που εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών μας στις 19 Μαΐου 2022 και τη 12η Σύνοδο των Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας και των Ύπατων Εκπροσώπων BRICS για την Εθνική Ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2022, και επαινούν τις γόνιμες συζητήσεις τους για διάφορα στρατηγικά ζητήματα. 

21. Δεσμευόμαστε να σεβαστούμε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών, τονίζουμε τη δέσμευσή μας για την ειρηνική επίλυση διαφορών και διαφορών μεταξύ των χωρών μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων, υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στην ειρηνική διευθέτηση των κρίσεων.

22. Συζητήσαμε την κατάσταση στην Ουκρανία και υπενθυμίζουμε τις εθνικές μας θέσεις, όπως εκφράστηκαν στα κατάλληλα φόρουμ, δηλαδή στο ΣΑΗΕ και τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Υποστηρίζουμε τις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Συζητήσαμε επίσης τις ανησυχίες μας για την ανθρωπιστική κατάσταση εντός και γύρω από την Ουκρανία και εκφράσαμε την υποστήριξή μας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, των υπηρεσιών του ΟΗΕ και της ΔΕΕΣ να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας που έχουν θεσπιστεί στον ΟΗΕ. Ψήφισμα Γ.Σ. 46/182.

23. Υποστηρίζουμε σθεναρά ένα ειρηνικό, ασφαλές και σταθερό Αφγανιστάν, ενώ τονίζουμε τον σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής ενότητας και της μη ανάμειξης στις εσωτερικές του υποθέσεις. Τονίζουμε την ανάγκη για όλες τις πλευρές να ενθαρρύνουν τις αρχές του Αφγανιστάν να επιτύχουν εθνική συμφιλίωση μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων και να δημιουργήσουν μια ευρεία, περιεκτική και αντιπροσωπευτική πολιτική δομή. Επιβεβαιώνουμε τη σημασία των σχετικών ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ. 

Τονίζουμε ότι η αφγανική επικράτεια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να απειλήσει ή να επιτεθεί σε οποιαδήποτε χώρα ή για να καταφύγει ή να εκπαιδεύσει τρομοκράτες, ή για να σχεδιάσει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών, και επαναλαμβάνουμε τη σημασία της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν. Καλούμε τις αρχές του Αφγανιστάν να εργαστούν για την καταπολέμηση του εγκλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά για να απελευθερώσουν το Αφγανιστάν από τη μάστιγα των ναρκωτικών. Τονίζουμε την ανάγκη να παρασχεθεί επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στον αφγανικό λαό και να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των Αφγανών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών και των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων. 

24. Επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να επιλυθεί το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα με ειρηνικά και διπλωματικά μέσα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τονίζουμε τη σημασία της διατήρησης του JCPOA και του ΑΣΑΗΕ 2231 για τη διεθνή μη διάδοση καθώς και για την ευρύτερη ειρήνη και σταθερότητα και ελπίδα για επιτυχία των διπλωματικών προσπαθειών για την επανέναρξη του JCPOA.

25. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας για διαπραγματεύσεις σε διμερή και πολυμερή μορφή για την επίλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την Κορεατική Χερσόνησο, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αποπυρηνικοποίησής της και τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Βορειοανατολική Ασία. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευση για μια συνολική ειρηνική, διπλωματική και πολιτική λύση της κατάστασης.

26. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ειρηνική και ευημερούσα Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Τονίζουμε τη σημασία της αντιμετώπισης των προκλήσεων ανάπτυξης και ασφάλειας στην περιοχή. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τις προσπάθειες που στοχεύουν στη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

27. Επικροτούμε τις προσπάθειες των αφρικανικών χωρών, της Αφρικανικής Ένωσης και των υποπεριφερειακών οργανισμών για την αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της ειρήνης και της ασφάλειας, της ανασυγκρότησης μετά τη σύγκρουση καθώς και των αναπτυξιακών προσπαθειών, και καλούμε για συνεχή υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα σε αυτές. Τονίζουμε τη συνεργασία της ΑΕ και του ΟΗΕ σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ.

28. Ζητούμε συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση του συστήματος συνθηκών και συμφωνιών ελέγχου των όπλων, αφοπλισμού και μη διάδοσης και για τη διατήρηση της ακεραιότητάς του για τη διατήρηση της παγκόσμιας σταθερότητας και της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, και τονίσαμε περαιτέρω την ανάγκη διατήρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας ως καθώς και ο χαρακτήρας της συναίνεσης των σχετικών πολυμερών μέσων στον τομέα του αφοπλισμού, της μη διάδοσης και του ελέγχου των εξοπλισμών.

29. Ζητούμε την ενίσχυση του συστήματος ελέγχου των όπλων, αφοπλισμού και μη διάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής και αποθήκευσης βακτηριολογικών (βιολογικών) και τοξινών όπλων και για την καταστροφή τους (BTWC) και της Σύμβασης για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και της καταστροφής τους (CWC) και για τη διατήρηση της ακεραιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους για τη διατήρηση της παγκόσμιας σταθερότητας και της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. 

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη συμμόρφωσης και ενίσχυσης του BTWC, μεταξύ άλλων με την υιοθέτηση ενός νομικά δεσμευτικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση που προβλέπει, μεταξύ άλλων, έναν αποτελεσματικό μηχανισμό επαλήθευσης. Επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων του εξωτερικού διαστήματος και την πρόληψη μιας κούρσας εξοπλισμών στο διάστημα (ΠΑΡΟΣ) και της εξοπλιοποίησής του, μεταξύ άλλων μέσω διαπραγματεύσεων για την υιοθέτηση σχετικού νομικά δεσμευτικού πολυμερούς μέσου. Αναγνωρίζουμε την αξία του επικαιροποιημένου Σχεδίου Συνθήκης για την Πρόληψη της Τοποθέτησης Όπλων στο Διάστημα, την Απειλή ή τη Χρήση Βίας κατά Αντικειμένων του Διαστήματος (PPWT) που υποβλήθηκε στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό το 2014. Τονίζουμε ότι η πρακτική διαφάνεια και εμπιστοσύνη -Τα Οικοδομικά Μέτρα (ΚΤΒΜ), μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ΠΑΡΟ.

30. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα και τονίζουμε την ισχυρή δέσμευσή μας στον πυρηνικό αφοπλισμό και την υποστήριξή μας στις εργασίες σχετικά με αυτό το θέμα κατά τη σύνοδο του 2022 της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό. Σημειώνουμε την κοινή δήλωση των ηγετών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την πρόληψη του πυρηνικού πολέμου και την αποφυγή των αγώνων εξοπλισμών στις 3 Ιανουαρίου 2022, ιδίως η επιβεβαίωση ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί. 

31. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την προώθηση ενός ανοιχτού, ασφαλούς, σταθερού, προσβάσιμου και ειρηνικού περιβάλλοντος ΤΠΕ, υπογραμμίζουμε τη σημασία της ενίσχυσης της κοινής κατανόησης και της εντατικοποίησης της συνεργασίας στη χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου. Υποστηρίζουμε τον ηγετικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην προώθηση του εποικοδομητικού διαλόγου για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ΤΠΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Ανοιχτής Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για την ασφάλεια και τη χρήση των ΤΠΕ 2021-2025, και την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου νομικού πλαισίου σε αυτό το πεδίο . Ζητούμε μια ολοκληρωμένη, ισορροπημένη, αντικειμενική προσέγγιση για την ανάπτυξη και την ασφάλεια προϊόντων και συστημάτων ΤΠΕ. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της θέσπισης νομικών πλαισίων συνεργασίας μεταξύ των χωρών BRICS για τη διασφάλιση της ασφάλειας στη χρήση των ΤΠΕ.

32. Εμείς, ενώ τονίζουμε το τρομερό δυναμικό των ΤΠΕ για ανάπτυξη και ανάπτυξη, αναγνωρίζουμε τις νέες σχετικές δυνατότητες που προσφέρουν για εγκληματικές δραστηριότητες και απειλές και εκφράσαμε ανησυχία για το αυξανόμενο επίπεδο και την πολυπλοκότητα της εγκληματικής κατάχρησης των ΤΠΕ. Χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες εργασίες στην Ανοιχτή Ad Hoc Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την εκπόνηση μιας συνολικής διεθνούς σύμβασης για την καταπολέμηση της χρήσης ΤΠΕ για εγκληματικούς σκοπούς και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε για την υλοποίηση της εντολής που εγκρίθηκε από το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 75/282.

33. Εκφράζουμε την έντονη καταδίκη της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της όποτε, οπουδήποτε και από οποιονδήποτε διαπράχθηκε. Αναγνωρίζουμε την απειλή που προέρχεται από την τρομοκρατία, τον εξτρεμισμό που ευνοεί την τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση. Δεσμευόμαστε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μετακίνησης τρομοκρατών, και των δικτύων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των ασφαλών καταφυγίων. Επαναλαμβάνουμε ότι η τρομοκρατία δεν πρέπει να συνδέεται με καμία θρησκεία, εθνικότητα, πολιτισμό ή εθνοτική ομάδα. 

Επιβεβαιώνουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας να συμβάλουμε περαιτέρω στις παγκόσμιες προσπάθειες πρόληψης και αντιμετώπισης της απειλής της τρομοκρατίας με βάση το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ιδίως του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι τα κράτη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τα Ηνωμένα Έθνη να συνεχίζουν να διαδραματίζουν κεντρικό και συντονιστικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Τονίζουμε επίσης την ανάγκη για μια συνολική και ισορροπημένη προσέγγιση ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας για τον αποτελεσματικό περιορισμό των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, που αποτελούν σοβαρή απειλή, συμπεριλαμβανομένου του σημερινού πανδημικού περιβάλλοντος. 

Απορρίπτουμε τα δύο μέτρα και δύο μέτρα και μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού που ευνοούν την τρομοκρατία. Ζητούμε την ταχεία οριστικοποίηση και έγκριση της Συνολικής Σύμβασης για τη Διεθνή Τρομοκρατία στο πλαίσιο του ΟΗΕ και την έναρξη πολυμερών διαπραγματεύσεων για μια διεθνή σύμβαση για την καταστολή πράξεων χημικής και βιολογικής τρομοκρατίας, στη Διάσκεψη του Αφοπλισμού. Χαιρετίζουμε τα αποτελέσματα της Έβδομης Συνάντησης Ολομέλειας της Αντιτρομοκρατικής Ομάδας Εργασίας BRICS και των πέντε συνεδριάσεων της υποομάδας. 

Επαινούμε την Πρόεδρο για τη διοργάνωση του Σεμιναρίου σχετικά με τις Στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και προσβλέπουμε στη διοργάνωση του Σεμιναρίου για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης Αντιτρομοκρατικής Ικανότητας στις Αναπτυσσόμενες Χώρες και το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αστυνομικών BRICS. Προσβλέπουμε επίσης στην περαιτέρω εμβάθυνση της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας.

34. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας και επιβεβαιώνουμε την αποκλειστική εξουσία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επιβολή κυρώσεων και ζητούμε περαιτέρω ενοποίηση και ενίσχυση των μεθόδων εργασίας των Επιτροπών Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η ανταπόκριση και η διαφάνειά τους , ενώ αποφεύγουν την πολιτικοποίηση οποιασδήποτε από τις διαδικασίες τους, συμπεριλαμβανομένης της απαρίθμησης των προτάσεων αντικειμενικά σε κριτήρια που βασίζονται σε στοιχεία.

35. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας κατά της διαφθοράς. Σεβόμενοι τα νομικά συστήματα των αντίστοιχων χωρών μας, δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε την ανταλλαγή εμπειριών και την πρακτική συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με την επιβολή του νόμου κατά της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της καταδίωξης παραβατών της οικονομίας και της διαφθοράς, για την αμοιβαία νομική συνδρομή σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις και για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Χαιρετίζουμε την Πρωτοβουλία BRICS για την άρνηση του ασφαλούς καταφυγίου στη διαφθορά. Θα ενισχύσουμε περαιτέρω την ανάπτυξη ικανοτήτων κατά της διαφθοράς μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα ενισχύσουμε τις ανταλλαγές και τη συνεργασία κατά της διαφθοράς σε πολυμερή πλαίσια. Χαιρετίζουμε την πρώτη Υπουργική Σύνοδο κατά της Διαφθοράς BRICS. 

36. Ανησυχούμε για τη σοβαρή κατάσταση των ναρκωτικών στον κόσμο και επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας στον υφιστάμενο διεθνή μηχανισμό ελέγχου των ναρκωτικών που υποστηρίζεται από τις τρεις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και τις διάφορες πολιτικές δεσμεύσεις. Εκτιμούμε τον ενεργό ρόλο της Ομάδας Εργασίας κατά των Ναρκωτικών BRICS στην καταπολέμηση της διακρατικής διακίνησης ναρκωτικών και την προώθηση της παγκόσμιας διακυβέρνησης των ναρκωτικών και θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία για τον έλεγχο των ναρκωτικών.

Προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης

37. Αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο των χωρών BRICS που εργάζονται από κοινού για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των προκλήσεων για την παγκόσμια οικονομία στην επίτευξη της παγκόσμιας ανάκαμψης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον συντονισμό της μακροοικονομικής πολιτικής, να εμβαθύνουμε την οικονομική πρακτική συνεργασία και να εργαζόμαστε για την πραγματοποίηση ισχυρής, βιώσιμης, ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάκαμψη μετά την COVID-19. Τονίζουμε τη σημασία της συνεχούς εφαρμογής της Στρατηγικής για την Οικονομική Εταιρική Σχέση BRICS 2025 σε όλες τις σχετικές υπουργικές διαδρομές και ομάδες εργασίας.

38. Αναγνωρίζουμε τον δυναμισμό της ψηφιακής οικονομίας όσον αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων του COVID-19 και τη διευκόλυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης.  Αναγνωρίζουμε επίσης τον θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν το εμπόριο και οι επενδύσεις στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της εθνικής και περιφερειακής εκβιομηχάνισης, της μετάβασης προς βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής. 

Σημειώνουμε ότι η Κίνα φιλοξενεί την διαδικτυακή εκδήλωση προώθησης «Αγοράστε BRICS» και υποστηρίζουμε το Πλαίσιο Συνεργασίας Ψηφιακής Οικονομίας BRICS, την Πρωτοβουλία BRICS για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις για Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Πρωτοβουλία BRICS για την Ενίσχυση της Συνεργασίας στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες. Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων στην ψηφιακή εποχή και αναγνωρίζουμε ότι τα μέλη των BRICS βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ψηφιακής ανάπτυξης, και έτσι αναγνωρίζουν την ανάγκη αντιμετώπισης αντίστοιχων προκλήσεων συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού χάσματος. 

Χαιρετίζουμε τη σύσταση της Ομάδας Εργασίας Ψηφιακής Οικονομίας με την αναβάθμιση της Ομάδας Εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Συμφωνούμε επίσης να προωθήσουμε την προστασία των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο προωθώντας την εφαρμογή του πλαισίου BRICS για την προστασία των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Επιβεβαιώνουμε ότι το άνοιγμα, η αποτελεσματικότητα, η σταθερότητα, η διαφάνεια, η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των παγκόσμιων, περιφερειακών και εθνικών αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της οικονομικής ανάκαμψης και την τόνωση του διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων. Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των χωρών BRICS για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των αλυσίδων εφοδιασμού και την προώθηση των εμπορικών και επενδυτικών ροών. 

Συμφωνούμε να ενισχύσουμε τις ανταλλαγές και τη συνεργασία στο εμπόριο υπηρεσιών και τη δέσμευση των εθνικών εστιακών σημείων BRICS, όπως ορίζεται στο Πλαίσιο Συνεργασίας BRICS για το Εμπόριο Υπηρεσιών, με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο BRICS με στόχο την προώθηση της εφαρμογής του Οδικού Χάρτη Συνεργασίας Εμπορίου Υπηρεσιών BRICS και σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου BRICS για τη συνεργασία στο εμπόριο επαγγελματικών υπηρεσιών. 

Λαμβάνουμε υπόψη την πρόταση του Προέδρου για τη δημιουργία του Δικτύου Εμπορίου Υπηρεσιών BRICS (BTSN) και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις. με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο BRICS με στόχο την προώθηση της εφαρμογής του Οδικού Χάρτη Συνεργασίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών BRICS και των σχετικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου BRICS για τη συνεργασία στο εμπόριο επαγγελματικών υπηρεσιών. Λαμβάνουμε υπόψη την πρόταση του Προέδρου για τη δημιουργία του Δικτύου Εμπορίου Υπηρεσιών BRICS (BTSN) και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο BRICS με στόχο την προώθηση της εφαρμογής του Οδικού Χάρτη Συνεργασίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών BRICS και των σχετικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου BRICS για τη συνεργασία στο εμπόριο επαγγελματικών υπηρεσιών. Λαμβάνουμε υπόψη την πρόταση του Προέδρου για τη δημιουργία του Δικτύου Εμπορίου Υπηρεσιών BRICS (BTSN) και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις. 

39. Συγχαίρουμε τη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (NDB) για τη μετεγκατάστασή της στο μόνιμο κτίριο της έδρας της στη Σαγκάη καθώς και για το άνοιγμα του περιφερειακού γραφείου της NDB στην Ινδία. Χαιρετίζουμε τις αποφάσεις για την ένταξη τεσσάρων νέων μελών στο NDB και προσβλέπουμε σε περαιτέρω επέκταση των μελών με σταδιακό και ισόρροπο τρόπο όσον αφορά τη γεωγραφική εκπροσώπηση και τη συμμετοχή τόσο των αναπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών, για την ενίσχυση της διεθνούς επιρροής του NDB καθώς και εκπροσώπηση και φωνή των EMDC στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Υποστηρίζουμε τους στόχους της NDB για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής πιστοληπτικής ικανότητας και της θεσμικής ανάπτυξης. 

Εκτιμούμε τον ζωτικό ρόλο του NDB στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και στη βοήθεια στην οικονομική ανάκαμψη στις χώρες μέλη. Σημειώνουμε τη δεύτερη Γενική Στρατηγική που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Διοικητών στην ετήσια συνεδρίασή του και προσβλέπουμε στην ομαλή εφαρμογή της. Ενθαρρύνουμε την Τράπεζα να ακολουθήσει την αρχή με γνώμονα τα μέλη και τη ζήτηση, να κινητοποιήσει χρηματοδότηση από διαφοροποιημένες πηγές, να ενισχύσει την καινοτομία και την ανταλλαγή γνώσεων, να βοηθήσει τις χώρες μέλη στην επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και να βελτιώσει περαιτέρω την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα για την εκπλήρωση της εντολής της, με στόχο να ένα κορυφαίο πολυμερές αναπτυξιακό ίδρυμα.

40. Χαιρετίζουμε την απόφαση για την ίδρυση του Δικτύου Δεξαμενών Σκέψης BRICS για τη χρηματοδότηση. Αναμένουμε να λειτουργεί ανεξάρτητα και να παρέχει πνευματική υποστήριξη, όπως και όταν του ανατεθεί, για ανταλλαγή γνώσεων, ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών και συνεργασία σε οικονομικά ζητήματα μεταξύ των χωρών BRICS, με στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των EMDCs.

41. Αναγνωρίζουμε τον βασικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επενδύσεις σε υποδομές στη διευκόλυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Επιβεβαιώνουμε ότι κατανοούμε ότι οι ΣΔΙΤ είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση για τη μόχλευση του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των κενών στις υποδομές και την κλιμάκωση των περιουσιακών στοιχείων της υποδομής. Υποστηρίζουμε την Τεχνική Έκθεση για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Χαιρετίζουμε την ανταλλαγή και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών και ενθαρρύνουμε την περαιτέρω συνεργασία για επενδύσεις σε υποδομές και ΣΔΙΤ. Ανυπομονούμε να επαναλάβουμε τις τεχνικές δεσμεύσεις με το NDB και την Task Force BRICS για ΣΔΙΤ και Υποδομές στην Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πλατφόρμα για επενδυτικά έργα υποδομής και ζητάμε εντατικοποίηση των εργασιών σε αυτόν τον τομέα.

42. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ενίσχυσης του μηχανισμού Contingent Reserve Arrangement (CRA), ο οποίος συμβάλλει στην ενίσχυση του παγκόσμιου δικτύου χρηματοοικονομικής ασφάλειας και συμπληρώνει τις υφιστάμενες διεθνείς νομισματικές και χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις. Υποστηρίζουμε τις τροποποιήσεις της Συνθήκης ΟΑΠΙ και χαιρετίζουμε την πρόοδο όσον αφορά την τροποποίηση άλλων σχετικών εγγράφων ΟΑΠΙ. Προσβλέπουμε στην οριστικοποίηση των τροποποιήσεων που θα ενισχύσουν την ευελιξία και την ανταπόκριση του μηχανισμού CRA. Προσβλέπουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση της πέμπτης δοκιμής CRA αργότερα το 2022. Υποστηρίζουμε τις εργασίες για τη βελτίωση του πλαισίου συντονισμού μεταξύ του CRA και του ΔΝΤ. Χαιρετίζουμε την πρόοδο στην ανάπτυξη του Οικονομικού Δελτίου BRICS 2022 ως μέρος του βελτιωμένου ερευνητικού μας προγράμματος CRA.

43. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της συνεχιζόμενης εργασίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων ροών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των πληροφοριών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, και της Task Force πληρωμών BRICS (BPTF) ως πλατφόρμας ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, και χαιρετίζουμε την περαιτέρω συνεργασία των κεντρικών τραπεζών για η διαδρομή πληρωμών. 

44. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία εντός των BRICS για να εντατικοποιήσουμε τη Σύμπραξη BRICS για τη Νέα Βιομηχανική Επανάσταση (PartNIR) και να δημιουργήσουμε συλλογικά νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία εντός των BRICS για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσω του BRICS Centre for Industrial Competences, του BRICS PartNIR Innovation Center (BPIC), των BRICS Start-up Events και της συνεργασίας με άλλους σχετικούς μηχανισμούς BRICS, για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του NIR χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη εκβιομηχάνιση. Υποστηρίζουμε τα έργα BRICS PartNIR για τη διερεύνηση μηχανισμών συνεργασίας με τη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (NDB) και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βασίζονται σε αρχές που βασίζονται στην αγορά. 

Αναγνωρίζουμε τη σημασία των εκδηλώσεων εκκίνησης BRICS, συμπεριλαμβανομένων των BRICS Innovation Launchpad και BRICS Startup Forum Meeting, με στόχο την προώθηση της δικτύωσης, αλληλεπίδραση, καθοδήγηση μεταξύ Startups σε χώρες BRICS. Χαιρετίζουμε τις εκδηλώσεις που φιλοξενεί το BPIC, συμπεριλαμβανομένου του 4ου Φόρουμ BRICS για το PartNIR, του Διαγωνισμού Βιομηχανικής Καινοτομίας BRICS 2022 και του εκπαιδευτικού προγράμματος BPIC, που στοχεύουν στη μετατροπή του οράματος του PartNIR σε πραγματικές δράσεις και οφέλη για όλα τα μέλη του BRICS. Χαιρετίζουμε το Φόρουμ BRICS για την Ανάπτυξη του Βιομηχανικού Διαδικτύου και της Ψηφιακής Κατασκευής, κατά τη διάρκεια του οποίου συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις κυβερνήσεις των BRICS, τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό κόσμο και συζήτησαν την ανάπτυξη της ψηφιακής κατασκευής. 

Χαιρετίζουμε επίσης την κυκλοφορία της Πρωτοβουλίας BRICS για Συνεργασία για την Ψηφιοποίηση της Μεταποίησης. και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα BPIC, τα οποία στοχεύουν στη μετατροπή του οράματος του PartNIR σε πραγματικές δράσεις και οφέλη για όλα τα μέλη των BRICS. Χαιρετίζουμε το Φόρουμ BRICS για την Ανάπτυξη του Βιομηχανικού Διαδικτύου και της Ψηφιακής Κατασκευής, κατά τη διάρκεια του οποίου συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις κυβερνήσεις των BRICS, τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό κόσμο και συζήτησαν την ανάπτυξη της ψηφιακής κατασκευής. Χαιρετίζουμε επίσης την κυκλοφορία της Πρωτοβουλίας BRICS για Συνεργασία για την Ψηφιοποίηση της Μεταποίησης και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα BPIC, τα οποία στοχεύουν στη μετατροπή του οράματος του PartNIR σε πραγματικές δράσεις και οφέλη για όλα τα μέλη των BRICS. 

Χαιρετίζουμε το Φόρουμ BRICS για την Ανάπτυξη του Βιομηχανικού Διαδικτύου και της Ψηφιακής Κατασκευής, κατά τη διάρκεια του οποίου συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις κυβερνήσεις των BRICS, τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό κόσμο και συζήτησαν την ανάπτυξη της ψηφιακής κατασκευής. Χαιρετίζουμε επίσης την κυκλοφορία της Πρωτοβουλίας BRICS για Συνεργασία για την Ψηφιοποίηση της Μεταποίησης.

45. Αναγνωρίζουμε την πρόοδο της συνεργασίας BRICS για STI, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της συντονιστικής επιτροπής BRICS STI, μεταξύ άλλων, για την προώθηση εμβληματικών έργων πρωτοβουλίας με στόχο την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων STI σε παγκόσμιες προκλήσεις. Ενθαρρύνουμε περαιτέρω εργασίες για προτάσεις σχετικά με το πολυκεντρικό Δίκτυο Κέντρων Μεταφοράς Τεχνολογίας BRICS, το Δίκτυο iBRICS, κοινά ερευνητικά έργα, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών έργων, το Φόρουμ Νέων Επιστημόνων BRICS και το Βραβείο Νέων Καινοτομίας.

46. ​​Επικροτούμε την πρόοδο της συνεργασίας στον τομέα των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης των όρων εντολής της Ψηφιακής Ομάδας Εργασίας BRICS (DBTF) και της απόφασης να διοργανωθεί το Ψηφιακό Φόρουμ BRICS το 2022. Ενθαρρύνουμε το Ινστιτούτο Μέλλοντος BRICS Τα δίκτυα και το DBTF να καταρτίζουν έγκαιρα κατάλληλα σχέδια εργασίας και να συνεργάζονται για Ε&Α και εφαρμογή νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών. Προσβλέπουμε σε μια γόνιμη και παραγωγική συνάντηση των Υπουργών Επικοινωνίας BRICS τον Ιούλιο του 2022.

Υποστηρίζουμε τον συντονισμό και την αλληλεπίδραση μεταξύ της Ομάδας Εργασίας Ψηφιακής Οικονομίας και της Ομάδας Εργασίας για τη Συνεργασία ΤΠΕ, καθώς και των ροών εργασίας που έχουν δημιουργηθεί σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το DBTF και το BIFN όσο είναι πρακτικά δυνατό για να αποφευχθεί κάθε αλληλεπικάλυψη για την προώθηση της ψηφιακής οικονομίας BRICS σύμφωνα με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα,

47. Επαινούμε τις τελωνειακές αρχές μας για τη συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών BRICS σχετικά με τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα, και την πρόοδο που σημειώθηκε στους τομείς της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της συνεργασίας για την τελωνειακή επιβολή των BRICS και θα εργαστούμε από κοινού για την περαιτέρω ενίσχυση της. 

Υποστηρίζουμε τις τελωνειακές αρχές μας στη διοργάνωση του εργαστηρίου BRICS για την τελωνειακή στρατηγική και την ανάπτυξη ικανοτήτων και του εργαστηρίου BRICS για τη συνεργασία για την επιβολή τελωνείων, για έξυπνη συνεργασία και έξυπνη ανταλλαγή πρακτικών, καθώς και για την προώθηση της εταιρικής σχέσης στα τελωνεία με θέμα «Έξυπνη Συνεργασία για Υψηλό -Συνεργασία ποιότητας μεταξύ των τελωνείων BRICS».

48. Τονίζουμε τον θεμελιώδη ρόλο της ενεργειακής ασφάλειας στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ενώ αναγνωρίζουμε ότι η ενεργειακή μετάβαση κάθε χώρας είναι μοναδική ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες, υπογραμμίζουμε την πρωταρχική σημασία της εξασφάλισης καθολικής πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια σύμφωνα με τον Στόχο 7 της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Χαιρετίζουμε την Έκθεση Ενέργειας BRICS 2022, υποστηρίζουν την κοινή ερευνητική και τεχνική συνεργασία στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Συνεργασίας για την Ενεργειακή Έρευνα BRICS και επαινούν τη διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής για την Ενέργεια των Νέων BRICS και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

49. Ενθαρρύνουμε τον Μηχανισμό Διατραπεζικής Συνεργασίας BRICS να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας BRICS και εκτιμούμε την ανανέωση του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των Αναπτυξιακών Τραπεζών-μελών του Μηχανισμού Διατραπεζικής Συνεργασίας BRICS και της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας. Χαιρετίζουμε την έβδομη έκδοση του Βραβείου Οικονομικής Έρευνας BRICS για την ενθάρρυνση και την τόνωση της προηγμένης διδακτορικής έρευνας από υπηκόους των χωρών BRICS σε θέματα σχετικά με τα κράτη BRICS.

50. Επαναλαμβάνουμε τις δεσμεύσεις για την προώθηση της απασχόλησης για βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη διασφάλιση ανθεκτικής ανάκαμψης, πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας που ανταποκρίνονται στο φύλο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Χαιρετίζουμε την έρευνα του Δικτύου Ερευνητικών Ινστιτούτων Εργασίας BRICS σχετικά με την απασχόληση και τη στήριξη του εισοδήματος στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19, η οποία περιγράφει τις επιπτώσεις της πανδημίας, τα μέτρα αντιμετώπισης και τις αλλαγές μετά την COVID-19.

51. Αναγνωρίζουμε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στις οικονομίες των BRICS και επιβεβαιώνουμε τη σημασία της συμμετοχής τους σε δίκτυα παραγωγής και αλυσίδες αξίας. Συμφωνούμε να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία για τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών BRICS και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον αγοράς θεμιτού ανταγωνισμού για διεθνή οικονομική και εμπορική συνεργασία. Συμφωνούμε να ενισχύσουμε τις ανταλλαγές και τη συνεργασία στον τομέα της τυποποίησης και να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τα πρότυπα για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία και τον συντονισμό στους τομείς της ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της καινοτομίας στη φορολογική διοίκηση και δημιουργούμε ένα προϊόν γνώσης με υπογραφή που ονομάζεται «Βέλτιστες Φορολογικές Πρακτικές από τις BRICS» που θα χρησιμεύσει ως αναφορά για άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Υποστηρίζουμε την εμβάθυνση της συνεργασίας ΔΔΙ και την προώθηση των ανταλλαγών και της αμοιβαίας μάθησης σχετικά με το σύστημα προστασίας των ΔΔΙ και προσβλέπουμε σε πιο πρακτικά αποτελέσματα σε τομείς όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και ο βιομηχανικός σχεδιασμός. Υποστηρίζουμε την ενίσχυση της στατιστικής συνεργασίας BRICS και τη συνέχιση της έκδοσης της κοινής στατιστικής δημοσίευσης BRICS 2022.

Επίσπευση της υλοποίησης της ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη

52. Σημειώνουμε με ανησυχία ότι η πανδημία COVID-19 έχει διακόψει τις προσπάθειες για την επίτευξη της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ανέστρεψε χρόνια προόδου όσον αφορά τη φτώχεια, την πείνα, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, την κλιματική αλλαγή, την πρόσβαση σε καθαρό νερό και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και στις τρεις διαστάσεις της – οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική – με ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. 

Τονίζουμε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη, να αναζωογονήσει τις παγκόσμιες αναπτυξιακές συμπράξεις και να πιέσει για την υλοποίηση όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης συγκεντρώνοντας τους απαραίτητους πόρους για να ενσταλάξει νέα ώθηση στην εφαρμογή της Ατζέντας 2030. Προτρέπουμε τις χώρες δωρητές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) και να διευκολύνουν τη δημιουργία ικανοτήτων και τη μεταφορά τεχνολογίας μαζί με πρόσθετους αναπτυξιακούς πόρους στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής πολιτικής των αποδεκτών. Τονίζουμε τη σημασία του διαλόγου μεταξύ των σχετικών αναπτυξιακών φορέων από τις χώρες BRICS.

53. Εορτάζουμε την 30ή επέτειο της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) και καλούμε όλα τα μέρη να τηρήσουν την αρχή των κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών και των αντίστοιχων δυνατοτήτων, υπό το φως των διαφορετικών εθνικών συνθηκών και σύμφωνα με την θεσμική ρύθμιση των συνεισφορών που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο και να εφαρμοστεί η UNFCCC και η Συμφωνία του Παρισιού με ακριβή, ισορροπημένο και ολοκληρωμένο τρόπο, με βάση την υπάρχουσα συναίνεση. 

Υπενθυμίζουμε τις σχετικές διατάξεις της Συμφωνίας του Παρισιού, τονίζοντας ότι η Συμφωνία του Παρισιού στοχεύει στην ενίσχυση της παγκόσμιας απάντησης στην απειλή της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και των προσπαθειών για την εξάλειψη της φτώχειας και ότι η κορύφωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) θα απαιτήσει περισσότερο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Υπογραμμίζουμε ότι οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν ιστορικές ευθύνες για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή και θα πρέπει να πρωτοστατήσουν στην κλιμάκωση των δράσεων μετριασμού και στην κλιμάκωση της απαραίτητης υποστήριξης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τη χρηματοδότηση, την τεχνολογία και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στην επερχόμενη Αιγυπτιακή Προεδρία της COP27, εργαζόμενη για την επιτυχία της COP27, και προωθούμε την COP27 για να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή και να τονίσουμε την ενίσχυση της προσαρμογής και την υλοποίηση και ενίσχυση των δεσμεύσεων των ανεπτυγμένων χωρών για παροχή οικονομικής υποστήριξης και μεταφοράς τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες .

54. Είμαστε αντίθετοι στους φραγμούς του πράσινου εμπορίου και επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για ενίσχυση του συντονισμού σε αυτά τα ζητήματα. Υπογραμμίζουμε ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας πρέπει να σχεδιάζονται, να εγκρίνονται και να εφαρμόζονται σε πλήρη συμφωνία με τις συμφωνίες του ΠΟΕ και δεν πρέπει να αποτελούν μέσο αυθαίρετων ή αδικαιολόγητων διακρίσεων ή συγκαλυμμένο περιορισμό στο διεθνές εμπόριο και δεν πρέπει δημιουργούν περιττά εμπόδια στο διεθνές εμπόριο. Εκφράζουμε την ανησυχία μας για κάθε μέτρο που εισάγει διακρίσεις που θα στρεβλώσει το διεθνές εμπόριο, θα διακινδυνεύσει νέες εμπορικές τριβές και θα μεταθέσει το βάρος της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σε άλλους εμπορικούς εταίρους, αναπτυσσόμενες χώρες και μέλη των BRICS. 

55. Αναγνωρίζουμε τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης φάσης της 15ης Συνάντησης της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (COP15) και της Διακήρυξης Κουνμίνγκ. Χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε τη φιλοξενία από την Κίνα της δεύτερης φάσης της COP15 και καλούμε όλα τα μέρη να υιοθετήσουν από κοινού ένα φιλόδοξο, ισορροπημένο και πρακτικό Παγκόσμιο Πλαίσιο Βιοποικιλότητας μετά το 2020.

56. Καθώς οι χώρες BRICS παράγουν περίπου το 1/3 των τροφίμων παγκοσμίως, τονίζουμε τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε τη γεωργική συνεργασία και να προωθήσουμε τη βιώσιμη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη των χωρών BRICS με στόχο τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας των χωρών BRICS και του κόσμου. Τονίζουμε τη στρατηγική σημασία των εισροών στη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των λιπασμάτων, για τη διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης 2021-2024 για τη Γεωργική Συνεργασία των χωρών BRICS και χαιρετίζουμε τη Στρατηγική για τη Συνεργασία για την Επισιτιστική Ασφάλεια των χωρών BRICS.

57. Σημειώνουμε ότι οι καινοτομίες στις εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τα Big Data και η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη. Σημειώνουμε το φόρουμ BRICS για τα μεγάλα δεδομένα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Υποστηρίζουμε τις ανταλλαγές πληροφοριών και την τεχνική συνεργασία για την τεχνολογία AI. Υπενθυμίζουμε τη δήλωση της 7ης συνεδρίασης των Υπουργών Επικοινωνιών BRICS, αναγνωρίζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις και τις τεράστιες δυνατότητες των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και την αξία τους για την οικονομική ανάπτυξη. 

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να συνεργαστούμε μεταξύ μας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, εμπιστοσύνης και ασφάλειας, καθώς και διαφάνεια και υπευθυνότητα στην προώθηση αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της προς όφελος της κοινωνίας και της ανθρωπότητας συνολικά, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για τον κίνδυνο και το ηθικό δίλημμα που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως το απόρρητο, η χειραγώγηση, η μεροληψία, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ, η απασχόληση, τα αποτελέσματα και η μοναδικότητα μεταξύ άλλων. 

Ενθαρρύνουμε τα μέλη των BRICS να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση τέτοιων ανησυχιών, να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να διεξάγουν συγκριτική μελέτη σχετικά με το θέμα προς την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης διακυβέρνησης που θα καθοδηγεί τα μέλη της BRICS στην ηθική και υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης ενώ θα διευκολύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. χειραγώγηση, προκατάληψη, αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ, απασχόληση, αποτελέσματα και μοναδικότητα μεταξύ άλλων. 

Ενθαρρύνουμε τα μέλη των BRICS να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση τέτοιων ανησυχιών, να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να διεξάγουν συγκριτική μελέτη σχετικά με το θέμα προς την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης διακυβέρνησης που θα καθοδηγεί τα μέλη της BRICS στην ηθική και υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης ενώ θα διευκολύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. 

58. Χαιρετίζουμε τη σύσταση της Μικτής Επιτροπής BRICS για τη Διαστημική Συνεργασία σύμφωνα με τη Συμφωνία Συνεργασίας για τον Αστερισμό Δορυφόρου Τηλεπισκόπησης BRICS και τη σύγκληση της πρώτης κοινής συνεδρίασης της επιτροπής. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη διαμόρφωση των διαδικασιών εργασίας για την ανταλλαγή δεδομένων και την κοινή παρατήρηση του BRICS Remote Sensing Satellite Constellation και εκτιμούμε την ανάθεση της κοινής χρήσης και ανταλλαγής δεδομένων του αστερισμού. Ενθαρρύνουμε τις διαστημικές αρχές BRICS να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ικανότητα του Αστερισμού και να προωθούν ευρέως την εφαρμογή με δεδομένα του Αστερισμού, με στόχο τη διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης των χωρών BRICS.

59. Επικροτούμε την πρόταση για τη διοργάνωση του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου BRICS για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία, προσβλέπουμε στην εμβάθυνση της συνεργασίας, μεταξύ άλλων, για την καταπολέμηση του COVID-19, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα των βιομηχανικών αλυσίδων και των αλυσίδων εφοδιασμού και την ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

60. Επαναλαμβάνουμε τη σημασία των ανταλλαγών και των διαλόγων μεταξύ των αρχών διαχείρισης καταστροφών BRICS. Ενθαρρύνουμε τη συνεργασία σε βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής ικανότητας μείωσης καταστροφών, της υποδομής ανθεκτικής στις καταστροφές και της διάσωσης και αντιμετώπισης καταστροφών, με σκοπό τη βελτίωση της παγκόσμιας και περιφερειακής απόκρισης διαχείρισης καταστροφών.

61. Εκφράζουμε την υποστήριξή μας στην Ατζέντα της Αφρικανικής Ένωσης 2063 και στις προσπάθειες της Αφρικής για ολοκλήρωση μέσω της ανάπτυξης της Αφρικανικής Ηπειρωτικής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και άλλων μέσων. Τονίζουμε τη σημασία ζητημάτων όπως η εκβιομηχάνιση, η ανάπτυξη υποδομών, η επισιτιστική ασφάλεια, η υγειονομική περίθαλψη και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αφρικής. Υποστηρίζουμε την Αφρική στην επίτευξη οικονομικής ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης στη μεταπανδημική εποχή.

Εμβάθυνση των ανταλλαγών ανθρώπων με ανθρώπους

62. Επιβεβαιώνουμε τη σημασία των ανταλλαγών μεταξύ ανθρώπων BRICS για την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης, της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των εθνών και των λαών μας. Εκτιμούμε την πρόοδο που σημειώθηκε υπό την Προεδρία της Κίνας το 2022, μεταξύ άλλων στους τομείς της διακυβέρνησης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, των τεχνών, του κινηματογράφου, των μέσων ενημέρωσης, των ανταλλαγών νέων και ακαδημαϊκών, και προσβλέπουμε σε περαιτέρω ανταλλαγές και συνεργασία σε αυτούς τους τομείς. 

63. Εκτιμούμε την υπογραφή του Σχεδίου Δράσης για την Εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών BRICS για συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού (2022-2026), ενθαρρύνουμε τις χώρες BRICS να προωθήσουν την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης στον τομέα της πολιτισμού, να συνεχίσουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία στους τομείς, μεταξύ άλλων, των τεχνών και του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της πολιτιστικής βιομηχανίας και των πολιτιστικών συμμαχιών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, και να δημιουργήσουν μια πολιτιστική σύμπραξη που χαρακτηρίζει τη συνεκπαίδευση και την αμοιβαία μάθηση. 

64. Αναγνωρίζουμε την επείγουσα ανάγκη για ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας και τη σημασία της αύξησης των αμοιβαίων τουριστικών ροών και θα εργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση της Συμμαχίας BRICS για τον Πράσινο Τουρισμό για την προώθηση μέτρων που μπορούν να διαμορφώσουν έναν πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς τουριστικό τομέα. 

65. Εκτιμούμε την πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης και της συνεργασίας για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΤΕΕΚ), ιδιαίτερα τη σύσταση της Συμμαχίας Συνεργασίας ΤΕΚ BRICS που εστιάζει στην ενίσχυση της επικοινωνίας και του διαλόγου στην ΤΕΚ, την προώθηση ουσιαστικής συνεργασίας στην ΤΕΚ, την ενοποίηση της ΤΕΚ με τη βιομηχανία, ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας και υποστήριξη της αναγνώρισης των προτύπων ΤΕΚ. Επίσης, η έναρξη του Διαγωνισμού Δεξιοτήτων BRICS θα ενισχύσει τις ανταλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των εθνών. Υποστηρίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον χώρο της εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης και κατάρτισης και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα και την ισότητα στην εκπαίδευση και να προωθήσουμε την ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης.

66. Επικροτούμε την επιτυχή διεξαγωγή του Επιχειρηματικού Φόρουμ BRICS και καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία του Πεκίνου της επιχειρηματικής κοινότητας BRICS. Ενθαρρύνουμε το Επιχειρηματικό Συμβούλιο BRICS να ενισχύσει τη συνεργασία, μεταξύ άλλων στους τομείς των αγροτικών επιχειρήσεων, της αεροπορίας, της απορρύθμισης, της ψηφιακής οικονομίας, της ενέργειας και της πράσινης οικονομίας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των υποδομών, της μεταποίησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Εκτιμούμε τις συνεισφορές και τις δραστηριότητες της Επιχειρηματικής Συμμαχίας Γυναικών BRICS (WBA) στην εμβάθυνση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας BRICS. Χαιρετίζουμε τη διεξαγωγή του δεύτερου Διαγωνισμού Γυναικείας Καινοτομίας BRICS από την Επιχειρηματική Συμμαχία Γυναικών BRICS για την ενδυνάμωση της γυναικείας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. 

67. Επαινούμε την πρόοδο στις αθλητικές ανταλλαγές και τον ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη των αθλητών μας με δίκαιο, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις τρόπο. Ανυπομονούμε για την επιτυχή διεξαγωγή της Συνόδου Υπουργών Αθλητισμού BRICS το 2022.

68. Εκτιμούμε τη διεξαγωγή των φόρουμ που αφορούν πολιτικά κόμματα, δεξαμενές σκέψης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αναγνωρίζουμε επίσης την πρόταση για θεσμοθέτηση του Φόρουμ Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών BRICS.

69. Υποστηρίζουμε τη σύγκληση του πέμπτου BRICS Media Forum και τη συνέχιση του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος Δημοσιογραφίας BRICS στο πλαίσιο του Φόρουμ.

70. Προσβλέπουμε στη Σύνοδο Κορυφής των Νέων BRICS, υποστηρίζουμε την ανάπτυξη της νεολαίας ως προτεραιότητα και ενθαρρύνουμε τις ενισχυμένες ανταλλαγές μεταξύ των νέων BRICS. Καλωσορίζουμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου BRICS στη Σαγκάη και προσβλέπουμε στην ενίσχυση των ανταλλαγών και της συνεργασίας στον τομέα του κινηματογράφου. Επικροτούμε την πρόοδο που σημείωσαν οι χώρες BRICS στην προώθηση της αστικής ανάπτυξης και εκτιμούμε τη συνεισφορά μηχανισμών όπως το BRICS Urbanization Forum, το BRICS Friendship Cities and Local Governments Cooperation Forum και το BRICS International Municipal Forum για τη διευκόλυνση της οικοδόμησης περισσότερων σχέσεων φιλίας μεταξύ των χωρών BRICS και προώθηση της εφαρμογής της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Θεσμική Ανάπτυξη

71. Σημειώνουμε με ικανοποίηση την πρόοδο που σημειώθηκε στη θεσμική ανάπτυξη των BRICS και τονίζουμε ότι η συνεργασία των BRICS πρέπει να αγκαλιάσει τις αλλαγές και να συμβαδίσει με την εποχή. Θα συνεχίσουμε να θέτουμε σαφείς προτεραιότητες στην ευρεία συνεργασία μας, στη βάση της συναίνεσης, και θα κάνουμε τη στρατηγική μας συνεργασία πιο αποτελεσματική, πρακτική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. 

72. Τονίζουμε τις προσπάθειες της BRICS να επεκτείνει τη συνεργασία της σε άλλα EMDC και υποστηρίζουμε την περαιτέρω προώθηση των BRICS Outreach και BRICS Plus Cooperation σύμφωνα με τους ενημερωμένους Όρους Εντολής που εγκρίθηκαν από τους Σέρπα BRICS το 2021 μέσω περιεκτικών και ισότιμων και ευέλικτων πρακτικών και πρωτοβουλίες. Επαινούμε την Προεδρία της Κίνας για τη διοργάνωση της συνόδου του Διαλόγου με θέμα «Αυξημένος ρόλος των αναδυόμενων αγορών και των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια διακυβέρνηση» κατά τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών/Διεθνών Σχέσεων BRICS στις 19 Μαΐου 2022. 

73. Υποστηρίζουμε την προώθηση συζητήσεων μεταξύ των μελών της BRICS σχετικά με τη διαδικασία επέκτασης των BRICS. Τονίζουμε την ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι κατευθυντήριες αρχές, τα πρότυπα, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για αυτήν τη διαδικασία επέκτασης μέσω του καναλιού των Sherpas στη βάση πλήρους διαβούλευσης και συναίνεσης.

74. Η Νότια Αφρική, η Βραζιλία, η Ρωσία και η Ινδία επαινούν την Προεδρία της Κίνας BRICS το 2022 και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους στην κυβέρνηση και τον λαό της Κίνας για τη διοργάνωση της XIV Συνόδου Κορυφής BRICS.

75. Η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα παρέχουν πλήρη υποστήριξη στη Νότια Αφρική για την Προεδρία της BRICS το 2023 και τη διεξαγωγή της XV Συνόδου Κορυφής BRICS.

Διαβάστε: Εμβολιασμένα Παιδιά Χάνουν Τη Ζωή Τους Ή Παρουσιάζουν Σοβαρά Προβλήματα Υγείας Κι Οι Γονείς Τους Στον Κόσμο Τους…

ΣΠΑΜΕ ΤΟ ΜΑΤΡΙΞΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ. Ένα εγχειρίδιο αφύπνισης… ΤΩΡΑ ΜΕ ΜΕΓΆΛΗ ΈΚΠΤΩΣΗ… Εάν ενδιαφέρεσαι για την απόκτηση του, επικοινώνησε μαζί μου μέσω του mail nikolaosgeor@gmail.com

Επισκεφτείτε το κανάλι μου στο youtube αν ψάχνετε πραγματικά να βρείτε την αλήθεια… Η Ενημέρωση που δεν θα ακούσετε ποτέ από τα κυρίαρχα ΜΜΕ… Υποστηρίξτε αυτόν τον αγώνα με την εγγραφή, τα κόσμια σχόλια και τα λάικ σας…

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ! ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ! ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ! Στρατιωτικές πηγές: Η Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών Στόχος Βίκτορ Όρμπαν, Επιχείρηση Εγκρίθηκε από τη CIA και την MI6 – Η επιχείρηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Η Μοσάντ και η CIA ενορχήστρωσαν τη δολοφονία του προέδρου Ebrahim Raisi

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Αμερικανοί γιατροί που έχουν εγκλωβιστεί στη Γάζα παρακαλούν τις ΗΠΑ να σταματήσουν να στέλνουν όπλα στο Ισραήλ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ