Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ COVID-19 – Απόδειξη ότι η πανδημία σχεδιάστηκε με σκοπό την επιβολή ελέγχου στην ανθρωπότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΥΓΕΙΑ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ COVID-19 – Απόδειξη ότι η πανδημία σχεδιάστηκε με σκοπό την επιβολή ελέγχου στην ανθρωπότητα… Στο άρθρο αυτό θα διαβάσετε ένα απόσπασμα από μια εξαιρετική δουλειά Ελλήνων όσον αφορά την μεγάλη απάτη του κόβιντ, ένα δοκίμιο που σας έχω ως αρχείο Pdf στο τέλος του άρθρου, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και να το αρχειοθετήσετε. Θα βρείτε όλες τις αποδείξεις για την μεγάλη απάτη του κόβιντ και τους νόμους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αντιδράσετε…. Τέτοιες προσπάθειες θα πρέπει να υποστηρίζονται από όλους μας, για αυτό και προτρέπω την διάδοση αυτού του άρθρου σε όλες τις επαφές και τις ομάδες σας.


Νικόλαος Αναξίμανδρος: Συγγραφέας- ερευνητής. Ακολουθείστε με στα social media


Κώδικας της Νυρεμβέργης – Επιτρεπόμενα ιατρικά πειράματα..

Η μεγάλη βαρύτητα των στοιχείων που έχουμε ενώπιον μας είναι ότι ορισμένα είδη ιατρικών πειραμάτων σε ανθρώπους, όταν διατηρούνται εντός λογικά καλά καθορισμένων ορίων, είναι σύμφωνα με τη δεοντολογία του ιατρικού επαγγέλματος γενικά. Οι πρωταγωνιστές της πρακτικής των πειραμάτων σε ανθρώπους δικαιολογούν τις απόψεις τους στη βάση του ότι τα πειράματα αυτά αποφέρουν αποτελέσματα για το καλό της κοινωνίας που δεν μπορούν να θεραπευτούν με άλλες μεθόδους ή μέσα μελέτης. Όλοι συμφωνούν, ωστόσο, ότι πρέπει να τηρούνται ορισμένες βασικές αρχές προκειμένου να ικανοποιούνται ηθικά, δεοντολογικά και νομικά

Έννοιες:

 1. Η εκούσια συγκατάθεση του ανθρώπινου υποκειμένου είναι απολύτως απαραίτητη.

Αυτό σημαίνει ότι το εμπλεκόμενο πρόσωπο πρέπει να έχει τη νομική ικανότητα να δώσει τη συγκατάθεσή του- πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει ελεύθερη εξουσία επιλογής, χωρίς την παρέμβαση οποιουδήποτε στοιχείου βίας, απάτης, εξαπάτησης, πειθαναγκασμού, υπερβολικής επιβολής ή άλλης υστερόβουλης μορφής περιορισμού ή εξαναγκασμού – και πρέπει να έχει επαρκή γνώση και κατανόηση των στοιχείων του εμπλεκόμενου θέματος, ώστε να μπορεί να λάβει μια κατανοητή και διαφωτισμένη απόφαση.

Αυτό το τελευταίο στοιχείο απαιτεί ότι πριν από την αποδοχή μιας θετικής απόφασης από το πειραματόζωο θα πρέπει να του γνωστοποιούνται η φύση, η διάρκεια και ο σκοπός του πειράματος, η μέθοδος και τα μέσα με τα οποία θα διεξαχθεί, όλες οι αναμενόμενες δυσχέρειες και κίνδυνοι, καθώς και οι επιπτώσεις στην υγεία του ή στο πρόσωπό του που μπορεί ενδεχομένως να προκύψουν από τη συμμετοχή του στο πείραμα.

Το καθήκον και η ευθύνη για την εξακρίβωση της ποιότητας της συγκατάθεσης εναπόκειται σε κάθε άτομο που ξεκινά, διευθύνει ή συμμετέχει στο πείραμα. Πρόκειται για προσωπικό καθήκον και ευθύνη που δεν μπορεί να ανατεθεί ατιμώρητα σε άλλον.

 1. Το πείραμα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να αποδίδει γόνιμα αποτελέσματα για το καλό της κοινωνίας, μη αντιμετωπίσιμα με άλλες μεθόδους ή μέσα μελέτης, και όχι τυχαίο και περιττό στη φύση του.
 2. Το πείραμα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο και να βασίζεται στα αποτελέσματα των πειραμάτων σε ζώα και στη γνώση της φυσικής ιστορίας της ασθένειας ή άλλου προβλήματος που μελετάται, ώστε τα αναμενόμενα αποτελέσματα να δικαιολογούν τη διεξαγωγή του πειράματος.
 3. Το πείραμα θα πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε περιττή σωματική και ψυχική ταλαιπωρία και τραυματισμός.
 4. Κανένα πείραμα δεν πρέπει να διεξάγεται όταν υπάρχει εκ των προτέρων λόγος να πιστεύεται ότι θα επέλθει θάνατος ή τραυματισμός που θα προκαλέσει αναπηρία- εκτός, ίσως, από τα πειράματα στα οποία οι πειραματικοί ιατροί χρησιμεύουν και ως υποκείμενα.
 5. Ο βαθμός κινδύνου που πρέπει να αναλαμβάνεται δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται από την ανθρωπιστική σημασία του προβλήματος που πρόκειται να επιλυθεί με το πείραμα.
 6. Θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες προετοιμασίες και να παρέχονται επαρκείς εγκαταστάσεις για την προστασία του πειραματόζωου από έστω και απομακρυσμένες πιθανότητες τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου.
 7. Το πείραμα θα πρέπει να διεξάγεται μόνο από επιστημονικά καταρτισμένα άτομα. Θα πρέπει να απαιτείται ο υψηλότερος βαθμός ικανότητας και προσοχής σε όλα τα στάδια του πειράματος από όσους διεξάγουν ή συμμετέχουν στο πείραμα.
 8. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, το ανθρώπινο υποκείμενο θα πρέπει να έχει την ελευθερία να τερματίσει το πείραμα, εάν έχει φτάσει σε φυσική ή ψυχική κατάσταση όπου η συνέχιση του πειράματος του φαίνεται αδύνατη.
 9. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, ο υπεύθυνος επιστήμονας πρέπει να έχει την ευχέρεια να τερματίσει το πείραμα σε οποιοδήποτε στάδιο, εάν έχει πιθανόν λόγο να πιστεύει, κατά την άσκηση της καλής πίστης, της ανώτερης ικανότητας και της προσεκτικής κρίσης που απαιτείται από αυτόν, ότι η συνέχιση του πειράματος είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό, αναπηρία ή θάνατο του πειραματόζωου.

Από τις δέκα αρχές που έχουν απαριθμηθεί, το δικαστικό μας ενδιαφέρον αφορά, φυσικά, τις απαιτήσεις που είναι καθαρά νομικής φύσης – ή που τουλάχιστον σχετίζονται τόσο σαφώς με νομικά ζητήματα ώστε να μας βοηθούν στην αποτροπή της ποινικής ενοχής και της τιμωρίας. Η υπέρβαση αυτού του σημείου θα μας οδηγούσε σε ένα πεδίο που θα ήταν πέρα από τη σφαίρα των αρμοδιοτήτων μας. Ωστόσο, το σημείο αυτό δεν χρειάζεται να επιμείνουμε. Διαπιστώνουμε από τα στοιχεία ότι στα ιατρικά πειράματα που έχουν αποδειχθεί, αυτές οι δέκα αρχές τηρούνταν πολύ συχνότερα κατά την παραβίασή τους παρά κατά την τήρησή τους.

Πολλοί από τους τροφίμους των στρατοπέδων συγκέντρωσης που ήταν τα θύματα αυτών των φρικαλεοτήτων ήταν πολίτες άλλων χωρών εκτός του Γερμανικού Ράιχ. Ήταν μη Γερμανοί υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένων Εβραίων και “ασώματων ατόμων”, τόσο αιχμαλώτων πολέμου όσο και αμάχων, οι οποίοι είχαν φυλακιστεί και εξαναγκαστεί να υποβληθούν σε αυτά τα βασανιστήρια και τις βαρβαρότητες χωρίς καν να μια υποψία δίκης.

Σε κάθε μία περίπτωση που εμφανίζεται στα πρακτικά, χρησιμοποιήθηκαν υποκείμενα που δεν συναινούσαν στα πειράματα- μάλιστα, όσον αφορά ορισμένα από τα πειράματα, οι κατηγορούμενοι δεν ισχυρίζονται καν ότι τα υποκείμενα είχαν την ιδιότητα του εθελοντή. Σε καμία περίπτωση το πειραματόζωο δεν ήταν ελεύθερο να αποσυρθεί από οποιοδήποτε πείραμα με δική του ελεύθερη επιλογή. Σε πολλές περιπτώσεις, τα πειράματα διεξήχθησαν από μη ειδικευμένα άτομα- διεξήχθησαν τυχαία χωρίς επαρκή επιστημονικό λόγο, και κάτω από αποκρουστικές φυσικές συνθήκες.

Όλα τα πειράματα διεξήχθησαν με άσκοπη ταλαιπωρία και τραυματισμό και πολύ λίγες, αν όχι καθόλου, προφυλάξεις λήφθηκαν για την προστασία ή την προστασία των ανθρώπινων υποκειμένων από τις πιθανότητες τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου. Σε κάθε ένα από τα πειράματα τα πειραματόζωα βίωσαν ακραίο πόνο ή βασανιστήρια και στα περισσότερα από αυτά υπέστησαν μόνιμο τραυματισμό, ακρωτηριασμό ή θάνατο, είτε ως άμεσο αποτέλεσμα των πειραμάτων είτε λόγω της έλλειψης επαρκούς επακόλουθης φροντίδας.

Προφανώς, όλα αυτά τα πειράματα που περιλάμβαναν βιαιότητες, βασανιστήρια, τραυματισμούς που προκαλούσαν αναπηρία και θάνατο πραγματοποιήθηκαν κατά πλήρη παράβαση των διεθνών συμβάσεων, των νόμων και των εθίμων του πολέμου, των γενικών αρχών του ποινικού δικαίου, όπως προκύπτουν από τους ποινικούς νόμους όλων των πολιτισμένων εθνών, και του νόμου αριθ. 10 του Συμβουλίου Ελέγχου. Είναι προφανές ότι τα ανθρώπινα πειράματα υπό τέτοιες συνθήκες είναι αντίθετα προς “τις αρχές του δικαίου των εθνών, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνήθειες που έχουν καθιερωθεί μεταξύ των πολιτισμένων λαών, από τους νόμους της ανθρωπότητας και από τις επιταγές της δημόσιας συνείδησης”.

Το αν κάποιος από τους κατηγορούμενους στο εδώλιο είναι ένοχος για αυτές τις φρικαλεότητες είναι, φυσικά, ένα άλλο ζήτημα. Σύμφωνα με το αγγλοσαξονικό σύστημα νομολογίας, κάθε κατηγορούμενος σε ποινική υπόθεση θεωρείται αθώος για το αδίκημα που του αποδίδεται μέχρις ότου η πολιτική αγωγή, με ικανή και αξιόπιστη απόδειξη, αποδείξει την ενοχή του, αποκλείοντας κάθε λογική αμφιβολία. Και το τεκμήριο αυτό συνοδεύει τον κατηγορούμενο σε κάθε στάδιο της δίκης του μέχρις ότου αποδειχθεί ο βαθμός αυτός της απόδειξης.

Η “εύλογη αμφιβολία”, όπως υποδηλώνει η ονομασία, είναι μια αμφιβολία σύμφωνη με τη λογική – μια αμφιβολία που θα μπορούσε να έχει ένας λογικός άνθρωπος. Διαφορετικά, είναι εκείνη η κατάσταση της υπόθεσης η οποία, μετά από πλήρη και ολοκληρωμένη σύγκριση και εξέταση όλων των αποδεικτικών στοιχείων, θα άφηνε ένα αμερόληπτο, αμερόληπτο, σκεπτόμενο άτομο, επιφορτισμένο με την ευθύνη της απόφασης, σε κατάσταση που δεν θα μπορούσε να πει ότι αισθάνεται μια σταθερή πεποίθηση που ισοδυναμεί με ηθική βεβαιότητα για την αλήθεια της κατηγορίας.

Εάν κάποιος από τους κατηγορούμενους πρέπει να κριθεί ένοχος βάσει των κατηγοριών δύο ή τρία του κατηγορητηρίου, αυτό πρέπει να γίνει επειδή τα αποδεικτικά στοιχεία απέδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιθαγένεια ή η ιδιότητα με την οποία ενήργησε, συμμετείχε ως κύριος, συνεργός, διέταξε, υποκίνησε, συμμετείχε συναινετικά ή είχε σχέση με σχέδια ή επιχειρήσεις που συνεπάγονται τη διάπραξη τουλάχιστον ορισμένων από τα ιατρικά πειράματα και άλλες κτηνωδίες που αποτελούν αντικείμενο των κατηγοριών αυτών. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν μπορεί να καταδικαστεί.

Πριν εξετάσουμε τα στοιχεία στα οποία πρέπει να ανατρέξουμε προκειμένου να προσδιορίσουμε την ατομική ενοχή, μια σύντομη δήλωση σχετικά με ορισμένες από τις επίσημες υπηρεσίες της γερμανικής κυβέρνησης και του ναζιστικού κόμματος στις οποίες θα αναφερθούμε στην παρούσα απόφαση κρίνεται σκόπιμη.

Πηγή: Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ [από τις δίκες των εγκληματιών πολέμου ενώπιον των στρατιωτικών δικαστηρίων της Νυρεμβέργης βάσει του νόμου αριθ. 10 του Συμβουλίου Ελέγχου. Νυρεμβέργη, Οκτώβριος1946-Απρίλιος1949. Ουάσινγκτον:U.S.G.P.O.,1949-1953].

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ COVID-19 – Απόδειξη ότι η πανδημία σχεδιάστηκε με σκοπό

Χιλιάδες γιατροί λένε ότι η πανδημία ήταν σχεδιασμένη.

Μιαομάδασχεδόνχιλίωνιατρώνστη Γερμανία με την ονομασία “Γιατροί για την ενημέρωση”, η οποία υποστηρίζεται από περισσότερους από 7.000επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, επιστημόνων, εκπαιδευτικών κ.λπ., προέβη σε μια συγκλονιστική δήλωση κατά τη διάρκεια εθνικής συνέντευξης Τύπου:

“Ο πανικός της Corona είναι ένα θεατρικό έργο. Είναι μια απάτη. Μια απάτη. Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε εν μέσω ενός παγκόσμιου εγκλήματος”.

Αυτή η μεγάλη ομάδα ιατρικών εμπειρογνωμόνων εκδίδει μια εφημερίδα με κυκλοφορία 500.000 αντιτύπων κάθεεβδομάδα,για να προειδοποιήσει το κοινό σχετικά με την παραπληροφόρηση των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης για τον κοροναϊό. Οργανώνουν επίσης μαζικές διαμαρτυρίες με τη συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη.

Εκατοντάδες Ισπανοί γιατροί λένε ότι η πανδημία δημιουργήθηκε.

Στην Ισπανία μια ομάδα 600 ιατρών με την ονομασία “Γιατροί για την Αλήθεια”, προέβη σε παρόμοια δήλωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Το Covid-19 είναι μια ψεύτικη πανδημία που δημιουργήθηκε για πολιτικούς σκοπούς. Πρόκειται για μια παγκόσμια δικτατορία με υγειονομική δικαιολογία. Καλούμε τους γιατρούς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις πολιτικές αρχές να σταματήσουν αυτή την εγκληματική επιχείρηση διαδίδοντας την αλήθεια’.

Παγκόσμια Συμμαχία Ιατρών: ‘Το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία’.

Οι “Γιατροί για την Ενημέρωση” και οι “Γιατροί για την Αλήθεια” έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με παρόμοιες ομάδες επαγγελματιών σε όλο τον κόσμο, στην “Παγκόσμια Συμμαχία Γιατρών”. Αυτή η ιστορική συμμαχία συνδέει περισσότερους από εκατό χιλιάδες επαγγελματίες ιατρούς σε όλο τον κόσμο. Αποκαλύπτουν πώς η πανδημία είναι το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία και προσφέρουν αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία για τον ισχυρισμό αυτό. Αναλαμβάνουν επίσης νομικές ενέργειες κατά των κυβερνήσεων που συμπράττουν σε αυτή την εγκληματική επιχείρηση.

Παγκόσμια Συμμαχία Ελευθερίας:

Συνδέοντας δικηγόρους. Παρομοίως, δημιουργήθηκε η Παγκόσμια Συμμαχία Ελευθερίας– ένα δίκτυο δικηγόρων, ιατρικών εμπειρογνωμόνων, πολιτικών, τραπεζιτών και πολλών άλλων επαγγελματιών που συνεργάζονται για να αποκαλύψουν το “έγκλημα του Κόβιντ” και που αρχίζουν να οικοδομούν έναν νέο κόσμο ελευθερίας. Θέλουν να διασφαλίσουν ότι αυτού του είδους οι παγκόσμιες απάτες, που καταστρέφουν εκατομμύρια ζωές, δεν θα μπορέσουν ποτέ ξανά να συμβούν.

ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ; Γιατί χιλιάδες ιατρικοί εμπειρογνώμονες παγκοσμίως λένε ότι η πανδημία είναι ένα ‘παγκόσμιο έγκλημα’; Τι ξέρουν αυτοί, που εμείς δεν ξέρουμε; Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία…

Εκατομμύρια κιτ ελέγχου COVID-19 που πωλήθηκαν το 2017 και το 2018.

Η νέα ασθένεια COVID-19 εμφανίστηκε στην Κίνα προς το τέλος του 2019. Γι’ αυτό και ονομάστηκε COVID-19, το οποίο είναι ακρωνύμιο των λέξεων CoronaVirus Disease 2019. Τα στοιχεία από την Παγκόσμια Ολοκληρωμένη Λύση Εμπορίου, ωστόσο, δείχνουν κάτι εκπληκτικό: Το 2017 και το 2018 – δύο χρόνια πριν από το COVID-19 – διανεμήθηκαν παγκοσμίως εκατοντάδες εκατομμύρια κιτ δοκιμών PCR για το COVID-19.

Αφήστε το να το συνειδητοποιήσουμε για ένα δευτερόλεπτο: κυριολεκτικά εκατοντάδες εκατομμύρια κιτ δοκιμών COVID-19 εξήχθησαν και εισήχθησαν, σε όλο τον κόσμο, κατά τη διάρκεια του 2017 και του 2018. Εκατοντάδες εκατομμύρια!

«Γρήγορα! Κρύψτε το!»

Αυτά τα αινιγματικά δεδομένα ανακαλύφθηκαν από κάποιον στις 5 Σεπτεμβρίου 2020, ο οποίος τα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγινε viral σε όλο τον κόσμο. Την επόμενη ημέρα, στις 6 Σεπτεμβρίου, η WITS άλλαξε ξαφνικά την αρχική ετικέτα “COVID-19” στον ασαφή όρο “Medical Test Kits”. Ωστόσο, ξέχασαν να διαγράψουν μια λεπτομέρεια: στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας εξακολουθούσε να αναγράφεται ο κωδικός προϊόντος για αυτά τα “Medical Test Kits”:300215 που σημαίνει “COVID-19 Test Kits”.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο κωδικός HS άλλαξε επίσης από την WITS σε “Medical Test Kit”. Αλλά η συγκάλυψή τους ήρθε πολύ αργά: οι κρίσιμες αυτές πληροφορίες αποκαλύφθηκαν και αποκαλύπτονται από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Δύο χρόνια πριν από το ξέσπασμα του COVID-19, τα έθνη σε όλο τον κόσμο άρχισαν να εξάγουν εκατοντάδες εκατομμύρια διαγνωστικά όργανα δοκιμών για… COVID-19.

Το επιχείρημα που χρησιμοποιείται για την άρνηση αυτής της ανακάλυψης είναι ότι η ετικέτα “COVID’19” προστέθηκε μόλις το 2020. Αυτό όμως δεν ευσταθεί, αφού ο ίδιος ο κωδικός προϊόντος για αυτά τα κιτ δοκιμών είναι “COVID-19 Test Kit”. Επίσης, δεν αλλάζει το γεγονός ότι δύο χρόνια πριν από την πανδημία, ξαφνικά σχεδόν κάθε έθνος στον κόσμο άρχισε να διανέμει εκατοντάδες εκατομμύρια ιατρικά κιτ δοκιμών που χρησιμοποιούνται ειδικά για το COVID-19.

Ακόμα και χωρίς την ετικέτα COVID-19, είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο και παράξενο, ότι όλος ο κόσμος ξαφνικά εισήγαγε και εξήγαγε κυριολεκτικά εκατοντάδες εκατομμύρια ιατρικά κιτ δοκιμών. Τι ήξεραν; Γιατί προετοιμάζονταν;

ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Γιατί όλος ο κόσμος εξερράγη σε μαζική διανομή εκατοντάδων εκατομμυρίων Medical Test Kits, ακριβώς πριν από το χτύπημα της παγκόσμιας πανδημίας; Το 2017, ο Fauci εγγυήθηκε μια πανδημία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Το 2017, ο Anthony Fauci έκανε μια πολύ παράξενη πρόβλεψη, με μια ακόμη πιο παράξενη βεβαιότητα. Με απόλυτη σιγουριά, ο Fauci εγγυήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Trump, θα συνέβαινε σίγουρα ένα αιφνιδιαστικό ξέσπασμα μιας μολυσματικής ασθένειας.

Ακολουθούν τα λόγια του:

«ΔΕΝ υπάρχει ΚΑΜΙΑ αμφιβολία ότι θα υπάρξει μια πρόκληση για την επερχόμενη κυβέρνηση στον τομέα των λοιμωδών νοσημάτων.» «Θα υπάρξει μια ΞΑΦΝΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ αμφιβολία στο μυαλό κανενός γι’αυτό.» Πώς θα μπορούσε ο Fauci να εγγυηθεί ότι θα συμβεί ένα αιφνιδιαστικό ξέσπασμα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας της διοίκησης Trump; Τι ήξερε, που εμείς δεν ξέρουμε; «Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα υπάρξει μια ΞΑΦΝΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ αμφιβολία στο μυαλό κανενός γι’ αυτό.» ANTHONY FAUCI….

Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς εγγυήθηκαν μια επικείμενη παγκόσμια πανδημία

Το 2018 ο Μπιλ Γκέιτς ανακοίνωσε δημοσίως ότι επίκειται μια παγκόσμια πανδημία, η οποία θα μπορούσε να αφανίσει 30 εκατομμύρια ανθρώπους. Είπε ότι αυτό θα συμβεί πιθανότατα κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας. Η Μελίντα Γκέιτς πρόσθεσε ότι ένας τεχνητός ιός αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα και διαβεβαίωσε επίσης ότι αυτό θα πλήξει την ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια. Αφήστε την επιλογή των λόγων τους να ηχήσει για λίγο στο μυαλό σας…

‘Μια παγκόσμια πανδημία είναι στο δρόμο της. Ένας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΙΟΣ είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα. Αυτό θα συμβεί μέσα στην ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ”. ΜΠΙΛ ΚΑΙ ΜΕΛΙΝΤΑ ΓΚΕΙΤΣ

Προετοιμασία για πανδημία

Ο Μπιλ Γκέιτς είναι ο νούμερο ένα έμπορος εμβολίων στον κόσμο, ο οποίος έχει διπλασιάσει την περιουσία του από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια, απλά και μόνο εμπορεύεται εμβόλια σε όλο τον κόσμο. Είπε ότι αυτή ήταν η “καλύτερη επιχειρηματική επένδυση” που έκανε ποτέ. Λίγους μήνες πριν από το ξέσπασμα της επιδημίας, ο Μπιλ Γκέιτς διοργάνωσε μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, με την ονομασία Event

201. Μαντέψτε τι ήταν το θέμα της εκδήλωσης; Ήταν μια “άσκηση πανδημίας του κοροναϊού”. Ναι, καλά διαβάσατε: Ο Μπιλ Γκέιτς οργάνωσε μια άσκηση πανδημίας του κοροναϊού, ακριβώς πριν συμβεί η πανδημία του κοροναϊού! Ο Μπιλ Γκέιτς δημιούργησε μια άσκηση για μια παγκόσμια πανδημία κοροναϊού, ακριβώς πριν συμβεί μια παγκόσμια πανδημία κοροναϊού.

Ενθουσιασμός για την πώληση εμβολίων τον επόμενο χρόνο. Λίγο μετά από αυτή την “άσκηση για μια πανδημία κοροναϊού”, ο Bill Gates έγραψε στο Twitter: «Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για το τι θα μπορούσε να σημαίνει το επόμενο έτος για μία από τις καλύτερες αγορές στην παγκόσμια υγεία: τα εμβόλια.»

Σκεφτείτε το εξής: το υπ’ αριθμ. 1 έμπορος εμβολίων εγγυάται ότι μια παγκόσμια πανδημία θα εμφανιστεί τα επόμενα χρόνια, και η σύζυγός του λέει ότι όλοι πρέπει να φοβόμαστε έναν τεχνητό ιό που “έρχεται”. Στη συνέχεια οργανώνουν μια άσκηση για μια επικείμενη παγκόσμια πανδημία και λένε ότι τα εμβόλια θα είναι η μόνη λύση. Ο επόμενος… Ο Μπιλ Γκέιτς τουιτάρει πόσο ενθουσιασμένος είναι για την πώληση εμβολίων μέσα στον επόμενο χρόνο. Αμέσως μετά, ξεσπά η πανδημία που ανακοινώθηκε.

Και πράγματι, αμέσως μετά ο Μπιλ Γκέιτς διακηρύσσει ότι η μόνη λύση για την ανθρωπότητα είναι να αγοράσει τα εμβόλιά του…

Πανδημία κοροναϊού για το 2020, η οποία είχε προβλεφθεί το 2013.

Η επόμενη πληροφορία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιατί δείχνει πόσες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, για όσους τολμούν να κάνουν την έρευνα. Πίσω στο 2013, ένας μουσικός καλλιτέχνης με το περίεργο όνομα Dr. Creep έγραψε ένα ραπ τραγούδι με τίτλο PANDEMIC. Τίποτα το ιδιαίτερο σε αυτό, αν ένας από τους στίχους του δεν έλεγε: (6)

«Το 2020 σε συνδυασμό με τον ιό CoronaVirus, τα σώματα στοιβάζονται». Πώς είναι δυνατόν ένας άγνωστος μουσικός να μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια μια πανδημία κοροναϊού που θα εκδηλωθεί επτά χρόνια αργότερα; Το τραγούδι προέβλεψε επίσης τις ταραχές που μαίνονταν σε όλη την Αμερική, κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας: «Το κράτος εξεγείρεται, χρησιμοποιώντας το δρόμο έξω. Έρχεται στα παράθυρά σας»

Και πάλι: πώς θα μπορούσε ένας σκιώδης καλλιτέχνης να γνωρίζει, το 2013, ότι το 2020 ένας κορονοϊός θα σάρωνε τη γη, ακολουθούμενος από μαζικές εξεγέρσεις; Η απάντησή του είναι ενδιαφέρουσα: “Έκανα έρευνα το 2012 και διάβασα τις λεγόμενες “θεωρίες συνωμοσίας”. Ξέρετε, εκείνες τις έρευνες που τα μέσα ενημέρωσης δεν θέλουν να εξετάσουμε. Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, οι πανδημίες ήταν βέβαιο ότι θα συνέβαιναν τη δεκαετία 2020 – 2030. Έτσι έγραψα το τραγούδι Pandemic σχετικά με αυτό’.

Το πιάσατε; Αυτός ο άνθρωπος έκανε έρευνα σε αυτό που συνήθως αναφέρεται ως “θεωρίες συνωμοσίας”. Πράγματα που είμαστε προγραμματισμένοι να αγνοούμε ως “ανοησίες”. Αλλά προφανώς αυτές οι έρευνες δεν είναι πάντα τόσο ηλίθιες τελικά, αφού κάποιες από αυτές προέβλεψαν με ακρίβεια ότι ακριβώς το 2020 θα συνέβαινε αυτή η πανδημία και οι ταραχές. Τι άλλο μπορεί να ανακαλυφθεί όταν αρχίσουμε να κάνουμε έρευνες; Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε περισσότερα…

«Ετοιμαστείτε για μια παγκόσμια πανδημία του κοροναϊού»

Τον Σεπτέμβριο του 2019 – επίσης ακριβώς πριν από το ξέσπασμα της επιδημίας – το Παγκόσμιο Συμβούλιο Παρακολούθησης της Ετοιμότητας δημοσίευσε μια έκθεση με τίτλο “Ένας κόσμος σε κίνδυνο”. Τόνιζε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για… μια επιδημία κορωναϊού! Στο εξώφυλλο της έκθεσης υπάρχει η εικόνα ενός κορωναϊού και ανθρώπων που φορούν μάσκες προσώπου.

Αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα από την μελέτη. Ακολουθεί το αρχείο που σας είπα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και να το προσθέσετε στα αρχεία σας!!! Πρέπει να πάει σε κάθε σπίτι αυτό το αρχείο!!! Κατεβάστε το από το παρακάτω λινκ

https://drive.google.com/file/d/1tO7QD1yDNkZiq9J4v_jfws-k2Nf3ngH5/view

Ένα έντυπο, ανεκτίμητης αξίας, το οποίο το δημοσιεύσαμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο διαδίκτυο. Ακολουθούν και άλλα πολύτιμα έγγραφα….

1. ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19
https://bit.ly/3895LJ0

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και τα παρακάτω έγγραφα – αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία έχουν κατατεθεί.

2. 20 ΛΟΓΟΙ ΟΤΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ Τ…ΝΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΗ
https://bit.ly/3kNrWqR

3. Derick Knauss I’m a Clinical Lab Scientist COVID-19
https://bit.ly/3sjPM1i

4. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΑΙΤΗΤΗ
https://bit.ly/3yhzDxo

5. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES – ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY MYRIAD GENETICS INC 13-06-2013.
https://bit.ly/3yrngPg

πηγή sfagi.gr

Διαβάστε: Σύνδρομο Του Κενού Προσώπου. Παιδιά Και Μάσκες

ΣΠΑΜΕ ΤΟ ΜΑΤΡΙΞΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ. Ένα εγχειρίδιο αφύπνισης στο οποίο αναλύω με πολύ απλό και κατανοητό πιστεύω τρόπο, ακριβώς τι έχει συμβεί στην ανθρωπότητα, ποιον φωτεινό ρόλο έχει παίξει ο Ελληνισμός, ποια είναι η πραγματική μας κοσμοθέαση, ποιοι μας είχαν κατακτήσει, γιατί το έκαναν, τι εξελίξεις έχουμε στις μέρες μας και κυρίως τι έρχεται στο μέλλον για την ανθρωπότητα. Διαβάζοντας το θεωρώ ότι θα πετύχεις αυτό που λέει ο τίτλος του. ΘΑ ΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟ ΜΑΤΡΙΞ. Και πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα πολύ καλό δώρο στον εαυτό σου, αλλά και στους αγαπημένους ανθρώπους που θέλεις να αφυπνίσεις αλλά δεν δέχονται όσα εσύ έχεις κατανοήσει και αντιδρούν. Εάν ενδιαφέρεσαι για την απόκτηση του, επικοινώνησε μαζί μου μέσω του mail nikolaosgeor@gmail.com ή εναλλακτικά στο τηλέφωνο 6906771546.

Advertisement
Tagged

1 thought on “Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ COVID-19 – Απόδειξη ότι η πανδημία σχεδιάστηκε με σκοπό την επιβολή ελέγχου στην ανθρωπότητα

 1. Αυτή είναι η απάντηση σε όσους λένε ότι ο #BillGates δεν υποστηρίζει την εμφύτευση μικροτσίπ!
  Δείτε πως χρηματοδοτεί μια εταιρία με #microchip για να εμφυτεύονται υποδόρια σε γυναίκες για αντισύλληψη, ώστε να μην γεννούν & να ελαττωθεί ο πληθυσμός!
  #Depopulation #GreatReset

  https://twitter.com/stevemad13/status/1525949056819908611?cxt=HHwWhsC-0aKloa0qAAAA

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.