ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΎ ΤΩΝ ΘΑΝΆΤΩΝ ΑΠΌ COVID-19 ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΊΑ ΜΕΤΑΞΎ 1 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021 ΚΑΙ 13 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΎ ΤΩΝ ΘΑΝΆΤΩΝ ΑΠΌ COVID-19 ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΊΑ ΜΕΤΑΞΎ 1 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021 ΚΑΙ 13 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021. ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΛΕΝΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΨΕΜΑΤΑ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΑΣ ΤΟ ΛΑΒΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΥΠΟΨΙΝ ΜΑΣ ΑΥΤΟ. ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΟ PDF ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΗΜΕΊΑ ΜΕΤΑΞΎ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΊΟΥ ΚΑΙ 13ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021.

• 651 ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΆ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΈΝΗ ΛΟΊΜΩΞΗ ΑΠΌ COVID-19, ΕΙΔΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΥΓΕΊΑΣ ΚΈΝΤΡΟ ΕΠΙΤΉΡΗΣΗΣ (HPSC) ΩΣ ΠΈΘΑΝΕ ΛΌΓΩ COVID-19.
• 243/651 (37,3%) ΘΆΝΑΤΟΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ ΣΕ ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΒΟΛΙΆΣΤΗΚΑΝ Ή ΔΕΝ ΕΊΧΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΊ ΩΣ ΕΜΒΟΛΙΆΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΝΟΣΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ COVID-19 (COVAX).
• 408/651 (62,7%) ΘΆΝΑΤΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ ΣΕ ΆΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΊΧΑΝ ΛΆΒΕΙ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΜΊΑ ΔΌΣΗ COVID-19
ΕΜΒΌΛΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ.
• 333/651 (51,2%) ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΈΝΤΕΣ ΘΑΝΆΤΟΥΣ ΕΊΧΑΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ 1 14 Ή ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΗΜΈΡΕΣ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΛΉΨΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΎΟ ΔΌΣΕΩΝ ΕΝΌΣ ΣΧΉΜΑΤΟΣ 2 ΔΌΣΕΩΝ Ή 1 ΔΌΣΗΣ ΕΝΌΣ ΣΧΉΜΑΤΟΣ 1 ΔΌΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΎΝΤΑΙ ΩΣ ΛΟΙΜΏΞΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΜΒΌΛΙΟ – ΒΛΈΠΕ ΤΕΧΝΙΚΉ ΣΗΜΕΊΩΣΗ.
_________________________________________________________________

ΕΞΑΚΌΣΙΟΙ ΠΕΝΉΝΤΑ ΈΝΑΣ ΘΆΝΑΤΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΆ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΈΝΑ ΚΡΟΎΣΜΑΤΑ COVID-19, ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΘΗΚΑΝ ΜΕ COVID-19 ΩΣ ΑΙΤΊΑ ΘΑΝΆΤΟΥ, ΈΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΊ ΣΤΟ HPSC ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΘΑΝΆΤΟΥ ΜΕΤΑΞΎ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021 ΚΑΙ 13ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021, ΑΠΌ ΤΙΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021. ΣΥΝΟΛΙΚΆ, 408 ΆΤΟΜΑ ΕΊΧΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΊ ΜΕ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΜΊΑ ΔΌΣΗ ΕΜΒΟΛΊΟΥ COVID19 ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ.

ΤΡΙΑΚΌΣΙΟΙ ΤΡΙΆΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΑΠΌ ΑΥΤΟΎΣ ΠΟΥ ΠΈΘΑΝΑΝ ΕΊΧΑΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΜΌΛΥΝΣΗΣ ΑΠΌ COVID-19 14 ΗΜΈΡΕΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΜΕΤΆ ΤΗ ΛΉΨΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΎΟ ΔΌΣΕΩΝ ΕΝΌΣ ΣΧΉΜΑΤΟΣ 2 ΔΌΣΕΩΝ Ή 1 ΔΌΣΗΣ ΕΝΌΣ ΣΧΉΜΑΤΟΣ 1 ΔΌΣΗΣ ΕΜΒΟΛΊΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19, ΕΠΟΜΈΝΩΣ, ΥΠΆΡΧΟΥΝ 333 ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΊΣ ΛΟΙΜΏΞΕΙΣ1 ΜΕΤΑΞΎ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΊΟΥ ΚΑΙ 13ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ , 2021 (ΒΛ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ).

ΑΠΌ ΑΥΤΆ ΤΑ ΤΡΙΑΚΌΣΙΑ ΤΡΙΆΝΤΑ ΤΡΊΑ ΆΤΟΜΑ:

• 193 ΉΤΑΝ ΆΝΔΡΕΣ ΚΑΙ 140 ΓΥΝΑΊΚΕΣ.
• 39 ΠΈΘΑΝΑΝ ΤΟΝ ΝΟΈΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021, 117 ΠΈΘΑΝΑΝ ΤΟΝ ΟΚΤΏΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021, 112 ΤΟΝ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021, 54 ΤΟΝ ΑΎΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2021 ΚΑΙ 11 ΜΕΤΑΞΎ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021-31 ΙΟΥΛΊΟΥ 2021.
• Η ΔΙΆΜΕΣΗ ΗΛΙΚΊΑ ΉΤΑΝ 81 ΈΤΗ (ΕΎΡΟΣ: 35 ΈΩΣ 100 ΈΤΗ). Η ΜΈΣΗ ΗΛΙΚΊΑ ΉΤΑΝ ΤΑ 80 ΈΤΗ.
• 230 ΆΤΟΜΑ (69,1%) ΑΝΑΦΈΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟ CIDR ΌΤΙ ΕΊΧΑΝ ΜΙΑ ΥΠΟΚΕΊΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ.

2. ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΆΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ HPSC EPIDEMIOLOGY TEAM, 16.11.2021, ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ CIDR ΕΞΉΧΘΗΣΑΝ ΣΤΙΣ 10.00 Π.Μ. ΤΗΣ 15.11.2021

1 ΒΛ. ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΆΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΊΟΥ.
2 ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΚΕΊΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΠΑΘΉΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΕΛΛΙΠΕΊΣ ΓΙΑ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΚΟΌΡΤΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΎΡΩΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ.
2 ΚΈΝΤΡΟ ΕΠΙΤΉΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΥΓΕΊΑΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΤΟ HPSC ΕΠΕΞΕΡΓΆΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΦΈΡΕΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΆΤΟΥΣ ΑΠΌ COVID-19 ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ/ΙΑΤΡΙΚΉΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΊ ΥΓΕΊΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΘΕΡΜΆ ΌΛΟΥΣ ΌΣΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ.

ΑΥΤΌ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΓΕΝΙΚΌ ΜΗΤΡΏΟ, ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΈΣ, ΜΟΝΆΔΕΣ ΜΕΘ, ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΕΠΑΦΏΝ HSE COVID-19(CMP), ΤΟ ΕΘΝΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΣΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΗΣ HSE ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19, ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΎΣ ΓΙΑΤΡΟΎΣ, ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ, ΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΕΊΑ, ΓΙΑΤΡΟΎΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΈΣ, ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΕΠΙΤΉΡΗΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΌΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ.

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

1. ΠΗΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ. ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΕΞΉΧΘΗΣΑΝ ΑΠΌ ΤΟ CIDR ΣΤΙΣ 15.11.2021 ΣΤΙΣ 10:00 Π.Μ. ΚΑΙ ΉΤΑΝ ΣΩΣΤΆ ΕΚΕΊΝΗ ΤΗΝ ΏΡΑ. ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΆΞΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΚΑΘΏΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΊΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΕΠΑΝΕΞΈΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΎΡΩΣΗ.

2. ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΎ ΤΟΥ ΕΝΉΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΊΑ. ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΈΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΎΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΚΆΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΊΟΥ. ΚΑΘΏΣ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΉ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ (90%) ΤΟΥ ΕΝΉΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΌΥ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΊ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΠΛΉΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΈΝΟΣ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΈΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌ ΕΜΒΌΛΙΟ, ΑΝΑΜΈΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΎΜΕ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΥΣ ΘΆΝΑΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΈΝΗ ΟΜΆΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗ ΟΜΆΔΑ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΈΝΗ.

3. ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΑΝΆΛΥΣΗΣ. ΑΥΤΉ Η ΑΝΑΦΟΡΆ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΘΑΝΆΤΟΥΣ ΑΠΌ COVID-19 ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HPSC ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΘΑΝΆΤΟΥ ΤΗΝ/ΜΕΤΆ ΤΗΝ 1Η ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021 ΚΑΙ ΆΝΩ
ΈΩΣ ΤΑ ΜΕΣΆΝΥΧΤΑ ΤΗΣ 13ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ.

ΕΠΊ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΎ ΚΑΤΆ ΤΟΥ COVID-19 ΤΩΝ ΘΑΝΆΤΩΝ ΑΠΌ COVID-19 ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΗ ΑΥΤΌΜΑΤΟ ΤΡΌΠΟ. ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ COMPUTERIZED INFECTIOUS DISEASE REPORTING SYSTEM (CIDR) ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΊΑΣ. ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΈΣΟΥΝ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΝΟΣΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ COVID-19 ΜΕ ΤΟ CIDR.

ΜΌΛΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΟΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΙ ΠΛΉΡΩΣ ΓΙΑ ΤΟ CIDR. Η ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΊ ΏΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΆΒΕΙ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΥ 2021.

4. ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΉΣ ΛΟΊΜΩΞΗΣ ΕΜΒΟΛΊΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΕΠΙΤΉΡΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ, ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΕΠΟΠΤΕΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΈΧΕΙ ΟΡΊΣΕΙ ΈΝΑ ΕΜΒΌΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΉ ΛΟΊΜΩΞΗ ΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΆ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΈΝΗ ΛΟΊΜΩΞΗ SARS-COV-2 ΣΕ ΆΤΟΜΟ ≥14 ΗΜΈΡΕΣ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΎΟ ΔΌΣΕΩΝ ΕΝΌΣ ΣΧΉΜΑΤΟΣ 2 ΔΌΣΕΩΝ Ή 1 ΔΌΣΗΣ ΕΝΌΣ ΣΧΉΜΑΤΟΣ 1 ΔΌΣΗΣ. ΩΣΤΌΣΟ, ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΑΙ ΌΤΙ ΣΤΟΥΣ ΆΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΉ (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΤΟΥ NIAC) ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΊ ΜΙΑ ΠΡΌΣΘΕΤΗ ΔΌΣΗ ΩΣ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΉΣ ΤΟΥΣ ΠΟΡΕΊΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΎ.

ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΈΣ ΛΟΊΜΩΞΗΣ ΕΜΒΟΛΊΟΥ HPSC COVID-19 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ
ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΔΌΣΕΙΣ COVID-19 (ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΈΝΟΙ Ή ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΈΣ ΔΌΣΕΙΣ).

5. ΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ. Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΕΠΙΔΗΜΊΑΣ) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΜΌΛΥΝΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ SARS-COV-2. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ EPI ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ Η ΠΑΛΑΙΌΤΕΡΗ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΟΎΣΜΑ ΚΑΙ ΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΆΤΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΔΙΆΓΝΩΣΗΣ, ΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΌ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΔΕΊΓΜΑΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉ ΠΑΡΑΛΑΒΉ.

6. ΜΆΡΚΑ ΕΜΒΟΛΊΟΥ. ΑΥΤΉ Η ΑΝΑΦΟΡΆ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΆΡΚΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΊΟΥ. Η ΙΡΛΑΝΔΊΑ ΈΧΕΙ ΛΆΒΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΊΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΊΩΝ ΑΠΌ ΆΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΈΟΝ, ΚΆΘΕ ΕΜΒΌΛΙΟ ΈΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌ ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ. ΈΤΣΙ ΜΕΡΙΚΟΊ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟ ΦΤΆΝΟΥΝ ΤΗΝ 14Η ΗΜΈΡΑ ΜΕΤΆ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΌ ΠΙΟ ΓΡΉΓΟΡΑ ΑΠΌ ΆΛΛΟΥΣ. ΑΥΤΟΊ ΟΙ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΙΣΤΟΎΝ ΔΎΣΚΟΛΗ ΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑ ΜΆΡΚΑ ΕΜΒΟΛΊΟΥ.

Κέντρο Επιτήρησης Προστασίας Υγείας.

ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΝΚ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ PDF ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ.

Ο ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ.

Advertisement
Advertisement
Tagged

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.