21.6 C
Αθήνα
Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023, 23:53
ΑΠΟΨΕΙΣ

Ποια είναι αυτή περιβόητη Πράσινη Συμφωνία και ποιες “πρωτοποριακές” προτάσεις περιέχει;;;

Ποια είναι αυτή περιβόητη Πράσινη Συμφωνία και ποιες “πρωτοποριακές” προτάσεις περιέχει;;; Όσα θα διαβάσετε παρακάτω θα σας βοηθήσουν να βγάλετε τα σωστά και δίκαια συμπεράσματα όσον αφορά τις πλημμύρες στον Θεσσαλικό κάμπο, στο γιατί έσπασαν το φράγμα και πλημμύρισαν τα χωριά, στο γιατί δεν αφήνουν να λειτουργήσει το αντλιοστάσιο με αποτέλεσμα τα νερά να είναι ακόμα εκεί μετά από μέρες και να “πνίγουν” και να αρρωσταίνουν ανθρώπους και ζώα.. Γενικά θα σας απαντηθούν πολλά γιατί…

Μπαίνοντας λοιπόν στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικά στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, διαβάζουμε το παρακάτω άρθρο…

Πράσινη Συμφωνία: πρωτοποριακές προτάσεις για την αποκατάσταση της φύσης στην Ευρώπη έως το 2050 και τη μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης φυτοφαρμάκων έως το 2030

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε πρωτοποριακές προτάσεις για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων οικοσυστημάτων και την επαναφορά της φύσης στην Ευρώπη, από τη γεωργική γη και τις θάλασσες έως τα δάση και το αστικό περιβάλλον. Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη μείωση της χρήσης και του κινδύνου των χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50 % έως το 2030. Αυτές είναι οι εμβληματικές νομοθετικές προτάσεις για να δοθεί συνέχεια στις στρατηγικές για τη βιοποικιλότητα και «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού τροφίμων στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η πρόταση νομοθετικής πράξης για την αποκατάσταση της φύσης αποτελεί βασικό βήμα για την αποφυγή της κατάρρευσης των οικοσυστημάτων και την πρόληψη των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας. Η αποκατάσταση των υγροτόπων, των ποταμών, των δασών, των χορτολιβαδικών εκτάσεων, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, του αστικού περιβάλλοντος και των ειδών που φιλοξενούν στην ΕΕ αποτελεί σημαντική και οικονομικά αποδοτική επένδυση: για την επισιτιστική μας ασφάλεια, την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, την υγεία και την ευημερία μας. Στο ίδιο πνεύμα, οι νέοι κανόνες για τα χημικά φυτοφάρμακα θα μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του συστήματος τροφίμων της ΕΕ, θα προστατεύσουν την υγεία και την ευημερία τω πολιών και των εργαζομένων στη γεωργία και θα συμβάλουν στον μετριασμό των οικονομικών απωλειών που παρατηρούμε ήδη που οφείλονται στην επιδείνωση της υγείας του εδάφους και στη μείωση των επικονιαστών λόγω φυτοφαρμάκων. 
 

Πράσινη συμφωνία: Νομοθετική πράξη για την αποκατάσταση της φύσης με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών στη φύση στην Ευρώπη έως το 2050.

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα την πρώτη στην ιστορία νομοθετική πράξη που στοχεύει ρητά στην αποκατάσταση της φύσης της ΕυρώπηςEN•••, στην αποκατάσταση του 80 % των ευρωπαϊκών οικοτόπων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και στην επαναφορά της φύσης σε όλα τα οικοσυστήματα, από τα δάση και τις γεωργικές εκτάσεις έως τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων και τα αστικά οικοσυστήματα. Σύμφωνα με την παρούσα πρόταση νομοθετικής πράξης για την αποκατάσταση της φύσης, σε κάθε κράτος μέλος θα ισχύουν νομικά δεσμευτικοί στόχοι για την αποκατάσταση της φύσης σε διάφορα οικοσυστήματα που συμπληρώνουν την ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος είναι τα μέτρα αποκατάστασης της φύσης να καλύψουν τουλάχιστον το 20 % των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ έως το 2030 και, τελικά, να επεκταθούν σε όλα τα οικοσυστήματα που χρήζουν αποκατάστασης έως το 2050.

Η νομοθετική πράξη θα διευρύνει τις υφιστάμενες εμπειρίες από μέτρα αποκατάστασης της φύσης, όπως η οικολογική αποκατάσταση, η δεντροφύτευση, ο οικολογικός προσανατολισμός των πόλεων και των υποδομών ή η εξάλειψη της ρύπανσης ώστε να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση της φύσης. Η αποκατάσταση της φύσης δεν ισοδυναμεί με την προστασία της φύσης και δεν οδηγεί αυτομάτως σε περισσότερες προστατευόμενες περιοχές. Ενώ η αποκατάσταση της φύσης είναι απαραίτητη στις προστατευόμενες περιοχές και λόγω της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασής τους, δεν χρειάζεται να καταστούν όλες οι αποκατασταθείσες περιοχές προστατευόμενες περιοχές. Οι περισσότερες από αυτές δεν θα γίνουν προστατευόμενες περιοχές, δεδομένου ότι η αποκατάσταση δεν αποκλείει την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. Η αποκατάσταση αφορά τη διαβίωση και την παραγωγή μαζί με τη φύση μέσω της επαναφοράς μεγαλύτερης βιοποικιλότητας παντού, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών όπου ασκείται οικονομική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα τα διαχειριζόμενα δάση, οι γεωργικές εκτάσεις και οι πόλεις.

Όλα τα τμήματα της κοινωνίας συμμετέχουν στενά στην αποκατάσταση και ωφελούνται από αυτή· η αποκατάσταση πρέπει να γίνει ακολουθώντας μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς και έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυποEN••• σε όσους εξαρτώνται άμεσα από την υγιή φύση για τη διαβίωσή τους, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών, των δασοκόμων και των αλιέων. Οι επενδύσεις στην αποκατάσταση της φύσης προσθέτουν οικονομική αξία από 8 έως 38 ευρώ για κάθε ευρώ που δαπανάται, χάρη στις οικοσυστημικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν την επισιτιστική ασφάλεια, το οικοσύστημα,την ανθεκτικότητα και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής καθώς και την υγεία του ανθρώπου. Αυξάνει επίσης τη φύση στα τοπία και την καθημερινότητά μας, με αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία και την ευημερία, καθώς και πολιτιστική και ψυχαγωγική αξία.

Η νομοθετική πράξη για την αποκατάσταση της φύσης θα θέσει στόχους και υποχρεώσεις αποκατάστασης σε ευρύ φάσμα οικοσυστημάτων στην ξηρά και τη θάλασσα. Τα οικοσυστήματα με τις μεγαλύτερες δυνατότητες απομάκρυνσης και αποθήκευσης άνθρακα και πρόληψης ή μείωσης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, όπως οι πλημμύρες, θα αποτελέσουν μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες. Η νέα νομοθετική πράξη βασίζεται στην υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά καλύπτει όλα τα οικοσυστήματα και δεν περιορίζεται στην οδηγία για τους οικοτόπους και τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, με στόχο όλα τα φυσικά και ημιφυσικά οικοσυστήματα να βρίσκονται σε πορεία ανάκαμψης έως το 2030. Θα λάβει σημαντική χρηματοδότηση από την ΕΕ: στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, περίπου 100 δισ. ευρώ θα διατεθούν για δαπάνες για τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης.
 

Οι προτεινόμενοι στόχοι για την Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνουν(δείτε καλά τον τελευταίο στόχο):

  • Αντιστροφή της μείωσης των πληθυσμών επικονιαστών έως το 2030 και αύξηση των πληθυσμών τους μετέπειτα. 
  • Καμία καθαρή απώλεια πράσινων αστικών χώρων έως το 2030, αύξηση κατά 5 % έως το 2050, τουλάχιστον 10 % συγκόμωση σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη, κωμόπολη και προάστιο, και καθαρό κέρδος από τον χώρο πρασίνου που ενσωματώνεται σε κτίρια και υποδομές 
  • Στα γεωργικά οικοσυστήματα, συνολική αύξηση της βιοποικιλότητας και θετική τάση για τις πεταλούδες χορτολιβαδικών εκτάσεων, τα πτηνά γεωργικής γης, τον οργανικό άνθρακα σε καλλιεργήσιμα ανόργανα εδάφη και τα χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας σε γεωργικές εκτάσεις 
  • Αποκατάσταση και επανύγρανση αποστραγγισμένων τυρφώνων γεωργικής χρήσης και σε χώρους εξόρυξης τύρφης 
  • Στα δασικά οικοσυστήματα, συνολική αύξηση της βιοποικιλότητας και θετική τάση για τη συνδεσιμότητα των δασών, τα νεκρά ξύλα, το μερίδιο των δασών ανομοιόμορφης γήρανσης, τα δασικά πτηνά και το απόθεμα οργανικού άνθρακα. 
  • Αποκατάσταση θαλάσσιων οικοτόπων, όπως οι θαλάσσιοι βοσκότοποι ή οι βυθοί ιζημάτων, και αποκατάσταση των οικοτόπων εμβληματικών θαλάσσιων ειδών, όπως δελφίνια και φώκαινες, καρχαρίες και θαλάσσια πτηνά 
  • Άρση των ποτάμιων φραγμών έτσι ώστε τουλάχιστον 25 000 χλμ. ποταμών να μετατραπούν σε ποταμούς ελεύθερης ροής έως το 2030.

Άρση των ποτάμιων φραγμών απαιτεί η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής… Η πρόταση μετατρέπει την υφιστάμενη οδηγία σε κανονισμό που θα ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστούν τα επίμονα προβλήματα σχετικά με την ανεπαρκή και άνιση εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων την τελευταία δεκαετία.  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή λεπτομερείς ετήσιες εκθέσεις προόδου και εφαρμογής.

Καίγονται όπως βλέπετε για το καλό μας και προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να μας το παρέχουν αυτό το καλό.. Και το ονομάζουν Πράσινη συμφωνία, όπως πράσινα άλογα…Τώρα πως συνδυάζεται παρέχοντας μας καλό να μας προκαλούν μόνον κακό, αυτό κάποτε η επιστήμη θα το λύσει… Ελπίζω τώρα να καταλάβατε πολλά.. Και με το δεδομένο ότι οι κυβερνήσεις μας ακολουθούν πάντα τις εντολές από τας Ευρώπας, και πολύ πιστά μάλιστα, χωρίς να ξεφεύγουν ούτε χιλιοστό από τις διαταγές που παίρνουν, ο καθένας από εσάς ας βγάλει τα συμπεράσματα του… Είπαμε… το σκεπτικό τους είναι να μας σκοτώσουν, γιατί θέλουν να μας σώσουν… Πιο άρρωστοι πεθαίνεις.. nikolaosanaximandros.gr

Αλήθεια Ποιος έδωσε την εντολή στον χειριστή του σκαπτικού μηχανήματος να σπάσει το ανάχωμα στον ποταμό Καλέντζη;;

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Όπως μόνοι μας ζωγραφίζουμε τις αλυσίδες μας, έτσι και μόνοι μας τις σβήνουμε

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Πραγματικά θα είναι ένας Κόκκινος Οκτώβρης φέτος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ