ΤΟ ΠΕΊΡΑΜΑ “UNIVERSE 25”, ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΠΙΟ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΆ ΠΕΙΡΆΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ

ΤΟ ΠΕΊΡΑΜΑ “UNIVERSE 25” ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΠΙΟ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΆ ΠΕΙΡΆΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ, ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆΣ ΜΙΑΣ ΑΠΟΙΚΊΑΣ ΠΟΝΤΙΚΏΝ, ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΩΝ ΝΑ ΕΞΗΓΉΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Όλο το άρθρο