Απαιτείται εκτελεστικό απόσπασμα.

Στο Qντροπ 2300 γίνεται αναφορά στο όνομα του Robert Muller με την περιγραφή του ορισμού της [ Προδοσίας] και της [Ανατροπής/Υπονόμευσης κυβέρνησης], ...... 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Continue Reading