27.4 C
Αθήνα
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, 14:05
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΛΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΗΝ ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΑΣ ΕΞΗΓΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ:

“Το κακό ξεκίνησε πέρσι τέτοια εποχή. Με πολλούς γονείς να μη στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αναλαμβάνουν ρόλο “τρομοκράτη” εκτοξεύοντας απειλές στους πανικοβλημένους γονείς, περί αστυνομίας, εισαγγελέα και κοινωνικών υπηρεσιών. Μέχρι και για την αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών.

Οι περισσότεροι γονείς κατέθεσαν στα γραφεία των διευθυντών των σχολικών μονάδων έγγραφες δηλώσεις με τις οποίες ενημέρωναν τους διευθυντές τους για την απόφασή τους να μην στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Εξηγώντας και τους λόγους για του οποίους έλαβαν την απόφαση αυτή. Στην κατάθεση των δηλώσεων προέκυψαν άλλα ζητήματα. Και συγκεκριμένα παρατηρήθηκε το φαινόμενο άρνησης παραλαβής των δηλώσεων αυτών ή πρωτοκόλλησής τους.

Και αν οι απειλές αυτές ήταν νόμιμες, θα μιλούσαμε και για νόμιμη “τρομοκρατία”. Επειδή όμως δεν ήταν νόμιμες, μιλάμε για παράνομες συμπεριφορές κατά παράβαση των σχετικών πειθαρχικών και ποινικών διατάξεων που τις προβλέπουν. Με κύρια διαπραττόμενα αδικήματα αυτά της παράνομης βίας, της απειλής και της παράβασης καθήκοντος, κατά τα άρθρα 330, 333 και 259 Ποινικού Κώδικα.

Παράλληλα εγείρονται και αστικές αξιώσεις των γονέων κατά των παρανομούντων διευθυντών. Αφού η κίνηση διαδικασιών αναζήτησης του παιδιού τους, με την εμπλοκή των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών και των υπηρεσιών πρόνοιας, προκαλεί βαρύτατη προσβολή της προσωπικότητάς τους.

Και γιατί οι απειλές αυτές δεν ήταν νόμιμες:

-Σύμφωνα με το Σύνταγμα η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική μέχρι και την Γ΄ Γυμνασίου.

Μέχρι και τον νόμο 4619/2019 η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείτο με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Με τον νόμο όμως αυτό η διάταξη του άρθρου 458 καταργήθηκε. Ώστε πλέον δεν υφίσταται ποινική ευθύνη για τους γονείς που παραλείπουν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να επιβλέψουν τη φοίτησή τους σε αυτό, μέχρι την Γ΄ Γυμνασίου.

Ώστε ναι μεν υφίσταται συνταγματική υποχρέωση για την φοίτηση των παιδιών τους στο σχολείο μέχρι την Γ΄ Γυμνασίου, πλην όμως αντίστοιχη υποχρέωση έχουν να φροντίζουν για την ασφάλειά τους. Και να προστατεύσουν την υγεία τους, κατά την κρίση τους. Για λόγους λοιπόν που οι ίδιοι κρίνουν ως σοβαρούς μπορούν να αποφασίσουν να μη στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο για συγκεκριμένο ή και αόριστο χρονικό διάστημα.

Ουδείς μπορεί να κρίνει την απόφασή τους αυτή. Ενώ όπως ξεκαθαρίσαμε ουδεμία ποινική ευθύνη έχουν για την παράλειψή τους να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να επιβλέψουν τη φοίτησή τους σε αυτό. Η μόνη “κύρωση” είναι η επανάληψη της τάξης από τα παιδιά τους, εάν υπάρξει υπέρβαση του προβλεπομένου ορίου απουσιών.

-Στο άρθρο 13 του Π.Δ. 79/2017 προβλέπονται τα εξής για τη διαδικασία αναζήτησης των μαθητών που απουσιάζουν:

1. Η φοίτηση των μαθητών στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία παρακολουθείται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Όταν ένας μαθητής απουσιάζει συστηματικά και αδικαιολόγητα από το σχολείο ο εκπαιδευτικός της τάξης επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες και ενημερώνει τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου.

3. Εφόσον δεν επιλύεται το πρόβλημα της συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας με τις ενέργειες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναζητείται ο μαθητής και η οικογένεια του μαθητή μέσω της αστυνομικής και της δημοτικής αρχής καθώς και της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας.

4. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω αναζήτηση δεν φέρει αποτέλεσμα, αναφέρεται η συστηματική και αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι ενέργειες που έχουν γίνει. Ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναζητεί τον μαθητή σε όλα τα σχολεία της οικείας Διεύθυνσης. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει σχετική αναφορά στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ο οποίος αναζητεί τον μαθητή σε όλα τα σχολεία της οικείας περιφέρειας.

Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης υποβάλλει σχετική αναφορά στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που συνοδεύεται από έκθεση, η οποία περιέχει τα στοιχεία της έρευνας που έγινε. Η αναζήτηση σε όλα τα σχολεία της χώρας γίνεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας“.

Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται στο παραπάνω άρθρο κινούνται μόνο εφόσον ο μαθητής είναι “εξαφανισμένος” και έχει διακοπεί η επικοινωνία των γονέων με το σχολείο. 

Ώστε τότε όχι απλά νομιμοποιείται ο διευθυντής του να κινήσει τις παραπάνω διαδικασίες, αλλά επιβάλλεται να το πράξει, καθώς στην περίπτωση αυτή μπορεί πράγματι να υπάρχουν υπόνοιες ότι κάτι δεν πάει καλά στο σπίτι με τον μαθητή.

Για να μην δικαιολογούνται και νομιμοποιούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να κινήσουν τις διαδικασίες του άρθρου 13 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, εξήγησα πέρσι στους γονείς ότι θα πρέπει να καταθέσουν στα σχολεία δήλωση, προτείνοντας και το περιεχόμενο αυτής.

Με τη δήλωση αυτή οι γονείς ενημερώνουν τον διευθυντή για την απόφασή τους να μη στείλουν προς το παρόν το παιδί τους στο σχολείο, ώστε υπάρχει επικοινωνία με το σχολείο, το παιδί δεν είναι “εξαφανισμένο”, είναι καλά, και για να …παραμείνει καλά, οι γονείς έκριναν ότι πρέπει να μην πάει προς το παρόν στο σχολείο.

Για να αποδείξουν όμως οι γονείς ότι έχουν πράγματι ενημερώσει την διεύθυνση του σχολείου, θα πρέπει να μπορούν και να αποδείξουν ότι κατέθεσαν τη σχετική δήλωση. Προς τον σκοπό αυτό λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Και πάμε τώρα στη διαδικασία κατάθεσης των δηλώσεων αυτών.

-Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας “κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρίζεται αυθημερόν στο βιβλίο εισερχομένων, κατ’ αύξοντα αριθμό, με χαρακτηρισμό και μνεία του θέματος στο οποίο αναφέρεται και του αριθμού των στοιχείων που το συνοδεύουν. Στο ίδιο βιβλίο αναγράφονται επίσης το όργανο προς το οποίο το έγγραφο απευθύνεται, καθώς και η ημερομηνία εισόδου του. Η υπηρεσία οφείλει να χορηγεί βεβαίωση καταχώρισης του εγγράφου με όλα τα παραπάνω στοιχεία”.

Γίνεται σαφές ότι οι διευθυντές είναι εκ του νόμου υποχρεωμένοι να παραλάβουν και να πρωτοκολλήσουν τις δηλώσεις των γονέων. Χορηγώντας βεβαίωση καταχώρισής του κατά την παραπάνω διάταξη. Δεν έχουν κανένα λόγο στο περιεχόμενο του εγγράφου που κατατίθεται στο σχολείο. Τυχόν άρνησή τους στοιχειοθετεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Τιμωρουμένου τόσο πειθαρχικά όσο και ποινικά κατ’ άρθρο 259 Π.Κ.. Και μπορεί να κινηθεί ακόμη και η αυτόφωρη διαδικασία. Η ίδια διαδικασία μπορεί να κινηθεί και στην περίπτωση παρανόμων απειλών περί “αστυνομίας”, “εισαγγελέα” ή “πρόνοιας”. Η αυτόφωρη διαδικασία ξεκινά από την τέλεση της αξιόποινης πράξης έως τα μεσάνυκτα της επομένης μέρας.

Πέρσι αντιμετώπισα αρκετές περιπτώσεις παρανόμων κατά τα άνω συμπεριφορών. Σε συνεργασία με τους γονείς ξεκαθάρισα, γρήγορα σχετικά, το τοπίο.

Σε αυτό βοήθησε και η παραδοχή σε δημόσιο έγγραφο που απέσπασα από διευθύντρια σχολικής μονάδας. Η οποία με είχε πιάσει στο στόμα της. Είχα θέσει διορία ολίγων ωρών για την αποκατάστασή μου, και σε πολύ λιγότερη ώρα η αποκατάσταση αυτή έγινε. Αλλά αυτό ήταν το λιγότερο που είχε σημασία. Άλλωστε η αποκατάσταση αυτή δεν υπήρχε περίπτωση να μη γίνει.

Αυτό που είχε σημασία ήταν η παρακάτω παραδοχή:

“Ούτε η σχολική μας μονάδα, αλλά ούτε και η Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης έχει ουδεμία αρμοδιότητα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ως προς τα ανωτέρω έγγραφα των γονέων. Αλλά ούτε και ως προς την απόφαση κάποιων γονέων να μη στέλνουν τα τέκνα τους προς φοίτηση”. Κατανοητό;

Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν τα περιστατικά παρανόμων συμπεριφορών διευθυντών σχολικών μονάδων. Απειλές για εισαγγελείς ξανά, για αστυνομίες και πρόνοιες. Αρνήσεις παραλαβής των εγγράφων ή πρωτοκόλλησής τους.

Αυτή τη στιγμή είμαι σε επικοινωνία με πολλές οικογένειες. Προσωπικά όμως θα ασχοληθώ με  δύο από αυτές. Προς παραδειγματισμό. Στη δεύτερη περίπτωση με έπιασαν στο στόμα τους. Αυτοί. Μία διευθύντρια Δημοτικού και μία Γυμνασίου, θα είναι οι φετινοί πρωταγωνιστές. Αυτοί που θα τελειώσουν οριστικά και φέτος την ιστορία αυτή.

Φέτος έχουμε και άλλο φαινόμενο. Την άρνηση παραλαβής χειρόγραφων δηλώσεων αρνητικών αποτελεσμάτων self test, για τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο.

Η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/10.9.2021/ΦΕΚ Β΄ 4187, Κ.Υ.Α. όμως είναι σαφής. 

Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές άρνησης της εισόδου μαθητή με χειρόγραφη δήλωση self test, έχουμε παράβαση καθήκοντος από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ή από τον εκπαιδευτικό που παραβιάζει την Κ.Υ.Α.

Ολοκληρώνω τη δημοσίευση αυτή με τη φετινή προτεινόμενη δήλωση. Πέρσι ήταν αναλυτική, φέτος δεν χρειάζονται πολλά. Έχω προσθέσει όμως τα αναγκαία νομικά προς γνώση και συμμόρφωση των διευθύνσεων των σχολικών μονάδων:

“Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη μας τα υγειονομικά δεδομένα που επικρατούν στη χώρα μας, αποφασίσαμε να μη φοιτήσει προς το παρόν το τέκνο μας στο σχολείο, για την ασφάλειά του και την προστασία της υγείας του. Σας επισημαίνουμε ότι η απόφασή μας αυτή δεν κρίνεται από την διεύθυνσή σας, ότι καταργηθείσης της διάταξης του άρθρου 458 Ποινικού Κώδικα με τον νόμο 4619/2019 δεν προβλέπεται ποινική κύρωση για τη μη φοίτηση του τέκνου μας, ότι δεν τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 13 του Π.Δ. 79/2017, δεδομένου ότι δια της παρούσης ενημερώνεστε για την απόφασή μας να μη φοιτήσει προς το παρόν το τέκνο μας στο σχολείο για τους ανωτέρω λόγους και υπάρχει επικοινωνία της σχολικής μονάδας με τους γονείς του, και ότι έχετε εκ της διάταξης του άρθρου 12 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας υποχρέωση παραλαβής και πρωτοκόλλησης της παρούσης, και χορήγησης σε εμάς βεβαίωσης καταχώρισής της στο βιβλίο εισερχομένων της διεύθυνσής σας”.

Σε σοβαρές περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς που θα υπάρξει παρά τα ανωτέρω, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. SMS στο 6971540626 – “SOS – ΣΧΟΛΕΙΟ”.

Και ο αγώνας συνεχίζεται. Για να είναι αυτή η τελευταία χρονιά καταπίεσης των παιδιών μας…”

ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ “ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΛΑΧΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Φωτογραφία από White77 από το Pixabay

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Επισκεφτείτε το κανάλι μου στο youtube αν ψάχνετε πραγματικά να βρείτε την αλήθεια… Η Ενημέρωση που δεν θα ακούσετε ποτέ από τα κυρίαρχα ΜΜΕ… Υποστηρίξτε αυτόν τον αγώνα με την εγγραφή, τα κόσμια σχόλια και τα λάικ σας…

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Το FBI ξεκινά ποινική έρευνα για την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Η Επιτροπή δικαιοσύνης της Βουλής των ΗΠΑ, άνοιξε τον φάκελο “λογοκρισία και συμπαιγνία” μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των κακοπροαίρετων παραγόντων στο Big Tech

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το Fox News παραδέχεται πλέον τη συνωμοσία και τη συγκάλυψη ολόκληρης της προέλευσης του COVID

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ