21.7 C
Αθήνα
Κυριακή, 28 Μαΐου 2023, 20:52
ΑΠΟΨΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Οικονομική φούσκα που έσκασε είναι η μητέρα όλων των φουσκών

Η Οικονομική φούσκα που έσκασε είναι η μητέρα όλων των φουσκών.. Η Credit Suisse και η Silicon Valley Bank ήταν τα πρώτα από τα πολλά σοκ που έρχονται, τα οποία πολύ φοβάμαι πως δεν θα τα προλαβαίνουμε από εδώ και πέρα.. Το ένα σοκ θα ακολουθεί το άλλο, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα και να μπορέσουμε έτσι να δούμε ποιο ήταν από την αρχή το σχέδιο.. Αυτό όμως που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει σήμερα, είναι πως το σαθρό και βρώμικο σύστημα των καμπαλιστών τραπεζικών γκρεμίζεται…

Η Credit Suisse και η SVB είναι μόνο το πρώτο από τα πολλά σοκ… που έρχονται

Οι αλλαγές στο status των χρηματοπιστωτικών αγορών συνήθως λαμβάνουν χώρα σταδιακά. Η κατάρρευση των κρυπτονομισμάτων το 2022, για παράδειγμα, προκάλεσε ζημίες περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ακολούθησαν η κατάρρευση του τεχνολογικού κλάδου με απώλειες περίπου 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η κρίση των κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (500 δισεκατομμύρια δολάρια σε απώλειες), συν μια συνεχιζόμενη κρίση χρέους στις αναδυόμενες αγορές.

Αυτά τα προβλήματα έχουν «χτυπήσει» βάναυσα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με τις τράπεζες των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας να έχουν χάσει περίπου 460 δισεκατομμύρια δολάρια (κεφαλαιοποίηση) μέχρι στιγμής μόνο τον Μάρτιο.

Φαινομενικά αιτία είναι η ταχεία αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ και σε άλλες μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες.
Ωστόσο, η πραγματική αιτία είναι το «ξετύλιγμα» μιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής δομής που βασίζεται σε ένα τεχνητά χαμηλό κόστος χρήματος, το οποίο, με τη σειρά του, οδήγησε στη δημιουργία μιας τεράστιας «φούσκας», με αποκλειστικό σκοπό την κερδοσκοπία. Ως εκ τούτου, τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος μόλις άρχισαν.

Οι τράπεζες, παγκοσμίως, είναι αντιμέτωπες με πτώση στις καταθέσεις (προβλέπεται να μειωθούν στις ΗΠΑ έως και 6%) και ζημίες από την κατοχή τίτλων (μη πραγματοποιηθείσες απώλειες στις ασφαλισμένες από την FDIC τράπεζες των ΗΠΑ υπερβαίνουν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2022).

Μια απώλεια 10% σε τραπεζικά ομόλογα θα μείωνε, εάν πραγματοποιούνταν, το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών κατά περίπου 25%. Εάν περιληφθούν άλλα περιουσιακά στοιχεία ευαίσθητα στους τόκους, μια εκτίμηση ανεβάζει τη ζημία μόνο για τις τράπεζες των ΗΠΑ στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συνολική μη πραγματοποιηθείσα απώλεια μπορεί να είναι δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερη.

Γεγονός είναι ότι τα υψηλότερα επιτόκια και οι απώλειες στους τίτλους χρέους έχουν αποδυναμώσει σημαντικά το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Αυτά ισχύουν πριν ακόμη αρχίσουν να κοκκινίζουν τα δάνεια. Κάτι που είναι αναπόφευκτο, εφόσον τα υψηλότερα επιτόκια θα επηρεάσουν τομείς ευαίσθητους στους τόκους, όπως τα ακίνητα, οι μη βασικές καταναλωτικές βιομηχανίες και οι εταιρείες με υψηλή μόχλευση.

Αυτό που θα σκάσει πρώτο όσον αφορά τον κόσμο των επιχειρήσεων, είναι το κλείσιμο της κάνουλας των μικρών θεωρητικά επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία είχαν φτάσει σε μεγάλα επίπεδα όσον αφορά τα κεφάλαια δανεισμού μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες, μη βρίσκοντας πλέον άλλα κεφάλαια από τις τράπεζες, εάν δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητες και δεν έχουν κεφάλαια κίνησης, κινδυνεύουν να κλείσουν..

Από την άλλη, από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση το 2008, οι ρυθμιστικοί περιορισμοί στις παραδοσιακές τράπεζες έχουν προκαλέσει μεταφορά του κινδύνου στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα – σε μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εταιρειών, συνταξιοδοτικών ταμείων, αμοιβαίων κεφαλαίων, hedge funds, family offices.

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών εκτιμά ότι 227 τρισεκατομμύρια δολάρια διατηρούνταν σε τέτοιου είδους λογαριασμούς το 2021 – σχεδόν το μισό μέγεθος του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού τομέα και μια αύξηση από 42% το 2008.

Το πρόβλημα είναι ότι οι πληροφορίες και η ρύθμιση αυτών των οντοτήτων είναι περιορισμένες.

Η κρίση του Σεπτεμβρίου 2022 στα κρατικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου, που προκλήθηκε από επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονταν στην ευθύνη του συνταξιοδοτικού προγράμματος καθορισμένων παροχών στη Βρετανία, υπογραμμίζει τον κίνδυνο.

Οι ταχέως αναπτυσσόμενες ιδιωτικές αγορές, μέρος του σκιώδους τραπεζικού συγκροτήματος, επενδύουν σε μη εισηγμένα μετοχές και χρέη, υποδομές και ακίνητα. Υπάρχει πλέον σημαντικό χάσμα μεταξύ της αξίας των ιδιωτικών επενδύσεων και των ισοδύναμων δημόσιων επενδύσεων. Ονομάζεται «ξέπλυμα αστάθειας» και επιτυγχάνεται με γενναιόδωρες υποθέσεις, εσωτερικές πωλήσεις ή χρηματοδότηση (εγείροντας ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων), αλλά και με εξάρτηση από αδιαφανή μοντέλα. Τα δυσάρεστα σοκ ανατίμησης δεν είναι απίθανα.

Ένας τρίτος παράγοντας που αποδεικνύει ότι αυτή η φούσκα θα είναι η μητέρα όλων των φουσκών, είναι τα δομημένα τραπεζικά προϊόντα που είναι ευάλωτα σε αθέτηση εφόσον σχετίζονται με τίτλους χρέους χαμηλής διαβάθμισης που χρησιμοποιούνται σε ιδιωτικά κεφάλαια. Όπως τα CLO’S για παράδειγμα..

Οι τίτλοι που δεν υποστηρίζονται από στεγαστικά δάνεια, καθώς και οι τιτλοποιήσεις εμπορικών ακινήτων και δανείων αυτοκινήτων, θα επηρεαστούν από τις μειώσεις στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων και τις αθετήσεις υποχρεώσεων.

Παρότι οι δόσεις τιτλοποίησης υψηλότερης διαβάθμισης ενδέχεται να μην υποστούν ζημίες, είναι πιθανές υποβαθμίσεις και ζημίες από την αγορά. Όταν χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση για δανεισμό, η αγωνία να καλυφθούν τα margin calls ενδέχεται να φέρει πωλήσεις με ζημίες.

Οι επενδυτές κατέχουν μεγάλους όγκους τραπεζικών υβριδικών τίτλων, που οι ρυθμιστικές αρχές μπορεί να αναγκαστούν να διαγραφούν ή να επιλέξουν να μετατραπούν σε ίδια κεφάλαια. Η εξαγορά του Ομίλου Credit Suisse από τη UBS προκάλεσε ζημίες 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αυτούς τους τύπους ομολόγων που εκδόθηκαν από την Credit Suisse.

Τέλος, τα παράγωγα μπορεί να αποδειχθούν μια άλλη γνωστή πηγή αστάθειας. Αυτά τα μέσα παρέχουν έκθεση σε μόχλευση (ειδικά μέσω του πανταχού παρόντος carry trade). Η υψηλή αστάθεια μεταξύ των μετοχών, των νομισμάτων και των επιτοκίων θα δημιουργήσει υψηλότερες απαιτήσεις περιθωρίου, φέροντας στην επιφάνεια την ανάγκη για μετρητά.

Ο κίνδυνος απροσδόκητων ζημιών και άτακτων και ανεξέλεγκτων ρευστοποιήσεων δεν μπορεί να προεξοφληθεί. Οι οικονομικές αδυναμίες αναπόφευκτα θα έχουν αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία.
Οι χρεοκοπίες, η έλλειψη επενδύσεων και η επιβράδυνση της προσφοράς πιστώσεων θα οδηγήσουν σε οικονομική επιβράδυνση, η οποία θα οδηγήσει σε νέα σκέλη αυτής της επαναφοράς της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Όλα αυτά αφήνουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και άλλες κεντρικές τράπεζες παγιδευμένες μεταξύ της ανάγκης διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για τον έλεγχο του πληθωρισμού και της πίεσης για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής για την πρόληψη της χρηματοπιστωτικής αστάθειας.

ΔΕΙΤΕ – ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

(σ.σ. Γκρεμίζεται λοιπόν το χαζάρικο τραπεζικό σύστημα και καλό είναι να αρχίσουμε να το δεχόμαστε σιγά σιγά, διώχνοντας τον εγωκεντρισμό μας και παραδεχόμενοι την αλήθεια.. Είναι σπουδαίο πράγμα να μπορεί κάποιος να παραδεχτεί την αλήθεια.. Ό πολύς ο κόσμος φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί όσα έρχονται που θα κλονίσουν και θα καταρρίψουν όσα είχε μάθει και προσαρμοστεί στην καθημερινότητα και την επιβίωση του.. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα του καθενός μας, πρώτα απ’ όλα με τον εαυτό του..

Όσο λοιπόν πιο ήρεμα και πιο ψύχραιμα πάρουμε τις καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα, τόσο πιο μικρά θα μας φανούν τα διανύσματα της πίεσης και του χρόνου που αυτή η πίεση θα διαρκέσει.. Είπαμε ότι γκρεμίζεται ένα σύστημα με το οποίο μας είχαν σκλαβώσει και αυτό θα πρέπει να έρχεται πάντα πρώτο στη σκέψη μας, όταν βρισκόμαστε υπό πίεση, μην αφήνοντας τον φόβο και την απαισιοδοξία να μας καταβάλλει..

Ειλικρινά θα ήταν ευχής έργον να πατιόταν απλά ένα κουμπί και να μην υπέφερε κανείς άνθρωπος, όμως αυτό δεν θα γίνει… Επομένως μόνον από εμάς εξαρτάται αν θα καταφέρουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση και να βιώσουμε την ελευθερία μας.. Ίσως αυτό να είναι και το σπουδαιότερο κομμάτι της συμμετοχής μας σε αυτόν τον πόλεμο..)

nikolaosanaximandros.gr

Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay

στοιχεία του άρθρου από το bankingnews.gr

Advertisement
Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Ο Πούτιν προειδοποιεί ότι οι αξίες του «WOKE» θα καταστρέψουν τη Δύση: «Η ίδια συνταγή που χρησιμοποιούσαν οι μαρξιστές το 1917»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Γιατί η Ρωσία αναπτύσσει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Οι αμερικανικές ελίτ αρχίζουν να παραδέχονται ότι ο κόσμος επαναστατεί εναντίον των ΗΠΑ και η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν άλλον παρά μόνο τον εαυτό της.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Αφήστε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.