26.2 C
Αθήνα
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024, 15:02
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

S2757…..ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ…..

ΣΤΗΝ 115η ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 25/4/2018 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ YOUNG ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ MERKLEY, RUBIO KAI COONS, ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ…ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΛΑΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ…..

ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ…….ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2021…

ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ…….

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΔΩ

ΕΔΩ ΘΑ ΣΑΣ ΘΕΣΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ……

SEC. 3. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .

(α) Απαιτείται Στρατηγική .-

(1) Ι ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ., Όχι αργότερα από 180 ημέρες από την ημερομηνία της ισχύος του Νόμου αυτού, ο Πρόεδρος, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και τους επικεφαλής των άλλων σχετικών ομοσπονδιακές υπηρεσίες, υποβάλλει τις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου μια έκθεση που παρουσιάζει μια εθνική στρατηγική οικονομικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών για την υποστήριξη της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας για το 2017.

(2) S UBSEQUENT ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ .-Αρχίζοντας το 2021, ο Πρόεδρος, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και τους επικεφαλής των άλλων σχετικών ομοσπονδιακές υπηρεσίες, υποβάλλει στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου εθνική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ οικονομική ασφάλεια

(Α) σε οποιοδήποτε έτος κατά το οποίο εγκαινιάζεται νέος Πρόεδρος, το αργότερο την 1η Οκτωβρίου του ίδιου έτους · και

(Β) σε οποιοδήποτε άλλο έτος, το αργότερο 90 ημέρες μετά τη διαβίβαση στο Κογκρέσο το ίδιο έτος της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας.

(β) Στοιχεία . — Κάθε έκθεση που απαιτείται από το εδάφιο (α) πρέπει να παρουσιάζει μια εθνική στρατηγική οικονομικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και, τουλάχιστον, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(1) Αξιολόγηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικής θέσης των βασικών οικονομικών τομέων των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών.

(2) Εκτίμηση του εθνικού χρέους και των επιπτώσεών του στην οικονομική και εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

(3) Περιγραφή και συζήτηση των προτεραιοτήτων των οικονομικών συμφερόντων και στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων των βασικών οικονομικών τομέων που είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

(4) Περιγραφή των κυριότερων απειλών, προκλήσεων και ευκαιριών που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους που περιγράφονται στην παράγραφο (3), συμπεριλαμβανομένων

(Α) εκτίμηση της σοβαρότητας και της πιθανότητας των απειλών, τόσο ξένων όσο και εσωτερικών, και μια ρητή σύνδεση κάθε τέτοιας απειλής με ένα εθνικό συμφέρον ή στόχο ·

(Β) εκτίμηση της φύσης των προκλήσεων και του τρόπου με τον οποίο κάθε πρόκληση θα εξελιχθεί εάν δεν αντιμετωπιστεί · και

(Γ) αξιολόγηση των ευκαιριών και των συναφών πιθανών οφελών για τα συμφέροντα ή τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών.

(5) Επισκόπηση των εργαλείων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση ή την ελαχιστοποίηση των κύριων απειλών και προκλήσεων που περιγράφονται στην παράγραφο (4) και για να επωφεληθούν από τις κορυφαίες ευκαιρίες που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο.

(6) Εκτίμηση του κατά πόσον η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ή ο ιδιωτικός τομέας διαθέτει αυτά τα εργαλεία.

(7) Για κάθε τέτοια απειλή, πρόκληση ή ευκαιρία που η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ή ο ιδιωτικός τομέας δεν διαθέτουν επαρκή εργαλεία για να αντιμετωπίσουν, να ελαχιστοποιήσουν ή να επωφεληθούν από ένα λεπτομερές σχέδιο ανάπτυξης, βελτίωσης ή ενίσχυσης αυτών των εργαλείων.

(8) Ένα σχέδιο για τη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση ή την ελαχιστοποίηση των κύριων απειλών και προκλήσεων και για την αξιοποίηση των κορυφαίων ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων—

(Α) συζήτηση για τη βέλτιστη κατανομή πεπερασμένων πόρων και εντοπισμό των κινδύνων που συνδέονται με αυτήν την κατανομή ·

(Β) συγκεκριμένοι στόχοι, εργασίες, μετρήσεις και ορόσημα για κάθε σχετική ομοσπονδιακή υπηρεσία ·

(Γ) ειδικά σχέδια για την εξάλειψη των εμποδίων για τον ιδιωτικό τομέα σε τομείς που υποστηρίζουν την εθνική στρατηγική οικονομικής ασφάλειας και για τη μεγιστοποίηση της συνετής χρήσης συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ·

(Δ) ειδικά σχέδια για την εξάλειψη των εμποδίων στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας των ΗΠΑ, της αειφορίας και της ανθεκτικότητας σε τομείς που υποστηρίζουν την εθνική στρατηγική οικονομικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ποικιλομορφίας και της αειφόρου διαχείρισης και χρήσης των ενεργειακών πόρων ·

(Ε) ειδικά σχέδια για την προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και του θεμιτού ανταγωνισμού για τους εργαζόμενους στις Ηνωμένες Πολιτείες ·

(ΣΤ) περιγραφή—

(i) πώς η εθνική στρατηγική οικονομικής ασφάλειας υποστηρίζει τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας · και

(ii) πώς ενσωματώνεται και συντονίζεται η εθνική στρατηγική οικονομικής ασφάλειας με την πιο πρόσφατη εθνική στρατηγική άμυνας σύμφωνα με την ενότητα 113 (ζ) του τίτλου 10, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών ·

(Ζ) σχέδιο ενθάρρυνσης των κυβερνήσεων των χωρών που είναι σύμμαχοι ή εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεργαστούν με την εκτέλεση της εθνικής στρατηγικής οικονομικής ασφάλειας, όπου απαιτείται · και

(Η) ένα σχέδιο για την ενθάρρυνση ορισμένων διεθνών και πολυμερών οργανισμών να υποστηρίξουν την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής οικονομικής ασφάλειας.

(9) Αναγνώριση τυχόν πρόσθετων πόρων ή νόμιμων αδειών που απαιτούνται για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής οικονομικής ασφάλειας.

(γ) Μορφή Έκθεσης . — Κάθε έκθεση που απαιτείται από το εδάφιο (α) υποβάλλεται σε μη ταξινομημένη μορφή, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει διαβαθμισμένο παράρτημα.

(δ) Ορισμοί . — Σε αυτήν την ενότητα:

(1) ΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.Ο όρος «κατάλληλες επιτροπές του Κογκρέσου» σημαίνει

(Α) η Επιτροπή Πιστώσεων, η Επιτροπή Ένοπλων Υπηρεσιών, η Επιτροπή Τραπεζών, Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων, η Επιτροπή Εμπορίου, Επιστημών και Μεταφορών, η Επιτροπή Οικονομικών και η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας · και

(Β) η Επιτροπή Πιστώσεων, η Επιτροπή Ένοπλων Υπηρεσιών, η Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Τρόπων και Μέσων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(2) Ν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Ο όρος «στρατηγική εθνικής ασφάλειας» σημαίνει τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας που απαιτείται από το άρθρο 108 του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 1947 ( 50 USC 3043 ).

ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙNAI N E S S A………

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ…..

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Επισκεφτείτε το κανάλι μου στο youtube αν ψάχνετε πραγματικά να βρείτε την αλήθεια… Η Ενημέρωση που δεν θα ακούσετε ποτέ από τα κυρίαρχα ΜΜΕ… Υποστηρίξτε αυτόν τον αγώνα με την εγγραφή, τα κόσμια σχόλια και τα λάικ σας…

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Το Παράθυρο Overton και πώς σε ένα νέο “άνοιγμα” μπορεί η παιδοφιλία και ο κανιβαλισμός να γίνουν ιδέες αποδεκτές.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: μια ακριβή μασκαράτα!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

ΟΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΎΠΝΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ