23.7 C
Αθήνα
Κυριακή, 19 Μαΐου 2024, 23:14
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΕ ΆΛΛΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΗΓΑΊΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΆΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ

ΣΕ ΆΛΛΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΗΓΑΊΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΆΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ, Η ΟΠΟΊΑ ΕΦΑΡΜΌΖΕΙ ΠΛΉΡΩΣ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΈΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΦΌΡΟΥΜ TOY ΝΤΑΒΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΓΙΑ «ΜΕΓΆΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΊΝΗΣΗ» ΚΑΙ ΦΈΡΝΕΙ ΤΟΝ «ΜΕΓΆΛΟ ΑΔΕΛΦΌ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΓΚΑΙΝΙΆΖΕΙ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ Η ΟΠΟΊΑ ΠΡΟΒΛΈΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΈΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΏΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΏΝΕΤΑΙ ΈΓΚΑΙΡΑ Η ΤΥΧΌΝ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΏΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΌΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΊΩΝ ΤΟΥΣ.

ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΤΟΥ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΎ ΈΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΏΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ 2ΗΣ ΕΥΚΑΙΡΊΑΣ. ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών εγκαινιάζει μια ειδική πλατφόρμα η οποία προβλέπει την παρακολούθηση των οικονομικών των νοικοκυριών και των ελευθέρων επαγγελματιών ώστε να διαπιστώνεται έγκαιρα η τυχόν αδυναμία τους να αποπληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους.

Πρόκειται για την ψηφιακή πλατφόρμα του «Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης», στο πλαίσιο του Νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας.

Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης

Ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω του οποίου, μπορούν να λάβουν υπηρεσίες ενημέρωσης, εφόσον εντοπιστεί αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων τους, έτσι ώστε να γνωρίζουν πως να αντιμετωπίσουν τις οφειλές τους.

Η διαδικασία της έγκαιρης προειδοποίησης περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα:

1ον. Ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης υποβάλλει αίτηση στον Μηχανισμό Έγκαιρης Προειδοποίησης, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), του Υπουργείου Οικονομικών. Μέσω αυτής, παρέχει τη συναίνεσή του για την άρση απορρήτου, με σκοπό την αναζήτηση, πρόσβαση, συλλογή, επεξεργασία και διασταύρωση δεδομένων που τον αφορούν.
2ον. Η πλατφόρμα επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία, βάσει ειδικών αριθμοδεικτών, όπως για παράδειγμα η κάλυψη βραχυπρόθεσμων οφειλών. Ακολούθως, ο οφειλέτης κατατάσσεται σε ένα από τα τρία επίπεδα κινδύνου αφερεγγυότητας (χαμηλό – μέτριο – υψηλό).
3ον. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει καταταχθεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου και εφόσον επιθυμεί, τότε αιτείται, μέσω της πλατφόρμας, τον προγραμματισμό της πρώτης συνάντηση για να λάβει δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, συμπληρώνει ειδικό ερωτηματολόγιο και επισυνάπτει τυχόν στοιχεία που δεν είναι ψηφιακά διαθέσιμα. Τα εν λόγω στοιχεία μελετώνται από ειδικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ακολούθως παρέχουν ενημέρωση και συμβουλές στον οφειλέτη.

Ειδικότερα:

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Τα νοικοκυριά μπορούν να απευθύνονται στα 52 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ. – Γ.Ε.Υ.Δ., τηλ. για ραντεβού 213.212.5730), όπου ο υπάλληλος επικοινωνεί μαζί τους εντός 10 ημερών, για να προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση (δια ζώσης ή διαδικτυακά), με σκοπό:

α) Να ενημερωθούν για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών.
β) Να κατανοήσουν προταθέντες όρους δανειακών συμφωνιών ρύθμισης οφειλών.
γ) Να ενημερωθούν για την κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού, με σκοπό ιδίως την τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών.
δ) Να ενημερωθούν για την οικονομική διαχείριση του νοικοκυριού τους.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στους Επαγγελματικούς Φορείς, δηλαδή τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια, τους Επαγγελματικούς Συλλόγους και τα Ινστιτούτα Θεσμικών Φορέων, όπου ο αρμόδιος εκπρόσωπος, ο οποίος έχει οριστεί από τον φορέα, επικοινωνεί μαζί τους εντός 10 ημερών, για να προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση (δια ζώσης ή διαδικτυακά), με σκοπό:

α) Να ενημερωθούν για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών.

β) Να λάβουν συμβουλευτική επιχειρηματική υποστήριξη (ενδεικτικά, συμβουλές ηγεσίας, προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, δυνατότητα για εύρεση νέων αγορών και πελατών ή προμηθευτών, διερεύνηση της δυνατότητας για συνέργεια/συνεργασία/συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις, υπόδειξη για δυνατότητα χρηματοδότησης από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα επιδότησης/στήριξης κ.ά.).

γ) Να λάβουν συμβουλευτική επιχειρηματική καθοδήγηση (ενδεικτικά, παρουσίαση εναλλακτικών παραγωγικών μοντέλων, σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, επισήμανση της μη τήρησης των λογιστικών αρχών με συνέπεια και ορθότητα κ.ά.).

δ) Να υποστηριχθούν στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας (ενδεικτικά, αλλαγή νοοτροπίας μέσω της αποφυγής της υπερχρέωσης, μέσω ρεαλιστικού σχεδιασμού και υιοθέτησης πραγματικών στόχων, καθώς και επιμόρφωσης του επιχειρηματία ή/και των εργαζομένων της επιχείρησης κ.ά.).

ε) Να λάβουν εμψύχωση (ενδεικτικά, παραπομπή σε ψυχολογική βοήθεια προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για προβληματισμό και διάλογο).

Οι Επαγγελματικοί Φορείς δύναται να συστήνουν Μητρώο Εθελοντών Παρόχων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, όπου μπορούν να εγγράφονται επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ενδεικτικά οικονομολόγοι, λογιστές, νομικοί, ορκωτοί ελεγκτές, οι οποίοι παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης προς τους οφειλέτες.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρα 1-4 του Ν.4738/2020
ΚΥΑ

ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΝ ΒΡΗΚΑΜΕ ΕΔΩ.

Η ΈΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΑΠΟΣΚΟΠΕΊ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΌ ΠΕΡΙΣΤΆΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΟΔΗΓΉΣΟΥΝ ΣΕ ΑΦΕΡΕΓΓΥΌΤΗΤΑ. ΚΑΙ ΤΟΎΤΟ ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΈΩΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ. Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ, ΔΗΛΑΔΉ, ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΏΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΕΜΒΑΊΝΕΙ ΑΝ ΚΡΊΝΕΙ ΌΤΙ ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ, ΒΑΣΙΚΆ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΔΑΝΕΊΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΝΏ ΘΑ ΠΑΡΈΧΕΙ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΣΕ ΌΣΟΥΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ.

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΟΠΤΟΙ ΣΕ ΟΤΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΠΑΝΩ ΜΑΣ. ΕΙΔΙΚΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ, ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ.

ΟΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝΕΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΤΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ, ΟΠΩΣ ΕΙΘΙΣΤΕ ΝΑ ΕΝΝΟΕΙΤΕ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΜΑΛΑΚΩΣΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΦΩΤΙΣΤΗΚΑΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΛΟ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, ΠΑΡΑ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΕ, ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΠΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΥΤΟ. ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΣΑΣ. ΚΑΙ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ, ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΑ. ΕΙΠΑΜΕ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ. ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΠΟΤΈ. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ, ΟΣΟ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ.

ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ, ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΤΕΛΙΚΑ. ΕΔΩ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΛΕΜΕ. ΓΙΑΤΙ Ο ΣΟΦΟΣ ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ “ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΞΥΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ”.

Διαβάστε ακόμη – Πρωτοβουλίες Αντίδρασης, Εκδηλώνονται Στη Κοινωνία Για Το Πρόστιμο Των 100 Ευρώ

Advertisement

Επισκεφτείτε το κανάλι μου στο youtube αν ψάχνετε πραγματικά να βρείτε την αλήθεια… Η Ενημέρωση που δεν θα ακούσετε ποτέ από τα κυρίαρχα ΜΜΕ… Υποστηρίξτε αυτόν τον αγώνα με την εγγραφή, τα κόσμια σχόλια και τα λάικ σας…

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: μια ακριβή μασκαράτα!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Αποκλειστικό !!! Οι παγκόσμιες τράπεζες συνδέονται κρυφά με το Quantum Financial System (QFS)!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Το οικονομικό λουτρό αίματος συνεχίζεται στη Γερμανία, λόγω της πράσινης πολιτικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ