Η Innova Medical Group ανακαλεί μη εξουσιοδοτημένη ταχεία ποιοτική δοκιμή αντιγόνου SARS-CoV-2 για τον κίνδυνο ψευδών αποτελεσμάτων

Εξαιτίας του κινδύνου των ψευδών αποτελεσμάτων όσον αφορά την δοκιμή rapid test που η ίδια η εταιρία κατασκευάζει, Η Innova Medical Group ανακαλεί μη ...... 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Continue Reading