Είμαστε οι νικητές τώρα και όχι πια θύματα. Η Κοινοπραξία Παγκόσμιας Ειρήνης και Αποκατάστασης των κρατών μελών έχει πάρει τη θέση των Ηνωμένων Εθνών.

Είμαστε οι νικητές τώρα και όχι πια θύματα. Η Κοινοπραξία Παγκόσμιας Ειρήνης και Αποκατάστασης των κρατών μελών έχει πάρει τη θέση των Ηνωμένων ...... 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Continue Reading