17.9 C
Αθήνα
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022, 10:59

ΠΟΛΙΤΙΚΗΡΟΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

«Θερμό επεισόδιο» της ΡΑΕ με την κυβέρνηση: «Γιατί δεν επιστρέφετε 67 εκατ. στους καταναλωτές;»

«Θερμό επεισόδιο» της ΡΑΕ με την κυβέρνηση: «Γιατί δεν επιστρέφετε 67 εκατ. στους καταναλωτές;». Ποια είναι η ΡΑΕ;;; Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία συστήθηκε με το ν.2773/1999, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, με κύρια αρμοδιότητά της να εποπτεύει την εγχώρια αγορά ενέργειας, σε όλους τους τομείς της, εισηγούμενη προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και λαμβάνοντας η ίδια μέτρα για την επίτευξη του στόχου της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Με το ν. 2773/1999, και κυρίως με τις τροποποιήσεις του που ακολούθησαν, ανατέθηκαν στη ΡΑΕ αρμοδιότητες, κυρίως γνωμοδοτικές, παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς, ήτοι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο. Περαιτέρω, η ΡΑΕ ανέλαβε συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε σχέση με την αγορά των πετρελαιοειδών.Με την έκδοση του ν.3851/2010, επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ στο πλαίσιο αυτό. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο τη διαδικασία αδειοδότησης των σταθμών ΑΠΕ, όσο και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ ανέλαβε πλέον αποφασιστικό ρόλο στα παρακάτω θέματα:

  • Χορήγηση αδειών παραγωγής
  • Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας
  • Προστασία των καταναλωτών
  • Παρακολούθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας
  • Χορήγηση αδειών
  • Εποπτεία επί των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς
  • Έγκριση τιμολογίων μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων
  • Χορήγηση εξαίρεσης από υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης τρίτων
  • Παρακολούθηση πρόσβασης στις ενεργειακές διασυνδέσεις
  • Λήψη ρυθμιστικών μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών αγορών

Ο ρόλος της ΡΑΕ ως εθνικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας αναβαθμίστηκε από το 2011 και μετά, με την επαύξηση και ενίσχυση των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων της σχετικά με τη ρύθμιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν σε αυτήν κατ’ επιταγήν της Τρίτης Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Δέσμης, η οποία και ανάγει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας σε «εγγυητές» της εύρυθμης λειτουργίας των ενεργειακών αγορών.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το σχετικό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο όπως και αναλυτικότερα στοιχεία για το ρόλο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εδώ: ΡΑΕ. Πάμε να δούμε τι έγινε…


«Ρωτήστε το υπουργείο γιατί δεν έχει υιοθετήσει την εισήγηση της ΡΑΕ να επιστραφούν 67 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές από την αγορά εξισορρόπησης», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ολομέλειας της Ανεξάρτητης Αρχής, Θανάσης Δαγούμας.

Άλλο ένα επεισόδιο στη δύσκολη σχέση μεταξύ της ΡΑΕ, της κυβέρνησης (ή αν θέλετε του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και των Διαχειριστών των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αποτέλεσε η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του προέδρου της ολομέλειας της Ανεξάρτητης Αρχής, Θανάση Δαγούμα.

Δύσκολη, καθώς ο κ. Δαγούμας είχε ενοχληθεί ιδιαίτερα από τη δημοσιοποίηση της επιστολής που του είχε στείλει ο Κώστας Σκρέκας – τον περασμένο Σεπτέμβριο – με την οποία ζητούσε να μην προχωρήσει στην έκδοση αδειών για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και να ανακαλέσει εκείνες που είχαν εκδοθεί εκείνη την περίοδο, ενώ διαφωνίες προέκυψαν και στον διαγωνισμό για την παραχώρηση της υποθαλάσσιας αποθήκης φυσικού αερίου στην Καβάλα. Αφορούσαν στο ποσοστό κοινωνικοποίησης του έργου, με τη ΡΑΕ να προκρίνει χρηματοδότηση του κόστους παραχώρησης και συντήρησης από τους καταναλωτές σε ποσοστό 50%, ενώ η εκτίμηση του ΥΠΕΝ και της αγοράς να υποστηρίζει ένα πολύ πιο γενναίο σχήμα στήριξης κοντά στο 80%.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος της Ολομέλειας της ΡΑΕ άφησε σαφείς αιχμές κατά του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εμμέσως κατά του Κώστα Σκρέκα για τη μη επιστροφή στους καταναλωτές, μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης ή στις εταιρείες προμήθειας που δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά, ποσά συνολικού ύψους 67 εκατ. ευρώ, τα οποία εισέπραξαν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά εξισορρόπησης από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021.

«Ρωτήστε το υπουργείο γιατί δεν έχει υιοθετήσει την εισήγηση της ΡΑΕ να επιστραφούν 67 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές από την αγορά εξισορρόπησης», είπε χαρακτηριστικά.

Το κυρίως πιάτο, όμως, της συνέντευξης Τύπου αφορούσε αποφάσεις του ΥΠΕΝ, στις οποίες η θέση της ΡΑΕ είτε αγνοήθηκε, είτε παρακάμφθηκε μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες μάλιστα καταργούν προηγούμενες αποφάσεις της Αρχής. Οι περιπτώσεις δεν είναι λίγες, με τελευταία αυτή που αφορά στην πιστοποίηση των θυγατρικών εταιριών της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Η ΡΑΕ είχε διαφωνήσει με το ΤΑΙΠΕΔ και τον υποψήφιο αγοραστή Italgaz ως προς τον χρόνο διατήρησης του υφιστάμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος των θυγατρικών της ΔΕΠΑ Υποδομών. Το πρόβλημα που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε «ναυάγιο» την εξαγορά της ΔΕΠΑ Υποδομών, αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση η οποία ακυρώνει τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ και δίνει τη δυνατότητα νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού των θυγατρικών και όχι ιδιοκτησιακού διαχωρισμού βάση του οποίου είχαν εκδοθεί οι αποφάσεις της ΡΑΕ.

Ο κ. Δαγούμας δήλωσε, μάλιστα, ότι προτίθεται να στείλει σχετικό φάκελο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζοντας έντονη δυσφορία για την παράκαμψη των αποφάσεων της ΡΑΕ.

Το ΥΠΕΝ απάντησε λίγη ώρα αργότερα στα όσα είπε ο πρόεδρος της ΡΑΕ, δίχως να τον κατονομάσει, με μια λιτή ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση υποστηρίζει ότι ο νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός προβλέπεται από ευρωπαϊκή οδηγία και ότι η νομοθετική παρέμβαση προς την κατεύθυνση αυτή δεν υπονομεύει την ανεξαρτησία της Αρχής.

Ο κ. Δαγούμας εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τη νομοθετική ρύθμιση που συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, με την οποία επιστρέφονται στη ΔΕΗ περίπου 300 εκατ. ευρώ από χρεώσεις ΥΚΩ παλαιότερων ετών (από το 2004) που δεν τις είχαν αποδοθεί. Όπως είπε ο πρόεδρος της ΡΑΕ, δεν υποβλήθηκε ποτέ στην Αρχή τέτοιο αίτημα, ενώ σημείωσε ότι με τη νομοθετική ρύθμιση αναθεωρούνται παλαιότερες αποφάσεις της ΡΑΕ που εκκαθάριζαν τις παλαιές ΥΚΩ.

Ένα άλλο μείζον θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ της ΡΑΕ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ είναι ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει τη μορφή υπουργικής απόφασης και όχι απόφασης της ΡΑΕ, εν αντιθέση με όλους τους υπόλοιπους Κώδικες. Ο κ. Δαγούμας υποστηρίζει ότι και ο συγκεκριμένος Κώδικας πρέπει να είναι υπό την ευθύνη της ΡΑΕ σημειώνοντας ότι οι όποιες προτάσεις της Αρχής για αλλαγή του Κώδικα με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς λιανικής απορρίπτονται από το υπουργείο.


Νικόλαος Αναξίμανδρος: Συγγραφέας- ερευνητής. Ακολουθείστε με στα social media


Αν έπρεπε με μία φράση να αποτυπωθούν τα όσα είπε ο κ. Δαγούμας, αυτή θα ήταν: «Αν η χώρα θέλει να προχωρήσει πρέπει να εμπιστεύεται και να στηρίζει τον ανεξάρτητο ρυθμιστή της αγοράς ενέργειας που ξέρει τη δουλειά του και την κάνει πολύ καλά», δήλωση την οποία έκανε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Το επόμενο επεισόδιο της κόντρας, όπως όλα δείχνουν, θα το καταγράψουμε πολύ γρήγορα…


Πηγή: ieidiseis

Το άρθρο το βρήκαμε στο kanenazori

Διαβάστε: Παγκόσμιες Εξελίξεις: Νέο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα & Νόμισμα Ανακοίνωσαν Κίνα-Ρωσία – Σταματούν Οι Αποπληρωμές Χρεών Σε Δολάρια!

ΣΠΑΜΕ ΤΟ ΜΑΤΡΙΞΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ. Ένα εγχειρίδιο αφύπνισης… Εάν ενδιαφέρεσαι για την απόκτηση του, επικοινώνησε μαζί μου μέσω του mail nikolaosgeor@gmail.com

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Οι κρυφές εφεδρείες της Εξουσίας .. Πως ξεφυτρώνουν κάποιοι άσχετοι και αναλαμβάνουν να μας.. σώσουν

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Η ενότητα της Δύσης ραγίζει. Το φάσμα της τετραπλής ελληνικής κρίσης..

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

ΟΛΟ ΤΟ «ΒΡΩΜΙΚΟ» ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Αφήστε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.