34.3 C
Αθήνα
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024, 19:10
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΥΓΕΙΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΡΙ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΡΙ. Ο ΔΙΚΑΣΤΉΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΤΗΣ ΚΟΜΗΤΕΊΑΣ COLE, DANIEL GREEN, ΈΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΤΡΊΤΗ ΌΤΙ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΈΣ ΕΝΤΟΛΈΣ ΠΟΥ ΕΊΧΑΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΊ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΆΠΛΩΣΗ ΤΟΥ COVID-19 ΠΟΥ ΕΚΔΌΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΟΠΙΚΆ ΤΜΉΜΑΤΑ ΥΓΕΊΑΣ ΠΑΡΑΒΙΆΖΟΥΝ ΤΟ ΣΎΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΙΖΟΎΡΙ.

ΟΙ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΟΥ ΜΙΖΟΎΡΙ ΈΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΎΣ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΥΓΝΏΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΉΜΕΡΑ. ΣΕ ΜΙΑ ΑΞΙΟΣΗΜΕΊΩΤΗ, ΈΝΤΟΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΜΈΝΗ ΓΝΏΜΗ, ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΜΗΤΕΊΑΣ COLE ΤΟΥ ΜΙΖΟΎΡΙ ΜΌΛΙΣ ΤΕΡΜΆΤΙΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID.

ΣΤΗΝ ΥΠΌΘΕΣΗ SHANNON ΚΑΤΆ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΥΓΕΊΑΣ ΤΟΥ ΜΙΖΟΎΡΙ, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΔΙΑΠΊΣΤΩΣΕ ΌΤΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΥΓΕΊΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ «ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΉΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΉ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΝΌΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΕΊΑ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ «ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΉΣΟΥΝ ΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΕΝΌΣ ΣΧΟΛΕΊΟΥ Ή ΜΙΑΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗΝ ΑΠΕΡΙΌΡΙΣΤΗ ΓΝΏΜΗ ΕΝΌΣ ΜΗ ΕΚΛΕΓΜΈΝΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ.”

ΑΝ ΚΑΙ ΈΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΆΛΛΕΣ ΕΥΝΟΪΚΈΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ, ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΚΆΛΥΨΗ. ΚΙΝΕΊ ΤΗΝ ΜΠΆΡΑ. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΔΕΝ ΒΡΉΚΕ ΑΠΛΏΣ ΈΝΑΝ ΤΕΧΝΙΚΌ ΛΌΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΡΊΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΌΝΕΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ ΤΟΥ DOH. ΑΝΤΊΘΕΤΑ, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΈΚΡΙΝΕ ΌΤΙ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΆ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ ΠΟΥ ΈΔΙΝΑΝ ΣΤΟΝ DOH ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΊΑ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ ΉΤΑΝ ΤΑ ΊΔΙΑ ΕΝΤΕΛΏΣ ΆΚΥΡΑ, ΓΙΑ ΤΈΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΎΣ ΛΌΓΟΥΣ, ΕΠΕΙΔΉ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΆ:

1) ΠΑΡΑΒΙΆΖΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΉ ΔΙΆΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΏΝ.

2) ΠΑΡΑΒΙΆΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΆΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ·

3) ΔΕΝ ΣΥΝΆΔΟΥΝ ΜΕ ΆΛΛΟΥΣ ΝΌΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΕΊΑ· ΚΑΙ

4) ΠΑΡΑΒΙΆΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΉ ΊΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΤΟΥ ΜΙΖΟΎΡΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΎΕΙ ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΠΕΡΊΠΛΟΚΟ. «ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ [DOH] ΠΑΡΑΒΙΆΖΟΥΝ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΉΣ ΜΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΏΝ ΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΤΡΌΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΝΏΡΙΖΕ ΈΝΑΣ ΜΑΘΗΤΉΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΉΣ ΤΆΞΗΣ ΤΗΣ ΜΈΣΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΙΔΉ ΘΈΤΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΝΤΟΛΏΝ Ή ΝΌΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΉ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΝΌΜΩΝ ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΕΝΌΣ ΜΗ ΕΚΛΕΓΜΈΝΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΥ».

ΝΑΊ!! ΑΥΤΌ ΤΟ ΚΟΥΔΟΎΝΙ ΤΟ ΧΤΥΠΆΜΕ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ ΤΟΥ 2020.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΑΝΈΦΕΡΕ ΜΙΑ ΥΠΌΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΆΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΤΟΥ ΜΊΤΣΙΓΚΑΝ ΤΟΥ 2020: «ΕΝΑΠΌΚΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΣΟΥΝ ΌΤΙ ΟΙ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ ΔΙΚΑΊΟΥ, ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΊΑ… ΚΆΠΟΙΟΣ ΕΛΠΊΖΕΙ ΌΤΙ ΑΥΤΉ Η ΣΠΟΥΔΑΊΑ ΑΡΧΉ — ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΊΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΉΣ ΜΑΣ — ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΌΜΗ ΈΝΑ ΘΎΜΑ ΤΟΥ COVID-19». ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΑΥΤΉ Η ΣΠΟΥΔΑΊΑ ΑΡΧΉ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΓΊΝΕΙ ΘΎΜΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΘΟ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΔΙΑΠΊΣΤΩΣΕ ΌΤΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΆ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΤΟΥ ΜΙΖΟΎΡΙ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΆ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΆ ΕΠΕΙΔΉ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝ «ΔΙΠΛΉ ΑΝΆΘΕΣΗ». Ο ΔΙΚΑΣΤΉΣ ΕΊΠΕ ΌΤΙ ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ ΕΊΧΕ ΑΝΑΘΈΣΕΙ ΤΗ ΘΈΣΠΙΣΗ ΚΑΝΌΝΩΝ ΣΤΟΝ DOH, Ο ΟΠΟΊΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΕΚΧΏΡΗΣΕ «ΕΥΡΕΊΑ ΕΞΟΥΣΊΑ ΘΈΣΠΙΣΗΣ ΚΑΝΌΝΩΝ ΣΕ ΈΝΑΝ ΜΗ ΕΚΛΕΓΜΈΝΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟ».

ΑΥΤΌΣ Ο ΤΎΠΟΣ ΔΙΠΛΉΣ ΑΝΆΘΕΣΗΣ, ΕΊΠΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ, «ΕΊΝΑΙ ΈΝΑΣ ΑΝΕΠΊΤΡΕΠΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΕΞΟΥΣΊΑΣ». ΕΞΉΓΗΣΕ ΕΠΊΣΗΣ ΌΤΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ «ΠΑΡΑΒΙΆΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΧΉ ΤΗΣ ΔΙΆΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΏΝ ΘΈΤΟΝΤΑΣ ΠΑΡΆΝΟΜΑ ΤΗΝ ΑΚΑΘΟΔΗΓΟΎΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΧΑΛΊΝΩΤΗ ΕΞΟΥΣΊΑ ΘΈΣΠΙΣΗΣ ΚΑΝΌΝΩΝ ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΕΝΌΣ ΔΗΜΌΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎ».

Ο ΔΙΚΑΣΤΉΣ ΑΝΈΦΕΡΕ, ΜΕΤΑΞΎ ΆΛΛΩΝ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΑΓΩΓΉ ΤΗΣ ΦΛΌΡΙΝΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ «ΕΝΤΟΛΉΣ SAILING ΥΠΌ ΌΡΟΥΣ» ΤΟΥ CDC. ΒΑΣΙΖΌΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΦΕΡΘΕΊΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ, ΑΠΑΡΊΘΜΗΣΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΊΟΥΣ ΟΙ ΝΌΜΟΙ ΠΕΡΊ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΊΑΣΑΝ ΤΗ ΔΙΆΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΏΝ:

1) ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΆ ΔΗΜΙΟΎΡΓΗΣΑΝ «ΑΠΕΡΙΌΡΙΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΉ ΕΥΧΈΡΕΙΑ – ΜΙΑ ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΓΥΜΝΉ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΠΡΆΞΗ ΑΠΌ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΆΤΕΣ·»

2) ΟΙ ΝΌΜΟΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΊΧΑΝ ΚΑΝΈΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΕΊ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΈΣ ΕΝΤΟΛΈΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ.

3) ΟΙ ΝΌΜΟΙ ΌΧΙ ΜΌΝΟ ΔΕΝ ΠΑΡΕΊΧΑΝ ΠΡΌΤΥΠΑ, ΑΛΛΆ ΕΊΝΑΙ «ΑΠΕΡΙΌΡΙΣΤΟΙ, ΆΝΕΥ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΈΤΟΥΝ ΕΠΑΡΚΉ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ·»

4) ΟΙ ΝΌΜΟΙ ΔΕΝ «ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΘΊΓΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΈΣ·» ΚΑΙ

5) «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝ ΈΝΑ ΣΎΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΚΛΕΓΜΈΝΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΛΟΓΟΔΟΤΟΎΝ ΣΕ ΚΑΝΈΝΑΝ».

ΝΟΜΊΖΩ ΌΤΙ ΜΌΛΙΣ ΠΕΡΙΈΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΉ ΔΙΚΤΑΤΟΡΊΑ. Ο ΔΙΚΑΣΤΉΣ ΈΓΡΑΨΕ ΌΤΙ Ο ΕΝΆΓΩΝ ΡΌΜΠΙΝΣΟΝ ΕΊΧΕ ΠΡΟΣΚΟΜΊΣΕΙ «ΆΦΘΟΝΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ» ΌΤΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΊ ΕΠΌΠΤΕΣ ΥΓΕΊΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΌΜΟΥΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΓΙΑ ΝΑ «ΑΣΚΉΣΟΥΝ ΑΧΑΛΊΝΩΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΌΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΕΞΟΥΣΊΑ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΟΎΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ».

ΠΕΡΙΈΓΡΑΨΕ ΌΛΟ ΤΟ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΌ ΧΆΟΣ. «ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΊ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ ΥΓΕΊΑΣ ΈΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΕΙ ΓΕΝΙΚΆ ΙΣΧΎΟΥΣΕΣ ΕΝΤΟΛΈΣ, ΤΌΣΟ ΓΡΑΠΤΆ ΌΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΆ, ΑΠΑΙΤΏΝΤΑΣ ΑΠΌ ΆΤΟΜΑ ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΦΟΡΟΎΝ ΜΆΣΚΕΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΈΘΗ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΠΊΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ, ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΥΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ, ΌΠΩΣ ΤΡΑΠΈΖΙΑ, ΘΡΑΝΊΑ ΚΑΙ ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΆΠΙΑ, ΠΟΥ ΕΠΙΒΆΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ, [ΚΑΙ] ΔΙΑΤΆΣΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΜΈΣΩ ΚΑΝΌΝΩΝ ΚΑΡΑΝΤΊΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΌΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΊ ΑΠΌ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ ΥΓΕΊΑΣ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗΝ ΚΆΛΥΨΗ Ή ΆΛΛΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΡΚΏΣ» ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΝΟΜΙΚΆ ΠΡΌΤΥΠΑ.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΈΚΡΙΝΕ ΌΤΙ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΎΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ ΥΓΕΊΑΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΆΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΈΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΈΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΆΛΛΑ «ΜΈΤΡΑ ΕΛΈΓΧΟΥ» ΉΤΑΝ «ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΈΝΩΣ, ΆΚΥΡΕΣ».

ΔΕΝ ΚΡΑΤΉΘΗΚΕ. ΕΊΠΕ ΌΤΙ «ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΆ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ ΕΝΤΕΛΏΣ ΑΣΥΝΕΠΈΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΉ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΆΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΏΝ ΚΑΙ ΚΟΡΟΪΔΕΎΕΙ ΤΟ ΣΎΝΤΑΓΜΆ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΙΖΟΎΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΆΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΏΝ».

ΜΙΑ ΚΟΡΟΪΔΊΑ ΕΙΝΑΙ ΌΛΟ ΑΥΤΌ ΤΕΛΙΚΆ. ΤΟ ΕΊΠΕ ΈΝΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ.

Ο ΔΙΚΑΣΤΉΣ ΚΑΤΈΛΗΞΕ ΛΈΓΟΝΤΑΣ: «ΟΙ ΤΟΠΙΚΈΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΎΡΙ ΈΧΟΥΝ ΣΥΝΗΘΊΣΕΙ ΝΑ ΕΚΔΊΔΟΥΝ ΔΙΑΤΆΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΝΑΓΚΆΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ. ΕΧΕΙ ΈΡΘΕΙ Η ΏΡΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΙ ΑΥΤΉ Η ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ». ΧΑΡΟΎΜΕΝΗ ΗΜΈΡΑ ΤΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΏΝ!

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΟΜΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΠΟΥ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΙΖΟΥΡΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΎΟ ΣΕΛΊΔΕΣ. ΜΕΤΑΞΎ ΆΛΛΩΝ, Ο ΔΙΚΑΣΤΉΣ ΑΝΈΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΤΗΝ «ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΈΓΚΥΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΜΗΤΡΏΟ» — ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΆ ΔΙΑΓΡΆΦΕΙ ΌΛΑ ΤΑ ΈΚΤΑΚΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΕΊΑ.

ΔΙΈΤΑΞΕ ΕΠΊΣΗΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΊΑΣ ΤΟΥ ΜΙΖΟΎΡΙ «ΝΑ ΠΑΡΆΣΧΕΙ ΈΝΑ ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΉΣ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΈΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΣΕ ΌΛΟ ΤΟ ΜΙΖΟΎΡΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙ… ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΊΕΣ ΌΠΟΥ Η ΊΔΙΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΌ[.]» ΧΑΧΑ! ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΔΙΈΤΑΞΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΊΑΣ ΝΑ ΠΛΗΡΏΣΕΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΈΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝΆΓΟΝΤΟΣ! ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΝΊΚΗ.

ΈΝΑΣ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΕΙΣΑΓΓΕΛΈΑ ΤΟΥ ΜΙΖΟΎΡΙ ΈΡΙΚ ΣΜΙΤ, ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΟΥ ΟΠΟΊΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΊΣΤΗΚΕ ΤΟ DHSS ΣΤΗ ΜΉΝΥΣΗ, ΕΊΠΕ ΣΕ EMAIL ΣΤΟΝ THE INDEPENDENT ΌΤΙ «ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΝΉΜΕΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΚΑΙ ΕΊΜΑΣΤΕ ΈΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΕΠΙΒΆΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΉ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΣΕ ΟΛΌΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΊΑ».

Ο ΜΠΕΝ ΜΠΡΆΟΥΝ, ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΊΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΜΗΤΕΊΑ ΤΟΥ ΣΕΝΤ ΛΟΎΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΉΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΟΥΣΊΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΕΝΕΠΛΆΚΗ ΣΤΗ ΜΉΝΥΣΗ, Η ΟΠΟΊΑ ΚΑΤΑΤΈΘΗΚΕ ΠΈΡΥΣΙ. ΕΞΈΔΩΣΕ ΜΙΑ ΔΉΛΩΣΗ ΛΈΓΟΝΤΑΣ ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙΡΌΣ «ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΟΙ ΜΆΣΚΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ, ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΟΎΝ ΟΙ ΆΣΚΟΠΕΣ ΚΑΡΑΝΤΊΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΤΟΥ ΜΙΖΟΎΡΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΈΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉ ΖΩΉ, ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΆΤΟΜΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΟΥΝ ΠΏΣ ΚΑΙ ΠΌΤΕ ΘΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΎΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΆΛΛΟΥΣ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΌΣ Ή ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ. .»

ΟΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΆΣΚΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΝΑ ΙΣΧΎΟΥΝ ΕΠΊ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΗΤΕΊΑ ΣΕΝΤ ΛΟΎΙΣ ΚΑΙ ΣΕΝΤ ΛΟΎΙΣ. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΌ ΣΏΜΑ ΤΗΣ ΚΟΜΗΤΕΊΑΣ ΤΖΆΚΣΟΝ ΨΉΦΙΣΕ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΊΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΊΤΗΣΉ ΤΟΥ ΝΩΡΊΤΕΡΑ ΑΥΤΌ ΤΟ ΜΉΝΑ ΚΑΙ Η ΘΗΤΕΊΑ ΣΤΟ ΚΆΝΣΑΣ ΣΊΤΙ ΈΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΆ ΛΕΩΦΟΡΕΊΑ.

ΕΊΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΑΔΎΝΑΤΟ ΝΑ ΑΠΟΤΙΜΉΣΟΥΜΕ ΠΌΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΉ Η ΑΠΌΦΑΣΗ. Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΣ ΕΝΌΣ ΈΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΑΣΤΉ ΜΕ ΤΟΥΣ ΈΞΥΠΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΚΗΓΌΡΗΣΑΝ ΚΑΛΆ ΈΧΕΙ ΠΛΈΟΝ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΈΝΑΝ ΟΔΙΚΌ ΧΆΡΤΗ ΓΙΑ ΆΛΛΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΝΑ ΑΠΩΘΉΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΊΩΤΕΣ, ΕΝΤΟΛΈΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ ΤΟΥΣ. Ο ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΌΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΌΣ, ΠΕΙΣΤΙΚΌΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΕΎΚΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΌΜΟΙΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΊΤΕΣ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ:

Η νέα χολιγουντιανή υπερπαραγωγή «Όμικρον»

Η κεντρική φωτο του άρθρου είναι από Το Δικαστήριο της Κομητείας Κόουλ στην πόλη Τζέφερσον. (Φωτογραφία Tessa Weinberg/Missouri Independent).

Advertisement

Επισκεφτείτε το κανάλι μου στο youtube αν ψάχνετε πραγματικά να βρείτε την αλήθεια… Η Ενημέρωση που δεν θα ακούσετε ποτέ από τα κυρίαρχα ΜΜΕ… Υποστηρίξτε αυτόν τον αγώνα με την εγγραφή, τα κόσμια σχόλια και τα λάικ σας…

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ …

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Το ΝΑΤΟ καταργεί και τυπικά την ελληνική κυβέρνηση!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – ΒΙΝΤΕΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ