16 C
Αθήνα
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022, 14:42

ΑΠΟΨΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ἡ πλήρης ἀποχή, ἡ καθολικὴ ἀπεργία καὶ ἡ μὴ πληρωμὴ φόρων (ἐμμέσων ἢ ἀμέσων) εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν σημαντικότερόν μας ὅπλο. Ὅσο δὲν τὸ χρησιμοποιοῦμε, τόσο θὰ μᾶς …χοροπηδοῦν.

Ἡ πλήρης ἀποχή, ἡ καθολικὴ ἀπεργία καὶ ἡ μὴ πληρωμὴ φόρων (ἐμμέσων ἢ ἀμέσων) εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν σημαντικότερόν μας ὅπλο. Ὅσο δὲν τὸ χρησιμοποιοῦμε, τόσο θὰ μᾶς …χοροπηδοῦν. ΓΡΑΦΕΙ Η Φιλονόη Πόντου. “Τὸ ἐάν, ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ πόσον, ἐπέτυχαν οἱ ἐχθεσινὲς διαμαρτυρίες, θὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε συντόμως, ἐφ΄ ὅσον κάτι τέτοιο δὲν ὁμολογεῖται δημοσίως ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα. Ἐν τούτοις θὰ καταλάβουμε κι ἐμεῖς, οἱ …«δοῦλοι», τὸ κατὰ πόσον ἐπέτυχαν ἢ ὄχι ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ θὰ ἀποτυπωθοῦν σὲ ἀποφάσεις καὶ σὲ (σταδιακὲς) ἀλλαγὲς πολιτικῶν, κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν «ἐφαρμογῶν», μέσα στὸ ἐπόμενον χρονικὸ διάστημα…

Ἂς μὴ καταπιανόμεθα λοιπὸν μὲ τὸ τί εἰπώθηκε, μὲ τὸ κατὰ πόσον ἐπετράπη στὸν κόσμο νὰ φθάσῃ (ἤ ὄχι)) στὰ σημεία συναντήσεως καὶ μὲ τὸ κατὰ πόσον ἄφησε ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ …ἐπιγεύσεις ἱκανοποιήσεως (ἢ κι …ἀπογοητεύσεως) στοὺς μετέχοντες. Ἄλλος ἦταν ὁ στόχος ἐξ ἀρχῆς κι ἂς ἀδυνατοῦμε, πρὸς ὥρας νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε. Εἴπαμε… Θὰ τὸ δοῦμε ὡς ἀποτέλεσμα συντόμως.

Οἱ -μᾶλλον- βεβιασμένες κινήσεις ἀνακοπῆς, περιορισμοῦ καὶ διαλύσεως τῆς συγκεντρώσεως, κατ’ ἐμέ, καταδεικνύει πὼς οἱ κινητοποιήσεις ἐπέτυχαν πλήρως. Ἐπίσης… Καιρὸς εἶναι νὰ διαπιστώσουμε πὼς ὅσοι μετεῖχαν γιὰ πρώτη φορὰ ὀφείλουν νὰ ἀλλάξουν τρόπο σκέψεως καὶ συμπεριφορᾶς. Ἡ Ἐλευθερία δὲν χαρίζεται. Κερδίζεται κομμάτι κομμάτι.

Ὅπότε πλέον ἀποδεικνύεται πὼς οἱ …«ἄκαπνοι» καὶ οἱ «ἀδαεῖς», ποὺ ἔλαβαν τὸ …«βάπτισμα τοῦ πυρός», ἢ θὰ ἀποφασίσουν νὰ παραμένουν διαχρονικῶς τὰ πρῶτα θύματα τῶν ἐπιχειρήσεων καταστολῆς, ἢ θὰ σταθοῦν ὄρθιοι νὰ ἀντιμετωπίσουν τήν, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ζωή τους, μάχη τους γιὰ τὴν …ζωή τους. Σὲ αὐτοὺς λοιπὸν ἐπαναλαμβάνω πὼς ἢ θὰ ἀποφασίσουν νὰ προετοιμασθοῦν γιὰ νὰ πολεμήσουν, μὲ ὅποιο κόστος καὶ τίμημα, ἢ θὰ σταυρώσουν τὰ χέρια ἀναμένοντες τὸ …τέλος (τους)!

Δὲν περιμένουμε λοιπόν, γιὰ ἀρχή, νὰ συναντήσουμε συμμάχους γιὰ νὰ ξεκινήσουμε. Ξεκινᾶμε καὶ θὰ τοὺς γνωρίσουμε στὴν πορεία.

Ὅλα εἶναι ἀπόφασις καὶ δέσμευσις ἀτομική. Δὲν καταπιανόμεθα μὲ αὐτοὺς ποὺ προτάσσουν τοὺς φόβους τους. Μᾶς ἀρκοῦν οἱ δικοί μας, ποὺ μόλις τώρα ξεκινήσαμε νὰ τοὺς διαχειριζόμεθα. Ὅσο γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀνέλαβαν νὰ καθυστερήσουν, νὰ ἐμποδίσουν ἢ ἀκόμη καὶ νὰ ἐκδιώξουν τὸν κόσμο…… δὲν ἔχω κάτι νὰ πῶ. Θὰ ἀπαντήσουν τὰ γεγονότα. Καλὸ κουράγιο σὲ ὅλους.

Υ.Γ.1. Οἱ ὁποίες διαμαρτυρίες ΔΕΝ ἔγιναν γιὰ νὰ στηριχθοῦν οἱ ἐπίδοξοι «ἀντικαταστάτες» τῶν σημερινῶν σαπροφύτων, παρὰ μόνον γιὰ νὰ (ξεκινήσῃ) νὰ ὑπερασπίζεται ὁ καθεὶς τὶς Ἐλευθερίες του. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλης συζητήσεως ἀντικείμενον.

Υ.Γ.2. Οἱ διαμαρτυρίες, αὐτοῦ τοῦ τύπου, ἴσως νὰ φαίνονται παράλογες καὶ ἄκαιρες. Ἴσως καὶ νὰ εἶναι. Ἐὰν ὄμως συνειδητοποιήσουμε τὸ ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημά μας, τὸ ποιὰ συμμορία (τοκογλύφων) κινεῖ τὰ νήματα καὶ τὸ ποιὸς «θεσμὸς» «νομιμοποιεῖ» κάθε εἴδους ἔγκλημα, τότε ἴσως νὰ κατανοήσουμε καὶ τὸ ἀπὸ ποῦ πρέπει νὰ ξεκινήσουμε.

Υ.Γ.3. Ἡ πλήρης ἀποχή, ἡ καθολικὴ ἀπεργία καὶ ἡ μὴ πληρωμὴ φόρων (ἐμμέσων ἢ ἀμέσων) εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν σημαντικότερόν μας ὅπλο. Ὅσο δὲν τὸ χρησιμοποιοῦμε, τόσο θὰ μᾶς …χοροπηδοῦν. Μὲ τὸ νὰ ἀποδεχόμεθα τὰ πάντα ὡς «νόμιμα» ἁπλῶς ἀναβάλλουμε τὸ Ἀναγκαῖον ποὺ πρέπει νὰ πράξουμε..

Ἔμ, λοιπόν, δὲν εἶναι ἔτσι ὄπως μᾶς τὰ εἶπαν.Ἡ ἀπό-«νομιμοποίησις» λοιπὸν τῶν σαπροφύτων εἶναι τὸ ὅπλο μας, ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ συγκεκριμένα βήματα. Ὄσο ἐμεῖς ἀρνούμεθα νὰ τοὺς «νομιμοποιήσουμε» τόσο αὐτοὶ δὲν ἔχουν λόγο ὑπάρξεως. Ἐμεῖς τοὺς προσφέρουμε τὸ ἀναγκαῖον νομότυπον κάλυμμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Ο ΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΛΑΒΟΣ. Ο ΔΟΥΛΟΣ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ… Ο ΣΚΛΑΒΟΣ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ….

Φωτογραφία από Claudio_Scott από το Pixabay

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Μια Πιο Προσεκτική Ματιά στα “αυτοάνοσα νοσήματα” – “Επιτίθεται” Πραγματικά ο Οργανισμός στον Εαυτό του;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Η απόλυτη ανατροπή: Η Covid-19 σκοτώνει πλήρως εμβολιασμένους – Τα ανατριχιαστικά δεδομένα 6μήνου στα CDC δείχνουν πανδημία εμβολιασμένων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Το Ισραήλ είναι ο παγκόσμιος ηγέτης της συλλογής οργάνων και της εμπορίας ανθρώπων, με συνένοχη βοήθεια από τις ΗΠΑ και την Τουρκία

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Αφήστε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.