22.3 C
Αθήνα
Κυριακή, 26 Μαΐου 2024, 2:54
ΔΙΕΘΝΗΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΥΓΕΙΑ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΧΕΙ ΣΤΕΙΛΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΧΕΙ ΣΤΕΙΛΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΑΝΕΙΣ ΟΜΩΣ ΑΠ’ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΕΙΣΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ BIONTECH/PFIZER, MODERNA BIOTECH SPAIN ΚΑΙ JANSSEN(JOHNSON & JOHNSON). ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΩ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ PDF ΜΟΡΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ.

19 Ιουλίου 2021.  Comirnaty και Spikevax mRNA εμβόλια έναντι της COVID-19: κίνδυνος  εμφάνισης μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας. 

Τα φάρμακα αυτά τελούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει  το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους  επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες  ενέργειες. 

Αξιότιμε επαγγελματία υγείας. Οι BIONTECH/PFIZER και MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L. σε συμφωνία με τον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), θα ήθελαν να σας ενημερώσουν για τα εξής: 

Περίληψη.

Περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια κατόπιν εμβολιασμού με τα Comirnaty (BIONTECH/PFIZER) και Spikevax (MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L) mRNA εμβόλια έναντι της COVID-19. 

Τα περιστατικά εμφανίστηκαν κυρίως εντός 14 ημερών μετά τον  εμβολιασμό, πιο συχνά μετά τη δεύτερη δόση και σε νεότερους άνδρες.  

Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η κλινική πορεία της μυοκαρδίτιδας  και περικαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό είναι παρόμοια με την πορεία της  μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας στον γενικό πληθυσμό. 

Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τα σημεία και  συμπτώματα μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας.  

Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να συμβουλεύουν τους εμβολιασθέντες να  αναζητήσουν άμεση ιατρική φροντίδα σε περίπτωση που νιώσουν πόνο στο  στήθος, δύσπνοια ή αίσθημα παλμών. 

Ιστορικό του ζητήματος ασφάλειας .

Τα Comirnaty και Spikevax mRNA εμβόλια έναντι της COVID-19, έχουν λάβει Άδεια  Κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έγκριση υπό όρους για την ενεργητική  ανοσοποίηση για την πρόληψη της νόσου COVID-19 που προκαλείται από τον ιό  SARS-CoV-2, σε άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω (Comirnaty) και άτομα ηλικίας 18 ετών  και άνω (Spikevax), αντίστοιχα. Έχουν αναφερθεί περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας σε σχέση με τα mRNA  εμβόλια έναντι της COVID-19.

Η επιτροπή ασφάλειας (PRAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) έχει  αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υφίσταται τουλάχιστον εύλογη πιθανότητα αιτιώδους συσχέτισης μεταξύ των mRNA εμβολίων έναντι της COVID-19 και της μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας. Επακόλουθα, οι  ενότητες 4.4 («Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση») και 4.8  («Ανεπιθύμητες ενέργειες») της Περίληψης των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων  έχουν επικαιροποιηθεί. 

Για την πληροφόρησή σας, οι τρέχουσες Περιλήψεις των Χαρακτηριστικών του  Προϊόντος (ΠΧΠ) των εμβολίων κατά της COVID-19, COMIRNATY και SPIKEVAX, είναι  διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων:  https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#product information-section .

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax-previously-covid 19-vaccine-moderna#product-information-section.

Οι ΠΧΠ είναι διαθέσιμες και στα ελληνικά και επικαιροποιούνται κάθε φορά που  τροποποιούνται τα στοιχεία κάθε προϊόντος. Τα οφέλη του εμβολιασμού εξακολουθούν να υπερτερούν των οποιωνδήποτε κινδύνων. 

Εώς τις 31 Μαΐου 2021 στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), εμφανίστηκαν 145  περιστατικά μυοκαρδίτιδας μεταξύ των ανθρώπων που έλαβαν Comirnaty. Και 19  περιστατικά μεταξύ των ανθρώπων που έλαβαν Spikevax. Επιπρόσθετα, 138  περιστατικά περικαρδίτιδας εμφανίστηκαν μετά τη χρήση του Comirnaty και 19  περιστατικά μετά τη χρήση του Spikevax.  

Εκτιμάται ότι περίπου 177 εκατομμύρια δόσεις Comirnaty και 20 εκατομμύρια δόσεις  Spikevax έχουν χορηγηθεί στον ΕΟΧ έως τις 31 Μαΐου 2021. 

Πρόσκληση για αναφορά .

Παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται  στους ασθενείς σας οι οποίοι έλαβαν COMIRNATY ή SPIKEVAX. Eίναι σημαντικό να  καταγραφεί με σαφήνεια τόσο η εμπορική ονομασία όσο και ο αριθμός παρτίδας του  προϊόντος που λαμβάνει ο ασθενής. Κατά την αναφορά, παρακαλείσθε να παρέχετε όσο  το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών  σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συγχορήγησης άλλου φαρμάκου, καθώς και  τις ημερομηνίες λήψης των φαρμάκων και εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση των COMIRNATY ή SPIKEVAX μπορούν να αναφέρονται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα  αυθόρμητων αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων  Ενεργειών, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους: Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ  http://www.eof.gr. 

Έντυπη μορφή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων  Ενεργειών του ΕΟΦ. (Μεσογείων 284, 15562) τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2040380 ή  213-2040337. Εναλλακτικά, η πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια μπορεί επίσης να αναφερθεί  στους κατόχους των αδειών κυκλοφορίας.

Στοιχεία επικοινωνίας με τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας .

MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L. Calle Monte Esquinza 30 . 28010 Madrid. Spain. medinfo@modernatx.com  

https://www.modernacovid19global.com/

BioNTech Manufacturing GmbH An  der Goldgrube 12. 55131 Mainz . Germany. medinfo@biontech.de. www.comirnatyglobal.com .

Στοιχεία επικοινωνίας Τοπικού Αντιπροσώπου της BioNTech Manufacturing  GmbH. 

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλέφωνο: 210 67 85 800 . ΦΑΞ: 00800 161 2206 4512 (χωρίς χρέωση). Fax: 210 8199096 (με χρέωση). 

Τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης. 

Στοιχεία επικοινωνίας για πρόσβαση σε περαιτέρω πληροφορίες: Εταιρεία: Pfizer Ελλάς Α.Ε.  Τηλ: 210 6785800 . Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: medical.information@pfizer.com . https://www.pfizer.com/products/product-contact-information

Τοπικά Στοιχεία επικοινωνίας εκ μέρους της MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L. Τηλ: +302111993571 . Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: EMEAMedinfo@modernatx.com. https://www.modernacovid19global.com/eu/gr/.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ PDF ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ.

COVID-19-vaccines_Myocarditis_DHPC_EL_EOF-approved-1

19 Ιούλιου 2021 . Επιστολή COVID-19 Vaccine Janssen: Αντένδειξη σε άτομα με  προηγούμενο σύνδρομο διαφυγής τριχοειδών και ενημέρωση  σχετικά με το σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοπενία. 

Το προϊόν αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο  προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν  οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Αγαπητέ επαγγελματία υγείας, Η Janssen-Cilag International NV σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων  και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα εξής: 

Σύνοψη.

Σύνδρομο διαφυγής τριχοειδών (CLS): Έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια περιστατικά συνδρόμου διαφυγής  τριχοειδών (CLS) κατά τις πρώτες ημέρες μετά τον εμβολιασμό με COVID 19 Vaccine Janssen, σε ορισμένες περιπτώσεις με θανατηφόρο έκβαση.  Ιστορικό CLS έχει αναφερθεί σε μία τουλάχιστον περίπτωση. 

Πλέον, το COVID-19 Vaccine Janssen αντενδείκνυται σε άτομα που στο  παρελθόν εμφάνισαν επεισόδια CLS. 

Το CLS χαρακτηρίζεται από οξέα επεισόδια οιδήματος που προσβάλλει  κυρίως τα άκρα, υπόταση, αιμοσυμπύκνωση και υπολευκωματιναιμία. Οι  ασθενείς με ένα οξύ επεισόδιο CLS μετά από τον εμβολιασμό χρειάζονται  άμεσα αναγνώριση και θεραπεία. Η εντατική υποστηρικτική θεραπεία είναι  συνήθως επιβεβλημένη. 

Σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοπενία (TTS). 

Άτομα που διαγιγνώσκονται με θρομβοπενία εντός 3 εβδομάδων μετά τον  εμβολιασμό με το COVID-19 Vaccine Janssen θα πρέπει να διερευνώνται  διεξοδικά για ενεργό θρόμβωση. Παρομοίως, άτομα που παρουσιάζουν  θρόμβωση εντός 3 εβδομάδων από τον εμβολιασμό θα πρέπει να  ελέγχονται για θρομβοπενία. 

Η TTS απαιτεί εξειδικευμένη κλινική διαχείριση. Οι επαγγελματίες υγείας  θα πρέπει να ανατρέξουν στις κατευθυντήριες οδηγίες ή/και να ζητήσουν  τη συμβουλή εξειδικευμένων ιατρών (π.χ. αιματολόγων, ειδικών σε θέματα  πήξης) για τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής της  πάθησης. 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα ασφάλειας.

CP-246552/VAC/0721/002. Το COVID-19 Vaccine Janssen ενέσιμο εναιώρημα ενδείκνυται για την ενεργητική  ανοσοποίηση για την πρόληψη της COVID-19 που προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2  σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. 

Σύνδρομο διαφυγής τριχοειδών (CLS). 

Έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια περιστατικά συνδρόμου διαφυγής τριχοειδών (CLS) μετά  τον εμβολιασμό με COVID-19 Vaccine Janssen, με εκτιμώμενη συχνότητα αναφοράς  ενός περιστατικού ανά περίπου 6 εκατομμύρια δόσεις. Ιστορικό CLS έχει αναφερθεί σε  ένα τουλάχιστον από αυτά τα περιστατικά.  

Το CLS είναι μια σπάνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργική φλεγμονώδη  απόκριση, ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και εξαγγείωση υγρού από τον αγγειακό χώρο  στον διάμεσο χώρο, η οποία οδηγεί σε καταπληξία, αιμοσυμπύκνωση,  υπολευκωματιναιμία και, δυνητικά, επακόλουθη οργανική ανεπάρκεια. Οι ασθενείς  ενδέχεται να παρουσιάσουν ταχεία εξοίδηση των χεριών και των ποδιών, αιφνίδια  αύξηση σωματικού βάρους και αίσθημα λιποθυμίας λόγω χαμηλής αρτηριακής πίεσης.  

Ορισμένα περιστατικά συστηματικού CLS που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είχαν ως  έναυσμα λοίμωξη COVID-19. Το CLS εμφανίζεται σπάνια στον γενικό πληθυσμό, με λιγότερα από 500 περιστατικά να  περιγράφονται παγκοσμίως στη βιβλιογραφία (Εθνικός Οργανισμός για τις Σπάνιες  Διαταραχές), ωστόσο, είναι πιθανό οι εκτιμήσεις να είναι χαμηλότερες από την  πραγματική συχνότητα των συμβάντων. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνέστησε να γίνει επικαιροποίηση των  πληροφοριών του προϊόντος για το ενέσιμο εναιώρημα COVID-19 Vaccine Janssen, ώστε  να αποτυπώνονται οι τρέχουσες γνώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα ασφάλειας. Για την τρέχουσα εγκεκριμένη ΠΧΠ, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΜΑ: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine janssen#product-information-section 

Η ΠΧΠ είναι διαθέσιμη και στα ελληνικά και επικαιροποιείται κάθε φορά που  τροποποιούνται τα στοιχεία του προϊόντος. 

Σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοπενία (TTS) .

Ένας συνδυασμός θρόμβωσης και θρομβοπενίας (TTS), που σε ορισμένες περιπτώσεις  συνοδεύεται από αιμορραγία, έχει παρατηρηθεί σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μετά τον  εμβολιασμό με COVID-19 Vaccine Janssen. Περιλαμβάνονται σοβαρές περιπτώσεις  φλεβικής θρόμβωσης σε ασυνήθιστες ανατομικές θέσεις ,όπως θρόμβωσης εγκεφαλικών φλεβωδών κόλπων, σπλαγχνικών θρομβώσεων καθώς και αρτηριακής θρόμβωσης,  ταυτόχρονα με θρομβοπενία. Έχει αναφερθεί θανατηφόρος έκβαση. Τα περιστατικά  αυτά σημειώθηκαν μέσα στις 3 πρώτες εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό και κυρίως σε  γυναίκες ηλικίας κάτω των 60 ετών. 

Σε αρκετές από τις περιπτώσεις TTS, ο έλεγχος για αντισώματα κατά του αιμοπεταλιακού  παράγοντα-4 (PF-4) ήταν θετικός ή έντονα θετικός. Ωστόσο, ο ακριβής  παθοφυσιολογικός μηχανισμός που βρίσκεται πίσω από την εμφάνιση αυτών των  θρομβωτικών συμβάντων δεν έχει καθοριστεί ακόμα, και σε αυτό το στάδιο δεν έχουν  εντοπιστεί ειδικοί παράγοντες κινδύνου.

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να επαγρυπνούν.

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να επαγρυπνούν για τα σημεία και συμπτώματα της  θρομβοεμβολής ή/και της θρομβοπενίας. Στα άτομα που εμβολιάζονται θα πρέπει να  δίνεται η οδηγία να αναζητήσουν άμεσα ιατρική φροντίδα εάν εμφανίσουν συμπτώματα  όπως είναι δύσπνοια, άλγος στο στήθος, άλγος ή οίδημα κάτω άκρων, επίμονος  κοιλιακό άλγος μετά τον εμβολιασμό.

Επιπλέον, κάθε άτομο με νευρολογικά συμπτώματα  όπως σοβαρή ή επίμονή κεφαλαλγία, σπασμοί, μεταβολές της διανοητικής κατάστασης ή  θάμβος όρασης μετά τον εμβολιασμό, ή άτομο που εμφανίζει εκχυμώσεις ή πετέχειες του  δέρματος πέρα από το σημείο του εμβολιασμού μετά από μερικές ημέρες, θα πρέπει να  αναζητήσει άμεσα ιατρική φροντίδα. 

Ο συνδυασμός θρόμβωσης και θρομβοπενίας απαιτεί εξειδικευμένη κλινική διαχείριση. Οι  επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να ανατρέξουν στις κατευθυντήριες οδηγίες ή/και να  ζητήσουν τη συμβουλή εξειδικευμένων ιατρών (π.χ. αιματολόγων, ειδικών σε θέματα  αιμόστασης) για τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής της πάθησης. 

Άτομα που διαγιγνώσκονται με θρομβοπενία εντός 3 εβδομάδων μετά τον εμβολιασμό με  το COVID-19 Vaccine Janssen θα πρέπει να διερευνώνται διεξοδικά για ενεργό θρόμβωση. Παρομοίως, άτομα που παρουσιάζουν θρόμβωση εντός 3 εβδομάδων από τον  εμβολιασμό θα πρέπει να εξετάζονται για θρομβοπενία. 

Πρόσκληση για αναφορά εικαζόμενων/πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων  ενεργειών του φαρμάκου. 

Παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται στους  ασθενείς σας οι οποίοι λαμβάνουν εμβόλιο COVID-19 Vaccine Janssen. Eίναι σημαντικό να  καταγραφεί με σαφήνεια τόσο η εμπορική ονομασία όσο και ο αριθμός παρτίδας του  προϊόντος που λαμβάνει ο ασθενής. Κατά την αναφορά, παρακαλείσθε να παρέχετε όσο το  δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με  το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συγχορήγηση άλλου φαρμάκου, καθώς και τις  ημερομηνίες λήψης των φαρμάκων και εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση του εμβόλιο  COVID-19 Vaccine Janssen μπορούν να αναφέρονται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα  αυθόρμητων αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων  Ενεργειών, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους: 

∙ Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ  http://www.eof.gr 

∙ Έντυπη μορφή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων  Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562) τηλέφωνο επικοινωνίας: 213- 2040380 ή 213-2040337. 

Εναλλακτικά μπορείτε να αναφέρετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται  στους ασθενείς σας οι οποίοι λαμβάνουν το εμβόλιο COVID-19 Vaccine Janssen στο  αποκλειστικό Κέντρο Επικοινωνίας για το εμβόλιο για την COVID-19, το οποίο είναι  διαθέσιμο 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα: 

∙ Τηλέφωνο επικοινωνίας χωρίς χρέωση: 00800 565 4008 8 

∙ Τοπικό τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 21 19 90 60 06 

∙ Email: JGCC_emea@its.jnj.com

Επικοινωνία με την εταιρεία. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτό το φάρμακο συμπεριλαμβανομένων  παραπόνων για την ποιότητα του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο  Επικοινωνίας αποκλειστικά για το εμβόλιο για την COVID-19, το οποίο είναι διαθέσιμο 24  ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα: 

∙ Τηλέφωνο επικοινωνίας χωρίς χρέωση: 00800 565 4008 8 

∙ Τοπικό τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 21 19 90 60 06 

∙ Email: JGCC_emea@its.jnj.com

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ PDF ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ.

Covid-19-vaccine-Janssen-II-06-II-10-DHPC_Combined-TTS-and-CLS-wording_el_Greece_EOF-approved

ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΒΙΝΤ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ. ΤΟ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ. ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΕΓΚΛΗΜΑ; ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥΣ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΕΡΕΥΝΑ; ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΥΣΤΕΡΟΦΗΜΙΑ ΤΟΥΣ; ΠΟΣΟ ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΔΟΞΑ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ; ΓΙΑΤΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ; ΠΟΣΟ ΧΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΙΜΟΙ ΕΙΝΑΙ;

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΗΣΥΧΟΣ ΕΑΝ ΕΙΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΛΕΩ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ; ΠΟΣΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ; ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΗΝ ΞΕΡΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΑΦΗΝΩ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΙΟΛΑΣ. ΠΟΣΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΣΚΕΨΗ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΑΥΤΟ ΑΥΤΟ ΘΕΜΑ, ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ.

Φωτογραφία από Spencer Davis από το Pixabay

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Επισκεφτείτε το κανάλι μου στο youtube αν ψάχνετε πραγματικά να βρείτε την αλήθεια… Η Ενημέρωση που δεν θα ακούσετε ποτέ από τα κυρίαρχα ΜΜΕ… Υποστηρίξτε αυτόν τον αγώνα με την εγγραφή, τα κόσμια σχόλια και τα λάικ σας…

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν είναι πια ο νόμιμος πρόεδρος της Ουκρανίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Εγκαταλείπουν οι ΗΠΑ το σιωνιστικό πλοίο που βυθίζεται στο Ισραήλ;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει πώς τα μέσα ενημέρωσης συνεργάζονται κρυφά με φιλελεύθερα πολιτικά συμφέροντα και κυβερνητικές υπηρεσίες για να προωθήσουν αφηγήσεις ελέγχου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ