Ὁ Ἕλλην ἐκ φύσεως ἀρνεῖται τὴν τυραννία.

Ἐχθρὸς μου εἶναι ἐκεῖνος, ὅσο καὶ τοῦ Ἄδη οἱ πύλες, ἐκεῖνος πού ἄλλα κρύβει στὸν νοῦ του καὶ ἄλλα λέει. Διαχρονικό τὸ Ὁμηρικό πρόταγμα. ...... 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Continue Reading