Κυριακή, 21 Απριλίου 2024, 23:01
ΑΠΟΨΕΙΣΔΙΕΘΝΗΙΣΤΟΡΙΑΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟ

Η ΨΥΧΉ Η ΕΥΓΕΝΉΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΊ ΑΠΌ ΚΑΜΜΊΑ ΆΛΛΗ ΔΎΝΑΜΗ ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΔΙΚΌ ΤΗΣ ΣΦΆΛΜΑ.

Η ΨΥΧΉ Η ΕΥΓΕΝΉΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΊ ΑΠΌ ΚΑΜΜΊΑ ΆΛΛΗ ΔΎΝΑΜΗ ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΔΙΚΌ ΤΗΣ ΣΦΆΛΜΑ. ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ. ‘ΟΠΕΡ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΠΩΣ Η ΑΠΕΛΕΥΘΈΡΩΣΗ ΤΟΎ ΠΛΑΝΉΤΗ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΣΚΌΤΟΣ, ΘΈΛΟΥΝ ΔΕΝ ΘΈΛΟΥΝ, ΤΟΎΣ ΑΡΈΣΕΙ ΔΕΝ ΤΟΎΣ ΑΡΈΣΕΙ, ΤΟΎΣ ΠΟΝΆΕΙ ΔΕΝ ΤΟΎΣ ΠΟΝΆΕΙ.. ΘΑ ΠΕΡΆΣΕΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΑΙΏΝΙΕΣ, ΑΘΆΝΑΤΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΈΚΝΩΝ ΑΥΤΏΝ: ΓΉΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΑΝΆΤΩΝ!!!

ΓΡΑΦΕΙ Η Ελένη Δημητρίου. ΤΟ ΕΥ- ΓΕΝΟΣ. ΤΟ ΕΥ-ΓΈΝΟΣ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΕΡΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ. ΤΟ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΓΈΝΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΊ ΑΠΟΛΎΤΩΣ ΤΟ ΓΈΝΟΣ ΜΑΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΥ. ΕΆΝ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΥ ΔΕΝ ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΥΓΕΝΕΊΣ. ΑΥΤΌ, ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΚΑΜΜΊΑ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΊΤΛΟΥΣ Ή ΜΕ ΧΡΉΜΑΤΑ Ή ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΥΛΙΚΌ ΕΠΊΤΕΥΓΜΑ ΤΉΣ ΨΥΧΉΣ.

”ΔΕΊΧΝΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΌΤΙ ΟΙ ΟΡΜΈΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΉΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΌ ΕΥΓΕΝΏΝ ΨΥΧΏΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΚΆΠΟΙΟΝ ΤΡΌΠΟ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΈΡΟΥΣ ΕΞ ΟΎ ΚΙ ΕΚΕΊΝΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΎΝ, ΠΑΡΆΝ ΠΡΟΣΔΟΚΊΑΝ, ΠΟΛΛΆ ΑΓΑΘΆ ΈΡΓΑ ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΝΕΡΓΟΎΝ ΧΩΡΊΣ ΓΝΏΣΗ”.

═ ΠΡΌΚΛΟΣ, ΕΊΣ ΤΟΝ ΠΛΆΤΩΝΟΣ ΠΡΏΤΟΝ ΑΛΚΙΒΙΆΔΗΝ ═

ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΑΙ Η ΕΥΓΈΝΕΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΏΝ. ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΟ ΒΆΘΟΣ ΤΟΎ ΚΕΙΜΈΝΟΥ. ΘΑ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΆΣ ΜΙΛΆΕΙ ΓΙΆ ΓΝΏΣΗ, ΓΙΆ ΛΟΓΙΚΉ, ΓΙΆ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΎΣ, ΓΙΆ ΠΡΈΠΕΙ ΚΑΙ ΓΙΆ ΜΗ ΠΡΈΠΕΙ. ‘ΟΜΩΣ, ΜΆΣ ΜΙΛΆ ΓΙΆ ΟΡΜΈΣ, ΓΙΆ ΤΟ ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΌ ΜΈΡΟΣ ΤΉΣ ΨΥΧΉΣ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΥΓΕΝΈΣ, ΘΑ ΠΑΡΑΣΥΡΘΕΊ ΑΠΌΛΥΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΘΕΊ ΣΤΑ ΒΆΘΗ ΤΟΎ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΎ ΑΣΥΝΕΙΔΉΤΟΥ Ή… ΣΤΑ ΤΆΡΤΑΡΑ.

ΔΕΊΧΝΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΌΤΙ ΟΙ ΟΡΜΈΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΉΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΌ ΕΥΓΕΝΏΝ ΨΥΧΏΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΎΣ ΑΝΏΤΕΡΟΥΣ. ΟΙ ΑΝΏΤΕΡΟΙ ΕΊΝΑΙ ΑΘΕΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΎΝ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΠΙΌ ΕΥΓΕΝΕΊΣ ΕΞ ΗΜΏΝ .. ΨΥΧΈΣ. ΕΞΟΎ ΚΙ ΕΚΕΊΝΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΎΝ, ΠΑΡΆ ΠΡΟΣΔΟΚΊΑ, ΠΟΛΛΆ ΑΓΑΘΆ ΈΡΓΑ, ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΝΕΡΓΟΎΝ ΧΩΡΊΣ ΓΝΏΣΗ.

ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ ΚΕΊΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΌΤΙ ΕΆΝ ΚΙ ΕΦΌΣΟΝ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΤΑ ΓΉΙΝΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΩΝ, ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΉΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΆΝΩΘΕΝ, ΑΡΚΕΊ Η ΨΥΧΉ ΤΟΥ ΝΑ ΑΝΉΚΕΙ ΣΤΙΣ ΠΙΌ ΕΥΓΕΝΕΊΣ ΕΚΕΊΝΕΣ ΨΥΧΈΣ.

ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΚΡΊΝΟΥΜΕ;; ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΊΑ ΜΑΣ ΝΑ ΠΆΡΟΥΜΕ ΠΑΙΔΕΊΑ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΜΕ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ. ΑΥΤΌ ΜΆΣ ΤΟ ΕΊΠΑΝ ΞΕΚΆΘΑΡΑ. Ο ΝΟΥΣ ΥΠΕΡΝΙΚΆ ΤΗΝ ΑΝΆΓΚΗ ΔΙΆ ΤΉΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΤΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ. ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΆ ΜΈΣΩ ΤΟΎ ΠΡΌΚΛΟΥ ΜΆΣ ΔΊΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΚΌΝΑ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΑΠΟΤΥΠΏΝΟΥΜΕ ΜΈΣΑ ΜΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΝΈΟ ΤΡΌΠΟ ΣΠΟΡΆΣ, ΠΟΥ ΣΑΦΏΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΝΈΟΣ, ΕΊΝΑΙ ΑΡΧΑΙΌΤΑΤΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΆ ΘΑ ΕΠΑΝΈΛΘΕΙ ΔΙΌΤΙ ΤΑ ΠΆΝΤΑ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΎΚΛΟ. ΑΥΤΌΣ Ο ΚΎΚΛΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΚΎΚΛΟΣ ΤΟΎ ΠΌΛΟΥ ΤΉΣ ΓΗΣ.

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΉ Η ΔΙΆΣΤΑΣΗ ΤΟΎ ΠΌΛΟΥ/Α-|ΠΌΛ|-ΛΩΝ ΚΑΘΏΣ ΕΊΝΑΙ ΕΚΕΊΝΟΣ Ο ΟΠΟΊΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΣ. ΔΙΌΤΙ Ο ΠΌΛΟΣ ΤΉΣ ΓΗΣ ΈΧΕΙ ΣΑΝ ΠΡΟΈΚΤΑΣΉ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΌΛΟ ΤΟΎ ΟΥΡΑΝΟΎ.

ΑΥΤΌΣ ΤΏΡΑ, ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΌΤΙ ΈΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΛΛΆΒΟΥΜΕ ΕΝΟΡΑΤΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΕΚΕΙΝΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ. ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΜΉΝΥΜΑ ΤΟΎ ΠΌΛΟΥ ΔΙΆ ΜΈΣΟΥ ΕΝΌΣ ΩΣ ΝΈΟΥ ΤΡΌΠΟΥ ΣΠΟΡΆΣ, ΔΛΔ: ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΟΣ. ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΜΈΣΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ -ΊΣΩΣ- ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΎΜΕ ΑΥΤΉ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ. ‘ΟΜΩΣ, ΥΠΆΡΧΕΙ Ο ΣΠΌΡΟΣ ΕΚΕΊ ΈΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΔΕΧΘΕΊ ΤΟΝ ΝΈΟ ΤΡΌΠΟ.

ΓΙΑΤΊ Η ΨΥΧΉ Η ΕΥΓΕΝΉΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΊ ΑΠΌ ΚΑΜΜΊΑ ΆΛΛΗ ΔΎΝΑΜΗ ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΔΙΚΌ ΤΗΣ ΣΦΆΛΜΑ.

ΑΝΑΚΑΤΕΎΟΝΤΑΣ ΈΝΑΝ ΟΛΌΚΛΗΡΟ ΚΌΣΜΟ, ΠΡΟΚΑΛΕΊ ΑΥΤΌ ΜΕΝ ΤΑΡΑΧΉ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΊΑ. ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ ΔΕ, ΝΙΏΘΕΙ Ο ‘ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΉΣ ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΊΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ ΑΡΧΉΣ ΓΕΝΟΜΈΝΗΣ ΓΙΆ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΟΜΟΊΩΝ ΤΟΥ. ΠΟΛΛΈΣ ΦΟΡΈΣ ΔΕ ΚΑΙ ΓΙΆ ΤΟΥΣ ΜΗ ΟΜΟΊΟΥΣ ΤΟΥ. Η ΓΗ ΈΧΟΝΤΑΣ ΑΝΕΒΆΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΌΤΗΤΆ ΤΗΣ ΚΑΘΏΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΆ ΈΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΊ ΠΙΆ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΌ ΤΟΎ ΥΔΡΟΧΌΟΥ, ΕΚΠΈΜΠΕΙ ΤΗΝ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΨΥΧΏΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΊ ΚΑΙ ΒΙΏΝΟΥΝ ΤΟ ΆΔΙΚΟ, ΤΟ ΠΑΡΆΛΟΓΟ, ΤΟ Α-ΦΎΣΙΚΟ.

ΕΠΙΖΗΤΆ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΌΤΗΤΑ. Η ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ ΌΜΩΣ ΕΊΝΑΙ ΜΊΑ ΑΠΌΛΥΤΗ ΚΥΡΊΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΉ ΤΗΣ. ΜΠΟΡΕΊ ΣΤΟ ΣΧΈΔΙΌ ΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΆΒΕΙ ΚΙ ΕΣΈΝΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΖΗΤΆΣ. ‘ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΝΌΜΟ: ”ΠΡΌΣΕΞΕ ΤΙ ΖΗΤΆΣ”!! ΟΙ ΣΤΑΘΕΡΈΣ ΓΙΆ ΤΗΝ ΑΓΑΘΉ ΨΥΧΉ ΕΊΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ: ΑΡΕΤΉ… ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΉΣ… ‘ΕΡΩΤΑΣ… ΕΜΕΊΣ! ΤΟ ”ΕΜΕΊΣ” ΌΜΩΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΜΕ ΤΟΎΣ ΠΆΝΤΕΣ ΑΛΛΆ ΜΕ ΆΠΑΝΤΕΣ ΟΜΟΊΟΥΣ, ΆΠΑΝΤΕΣ ΕΥΓΕΝΈΣ ΨΥΧΈΣ ΤΟΎ ΠΛΑΝΉΤΗ ΜΑΣ ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΆΝΩΘΕΝ ΟΙ ΑΝΏΤΕΡΟΙ ΦΡΟΝΤΊΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΟΎΝ ΠΡΟΣ ΜΊΑ ΚΟΙΝΉ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ, ΠΡΟΣ ΈΝΑ ΚΟΙΝΌ ΣΤΌΧΟ, ΠΡΟΣ ΕΠΊΤΕΥΞΗ ΘΕΊΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ.

ΑΝΤΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΣ ΈΝΑΝΤΙ ΤΟΎ ΚΟΙΝΟΎ ΚΙΝΔΎΝΟΥ Η ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΑ, ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΉ Η ΑΝΆΓΚΗ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΘΟΎΜΕ, ΝΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΘΟΎΜΕ, ΝΑ ΕΝΣΚΎΨΕΙ Ο ΈΝΑΣ ΣΤΟΝ ΆΛΛΟΝ, ΣΥΝΤΕΛΕΊΤΑΙ Η ΑΦΎΠΝΙΣΗ ΠΟΥ ΟΛΟΈΝΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΏΝΕΙ. ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΏΣΕΙ ΑΦΟΎ ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΚΆΝΟΥΝ ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ, ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ. ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΜΊΑ ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗΣ.

ΠΟΥ ΕΝΤΆΣΣΟΝΤΑΝ ΈΩΣ ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΟΙ ΑΝΘΡΏΠΙΝΕΣ ΨΥΧΈΣ;; ΕΊΧΑΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΤΉΣ ΨΥΧΉΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΓΕΩ-ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΤΟΎ ΚΛΑΎΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΊΟΥ (2ΟΣ ΑΙΏΝΑΣ ΤΟΎ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΎ ΤΩΝ ΙΧΘΎΩΝ). Η ΨΥΧΉ ΤΟΥΣ ΚΑΘ’ ΟΜΟΊΩΣΗ ΤΉΣ ΣΚΟΤΕΙΝΉΣ ΓΗΣ, ΠΑΡΈΜΕΝΕ ΣΤΗΝ ΠΛΆΝΗ ΤΟΎ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΎ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ. ΜΊΑ ΕΠΟΧΉ ΠΟΥ ΠΡΟΕΊΧΕ ΤΟ ΗΜΙΣΚΌΤΕΙΝΟ ”ΕΓΩ” Ο.. ΓΕΩ-ΚΕΝΤΡΙΣΜΌΣ, ΑΔΙΑΦΟΡΏΝΤΑΣ ΓΙΆ ΤΟ ΗΛΙΑΚΌ Η Μ Ε Ί Σ, ΤΟ ΜΉ ΕἿΣ, ΟΠΌΤΑΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΥΠ’ ΌΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΉΘΟΣ.

ΕΓΩ=> ΓΕΩ-. ΗΜΕΙΣ=> ΜΗ+ΕΙΣ.

ΜΙΛΆΜΕ ΓΙΆ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΝΟΗΤΉ ΘΕΊΑ ΠΑΡΆΔΟΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΆΣ ΤΗΝ ΠΑΡΈΔΩΣΑΝ ΩΣ ΘΕΜΑΤΟΦΎΛΑΚΕΣ ΆΡΑ ΚΑΤΙ ΠΟΛΎ ΣΟΒΑΡΌ. ‘ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΎΤΕ ΓΙΆ (ΑΡΧΑΊΑ) ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ ΜΆΛΙΣΤΑ ΩΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΊΣΤΡΙΑ ΔΎΝΑΜΗ, ΕΊΤΕ ΓΉΙΝΑ Ή ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΆ, ΕΊΤΕ ΟΡΑΤΆ Ή ΑΌΡΑΤΑ, ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΊ, ΠΟΛΥ.

ΕΠΤΆ (7) ΠΛΑΝΗΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΌ ΜΑΣ ΣΎΣΤΗΜΑ, ΕΠΤΆ (7) ΠΛΑΝΉΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΦΈΡΟΥΝ ΟΝΌΜΑΤΑ ΕΠΤΑ (7) ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ. ΑΥΤΌ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΠΩΣ ΕΜΕΊΣ ΟΙ ‘ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΊΜΑΣΤΕ ΆΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ. ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ. ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ => ΕΥ-ΓΕΝΟΣ!! ‘ΟΣΕΣ ΦΟΡΈΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΑΝ ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΆΞΟΥΝ ΑΥΤΌ ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΝ. ΓΙΑΤΊ ΟΙ ΕΠΤΆ (7) ΠΛΑΝΗΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΔΕΣΠΌΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΉ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΓΊΝΕΙ, ΑΦΟΎ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΈΣ ΠΟΥ ΟΡΊΖΟΥΝ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΌ ΜΑΣ ΣΎΣΤΗΜΑ.

ΚΆΠΟΙΟΙ, ΤΎΠΟΥ ΕΠΑΦΙΚΟΊ, ΑΥΤΌ ΚΆΝΟΥΝ ΠΩΣ ΤΟ ΑΓΝΟΟΎΝ. ΑΠΕΝΑΝΤΊΑΣ, ΘΥΜΟΎΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΆΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΎΠΑΡΚΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΆ… ΙΗΣΟΎΛΗ =ΙΑΧΒΈ. ΑΥΤΌ, ΓΙΆ ΌΣΟΥΣ ΤΟΎΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΑΣΦΑΛΏΣ ΓΙΑΤΊ ΟΙ ΊΔΙΟΙ ΤΎΠΟΥ ΕΠΑΦΙΚΟΊ ΈΧΟΥΝ ΕΝΤΡΥΦΉΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ/ΣΚΈΨΗ. ‘ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΔΏ ΈΧΟΥΜΕ ΠΕΙ ΠΟΛΛΆΚΙΣ ΌΤΙ Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΉΣ ΠΟΥ ΕΙΣΈΡΧΕΤΑΙ ΕΝΤΌΣ ΣΠΗΛΑΊΟΥ (ΠΛΆΤΩΝΟΣ), ΕΙΣΈΡΧΕΤΑΙ ΣΑΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΉΣ ‘Η…. ΣΑΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΉΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΤΏΝ, ΟΔΗΓΏΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΈΝΑ ΝΈΟ ΣΠΉΛΑΙΟ;;;;

———

ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ. ‘ΟΠΕΡ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΠΩΣ Η ΑΠΕΛΕΥΘΈΡΩΣΗ ΤΟΎ ΠΛΑΝΉΤΗ ΜΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΣΚΌΤΟΣ, ΘΈΛΟΥΝ ΔΕΝ ΘΈΛΟΥΝ, ΤΟΎΣ ΑΡΈΣΕΙ ΔΕΝ ΤΟΎΣ ΑΡΈΣΕΙ, ΤΟΎΣ ΠΟΝΆΕΙ ΔΕΝ ΤΟΎΣ ΠΟΝΆΕΙ.. ΘΑ ΠΕΡΆΣΕΙ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΑΙΏΝΙΕΣ, ΑΘΆΝΑΤΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΈΚΝΩΝ ΑΥΤΏΝ: ΓΉΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΑΝΆΤΩΝ!!!

____________________________________________________________

ΝΑ ΠΡΟΣΈΧΕΤΕ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΎΕΣΘΕ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΤΗΝ ΘΡΈΦΕΤΕ. ΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΊΕΣ ΛΊΓΟ ΠΡΙΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΟΎΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΆ ΓΕΓΟΝΌΤΑ, ΕΊΝΑΙ Ε Ύ Θ Ρ Α Υ Σ Τ Ε Σ!

══════════════════════════════

ΚΑΛΌ ΒΡΆΔΥ ΣΤΑ ΕΥ-ΓΕΝΗ ΑΣΤΡΌΠΑΙΔΑ!!!

══════════════════════════════

ΕΛΈΝΗ _

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: ΤΡΑΜΠ: ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΌΣ ΜΉΝΑΣ ΕΤΟΙΜΌΤΗΤΑΣ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Επισκεφτείτε το κανάλι μου στο youtube αν ψάχνετε πραγματικά να βρείτε την αλήθεια… Η Ενημέρωση που δεν θα ακούσετε ποτέ από τα κυρίαρχα ΜΜΕ… Υποστηρίξτε αυτόν τον αγώνα με την εγγραφή, τα κόσμια σχόλια και τα λάικ σας…

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Ρήγμα ΕΕ με ΗΠΑ βλέπει η Washington Post… λόγω της αμερικανικής επιμονής κατάσχεσης ρωσικών κεφαλαίων για την Ουκρανία

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Να τι πραγματικά συνέβη στις 7 Οκτωβρίου (υπαινιγμός: Το Ισραήλ λέει Ψέματα)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Η Ρωσία δοκιμάζει νέο βαλλιστικό πύραυλο με πυρηνική ικανότητα που μπορεί να «αποφύγει τον εντοπισμό του ΝΑΤΟ» καθώς οι εντάσεις αυξάνονται στη Μέση Ανατολή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ